ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

איחוד תיקים

אין צורך להרחיב במילים אודות המצב הכלכלי הקשה הפוקד משפחות רבות ובעלי עסקים בעשור האחרון. משברים כלכלים עולמיים ועוד מגוון סיבות הן חלק מיצירת חובות והגדלת מעגל הנושים. לשכות הוצאה לפועל עמוסות לעייפה בתיקים חדשים וישנים וככל שהזמן נוקף מעגל החייבים הולך וגדל.

איחוד תיקים משמש פתרון משפטי לחייב המעוניין לחסל את כל החובות שלו ולפתוח דף חדש בחייו. אופציה זו הינה הדרך הטובה ביותר שהמחוקק נתן לחייב לשקם את עצמו ולצאת ממעגל החובות שרק ילך ויגדל אם לא ידאג לפתור אותו אחת ולתמיד.

איחוד תיקים - עו"ד עדי עקראוי ושות'

במאמר זה נסביר מהו איחוד תיקים, נראה כיצד עושים זאת ואילו תיקים לא ניתן לצרף במסגרת תיק האיחוד. לבסוף נראה מה איחוד תיקים נותן לנו וכיצד ניתן להימנע ככל שניתן מהגבלות שתוטלנה עלינו במסגרת הטיפול בתיק האיחוד.

 

מהו איחוד תיקים

חייב בהוצאה לפועל אשר נגדו נפתחו מספר תיקים (לפחות שני תיקים) יכול להגיש בקשה לאיחוד תיקים ללשכה בה רוב התיקים מתנהלים נגדו. איחוד התיקים כולל את כל התיקים אשר נפתחו עד למועד זה כנגד החייב ויתנהלו במסגרת תיק אחד תחת אותה קורת גג.

כאשר חייב הולך וצובר חובות יכולים הנושים שלו לפנות ללשכת הוצאה לפועל ולפתוח כנגד תיק גבייה. במסגרת תיק ההוצל פ יוטלו על החייב הגבלות שונות אשר יצרו את צעדיו. הגבלות כגון צו עיכוב יציאה מהארץ או הגבלה מלהחזיק רישיון נהיגה הם חלק מהסנקציות שאפשר המחוקק לנושים להטיל על החייב כאמצעי לחץ לפירעון החובות.

חייב המעוניין לשים סוף לחובות אלו ולצאת לדרך חדשה יגיש ללשכת הוצאה לפועל בקשה לאיחוד תיקים במסגרתו ינותבו כל התיקים הקיימים לתיק האיחוד.

 

מה היתרון באיחוד תיקים

איחוד תיקים הוא אחד מהכלים שהעניק המחוקק לחייב על מנת שיוכל לשקם את עצמו ולפרוע את החובות הקיימים לו. היתרון העצום באיחוד תיקים הוא ריכוז כל החובות הקיימים לחייב מהלשכות השונות ופריסתם לתשלומים נוחים אשר יוכל לעמוד בהם.

 

היה ונפתח תיק איחוד, כל ההגבלות והסנקציות שהופעלו כנגד החייב בתיקים יוקפאו והתיקים יצורפו לתיק האיחוד. חייבים רבים בוחרים לעשות שימוש באיחוד תיקים כאופציה לניקוי שולחן וריכוז כל החובות במסגרת תיק אחד. ריכוז התיקים גם מונע מנושים להמשיך ולהטיל סנקציות כנגד החייב שכן לאחר פתיחת תיק האיחוד, רשם הוצאה לפועל הוא הגורם הממוסמך להטיל על החייב הגבלות.

 

אלו מסמכים צריך לצרף לבקשה לאיחוד תיקים

בקשה לאיחוד תיקים הינה בקשה מסועפת הכרוכה בנספחים רבים וכן חישוב משוערך לסכום הכספי שהחייב יוכל להעביר לנושים במסגרת תשלום חודשי. מומלץ מאוד עוד בטרם הגשת הבקשה לאיחוד תיקים, לקבל ייעוץ משפטי מדיוק ומקצועי מעורך דין הבקיא בתחום הוצאה לפעול ואיחוד תיקים כך שלאחר הגשת הבקשה לא יהיה צורך בהשלמת מסמכים או חלילה תדחה הבקשה. נציין על קצה המזלג את המסמכים העיקרים שיש לצרף לבקשה לאיחוד תיקים.

  • טופס בקשה לאיחוד תיקים מלא וחתום כנדרש – יש לוודא כי הטופס מלא באופן מפורט וחתום בכל המקומות הנדרשים לכך.
  • נספחים לטופס הבקשה – עיון בטופס הבקשה לאיחוד תיקים יגלה רשימה לא קטנה של מסמכים שיש לצרף לה. מסמכים כגון תלושי שכר, תדפיס עו”ש, תדפיס יתרות מהבנק, רישיון רכב וכו’ וכו’ הם מקצת הטפסים שיש לצרף לבקשה לאיחוד תיקים.
  • תצהיר ערוך וחתום כדין – בתצהיר יפרט החייב את הנסיבות שהביאו אותו לצבור חובות. התצהיר ישקף את מצבו הכלכלי של החייב ויאומת על ידי עו ד.
  • טופס ויתור סודיות – טופס זה מטרתו לאפשר אימות מצבו הכלכלי של החייב ובירור מקיף אודות רכושו, נכסיו וכו’.
  • אישור על תשלום 3 אחוז מסך כל החובות – עם הגשת הבקשה לאיחוד תיקים, על החייב לשלם בלשכת הוצאה לפועל 3 אחוז מסך כל החובות הקיימים לו. ללא אישור תשלום זה לא ניתן יהיה לפתוח בהליכי איחוד תיקים.

 

אילו תיקים לא ניתן לצרף לתיק האיחוד

תיק האיחוד כשמו כן הוא “איחוד” אך יחד עם זאת לא ניתן לצרף לתיק זה כל חוב העומד לחייב אם כי את מרבית החובות ניתן לצרף.

  • תיק מזונות – חייב אשר יש לו תיק בהוצאה לפועל שעניינו מזונות לא יוכל לצרף תיק זה לתיק האיחוד. הסיבה שלא ניתן לצרף תיק זה נעוצה בדאגה לטובתם ושלומם של הקטינים אשר סמוכים על שולחן החייב. אילו יצורף תיק מזונות לתיק האיחוד יבלע החוב יחד עם חובות אחרים ובכך יפגע מטה לחמם של הקטינים.
  • חוב הנובע מביצוע עבירה – קנסות תעבורה לרבות דוחות חניה ופסקי דין מבית המשפט לתעבורה לא יכללו במסגרת איחוד תיקים ולא ניתן יהיה לצרפם לתיק האיחוד. כמו כן, תשלום פיצוי כספי לחייב אשר נגזר על נאשם במסגרת דיון פלילי גם לא יהיה ניתן לצרף לתיק האיחוד.

התנאים לאיחוד תיקים

לאחר הגשת הבקשה לאיחוד תיקים, יבדוק רשם הוצאה לפועל את הבקשה וידא כי אכן החייב שילם 3 אחוזים מסך החובות שלו ועודנו ממשיך ומשלם 3 אחוזים מידי חודש בחודשו. כמו כן, יבדוק הרשם כי החייב צירף תצהיר וטופס ויתור סודיות לבקשה וכן מסמכים נוספים התומכים בה והיכולים להעיד על מצבו הכלכלי.

בהתאם לגובה הסכום יקבע הרשם את גובה התשלומים כאשר החלוקה מתבצעת לפי הסדר הבא:

  • חוב כספי עד 20,000 ₪ – תשלום החוב יעשה עד שנתיים ימים.
  • חוב כספי בין 20,000 ₪ – 100,000 ₪ – תשלום החוב יעשה עד שלוש שנים.
  • חוב כספי העולה על 100,000 ₪ – בתוך ארבע שנים.

אם מצא רשם הוצאה לפועל לאחר חקירה שערך כי אין באפשרות החייב לעמוד בפירעון החוב במסגרת הזמנים הללו, יכול ליתן צו תשלומים שונה וארוך יותר ויכריז על החייב חייב מוגבל באמצעים.

הכרזה על החייב כחייב המוגבל באמצעים תגרור הטלת הגבלות וסנקציות שונות כגון עיכוב יציאה מהארץ, איסור להחזיק באשראי וכו’. חייב המעוניין להסיר את ההגבלות או אחת מהן, רשאי לפנות לרשם הוצאה לפועל בבקשה מנומקת לביטול ההגבלה. רשם הוצאה לפועל רשאי להיעתר לבקשה ויכול לקבוע לה תנאים כגון ערבות צד ג’.

 

מדוע מומלץ להיעזר בעורך דין הבקיא בתחום הוצאה לפועל

בקשה לאיחוד תיקים כמו בקשות נוספות רבות בהוצאה לפועל כרוכה בביצוע פעולות משפטיות כגון עריכת תצהיר וכן דורשות ידע מעמיק בדיני הוצאה לפועל והטפסים הכרוכים בכך. לא אחת פגשנו במשרדנו לקוחות אשר סברו כי הדרך היחידה לפתרון המשבר הכלכלי שפקד אותם הוא איחוד תיקים אך לאחר שיחה קצרה עם צוות משרדנו הבינו כי דווקא מסלול משפטי אחר יכול לסייע להם יותר.

עורכי דין מקצועיים העוסקים בתחום הוצאה לפועל ידעו בתוך מספר דקות באיזה מסלול מומלץ לפעול למחיקת החובות וכן אלו טפסים כדאי או לא כדאי לצרף לבקשה. בקשה לאיחוד תיקים יכולה להכריע גורלות ולכן יש לערוך אותו בכובד ראש ורק לאחר שהבנו מה עושים.

משרד עורך דין איחוד תיקים עדי עקראוי ושות’ מתמחה זה שנים בהוצאה לפועל וחדלות פירעון. צוות משרדנו בקיא בכל קשת הפעולות הקיימות בתחום זה ובידיו הכלים המתאימים להמליץ לחייב על האופן שבו כדאי לו לנהוג. לאחר שיחה קצרה עם הלקוח, נשנס מותניים כולנו יחד ונפעל למען מטרה אחת והיא פירעון החובות ופתיחת דף חדש.

נפתחו נגדך תיקים הוצאה לפועל ואתה מעוניין לשים סוף לחובות? תן לנו לעזור לך, השאר הודעה ואנו נדאג לשוב אליך בהקדם.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן