ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

ביטול איחוד תיקים בהוצאה לפועל

אחת המטרות המרכזיות העומדות לנגד עיני המחוקק כאשר אפשר לחייב להגיש בקשה לאיחוד תיקים היא שיקומו ומתן צ’אנס נוסף. איחוד תיקים כשמו כן הוא, איחוד כל תיקי הוצאה לפועל שנפתחו כנגד החייב ומתן צו תשלומים חודשיים בהתאם ליכולתו וכושר הפירעון שלו.

קיימים מקרים רבים בהם חייבים אינם מסוגלים לעמוד בצו התשלומים שנקבע לגבם ואינם דואגים לפרוע את חובם במסגרת צו זה. השאלה המתבקשת היא מה דינם של חייבים אלו ואיזו יעילות יש לתיק האיחוד אם החייב אינו מסוגל לפרוע את חובו במסגרת התוכנית שנקבעה לו.

ביטול איחוד תיקים בהוצאה לפועל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

במאמר זה נציג את האפשרויות העומדות בפני חייב אשר אינו מסוגל לעמוד בצו התשלומים, נראה מה יעלה בגורל תיק האיחוד וכן נבדוק מהן ההשלכות של ביטולו על החייב. חשוב לציין כי לביטול תיק האיחוד קיימות השלכות מרחיקות לכת על החייב ומומלץ לפנות אל עורך דין איחוד תיקים המתמחה בדיני הוצאה לפועל תיכף ומיד כאשר מתקבלת הודעה על ביטול תיק האיחוד.

 

איחוד תיקים על קצה המזלג

כאשר נפתחים לחייב מספר תיקי הוצאה לפועל בגין חובות אשר אינו מסוגל לפרוע או בעקבות פסק דין שניתן כנגדו, רשאי הוא לפנות ללשכת ההוצל”פ בה מתנהלים רוב תיקיו בבקשה לאיחוד תיקים. איחוד התיקים יעשה לאחר שהחייב הגיש בקשה מנומקת, תצהיר התומך בבקשה וכן טופס ויתור סודיות. כמו כן, על החייב לשלם סך של 3% מחובותיו במעמד פתיחת התיק.

לאחר הגשת הבקשה, יבחן רשם ההוצאה לפועל את בקשתו של החייב ובהתאם לנתונים שהציג יקבע לו תשלום חודשי לפירעון החוב. לרשם ההוצאה לפועל סמכות להכריז על המבקש חייב מוגבל באמצעים ובהתאם לכך להטיל עליו הגבלות שונות כגון צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על רישיון הנהיגה וכו’.

חשוב לציין כי תוכנית הפירעון לחייב תעשה לאחר שנערכה לו חקירת יכולת ונבדק לאשורו מצבו הכלכלי. תוכנית הפירעון תעשה בהתאם לגובה חובותיו של החייב ויכולתו. ישנם חובות שלא ניתן לצרף לתיק האיחוד ועל החייב לפנות לאפיקים אחרים לצורך הטיפול בהם. מידע נוסף בגין איחוד תיקים או חובות שאינם כלולים באיחוד תיקים תוכל למצוא במאמרים “איחוד תיקים” וכן במאמר “חובות שלא נכללים בפשיטת רגל“.

 

איחוד תיקים אחד מגלגלי ההצלה של החייב

האפשרות להעניק לחייב יכולת לרכז את כול חובותיו תחת תיק אחד למעשה מהווה מעין פרס עבורו. איחוד תיקים עוצר את כל ההליכים שננקטו נגד החייב בתיקים שצורפו לתיק האיחוד, כל חוב שנוצר טרם איחוד התיקים יצורף אוטומטית לתיק האיחוד ולא יהיה ניתן לפתוח נגדו בהליכים נוספים.

במסגרת תיק האיחוד יינתן לחייב צו תשלומים עבור כל החובות הקיימים לו והוא אינו יצטרך להתמודד עם נושים שונים במספר חזיתות. אין ספק כי מדובר באחד מגלגלי ההצלה החשובים שהעניק המחוקק לחייב. מסיבה זו, חייב בהוצאה לפועל אשר אינו עוזר לעצמו ועומד בתוכנית התשלומים אין כל סיבה כי המחוקק יעזור לו.

במצב דברים שכזה, רשאים נושיו של החייב לפנות לרשם הוצאה לפועל בבקשה לביטול תיק האיחוד והזרת המצב לקדמותו.

 

אי עמידה בצו התשלומים מהווה עילה לביטול תיק האיחוד

כפי שצוין לעיל, מתן אפשרות לחייב לפתוח תיק איחוד היא סוג של מתנה. כאשר חייב אינו עומד בצו התשלומים שנקבע לגביו, רשאים הזוכים לפנות לרשם הוצאה לפועל הדן בתיק האיחוד ולבקש לבטלו. לרוב, רשם הוצאה לפועל יאפשר לחייב להשמיע את גרסתו אך ייתכן ותיק האיחוד יבוטל מיד.

חייב אשר אינו עומד בתוכנית התשלומים שנקבעה לו ואינו פורע את חובו עלול להביא במו ידיו לביטול תיק האיחוד. הגשת בקשה לביטול תיק האיחוד תעשה ע”י הזוכה או הזוכים ישירות לתיק האיחוד.

 

ההשלכות של ביטול תיק האיחוד בהוצאה לפועל

עם ביטול תיק האיחוד, ישובו לתוקפם כל ההליכים בתיקים השונים שהיו קיימים נגד החייב ערב איחוד התיקים. יחד עם ההליכים השונים ישובו לתוקפם גם ההגבלות והסנקציות שהוטלו עליו בתיקים אלו והוקפאו עם מתן צו התשלומים בתיק האיחוד.

בד בבד, רשאים הנושים לחדש את ההגבלות על החייב במסגרת התיקים השונים ואף להטיל עליו הגבלות שונות שלא היו קודם לכן. אין ספק כי מדובר בצעד קשה עבור החייב ומשפחתו וחזרה אחורנית למקום בו החייב לא היה רוצה להיות.

 

מה האפשרויות העומדות בפני החייב לאחר ביטול תיק האיחוד

עם פיזור תיק האיחוד על החייב לפעול מהר לשינוי המצב שאם לא כן עלול למצא את עצמו תחת סנקציות נוספות והרעה מוחשית במצבו יותר מכפי שהיה קודם לכן. פיזור תיק האיחוד מחזיר את החייב עשרות צעדים אחורנית ואם לא יקבל טיפול משפטי ראוי ומדויק המצב עלול להחמיר אף יותר. עם פיזור תיק האיחוד לחייב עומדות מספר אפשרויות:

  • איחוד תיקים חדש – ניתן להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל הדן בתיק האיחוד שפוזר ולבקש ממנו מתן הזדמנות נוספת. מומלץ להגיש את הבקשה בליווי עורך דין הבקיא בדיני הוצאה לפועל שכן על הבקשה לפרט ולנמק מדוע תינתן לחייב הזדמנות נוספת לאחר שלא עמד בצו התשלומים. ניתן אף להגיש בקשה חדשה לאיחוד תיקים אך גם כאן כאמור יש להסביר מדוע עתה יוכל החייב לעמוד בתשלומים שיקבעו לגביו אם לא עשה כן בפעם הקודמת.
  • ניהול משא ומתן עם הזוכים – חייב אשר יודע כי בקרוב יוכל להמשיך לעמוד בתוכנית התשלומים שנקבעה לו יכול לפנות לנושים ולבקש מהם להמתין עם התשלום שטרם נפרע. אמנם קיימים סיכויים מועטים להסכמת הנושים אך במצבים מסוימים פניה נכונה יכולה לסייע לחייב להמשיך לשמור על תיק האיחוד.
  • בחירת מסלול משפטי אחר – עם פיזור תיק האיחוד, ככל הנראה גם סך גובה החובות של החייב ילך ויגדל. במצב דברים שכזה, מומלץ לחייב לשקול אפשרות נוספת לטיפול בחובותיו. מסלול נוסף לטיפול בחובות יכול להיות פשיטת רגל אך גם במסלול זה על החייב לזכור כי יצטרך לעמוד בתוכנית תשלומים שתקבע לגביו שאם לא כן לא יקבל צו הפטר. מוזמנים לקרוא גם על – איחוד תיקים הפטר וכן מאמר – איחוד תיקים או פשיטת רגל.

בוטל לך תיק האיחוד בהוצאה לפועל? פנה לעורך דין מוביל בתחום

לעיתים ביטול תיק האיחוד בהוצאה לפועל הוא הזדמנות לעשות חושבים פעם נוספת בגין מצבו הכלכלי של החייב והאפשריות העומדות בפניו. כפי שניתן לראות, ביטול תיק האיחוד יעשה לאחר שהחייב לא עמוד במסגרת צו התשלומים שנקבע לו ולא פרע את חובו.

עם פיזור תיק האיחוד, על החייב לנקוט בהליכים משפטיים תיכף ומיד בטרם יחמיר מצבו. בפני החייב קיימות מספר אפשריות להתמודד עם פיזור התיק ועליו לחשוב היטב באיזו דרך לבחור. עורך דין מקצועי המתמחה בדיני הוצאה לפועל יוכל להעיר את עיניו של החייב ולפרוס בפניו את מגוון האפשרויות העומדות לו לשיקום מצבו הכלכלי וסילוק החובות.

אם ניקח לצורך העניין חייב אשר יש ביכולתו לעמוד בתוכנית התשלומים שנקבעה לו במסגרת תיק האיחוד הרי שמשרדנו ימליץ לפנות לרשם הוצאה לפועל ולבקש הזדמנות נוספת. חייב אשר לו חובות כספיים נוספים ומצבו הכלכלי אינו מאפשר לו לעמוד בתוכנית התשלומים, יומלץ לו על מסלול שונה.

משרד עורך דין פשיטת רגל וחדלות פירעון עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני הוצאה לפועל ופשיטות רגל חדלות פירעון. משרדנו ער להשלכות המיידיות של פיזור תיק האיחוד בהוצאה לפועל על החייב וצוות המשרד כולו נרתם למען טיפול בבעיה שנוצרה או לחילופין מציאת פתרון חילופי.

פוזר לך תיק האיחוד בהוצאה לפועל? פנה אלינו עוד היום ואנו נפעל בכל הכלים העומדים לרשותנו לסייע לך. מוזמנים לקרוא גם על – איחוד תיקים חוק חדש.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן