ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

כינוס נכסים בהוצאה לפועל

הכלים העומדים בידי הנושים לצורך מימוש פירעון החוב הם רבים ומגוונים. מערכת הוצאה לפועל נועדה להגן ולשמור על האינטרסים השונים של הזוכים או בעלי החוב ולהפעיל לחץ, לעיתים לחץ כבד על החייבים לפרוע את חובותיהם.

כינוס נכסים בהוצאה לפועל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

אחת הפעולות היעילות ביותר לפירעון חוב הוא מכירת נכסיו של החייב ופירעון החוב באמצעות הכספים שיתקבלו. נכסי החייב יכול שיכללו דירת מגורים או מקרקעין אחר או סוגים שונים של מיטלטלין כגון רכב, טלוויזיה וכו’.

יש לשים לב כי כאשר הוטל עיקול על רכב נניח הרי שלא ניתן לבצע העברת בעלות ולא ניתן יהיה למוכרו. מסיבה זו מומלץ לפנות באופן מייד לעורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל על מנת שיפעל לסילוק השעבוד וביטול העיקול.

 

מהו כינוס נכסים ומה מטרתו

זהו לא סוד כי צבירת חובות עלולים להביא לפתיחת תיקים בהוצאה לפועל נגד החייב. במסגרת הפעולות בתיק הוצל”פ יכולים הזוכים לבצע פעולות שונות ומגוונות שלכולן מטרה אחת משותפת והיא פירעון החוב ומימוש הכספים. במסגרת פעולות אלה יכולים הזוכים להטיל עיקולים על חשבונות הבנק של החייב, להגביל את רישיון הנהיגה שלו וכן לאסור עליו לצאת מהארץ.

צעד הכרחי עבור הנושים למימוש פירעון החוב הוא כינוס נכסיו של החייב ומכירתם. לאחר המכירה יפרעו הזוכים מכספי המכירה והחוב יסולק באופן יחסי לגובה החוב. את הבקשה לכינוס נכסים יגישו הזוכים לראש ההוצאה לפועל אשר לאחר שקילת הבקשה יחליט אם למנות כונס נכסים לנכס מסוים או לכלל נכסיו של החייב.

מטרתו של הליך כינוס נכסים הוא להבטיח את פירעון החוב שצבר החייב בתיק ההוצאה לפועל  וזהו אחד הכלים האפקטיביים המשמשים זוכים בהפעלת לחץ מאסיבי נגד חייבים. חשוב לשים לב כי אם הגעתם לשלב של כינוס נכסים מומלץ לפנות בדחיפות לעורך דין מקצועי אשר יבחן את מכלול הדברים וימליץ לכם על דרכים אפשריות להמשך הדרך וסילוק החובות וההגבלות אחת ולתמיד.

 

מתי יוכל זוכה להגיש בקשה לכינוס נכסים

הליכי הוצאה לפועל כוללים בתוכם מגוון רחב של אפשרויות העומדות לזוכה שעה שהוא מעוניין לפעול נגד החייב ולממש את חובו. לאחר פתיחת תיק הוצאה לפועל, יכול הזוכה להגיש בקשה למינוי כונס נכסים לרכושו של החייב.

 

רשם הוצאה לפועל לאחר שבחן את הבקשה רשאי להורות על מינוי כונס נכסים לחייב אם מצא כי דבר זה יסייע ויתרום לסילוק החוב ויקדם את התיק. יש לציין כי חוק הוצאה לפועל מתיר לרשם למנות כונס נכסים אחד לחוב ולא לכלל נכסיו של החייב.

 

סמכויותיו של כונס הנכסים

לכונס הנכסים סמכויות רחבות בפעולות שביכולתו לבצע בנכס. בין הפעולות שיכול כונס הנכסים לעשות הן כדלקמן:

  • למכור את הנכס – מכירת הנכס תכניס כסף לקופת הכינוס, כסף אשר יוכל ללכת לטובת פירעון החוב לזוכים.
  • ניהול הנכס – למשל אם מדובר בדירה המושכרת, כונס הנכסים רשאי להיכנס בנעליו של החייב, לנהל את הנכס ולתת הוראות לגביו.
  • כל פעולה שרשם הוצאה לפועל יורה לו לבצע – סמכויותיו של כונס הנכסים נובעת מהוראות לשכת הוצאה לפועל וכל פעולה טעונה אישור של רשם הוצאה לפועל.

 

האחריות של כונס הנכס כלפי הנכס שתפס

לכונס הנכסים אחריות כלפי הנכס הנמצא באחריותו. אחריות זו אינה רלוונטית רק למימוש הנכס ופירעון החוב אלא גם לנזקים פיסיים שיגרמו לרכוש בשל רשלנותו של הכונס. רשם הוצאה לפועל רשאי להורות לכונס נכסים להפקיד ערובה עם קבלת הנכס לידיו וכן יכול להשית על כונס נכסים תשלום כספי אם התרשל ונגרם נזק לרכוש.

על החלטת רשם הוצאה לפועל בעניין אחריותו של כונס הנכסים ניתן להגיש ערעור בזכות לבית המשפט השלום.

 

הליך מימוש הנכסים לאחר שנתפסו

לאחר תפיסת הנכס, יפרסם הכונס הרשמי בעיתון היומי את הנכס המוצע למכירה מה שמוכר לכולנו כרכישה מהכונס הרשמי. לרוב, רכישת נכס מהכונס הרשמי תהיה זולה משמעותית ממחיר שוק. עם הגשת ההצעה לרכישת הנכס, יש לשלם 10 אחוז משוויו ולהגיש הצעה בהתאם. בטרם מימוש הנכס רשאי החייב לבקש מכונס נכסים לרכוש את הנכס בגובה שווי ההצעה. לחייב זכות קדימה ברכישת הנכס על פני כל זוכה אחר אך מפאת מצבו הכלכלי ספק אם יצליח לעשות זאת.

כונס הנכסים לאחר שישקול את כל ההצעות שהוגשו יבחר את ההצעה הגבוהה ביותר ויממש את הנכס. שימו לב כי לכונס הנכסים אין אחריות כלפי מצבו המשפטי והפיסי של הנכס. אחריות לבירור מצבים אלו מוטלת על כתפי הזוכה ועליו לערוך בדיקות אלו בטרם ירכוש את הנכס.

 

הליכים משפטיים נוספים במסגרתם ניתן לבקש כיונס נכסים

כפי שנראה מיד, כינוס נכסים יכול שיעשה במסגרת מסלולים משפטיים נוספים ולא רק בהוצאה לפעל. אמנם לרוב כונס נכסים בהוצאה לפועל הוא הגורם המרכזי במימוש נכסי החייב שבגינם נפתח לו תיק הוצל”פ אך כפי שנראה גם במסלולים נוספים ממונה כונס נכסים.

כינוס נכסים בפשיטת רגל – במסגרת הליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל ימונה ע”י בית המשפט נאמן אשר ירכז ויכנס את נכסיו של החייב. תפקידו של הנאמן בדומה לתפקידו של הכונס הוא לפעול בהתאם להנחיות בית המשפט לצורך קידום ההליך ופירעון החובות. קרא עוד על – כונס נכסים פשיטת רגל.

כינוס נכסים במסגרת הליך אזרחי – למרבה ההפתעה גם בהליך אזרחי ניתן לראות מצבים בהם ימנה בית המשפט כונס נכסים. סעיף 387 לתקנות סדר דין אזרחי מתירות לבית המשפט למנות כונס נכסים לחפץ מסוים אם קיים חשש שבעליו יעלימו או יסתרו ויערים קשיים במימוש פסק הדין. כונס הנכסים אף רשאי להיכנס לביתו של האדם ולתפוס את החפץ או הכלי שהתיר לו בית המשפט.

 

כיצד ניתן להתמודד עם הליכי כינוס נכסים

כפי שניתן לראות, הליכי כינוס נכסים אינם מוגבלים לערכאה אחת או מסלול ספציפי אחד וניתן למצוא אותם בקשת רחבה של מקרים. למשל, לביצוע פסק דין, רשאי בית המשפט להתיר לכונס נכסים שימנה מטעמו לתפוס כל חפץ או רכוש במידה ומתקיים חשש אמיתי כי החייב יעלימו.

התמודדות עם הליכי כינוס נכסים אינה פשוטה או קלה, מדובר בהתמודדות מול לשכת הוצאה לפועל, כונס הנכסים וכן נושים שונים. לא אחת משרדנו נתקל בחייבים אשר לא באשמתם קיבלו ייעוץ שאינו מדויק ולאחר זמן קצר הותשו והבינו כי הם זקוקים לטיפול משפטי מקצועי ואחראי.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ שהוא גם עורך דין כונס נכסים מתמחה בדיני הוצאה לפועל, פשיטות רגל וחדלות פירעון. אצלנו במשרד חייב מקבל מעטפת משפטית מלאה ופתרון מדויק למצוקה בה נמצא. בטרם יחלט צוות משרדנו על נקיטת צעד בטיפול בלקוח, אנו נשקול את מלוא הנסיבות המתקיימות בכל מקרה ומקרה ורק לאחר מכן נבחר בקפידה את המסלול המתאים ביותר ללקוח.

זכרו, כינוס נכסים הוא רק חלק מבעיה שלמה שאתם נמצאים בה. מימוש חפץ כזה או אחר לא יביא לפתרון החובות שלכם ולא יסיר מעליכם את השעבודים וההגבות שהוטלו עליכם. טיפול משפטי נכון הוא טיפול מקיף הפותר את הבעיה מהשורש. ראיה לטווח ארוך בהכרח תביא לתוצאות ותוצאות הן סילוק החובות ויציאה לחיים חדשים נטולים עיקולים, הגבלות והפתעות.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן