ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

איחוד תיקים או פשיטת רגל

כאשר חייב צובר חובות כספיים הדבר היחיד שמעניין אותו הוא כיצד יכול הוא להגיע לעמק השווה עם הנושים השונים ולפתוח דף חדש בחייו. פתרון למחיקת החובות נמצא במספר הליכים משפטיים הניתנים כאופציה לחייב ונקיטת כל אחד מהם כרוכה בביצוע פעולות שונות ומעשים מצדו של החייב ועורך דינו.

איחוד תיקים או פשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

הליך פשיטת רגל בגלגולו החדש למעשה הינו הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי הנפתח כנגד החייב בלשכת הוצאה לפועל או בית המשפט. בהליך פשיטת רגל, צפוי החייב לעבור מספר תחנות חשובות ומרכזיות עד לתוצאה הסופית שהינה קבלת צו הפטר ומחיקת החובות. כאשר חייב נקלע לחובות כספיים, אחת השאלות המעניינות שעולה היא באיזה הליך משפטי מומלץ לו לפתוח על מנת שיוכל למחק את כל חובותיו, איחוד תיקים או פשיטת רגל.

כפי שנראה במאמר זה, מדובר בשני הליכים שונים כאשר לכל אחד מהם יתרונות וחסרונות אשר על החייב להכיר. מומלץ כי בטרם יינקט הליך משפטי כלשהו החייב יוועץ עם עורך דין איחוד תיקים ופשיטת רגל על מנת שזה יציג בפניו את התמונה המלאה של ההליכים המשפטיים.

 

מהי פשיטת רגל

להליך פשיטת רגל מגיעים חייבים אשר צברו חובות כספיים ואינם מסוגלים לפרוע אותם בכוחות עצמם. כמו כן, גם חברות ותאגידים אשר צברו חובות כספיים ואינם מצליחים לפרוע אותם רשאיים לפתוח בהליכי חדלות פירעון ולמחוק את כל החובות שצברו. יש לזכור כי הליך פשיטת רגל הינו הליך ארוך ומורכב הדורש שיתוף פעולה מצד החייב וניקיון כפיים מצידו.

בפשיטת רגל, על החייב לנהוג בתום לב ולמלא אחר הוראות הנאמן המופקד על תיקו וכן עורכי דינו וזאת על מנת שניתן יהיה להביא לתוצאה הסופית והמדויקת מצידו והיא קבלת צו הפטר. הליך פשיטת רגל הינו ממושך אשר מסגרתו תוטלנה על החייב הגבלות שונות ויהיה עליו לפרוע את חובותיו שצבר מידי חודש במסגרת תוכנית תשלומים שתקבע עבורו.

במסגרת ההליך המשפטי יינתן אף צו כינוס נכסים כנגד החייב ויהיה עליו להעביר לידי הנאמן את כל הרכוש הנמצא בידיו לצורך מכירתו וסילוק החובות שצבר. בדרך כלל, תוכנית הפירעון הינה תוכנית תשלומים המאפשרת לחייב לפרוע את החובות שצבר לצד שיקום עצמי וניהול חיים נורמלים. צו התשלומים שיינתן לחייב לרוב יהיה נמוך יותר מהחובות שצבר והוא יוכל לשלב בין שיקום עצמי לבין פירעון החובות.

היתרון העצום בהליך פשיטת רגל הוא האפשרות לקבל בסיום ההליך צו הפטר ולצאת לדרך חיים חדשה. צו הפטר למעשה מעניק לחייב הגנה משפטית מפני כל החובות שצבר ערב הגשת הבקשה למעט חובות אשר אינם יכולים להיכלל בהליך ובכך למעשה יוכל החייב לפתוח דף חדש בחייו ולשקם עצמו ובני משפחתו. צו ההפטר, יעניק לחייב מחיקת חובות במלוא מובן המילה.

 

מהו איחוד תיקים בהוצאה לפועל

כאשר לחייב קיימים תיקי הוצאה לפועל בלשכות שונות ברחבי הארץ וחובות כספיים שונים רשאי הוא להגיש בקשה בלשכה בה מנהלים רוב תיקים לאיחוד תיקים. איחוד התיקים היא למעשה פעולה בה מרוכזים כל תיקי הוצאה לפועל של החייב תחת קורת גג אחת, לשכת הוצאה לפועל אחת ובמסגרת תיק האיחוד פורע החייב את חובו הכולל בהתאם לצו התשלומים אשר יעניק לו רשם הוצאה לפועל.

באיחוד תיקים היתרון הוא כי החייב למעשה מנקה שולחן ומרכז את כל תיקי הוצאה לפועל שנפתחו כנגדו לכדי תיק אחד במסגרתו פורע הוא את חובו. כפי שנראה מיד, איחוד תיקים או פשיטת רגל היא שאלה אשר חייב חייב לשאול עצמו בטרם ינקוט הליך כלשהו למחיקת החובות. התשובה לשאלה זו תלוי לגמרי במצבו הכלכלי של החייב, סך כל חובותיו, נכסים הנמצאים ברשותו וכו’. גם במסגרת איחוד תיקים צפוי החייב לעבור מספר תחנות חשובות והמרכזית בינהין היא ההכרזה עליו כחייב המוגבל באמצעים.

חייב מוגבל באמצעים הוא למעשה אדם אשר איחד את כל תיקיו בהוצאה לפועל ורשם הוצאה לפועל הכריז עליו באופן זה. הכרזה זו לא תאפשר לחייב ליטול אשראי מבנקים שונים וכן הוא לא יוכל להחזיק בכרטיס אשראי. יש לזכור כי מדובר בצעד זמני ונקודתי אשר יסתיים לאחר שהחייב יפרע את החובות שצבר.

 

ההבדלים המרכזיים בין פשיטת רגל לאיחוד תיקים

בסקירה כללית על שני ההליכים המשפטיים האפשריים למחיקת חובות דהיינו חדלות פירעון ואיחוד תיקים ניתן למצוא מספר הבדלים מרכזיים וכללים אשר על החייב לשקול בטרם יפתח בהליך משפטי.

  • הליך חדלות פירעון פשיטת רגל הינו הליך מחיקת חובות אשר בסיומו יקבל החייב צו הפטר ויוכל למחוק את החובות שצבר. הליך איחוד תיקים לעומת זאת אינו מהווה מחיקת חובות אלא מאפשר לחייב לאחד את כל תיקיו ולפרוע את החוב במסגרת צו תשלומים.
  • הליך חדלות פירעון דורש שיתוף פעולה מלא יותר ותכוף יותר מהחייב לאורך תקופה ארוכה וממושכת. חייב אשר לא ישתף פעולה עלול לגרום להפסקת ההליך והשבת הסנקציות שהוטלו עליו ערב הגשת הבקשה.
  • הליך איחוד תיקים מתרחש בלשכת הוצאה לפועל ומנוהל על ידי רשם הוצאה לפועל בעוד הליך חדלות פירעון בקשה למחיקת החובות תוגש לערכאה המתאימה בהתאם לגובה החוב וזהות המבקש. חובות כספיים מעל 150,000 בקשה בגינם תוגש לבית משפט השלום ואילו חובות של חברה בע”מ בקשות בגינם תוגשנה לבית משפט המחוזי.
  • בהליך איחוד תיקים אין צו הפטר ואין צו שיקום. בעוד בהליך חדלות פירעון הגדיר המחוקק את ההליך כשיקום החייב במסגרתו יבוצעו כל הפעולות האפשריות לשיקום החייב הרי שבהליך איחוד תיקים לא קיים מושג כזה.

 

מה אם כן מומלץ, איחוד תיקים או חדלות פירעון

התשובה לשאלה מה מומלץ, איחוד תיקים או חדלות פירעון טמונה במגוון תרחישים משתנים במצבו של החייב. ככל ומדובר בחייב אשר יש בידו נכסים ורכוש רב הרי שעליו לזכור כי פתיחת הליכי חדלות פירעון עלולה להמיט עליו סנקציה כבדה בדמות כינוס נכסיו ומכירתם לצורך פירעון החובות שצבר.

יש גם לזכור כי במסגרת איחוד תיקים לא ניתן לאחד תיקים בעלי חובות כספיים גדולים כך שהמסגרת המשפטית הזו ניתנת רק לחייבים אשר יכולים לפרוע את החובות במסגרת זמנים מצומצמת הקבוע בחוק. ככל ולחייב חובות כספיים עצומים נראה כי אין מנוס מלפתוח בהליכי חדלות פירעון. כמובן כי ישנם הליכים משפטיים נוספים אשר ניתן לפתוח בהם לצורך סילוק החובות אך לצורך מאמר זה נעסוק באיחוד תיקים פושיטת רגל.

איחוד תיקים זו אופציה לא רעה בכלל לחייב אשר לו תיקי הוצאה לפועל מפוזרים בלשכות רבות ברחבי הארץ ובסכום כולל הניתן לפירעון. ככל ומדובר במצב שכזה הרי שלחייב זה מומלץ לפתוח בהליך איחוד תיקים ולפרוע את החובות שצבר תחת קורת גג אחת.

יש לזכור כי גם הליכי חדלות פירעון וגם איחוד תיקים הינם הליכים משפטיים הדורשים ידע וניסיון משפטי. מומלץ לכל חייב המעוניין לפתוח בהליך מחיקת חובות להיוועץ עם עורך דין איחוד תיקים טרם פתיחת הליך כלשהו ובכך להיות בטוח כי בהתאם למצבו נקט בהליך הנעון. איחוד תיקים או פשיטת רגל היא שאלה הדורשת תשובה מקצועית על ידי עורכי דין המתמחים בתחומים משפטיים אלו.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן