ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

איחוד תיקים חוק חדש

בקשה לאיחוד תיקים היא אחד הפתרונות היצירתיים שהעניק המחוקק לחייב אשר מעוניין לסלק את החובות שצבר ולצאת לדרך חיים חדשה.

באמצעות איחוד התיקים, יוכל חייב לנהל את שגרת חייו ככל אדם נורמטיבי לצד פירעון החובות שצבר בצו תשלומים נוח חודשי.

איחוד תיקים חוק חדש - עו"ד עדי עקראוי ושות'

כאשר החובות מתחילים להצטבר והנושים לא מפסיקים להטריד, זה הזמן לשקול אפשרות של איחוד תיקים בהוצאה לפועל. חייב אשר ישכיל לפתוח בהליך זה מוקדם ככל שניתן יחסוך לעצמו כאבי ראש וריביות לא קטנות שיתווספו לחוב המקורי. לא צריך להרחיב במילים אודות הנזקים העצומים שמסבים חובות לחייבים ובני משפחתם. במסגרת הליכי הגבייה שינקטו כנגד החייב רשאים הנושים להטיל עליו הגבלות שונות וסנקציות קשות עד אשר יפרע את החוב.

במאמר זה נבחן את הליך איחוד תיקים חוק חדש, נראה כיצד ובאלו תנאים יהיה רשאי חייב לפתוח בהליכי איחוד תיקים ולבסוף נסביר מדוע זה הזמן לשנס מותניים ולהתחיל בהליך איחוד תיקים בלשכת הוצאה לפועל.

 

מהו הליך איחוד תיקים

כשמו כן הוא, איחוד תיקים היא פעולה משפטית בה החייב מאחד את כל תיקי ההוצאה לפועל הקיימים לו תחת תיק אחד ומנהל את גביית החוב דרכו. חייב אשר מעוניין להגיש בקשה לאיחוד תיקים יפנה ללשכת הוצאה לפועל בה מתנהלים מרבית תיקיו ויגיש בקשה לאיחוד תיקים. איחוד תיקים ירכז הלכה למעשה את כל תיקי הוצאה לפועל של החייב תחת קורת גג אחד ויביא להקפאת ההליכים המשפטיים שננקטו נגדו בתיקים השונים.

הגשת הבקשה לאיחוד תיקים מעידה למעשה על החייב כי הוא מעוניין לעלות על דרך המלך ולפתוח בדרך חיים חדשה עד לסילוק החוב ופירעונו. הערכאות המשפטיות רואות בעין יפה חייבים אשר מעוניינים לחסל את חובותיהם ויסייעו לחייב אשר יבקש לפתוח בבקשה לאיחוד תיקים. מוזמנים לקרוא השוואה בנושא – איחוד תיקים או פשיטת רגל.

 

מהם השלבים להגשת בקשה לאיחוד תיקים לפי החוק החדש

חייב המעוניין להגיש בקשה לאיחוד תיקים יהיה עליו להכין בקשה מנומקת ומפורטת אשר תסביר לרשם ההוצאה לפועל כיצד צבר את כל החובות הקיימים לו ומדוע יש להיעתר לבקשתו. בין הייתר על החייב לעמוד בתנאים הבאים לצורך הגשת הבקשה:

 • הגשת הבקשה בלשכה בה מתנהלים רוב תיקיו. כפי שצוין קודם לכן, על החייב לפנות ללשכת הוצאה לפועל בה רוב תיקיו מתנהלים ולהגיש שם בקשה לאיחוד תיקים.
 • להגיש את הבקשה על טופס ייעודי בהתאם ל- תנאי שימוש המופעים באתר לשכת הוצאה לפועל. טופס זה יהיה טופס בקשה לאיחוד תיקים.
 • בגוף טופס הבקשה, ישנה רשימה ארוכה ומפורטת של מסמכים ואישורים שעל החייב להמציא כנספחים לבקשה. בין היתר על החייב לצרף צילום תעודה מזהה שלו, צילום עו”ש חשבון הבנק, צילום רישיון רכב וכו’.
 • את הבקשה יש להגיש במספר העתקים כמספר הזוכים הקיים + עותק אחד ללשכת הוצאה לפועל ועותק אחד לחייב עצמו.
 • טופס ויתור סודיות. במסגרת מילוי טופס זה על החייב לציין מהו גובה התשלום הכספי שביכולתו להעביר לקופת הגבייה מידי חודש בחודשו.
 • אישור תשלום על סך 3% מהחובות הקיימים לחייב. נניח ולחייב חוב על סך של 100,000 ש”ח, במצב שכזה, עליו לצרף אישור כי שילם 3,000 ₪ במעמד פתיחת התיק. על החייב לזכור כי עד למתן החלטה בבקשה, עליו להמשיך ולשלם כל חודש בחודשו סך של 3 אחוז מגובה החוב.
 • תדפיס רשימת תיקים לחייב. טופס זה ניתן להשגה בלשכות הוצאה לפועל. טופס זה למעשה מרכז את כל התיקים הקיימים לחייב בכל לשכות הוצאה לפועל הפזורות ברחבי הארץ.

 

מהם התנאים לדיון בבקשה לאיחוד תיקים

רשם הוצאה לפועל ידון בבקשה לחייב לאחר שבדק כי התקיימו כל התנאים הבאים:

 • החייב צירף תצהיר לבקשתו. ללא תצהיר מפורט המנמק כיצד הגיע החייב לסך החובות המפורט בטופס רשימת התיקים לא ידון רשם הוצאה לפועל בבקשה. במסגרת התצהיר יפרט אף החייב את כל נכסיו וממונו לרבות נכסים הנמצאים בחזקת בן זוגו או בת זוגתו.
 • טופס ויתור סודיות. באמצעות טופס זה ניתן לוודא את מצבו הכלכלי של החייב לאשורו.
 • אישור על תשלום 3% מסך החובות במעמד פתיחת התיק וכן אישור על כך כי החייב המשיך לשלם 3 אחוזים במסגרת פרק זמן ההמתנה להחלטה בקשה.

 

החלטה בבקשה לאיחוד תיקים

איחוד תיקים חוק חדש מעניק לרשם הוצאה לפועל שיקול דעת רחב כאשר ניגש להחליט בבקשה לאיחוד תיקים. רשם הוצאה לפועל יכול להורות על דחיית הבקשה אם מצא כי החייב מסר פרטים כוזבים במסגרת התצהיר שמסר. כמו כן, כאשר חייב אינו מוסר את כל המידע הנכון והרלוונטי הוא עלול גם במקרה זה להביא לדחיית הבקשה.

היה ורשם הוצאה לפועל התרשם כי החייב יכול לפרוע את כל החובות הקיימים לו במסגרת הזמנים שיפורטו להלן ייתן צו איחוד תיקים:

 • חוב כספי עד 20,000 ₪ – תשלום החוב יעשה בצו תשלומים בתוך שנתיים.
 • חוב כספי העולה על 20,000 ₪ אך אינו עולה על 100,000 ₪- תשלום החוב יעשה בתוך 3 שנים.
 • חוב כספי העולה על 100,000 ₪ – תשלום החוב יבוצע בתוך 4 שנים.

במידה ורשם הוצאה לפועל יקבע צו תשלומים שונה מהתשלומים המופרטים להלן בניגוד להסכמת כל הנושים יכריז על החייב כחייב המוגבל באמצעים. חייב אשר הוכרז כמוגבל באמצעים עלול להיות תחת הגבלות כגון צו עיכוב יצאה מהארץ וכן ניתן יהיה להטיל עליו עיקול משכורת.

 

אילו עוד הליכים משפטיים יכול חייב לנקוט כאשר הוא מעוניין למחוק חובות

הליך איחוד תיקים חוק חדש הוא אכן אפשרות לא רעה לחייב אשר מעוניין לעלות על דרך המלך ולפתוח דף חדש. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם הליכים משפטיים אחרים יהיו רלוונטיים יותר עבור החייב הכול בהתאם לנסיבות המקרה.

כך למשל, חייב אשר צבר חובות גדולים ייתכן וההליך המשפטי הרלוונטי עבורו למחיקת החובות יהיה הליך פשיטת רגל ולא איחוד תיקים. בשנת 2018, נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי אשר העניק מעמד של בכורה לשיקום החייב ומחיקת החובות. במסגרת הליך משפטי זה, יוכל החייב ליהנות מצו הפטר אשר יביא למחיקת החוב והגנתו מפני הנושים. מוזמנים לקרוא גם על – איחוד תיקים הפטר.

 

מדוע כדאי לפנות לערוך דין כאשר מעוניינים לפתוח בהליך איחוד תיקים לפי החוק החדש

כפי שניתן לראות, הליך איחוד תיקים חוק חדש מאפשר לחייב לנהל שגרת חיים לצד פירעון החוב במסגרת תשלומים נוחים. איחוד תיקים הוא אכן אחד מהפתרונות המשפטיים שהמחוקק העניק לחייב לסילוק החוב אך לא הבלעדי והיחיד.

עם כניסת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי לתוקפו, נפתח פתח ממשי לחייבים להביא לסילוק החובות בהליך קל ונוח יחסית אשר כאמור אינו דומה להליך איחוד תיקים. עורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל יוכל להמליץ לחייב באיזה מסלול משפטי עליו לבחור בהתאם לנסיבות המקרה, גובה החוב ונסיבות נוספות אשר לא תמיד ידועות לחייב.

מעבר לכך, עורך דין איחוד תיקים יוכל גם לוודא כי הבקשה לאיחוד תיקים תוגש עם כל נספחיה ללא חוסרים והשלמות. חשוב לזכור כי בקשה אשר תנוסח כהלכה תגדיל באופן משמעותי את סיכוייה וקבלה. חלק בלתי מבוטל מהמסמכים המוגשים במסגרת הבקשה טעונים אימות של עורך דין וכן הבנת ההליך לאשורו.

מוזמנים גם לקרוא על – ביטול איחוד תיקים בהוצאה לפועל.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני הוצאה לפועל לרבות בקשות לאיחוד תיקים לפי החוק החדש. משרדנו מעניק מעטפת משפטית מלאה ללקוחותיו בכל תחומי המשפט הרלוונטיים לדיני הוצאה לפועל וחדלות פירעון. נקלעת לחובות כספיים ואתה מעוניין לפתוח בהליך איחוד תיקים? אל תעשה זאת לבד. השאר לנו הודעה ואנו נשוב אליך בהקדם.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן