ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

עורך דין כונס נכסים

כפי שכבר ציון לא אחת, דיני הוצאה לפועל רבים ומגוונים וטומנים בחובם פעולות משפטיות שונות ובעלי דין שונים. כונס הנכסים הינו עורך דין אשר מתמנה על ידי בית המשפט או רשם הוצאה לפועל לתפוס את נכסיו של חייב כאשר קיים חשש כי החייב יבריח נכסים ולאחר מכן לא ניתן יהיה לממש את הזכויות בנכס.

עורך דין כונס נכסים - עו"ד עדי עקראוי ושות'

אין ספק כי הליכי כינוס נכסים הם אחד הפעולות הדורסניות כלפי חייב. יחד עם זאת, מדובר בכלי משפטי יעיל אשר נועד להגן על הנושים ובעלי עסקים העלולים לקרוס כלכלית אילו יצליח החייב להבריח את נכסיו ולמוכרם בטרם יתקבל פסק דין סופי.

במאמר זה נסביר באילו מצבים יתמנה כונס נכסים, נראה אילו פעולות יכול לנקוט כונס הנכסים כדי להבטיח את שמירת הנכס ומימושו המקסימלי ולבסוף נמליץ על דרכי התמודדות במצבים של צבירת חובות או לחילופין מקרים בהם פלוני חייב לכם כסף.

 

מתי יתמנה כונס נכסים

קיימים מספר מצבים בהם יכול שיתמנה כונס נכסים. מינוי כונס נכסים יעשה על ידי בית המשפט או על ידי ההוצאה לפועל הכול בהתאם למקרה והוראת החוק.

  • פשיטת רגל – כאשר אדם נקלע לחובות כספיים ואין ביכולתו לפרוע אותם אחת האפשרויות העומדות לרשותו היא לפתוח בהליכים של פשיטת רגל חדלות פירעון. לאחר הגשת הבקשה לבית המשפט, ימנה בהמ”ש כונס נכסים פשיטת רגל לחייב אשר יעריך את מצבו הכלכלי ונכסיו ויפעל לפירעון החובות אל מול הנושים.
  • איחוד תיקים – חייב הקיימים לו מספר רב של תיקי הוצל פ יכול לפנות לרשם הוצאה לפועל בלשכה בה מנהלים רוב תיקיו בבקשה לאיחוד תיקים. הליך איחוד תיקים הינו הליך המשרת את אינטרס החייב ומאפשר לו לפרוע את חובו תחת קורת גג אחת ובמסגרת תיק אחד. לעיתים במסגרת איחוד תיקים ימנה רשם הוצאה לפועל כונס נכסים שיכנס בנעליו של החייב ויפעל למחיקת החובות.
  • פירוק חברה – כאשר חברה מגיעה לשלב בו חדלה מלהתקיים ואינה יכולה לפרוע את חובותיה יכולה לפנות לבית המשפט בבקשה לפירוק החברה. גם נושי החברה יכולים לפנות לבית המשפט בבקשה לפירוק החברה כאשר החברה נקלעת לקשים כלכלים ואינה מסוגלת לתפקד. עם פירוק החברה ימנה בית המשפט כונס נכנסים שהוא “עורך דין פירוק חברה” אשר ירכז את נכסי החברה וישמש נציג מטעמה בהתנהלות כלפי הנושים השונים.

 

 תפקידו של כונס הנכסים

עם קבלת המינוי מטעם בית המשפט או הוצאה לפועל, יכנס הכונס בנעליו של החייב ויבחן את הזכויות בנכס או הנכסים. לאחר מכן, ירכז הכונס את כל נכסיו של החייב ומאותו הרגע יפעל בשמו ויכנס בנעליו.

 

כונס הנכסים פועל מטעם בית המשפט או הוצאה לפועל ולכן רק לאחר מתן הוראות מטעם הגורם שמינה אותו יכול הכונס לפעול. סעיף 54 לחוק הוצל”פ תשכ”ז – 1967 מגדיר את סמכויותיו של הכונס כך שבהתאם להוראת בית המשפט יכול הכונס לקחת נכס, למכור אותו, לנהל אותו או לעשות כל פעולה אחרת כפי שיורה לו בית המשפט.

רכישת נכס מכונס נכסים

אין היום אדם שאינו שמע פעם או המליצו לו לרכוש נכס או כלי רכב מכונס הנכסים הרשמי. בדרך כלל, רכישת נדל ן מכונס הנכסים מתבצעת בשווי שוק נמוך יותר מהמקובל. היות ולבעלי חוב ישנו אינטרס לממש את הנכס מהר יותר ככל שניתן הרי שלרוב חוות דעת שמאית בגין הנכס תהיה נמוכה יותר ב- 10 אחוזים משווי השוק המקובל.

עם קבלת חוות שעת שמאי עבור הנכס, יערוך הכונס הרשמי מכירה פומבית בו יכול כל אדם לתת הצעה לרכישת הנכס. כונס הנכסים יבדוק את ההצעות שניתנו ולאחר מכן יבחר בהצעה הגבוהה ביותר.

גם בשלב זה, כל פעולות הכונס טעונות אישור של בית המשפט או הוצאה לפועל ומכירת הנכס לקונה החדש תעבור דרך אולמו של בית המשפט. לחייב ניתנת הזדמנות לרכוש את הנכס במחיר שהוצע על ידי הזוכה החדש ויש לו העדיפות עליו. במרבית המקרים חייבים אינם יכולים לרכוש את הנכס במחיר שהוצע ולכן אפשרות זו אינה רלוונטית עבורם.

 

דברים חשובים שיש לשים אליהם לב ברכישת נכס מכונס נכסים

אמנם, רכישת נכס מכונס נכסים היא דבר מפתה וזול הרבה יותר מערך הנכס בשוק הרגיל. יחד עם זאת, יש לזכור כי כונסי נכסים אינם אחראים למצב הנכס הנמכר וברכישת הנכס טמונים לא מעט סיכונים עליהם נעמוד מיד.

  • לכונס הנכסים אין כל יכולת לבדוק את מצבו של הנכס וגם אין לו כל אחריות על כך. נכסים מכינוס נכסים בהוצאה לפועל לעיתים קרובות בעלי פגמים שונים ולא ניתן לדעת את מצבו האמיתי של הנכס. בשונה מרכישת נכס בשוק שם בעל הדירה מכיר את נכסו ומחיוב לגלות לרוכש פגמים נסתרים הרי שברכישת דירה מכונס נכסים לכונס אין כל אפשרות לדעת את מצבה של הדירה ולכן על הרוכש לוודא זאת בטרם ירכוש את הנכס.
  • בדרך כלל אין כל התחייבות מצד כונס הנכסים למועד הכניסה לנכס זאת בשונה מחוזה הנערך במצב רגיל. לעיתים קרובות מתעכב מועד הכניסה לנכס ולכונס אין כל אחריות על כך.
  • פעמים רבות כאשר קיימות חריגות בניה בנכס מתגלגלת האחריות לתיקון המחדל לידי הרכוש כאשר במצב שוק רגיל המוכר הוא זה שיישא באחריות לתיקון חריגות בנייה והסדרתן אל מול העירייה.
  • קיימים סיכונים נוספים בעת רכישת נכס מכינוס נכסים. אמנם המחיר המוצע לרכישת נכס מכונס נמוך באופן משמעותי משווי שוק אך יחד עם זאת יש לזכור כי מדובר בפעולה הטומנת בחובה פעולות משפטיות ובדיקות מעמיקות אשר מומלץ לבצען עם עו”ד הבקיא בתחום כינוס נכסים בהוצאה לפועל וביהמ”ש.

 

מתי יש לבקש מבית המשפט למנות כונס נכסים

חיי מסחר תקינים דורשים מאיתנו לא פעם ליטול סיכונים, לעיתים סיכונים בעלי משמעות כלכלית כבדה. חלק מהפעולות שאנו נדרשים לעשות הן לחתום על חוזים, להלוואות כספים ולהשקיע בחברות שונות.

פעמים רבות בעלי עסקים או חברות שונות מגיעים לנקודה בה אינם יכולים לפרוע את חובותיהם ועם הזמן החובות נערמים ומצטברים לא מעט נושים. במצב דברים שכזה, כאשר חברה או בעל עסק נקלע לקושי כלכלי שאינו פתיר בטווח הקרוב מומלץ לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי כונס נכסים לאותה חברה או העסק.

מומלץ לנקוט בדרך זו מהר ככל שניתן וזאת על מנת למנוע מהחייב להבריח נכנסים מרשותו ובכך לסכל את פירעון החובות. אכן, לא תמיד כינוס נכנסים היא הפעולה המתבקשת בנסיבות העניין וכי כל מקרה יישקל לגופו ויבחר המסלול המתאים ביותר לפירעון החוב. מוזמנים לקרוא גם על – תשלום צו כינוס.

 

מדוע מומלץ לפנות לייעוץ משפטי

תחום כינוס נכסים הוא עולם שלם בתוך דיני הוצאה לפועל. על מנת להגדיל את הסיכויים לממש את הנכס בשווי שוק המירבי שלו רצוי וכדאי לפנות לעורך דין הבקיא בתחום הוצאה לפועל וכינוס נכסים.

גם כאשר רוכשים נכס מכונס נכסים מומלץ לשכור את שירותיו של משרד עורכי דין הבקיא בתחום זה ובכך למנוע טעויות גורליות אשר יש בהן כדי להשליך על כדאיות העסקה.

משרד עורך דין פשיטת רגל דין עדי עקראוי ושות’ בקיא ומתמחה בתחום כינוס נכסים, פשיטת רגל חדלות פירעון והוצאה לפועל. משרדנו ייצג לא מעט נושים ומונה ככונס מטעמם על ידי בתי המשפט. למשרדנו היכלות והכלים המתאימים לאתר את המסלול הנכון עבור כלל לקוחותינו ולפעול ביעילות ומסירות עבורם עד לקבלת התוצאה הרצויה.

משרדנו אף מייצג רוכשים המעוניינים לרכוש נכסים דרך הכונס הרשמי ופועל עבורם לאיתור הנכס המתאים עם מינימום בעיות ופגמים נסתרים. היה ובחרת לרכוש נכס באופן זה, אל תעשה זאת לבד. הפתעות שתצוצנה לאחר מכן לא ייטבו עמכם ויתכן ויגרמו לך כאב ראש לא קטן ועוגמת נפש. פנה אלינו עוד היום ואנו נדאג לפעול עבורך במרץ כדי להבטיח את התוצאה הטובה ביותר.

מוזמנים ליצור איתנו קשר בכל אמצעי ההתקשרות באתר וכן בדף – צור קשר.

במאמר זה דיברנו על:

שאלות תשובות

צו כינוס נכסים ייתנן כנגד חייב אשר פתח בהליכי חדלות פירעון ומעוניין למחוק את החובות שצבר. במסגרת כינוס נכסים, ירכז הנאמן את כל נכסיו של החייב וימכור אותם, באמצעות הכספים שיתקבלו ממכירת נכסיו של החייב יפרע הנאמן את החובות שצבר.

באופן עקרוני כל נכסי החייב אמורים לשמש את הנאמן בניסיון לפרוע את החובות שצבר. יחד עם זאת, ישנם נכסים המוגדים בחוק אשר לא ניתן ליטול מהחייב כגון תשמישי קדושה, כלים המיועדים למחיותו וכו’. כמו כן, כספי פנסיה של החייב אף אם אינם ניתנים לעיקול.

כינוס נכסים הוא הליך בלתי נפרד מחדלות פירעון ולכן לא ניתן לבטלו. יחד עם זאת, חייב אשר סבור כי אין מקום להורות על כינוס נכס כזה או אחר רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה ומנומקת.

במסגרת הליכי חדלות פירעון על החייב לנהוג בתום לב וביושרה. על החייב להגיש דו”ח מפורט לממונה על כל הרכוש הקיים לו לרבות נכסי מקרקעין וממון. ככל והחייב יסתיר נכס כזה או אחר או ינהג שלא ביושרה עלול הדבר להביא לביטול ההליך.

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן