ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

עורך דין איחוד תיקים

איחוד תיקים בהוצאה לפועל הוא אחד מהאפשרויות העומדות לחייב אשר קיימים לו מספר רב של תיקים בהוצאה לפועל. היכולת לרכז את כל התיקים הפתוחים והחובות הקיימים תחת תיק אחד הוא כלי יעיל המשמש פעמים רבות חייבים המעוניינים לחסל את חובותיהם ולפתוח בהליך חדש.

עורך דין איחוד תיקים - עו"ד עדי עקראוי ושות'

בפסקאות הבאות נסביר מהו איחוד תיקים, נסביר כיצד ניתן לעשות זאת וכן אילו הגבלות ומתי יוטלו על החייב במסגרת הטיפול בבקשה. נראה גם כיצד עורך דין פשיטת רגל והוצאה לפועל יכול לסייע לחייב לצלוח את ההליך ללא תקלות וקשיים ומדוע מומלץ להיעזר בשירותיו כאשר מגישים בקשה לאיחוד תיקים.

 

איחוד תיקים זהו הפתרון האידיאלי לחייב:

חייב אשר כנגדו מתנהלים מספר רב של תיקים (לפחות שניים) יכול להגיש בקשה לאיחוד התיקים לכדי תיק אחד במסגרתו ישלם את החוב לכלל נושיו. בקשת האיחוד תוגש ללשכת הוצאה לפועל שבה מתנהלים רוב תיקיו של החייב ללא קשר למקום מגוריו או מקום מגורי הנושים.

איחוד התיקים הוא למעשה אפשרות שהעניק המחוקק לחייב לסיים את חובותיו ולפתוח בדף חדש לאחר חיסול החובות. מטרת איחוד התיקים לסייע ולהקל על החייב לפרוע את חובותיו, הכל במסגרת תיק אחד מרוכז בו יקבע גובה הסכום הכספי אשר עליו יהיה להשיב לנושים.

 

אילו תיקים לא ניתן לצרף לתיק האיחוד

באופן כללי הליך איחוד תיקים מרכז בתוכו את כל תיקי הוצאה לפועל שנפתחו כנגד החייב למעט התיקים הספציפיים הבאים:

 

 • תיק מזונות – לא ניתן לצרף לתיק האיחוד תיק מזונות. הסיבה שלא ניתן לצרף תיק זה היא ככל הנראה הרצון לשמור על הקטינים התלויים כלכלית בחייב כך שהוצאות מחייתם, מגוריהם וכו’ לא יהיו תלויים בחוב כזה או אחר ובטח לא יכללו בגובה תשלום הכספי שיקבע לחייב אשר מטבעו יהיה נמוך יותר.
 • תביעה שאיננה תביעה כספית – תביעה שאינה מכומתת בסכום כספי כלשהו לא ניתן לצרפה לתיק האיחוד. ההיגיון העומד מאחורי סיבה זו היא העובדה כי תיק שאינו שווה ערך כספי לא ניתן גם לקבוע לגביו תשלום חודשי במסגרת איחוד התיקים.
 • תביעה שהוגש בעניינה התנגדות לבית המשפט וטרם הוכרעה – היה והוגשה התנגדות לביצוע שטר, יעביר רשם הוצאה לפועל את התביעה לבית המשפט אשר ידון בהתנגדות ויכריע בה. במקרה ועברה התביעה לבית המשפט לא ניתן לצרף תיק זה לתיק האיחוד עד שתתקבל הכרעה סופית בעניינו.

מוזמנים לקרוא על – ביטול איחוד תיקים בהוצאה לפועל.

 

צירוף תיק חדש שנפתח נגד החייב לאחר הגשת הבקשה לאיחוד תיקים

היה ונפתח נגד החייב תיק חדש בהוצאה לפועל, יודיע באופן מידי לרשם הוצאה לפועל המטפל בתיק האיחוד ויבקש ממנו להורות על צירוף התיק לתיק האיחוד. רשם הוצאה לפועל יבחן את נתוני התיק החדש וגובה החוב הקיים בו ולאחר מכן יורה על צירופו לתיק האיחוד במסגרת התנאים שיקבע. רשם הוצאה לפועל יכול לשנות את גובה התשלומים שנקבעו בעניינו של החייב או להוסיף תנאים אחרים.

היה ומצא רשם הוצאה לפועל כי צירוף התיק עלול לפגוע בכושר ההחזר של החייב ידחה את הבקשה לצירוף התיק הנוסף או יערוך בירור מקיף יותר אודות כושר ההחזר והאפשרויות הנוספות הקיימות.

 

המסמכים שיש לצרף להליך של איחוד תיקים

בקשה לאיחוד תיקים כרוכה בלא מעט ניירת ומסמכים משפטיים אשר צריך להימסר ללשכת הוצאה לפועל במסגרת הגשת הבקשה. בין שלל המסמכים שיש לצרף ניתן למצוא את הדברים הבאים:

 • טופס בקשה מנומק – טופס הבקשה כולל בתוכו מלבד פרטיו האישיים של החייב, כתובתו וכו’ גם פרטים אודות התיקים שנפתחו כנגדו וכן חישובים שונים. יש לשים לב כי בגוף טופס הבקשה מצוין כי יש לצרף מסמכים התומכים בטענות כגון תלושי שכר, טפסי ארנונה, תדפיס חשבון בנק וכו’. יש לצרף טפסים אלו לפי סדר כרונולוגי.

קיימים לא מעט אנשים המתיימרים לסייע לחייבים למלא טופס זה כאשר יש לשים לב כי ייעוץ זה אינו מהווה יעוץ משפטי וכי סיוע וייעוץ במילוי הטופס והכנתו יש לקבל אך ורק על ידי עורכי דין המתמחים בבקשות מסוג איחוד תיקים ובקיאים בדיני הוצאה לפועל.

 

 • תצהיר תומך בבקשה – על החייב לצרף תצהיר ערוך ומאומת על ידי עו ד באשר לנרשם בבקשה. בתצהיר יפרט החייב את הסיבות שהביאו אותו לצבור חובות כספיים וכן את מצבו הכלכלי או הרפואי אם קיים. תצהיר זה בעל חשיבות רבה שכן בשלב מאוחר יותר ייחקר החייב על הרשום בו ויאומת עם מה שטען.

 

 • טופס ויתור סודיות – בחתימה על טופס ויתור סודיות למעשה מאפשר החייב לגורמי אכיפת החוק לבדוק את מצבו הכלכלי האמיתי וכפי שמסר בתצהירו.

 

את הטפסים הללו יחד עם יתר המסמכים הרלוונטיים יש להגיש בלשכת הוצאה לפועל בה מתנהלים נגד החייב רוב התיקים. יחד עם הגשת הבקשה יש לשלם 3 אחוזים מסך כל החובות הקיימים לחייב במסגרת כל התיקים שנפתחו כנגדו. ללא תשלום זה, לא תתקבל בקשת איחוד התיקים.

 

מתן החלטה בבקשה לאיחוד תיקים ואיחודם בפועל

לאחר הגשת הבקשה לאיחוד תיקים ועד למתן הצו, על החייב לשלם כל חודש 3 אחוזים מסך כל החובות הקיימים לו מידי חודש בחודשו. יש לשים לב כי הגשת הבקשה לאיחוד תיקים אינה מעכבת הגבלות שונות שהוטלו על החייב מסגרת התיקים השונים כגון הגבלה על רישיון נהיגה או יציאה מהארץ אלא אם הורה על כך רשם הוצאה לפועל.

עם קבלת הבקשה, יוודא רשם הוצאה לפועל כי אכן צורפו כל המסמכים הרלוונטיים לטופס הבקשה וכי החייב שילם 3 אחוז מגובה החוב והוא עודנו משלם זאת. ללא תשלום זה עלולה הבקשה להידחות ולא יינתן צו.

רשם הוצאה לפועל יחליט על מתן צו לאיחוד תיקים במקרים הבאים:

 1. הרשם ערך חקירת יכולת לחייב והגיע למסקנה כי יש ביכולתו לפרוע את חובותיו במסגרת כל התיקים בתוך התקופות הבאות:
  • ככל ומדובר בחוב עד 20,000 ₪ בתוך שנתיים ימים.
  • ככל ומדובר בחוב מעל 20,000 ₪ אך אינו עולה על 100,000 ₪ בתוך שלוש שנים.
  • ככל והחוב עולה על 100,000 ₪ בתוך ארבע שנים.
 2. היה ונמצא כי החייב אינו יכול לעמוד בהחזר החוב במסגרת הזמנים שצוינו לעייל הרי שרשם הוצאה לפועל יקבע צו תשלומים שונה ויכריז על החייב חייב מוגבל באמצעים.

 

הרלוונטיות של הכרזה על חייב כחייב מוגבל באמצעים

הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים כאמור תעשה במקרה וחייב אינו יכול לפרוע את מלוא חובותיו במסגרת הזמנים המצוינים לעייל. לאחר ההכרזה זו, יטיל רשם הוצאה לפועל על החייב הגבלות שונות בין היתר עיכוב יציאה מהארץ, פתיחת חשבון בנק וכו’. יש לשים לב כי אי עמידה בצו תשלומים שנקבע לחייב עלולה להביא לביטול הצו ופתיחה מחודשת של התיקים שצורפו לתיק האיחוד.

תפקדו של עורך דין בטיפול בבקשה לאיחוד תיקים

כפי שניתן להבין, בקשה לאיחוד תיקים כרוכה בהכנת טפסים שונים חלקם משפטיים וכן מילוי שאלונים. ישנה חשיבות רבה לאופן בו יוצגו הדברים ויערך החישוב הכללי של החייב ממנו ניתן יהיה להסיק מהו כושר הפירעון שלו.

עורך דין מקצועי הבקיא בתחום איחוד תיקים יוכל להעריך בקלות את כושר ההחזר של החייב ולפנות בבקשה מתאימה לרשם הוצאה לפועל. כושר ההחזר של החייב חייב להיות כזה שיאפשר לו להמשיך בשגרת חייו אך מאידך גם לסיים את חובותיו ולפתוח בדף חדש.

בדרך כלל, עורך דין המתמחה באיחוד תיקים בקיא גם בתחום פשיטת רגל ובידיו הכלים המתאימים להמליץ לחייב בגין המסלול המועדף לטיפול בחובותיו.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה ובקיא בתחום הוצאה לפועל לרבות, בקשות לאיחוד תיקים ופשיטת רגל. משרדנו מונה צוות מקצועי הבקיא ברזי הפסיקה והחוק ובידיו מגוון של פתרונות והמלצות המתאימים לכל מקרה ומקרה.

נפתחו כנגדך מספר רב של תיקים בהוצאה לפועל? אל תמתין שהחוב ילך ויטפח, פנה אלינו עוד היות ואנו נדאג להתאים עבורך את הפתרון המשפטי הראוי והמתאים עבורך. לפנייה לחץ – צור קשר.

במאמר זה דיברנו על:

שאלות תשובות

איחוד תיקים הוא פתרון משפטי לחייב אשר צבר חובות בהוצאה לפועל ונפתחו כנגדו מספר תיקי הוצאה לפועל. במסגרת איחוד תיקים, רשאי החייב לאחד את כל תיקי הוצאה לפועל שנפתחו כנגדו תחת קורת גג אחת ולפרוע את חובותיו במסגרת תיק האיחוד.

חייב אשר לו מספר תיקי הוצאה לפועל בלשכות הוצאה לפועל שונות ברחבי הארץ יפנה ללשכת הוצאה לפועל בה נפתחו כנגדו רוב התיקים ויגיש בקשה לאיחוד תיקים.

כאשר חייב מגיש בקשה לאיחוד תיקים עליו לשלם 3% מסך החובות במועד פתיחת הבקשה. במסגרת הבקשה על החייב לפרט את כל הכנסותיו, הרכוש השייך לו וכן הסכום הכספי אשר ביכולתו לשלם במסגרת תיק האיחוד.

מעבר לבירוקרטיה במילוי הטפסים הרלוונטיים הנדרשים לצורך קבלת הבקשה עורך דין המתמחה בהוצאה לפועל יוכל לסייע לחייב להבין אם הליך איחוד תיקים הוא אכן ההליך המשפטי הנכון ביותר עבורו או שמה עליו לשקול הליך אחר. כמובן שעורך הדין יוכל לסייע לחייב להכין את הבקשה לאיחוד תיקים באופן המקצועי ביותר אשר יגדיל את סיכויי קבלתה.

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן