ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

ביטול חשבון מוגבל

הגבלה על חשבון הבנק היא אחת הפעולות הקשות ביותר שניתן לנקוט כנגד חייב או אדם במהלך הליך גביית חובות בהוצאה לפועל. הגבלת החשבון יכולה אף להיעשות על ידי הבנק כאשר החייב משך מספר שיקים מסוים מחשבון הבנק שלו. ביטול חשבון בנק צריך בראש ובראשונה להבין היכן נמצאת הבעיה ומדוע הוטלה ההגבלה.

ביטול חשבון מוגבל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

חייב אשר ירתם מיד לטיפול בהגבלה שהוטלה על חשבון הבנק שלו יוכל לצמצם את הנזקים ואף להביא לביטול ההגבלה. כפי שנראה במאמר זה, ביטול הגבלת חשבון בנק תדרוש לאתר את הגורם המטיל את ההגבלה ולפעול לביטולה בין אם במציאת פתרון משפטי לחובות שצבר החייב ובין אם במשא ומתן ישיר אל מול הבנק.

חשוב לשים לב כי חשבון מוגבל יחסום את בעל החשבון מלבצע פעולות בסיסיות בחשבון הבנק שלו כגון משיכת שיקים ובמקרים מסוימים אף לפתוח חשבון נוסף. להגבלת חשבון הבנק ע”י הבנק השלכות נוספות על בעל החשבון, השלכות ארוכות טווח העלולות להשפיע על דירוג האשראי שלו ולפגוע בהטבות שיוכל ליטול מהבנק כגון הלוואות שונות.

 

מהו חשבון מוגבל?

חשבון מוגבל הוא חשבון אשר הוטלה עליו הגבלה על ידי רשם ההוצאה לפועל במסגרת הליך גביית חובות המתנהל מול החייב בלשכת הוצאה לפועל. חשבון מוגבל יכול גם להיות במקרה בו הבנק בו מתנהל חשבונו של החייב החליט להטיל עליו הגבלה כתוצאה משיקים שמשך ולא נפרעו. כפי שנראה מיד לחשבון מוגבל השלכות מידיות על החייב ויכולתו לעשות שימוש בחשבון הבנק שלו. ניתן לקרוא בהרחבה על – מה זה חשבון מוגבל וגם – בדיקת חשבון מוגבל.

 

מתי יוגדר חשבון בנק כחשבון מוגבל ומדוע

חשבון בנק יכול להיות מוגבל בהתקיים מספר תנאים ומצבים שונים. להלן המקרים בהם חשבון בנק יוגדר כמוגבל וההשלכות על כך:

  1. הגבלה שהוטלה על ידי הבנק – כאשר לקוח מושך עשרה שיקים ללא כיסוי אשר הבנק סירב לפרוע אותם בתקופה של שנה יוכרז חשבון הבנק שלו כחשבון מוגבל. לקוח אשר חשבון הבנק שלו הוגדר כחשבון מוגבל לא יוכל למשוך שיקים מחשבונו לתקופה של שנה. כל שיק אשר ימשך מחשבון זה, לא יכובד על ידי הבנק.
  2. הגבלה חמורה שהוטלה על ידי הבנק – היה וחשבון הבנק של הלקוח יוגדר כחשבון מוגבל פעם נוספת בתוך תקופה של 3 שנים מהמועד בו הוטלה עליו ההגבלה הראשונה, יוגדר חשבון הבנק שלו חשבון מוגבל חמור. תקופת ההגבלה תעמוד על שנתיים ימים במהלכה לא יוכל החייב למשוך שיקים מחשבון הבנק שלו וכן מכל חשבון בנק אחר הקיים לו. מוזמנים לקרוא בהרחבה על – חוק חשבון מוגבל.
  3. הגבלה על ידי רשם ההוצאה לפועל – חייב אשר מתנהל נגדו תיק הוצל”פ במסגרתו הוטלו עליו הגבלות שונות כגון עיכוב יציאה מהארץ או הגבלה מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה ניתן להטיל עליו אף הגבלה נוספת שעניינה הגבלה על חשבון הבנק. תקופת ההגבלה במקרה זה תעמוד עד למתן החלטה נוספת המבטלת את ההגבלה אך לא יותר מ-5 שנים.

כיצד ניתן לבטל הגבלה שהוטלה על חשבון בנק

ביטול הסטטוס של  חשבונות מוגבלים דורש בראש ובראשונה להבין מיהו הגורם המטיל את ההגבלה. ככל ומדובר ברשם הוצאה לפועל יש לפעול במסגרת כלים שונה מהגבלה שהוטלה על ידי הבנק. לאחר שהבנו מיהו הגורם המטיל את ההגבלה ניתן לפעול במסגרת הפעולות הבאות:

  • ככל והבנק מעוניין להטיל הגבלה על חשבון הבנק של הלקוח הרי שהוא חייב להודיע לו על כך טרם תוטל ההגבלה. חייב אשר ישכיל לפעול במסגרת זמן ההתראה שינתן לו על ידי הבנק יוכל למנוע את הטלת ההגבלה. כך למשל, ניתן להסביר לבנק כי השיקים חזרו שלא באשמת הלקוח וכי כעת הלקוח פועל לטפל בבעיה שנוצרה ובקרוב מאוד היא תיפתר. ניתן להסביר לבנק כי השיקים שחזרו כעת יכולים להיפרע כך שאין כל טעם בהטלת הגבלה על חשבון הבנק שלו.
  • הגבלה שהוטלה על ידי הוצאה לפועל – טרם תוטל הגבלה על החייב במסגרת הליכי הוצאה לפועל תשלח הודעת אזהרה לחייב כי אם לא יטפל בחובו בתוך 20 ימים תוטל על חשבון הבנק שלו הגבלה. חייב אשר ישכיל להבין את הבעיה שנקלע אליה יפנה מיד לייעוץ משפטי על ידי עו”ד אשר יסייע לו לבטל את ההגבלה. ניתן לפנות לרשם הוצאה לפועל בבקשה להימנע מהטלת ההגבלה ולנמק מדוע יש לעשות כן. יכולות להיות סיבות שונות ומגוונות לבקשה להימנע מהטלת ההגבלה ויש לפרטן בפני הרשם.
  • ערעור לבית המשפט – היה והוטלה הגבלה על חשבון הבנק מטעם רשם הוצאה לפועל ניתן להגיש ערעור על ההחלטה לבית המשפט השלום ולתקוף את החלטת הרשם. יש לפרט בהודעת הערר את כל הסיבות האפשריות לביטול ההגבלה ומדוע לדעתנו יש להורות עליה.

מוזמנים לקרוא בהרחבה על – פתיחת חשבון למוגבלים.

 

דרכים נוספות להתמודדות עם הגבלה על חשבון בנק

ביטול הגבלה בבנק בשונה מהגבלה בהוצאה לפועל דורש ניהול משא ומתן ממצא ומקיף אל מול הנהלת הבנק לביטול ההגבלה. מו”מ זה דורש יכולות ניסוח מצוינות וכן הכרות המערכות ויכולת לנהל משא ומתן. עורך דין המתמחה בבנקים לרבות דיני הוצאה לפועל יוכל לנהל עבורכם את המשא ומתן מול הבנק ולהביא לביטול ההגבלה או עיכובה עד לטיפול מקיף בחשבון.

בשונה מהגבלה שהוטל על ידי הבנק כאשר מוטל הגבלה על ידי רשם הוצאה לפועל במסגרת ניהול הליכי גבייה כנגד החייב הרי שניתן לפעול אף בדרכים אחרות לביטול ההגבלה וטיפול עמוק וממצה גם בבעיית החובות העומדת לו. ניתן לפתוח בהליכי פשיטת רגל חדלות פירעון אשר בסיומם יקבל החייב צו הפטר שימחק את חובותיו ויקנה לו פטור מלא מהחובות שצבר ערב הגשת הבקשה.

במסגרת הליכי פשיטת רגל, יוקפאו כל ההליכים שננקטו נגד החייב בהוצאה לפועל לרבות הגבלה על חשבון הבנק שלו. פתרון נוסף להתמודדות עם ביטול חשבון מוגבל הוא איחוד תיקים. במסגרת איחוד התיקים, יוקפאו כל הליכי הגבייה שננקטו נגד החייב לרבות ההגבלה שהוטלה על חשבונו. כך באופן זה, יוכל החייב הן להסיר באופן מידי את ההגבלה על חשבון הבנק שלו והן לפתור את נושא החובות שצבר עד תומם ולצאת לדרך חיים חדשה.

 

להגבלה על חשבון בנק השלכות ארוכות טווח

הגבלה על חשבון בנק היא הרבה מעבר להגבלה עצמה בעלת ההשפעה המיידית. נכון, להגבלה על חשבון בנק השפעה מידי כך שחייב לא יוכל למשוך שיקים מחשבון הבנק אך יש לזכור כי כאשר הבנק מגדיר את חשבון הבנק כחשבון מוגבל יהיו לכך השלכות ארוכות טווח. חייב אשר חשבון הבנק שלו יוגדר כחשבון מוגבל פרטיו ימסור לגופי גבייה נוספים ובנקים אחרים על מנת להתריע מפניו כחייב אשר בעל פרופיל מסוכן. כמו כן, חייב אשר יוגבל חשבונו דירוג האשראי שלו יהיה נמוך והוא לא יוכל ליטול הלוואות ומשכנתאות למשך תקופה ארוכה.

השפעה זו הנובעת באופן ישיר מההגבלה שהוטלה על חשבון הבנק של המבקש תפגע בו קשות אף כאשר יבקש לגשת לבנק אחר ליטול הלוואה או משכנתא. הבנק החש אשר יבדוק את פרטיו של החייב יגלה כי מדובר באדם שחשבון הבנק שלו הוגדר בעבר כחשבון מוגבל ועלול הוא לסרב לאשר לו את ההלוואה.

מסיבה זו יש להימנע ככל שניתן מהטלת הגבלה על חשבון הבנק ובמידה ודבר זה קורה, לפעול באופן מידי ונחרץ לטיפול בבעיה מהר ככל שניתן והימנעות מהשלכות קצרות טווח וארוכות טווח העלולות להשפיע על חשבון הבנק.

 

מדוע יש לפנות לעורך דין מקצועי כאשר מוטלת הגבלה על חשבון בנק וכיצד יכול הוא לסייע בביטול ההגבלה

כפי שראינו במאמר זה, ביטול הגבלה בהוצאה לפועל דורשת הבנת המקרה וזהות הגורם המטיל את ההגבלה. כל הגבלה אשר תוטל תדרוש טיפול שונה וממצה בהתאם לסוגיה שנוצרה. טיפול ביטול חשבון מוגבל על ידי משרד עורכי דין המתמחה בהוצאה לפועל יהיה לא רק בהגבלה עצמה אלא בכל החובות שנוצרו לחייב.

עורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל יוכל לאתר את מקור הבעיה שיצרה את ההגבלה על חשבון הבנק ולפעול בהתאם להסרתה. יש לזכור כי טיפול בהגבלה על חשבון בנק מתחילה אמנם בהסרת ההגבלה אך לטווח הארוך יש לטפל באופן מקיף ומעמיק במחיקת החובות ויצירת דף חדש בחייו של החייב.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתחמה בדיני הוצאה לפועל וחדלות פירעון. הוטלה הגבלה על חשבון הבנק שלך? זה הזמן לפעול לביטות ההגבלה ומחיקת החובות. צור עמנו קשר עוד היום ואנו נדאג להילחם עבורך.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן