ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

טופס איחוד תיקים

הרצון לסלק חובות כספיים ולצאת לדרך חדשה מפעם בכל חייב וחייב אשר נקלע להליכי הוצאה לפועל ומעוניין להשאיר חובות אלה מאחור ולפתוח בדף חדש בחייו. לרוב, כאשר אנו מדברים על חובות כספיים סביר להניח כי מדובר יהיה במספר חובות כספיים ולא חוב בודד כך שבמקרה זה על החייב לשקול כיצד ובאיזה אופן יוכל לנקות שולחן ולצאת לדרך חיים חדשה.

טופס איחוד תיקים - עו"ד עדי עקראוי

כפי שנראה במאמר זה, איחוד תיקים הוא אחד האפשרויות המשפטיות העומדות לחייב אשר מעוניין לאחד את כל החובות העומדים לו לכדי תיק אחד ולפרוע את החובות במסגרת תיק האיחוד. טופס איחוד תיקים הוא למעשה הירייה הראשונה בשרשרת הפעולות אשר על חייב לבצע כאשר הוא מעוניין להתחיל לסלק את החובות שצבר.

 

מהו איחוד תיקים?

איחוד תיקים כשמו כן הוא, איחוד כל התיקים אשר נפתחו כנגד החייב בהוצאה לפועל ופירעון החוב במסגרת התיק המוביל, תיק האיחוד. לדוגמה, חייב אשר נפתחו לו שניים או שלושה תיקים או יותר בלשכות שונות בארץ, רשאי להגיש בקשה לאיחוד כל התיקים תחת קורת גג אחת ולפרוע את החוב במסגרת התיק המוביל.

בקשה לאיחוד תיקים תוגש ללשכה בה מתנהלים רוב תיקיו של החייב ותובא להכרעה שיפוטית בפני רשם ההוצאה לפועל. תיק האיחוד יהיה למעשה תיק הוצאה לפועל חדש שנפתח כנגד החייב במסגרתו יפרע את החוב שצבר בהתאם להנחיות רשם ההוצל”פ.

 

מהם היתרונות באיחוד תיקים

לאיחוד תיקים יתרונות עצומים, ראשית, במסגרת איחוד התיקים יכול החייב לפרוע את כל החובות הקיימים לו במסגרת תיק אחד ואין הוא צריך להתמודד עם כל נושה ונושה באופן עצמאי ופרטני. איחוד התיקים יסייע לחייב לרכז את כל בעיותיו וחובותיו תחת קורת גג אחת, לשכת הוצאה לפועל אחת ובכך הדבר יסייע לו מאוד.

 

בנוסף, במסגרת איחוד תיקים, יאוחדו כל חובותיו של החייב וגובה תשלום החוב יפרס למספר תשלומים נוחים אשר החייב יוכל לעמוד בהם ולפרוע אט אט את חובותיו. פריסת החוב לתשלומים נוחים לחייב יסייע לו מחד לנהל שגרת חיים תקינה ובריאה ומאידך לפרוע את החובות ולעלות לדרך המלך חזרה.

 

יש לזכור גם כי במסגרת תיק גביית חוב, יוטלו על החייב הגבלות שונות וסנקציות אשר יצרו את צעדיו וצעדי משפחתו בצורה קיצונית. בין היתר יוטל על החייב צו עיכוב יצאה מהארץ וכן הגבלות אחרות שונות. כאשר החייב פותח בהליכי הסדר החובות ומראה נכונות לשלם את החוב במסגרת תיק האיחוד ניתן לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה להורות על ביטול צו עיכוב היצאה מהארץ.

 

מהם התנאים להגשת בקשה לאיחוד תיקים

חייב אשר מעוניין להגיש בקשה לאיחוד תיקים עליו לעמוד במספר תנאים בסיסים הקבועים בחוק. בין התנאים הללו ניתן למצוא את הדברים הבאים:

  • החייב צירף לבקשה לאיחוד התיקים תצהיר מפורט מטעמו המסביר את מצבו הכלכלי וכן יתר הנסיבות אשר הביאו אותו לכדי צבירת החובות. לתצהיר זה יצרף החייב טופס ויתור סודיות.
  • החייב שילם במעמד פתיחת הבקשה 3% מסך החובות שצבר. ניתן לשלם את החוב בכרטיס אשראי בלשכת הוצאה לפועל או באמצעות שובר תשלום בדואר ישראל.
  • החייב המשיך ושילם 3% מסך החובות שלו לאחר פתיחת התיק ועד שניתנה החלטה בבקשה על איחוד התיקים.

היה והחייב עמד בתנאים אלו תובא בקשתו לאיחוד התיקים בפני רשם הוצאה לפועל אשר יקיים חקירת יכולת לחייב ויוודא כי החייב יכול לפרוע את חובותיו בתוך פרק הזמנים הבאים:

  1. אם מדובר בחוב כספי אשר אינו עולה על 20,000 ₪, פירעון החוב יהיה בתוך שנתיים.
  2. אם מדובר בחוב אשר אינו עולה על 100,000 ₪, פירעון החוב יעשה בתוך 3 שנים.
  3. אם החוב עולה על 100,000 ₪ פירעון החוב יעשה בתוך תקופה של 4 שנים.

היה והסכימו הנושים כי פירעון החוב יעשה במסגרת זמנים שונה ממסגרת הזמנים שצויינה לעייל הרי שניתן בהסכמתם להורות על פרק זמנים אחר לסילוק החובות.

 

טופס פתיחת הליך איחוד תיקים

כאשר חייב מעוניין להגיש בקשה לאיחוד תיקים עליו למלא את טופס 7 הקיים באתר רשות האכיפה והגבייה, טופס איחוד תיקים ולצרף לו את כל המסמכים הנדרשים לרבות תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין וכן טופס ויתור סודיות.

לנוחיותכם מצורך קישור לאתר רשות האכיפה והגבייה. יש לשים לב כי מומלץ בחום להיוועץ עם עורך דין בטרם יוגש הטופס והמסמכים הנלווים לו.

להלן הטופס – לחץ

 

איחוד תיקים על פני הליכים משפטיים נוספים למחיקת חובות

איחוד תיקים בשונה מהליך פשיטת רגל למשל הוא אינו מיועד למחיקת חובות אלא להסדר חוב וניקיון שולחן במובן של ריכוז כל החובות וסילוקם תחת קורת גג אחת. איחוד תיקים הוא פתרון משפטי מעולה עבור חייבים אשר יש ביכולתם לפרוע את החובות והם אינם מעוניינים לפשוט רגל. לכל הליך משפטי באשר הוא יתרונות וחסרונות ביחס להליכים משפטיים מקבילים.

ישנם חייבים אשר אינם מעוניינים לפשוט רגל מסיבות כאלה ואחרות וישנם כאלה אשר גם אם היו רוצים לא להיקלע להליכי פשיטת רגל לא היו יכולים לעשות כן שכן אין ביכולתם הכלכלית לפרוע את סך החובות שצברו. במסגרת איחוד תיקים יכול החייב לקבל תמונה ברורה אודות התשלום החודשי שעליו להעביר ללשכת הוצאה לפועל וכן יכול הוא לדעת כי חובותיו אינו הולכים וטופחים וכי אט אט יוכל לסלקם.

בהליך פשיטת רגל למשל, יכול החייב למחוק את כל החובות הקיימים לו בכפוף כמובן להוראות החוק ולצאת לדרך חיים חדשה. לפשיטת רגל השלכות שונות ואחרות מאיחוד תיקים ועל החייב להכיר בכך. לדוגמה, בהליך פשיטת רגל יכונסו נכסיו של החייב והם יעברו לטובת קופת הנשייה וסילוק החובות. חייב אשר יש לו נכסים רבים וממון לא בהכרח הליך זה מתאים עבורו. ייתכן וכי הליך איחוד תיקים מתאים יותר לחייב אשר יש ביכולתו לפרוע את החובות אט אט.

 

יתרון של פתיחת הליך איחוד תיקים אמצעות עורך דין

איחוד תיקים באמצעות עורך דין המתמחה בתחום הוא הפתרון הנוח והמצוין ביותר עבור חייבים אשר נקלעו לחובות בהוצאה לפועל ומעוניינים לשלמם ולצאת לדרך חיים חדשה. טופס איחוד תיקים הוא טופס מורכב הדורש למלאו כהלכה ללא שגיאות וטעויות וכן לצרף לו את כל המסמכים הנדרשים.

כמו כן, יש למלא תצהיר מפורט ומשכנע המסביר אודות החובות שצבר החייב וכן איך וכיצד יכול הוא לשלמם במסגרת הבקשה שהוא מגיש. עורך דין איחוד תיקים, המתמחה בדיני הוצאה לפועל וחדלות פירעון יוכל לסייע לחייב למלא את הטופס הנדרש כהלכה וכן לצרף את כל הנספחים הנדרשים כך שהבקשה תתקבל באופן מלא וחלק ללא עיכובים והשלמת מסמכים.

עורך הדין יוכל אף לייצג את החייב בחקירת היכולת שתתנהל עבורו וכן להגיב ולהשיב ללשכת הוצאה לפועל כאשר הדבר יידרש. הגשת בקשה לאיחוד תיקים באמצעות עורך דין מקצועי לא רק שתקנה שקט נפשי לחייב אלא אף תגדיל את הסיכויים כי בקשתו תתקבל והוא יוכל לפרוע את החובות בתשלומים נוחים חודשיים ללא חששות וטרדות אחרות.

נפתחו נגדכם תיקים בהוצאה לפועל? זה הזמן לנקות שולחן ולבחון אפשרות של איחוד התיקים. השאירו לנו הודעה ואנו נשוב אליכם בהקדם.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן