ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

מה זה חשבון מוגבל – כל המידע על הגבלה בחשבון

חייב הצובר חובות כספיים עלול למצוא את עצמו על מסלול מהיר להסתבכות עם הוצאה לפועל. חובות בהוצאה לפועל בעלי נטייה לטפוח והם לא נעלמים לשום מקום אלא רק הולכים וגדלים. במסגרת הליכי הוצאה לפועל, ניתן להטיל על החייב הגבלות וסנקציות שונות כגון: צו עיכוב יציאה מהארץ, עיקולים על משכורתו וכו’. אפשרות נוספת העומדת לזוכה במסגרת הליכי הגבייה בהוצאה לפועל היא להטיל הגבלה על חשבון הבנק של החייב.

מה זה חשבון בנק מוגבל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

כפי שנראה בהמשך, קיימים סוגים שונים של הגבלות על חשבון הבנק, כל הגבלה תעמיד את בעל החשבון במצב משפטי שונה ותצר את צעדיו. כמו כן, ההגבלה על החשבון יכולה לנבוע מפיזור שיקים ללא כיסוי והחלטת הבנק המטפל להטיל הגבלה על חשבון החייב.

במאמר זה נראה מה זה חשבון מוגבל / חשבונות מוגבלים, נבדוק אילו סוגי הגבלות קיימים ומי הגורם המטיל אותן. נבדוק אף כיצד ניתן להטיל הגבלה על חשבון בנק ומהי תקופת ההגבלה. חשוב לזכור כי הגבלה על חשבון בנק הינה סנקציה כבדת משקל אשר מהווה תמרור אזהרה לחייב ומתריעה בפניו כי עליו לגשת ולטפל בחובות שצבר. מומלץ בחום לחייב לפנות באופן מידי לעורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל על מנת שיפעל לסילוק ההגבלה והשבת החייב למסלול חיי שגרה תקינים.

 

מהן סוגי ההגבלות הקיימות

כפי שנראה מייד, קיימים סוגים שונים של הגבלות אשר כל אחת משקפת הליך שונה ומטילה סנקציות שונות על החייב. סוגי ההגבלות הינן כדלקמן:

  • הגבלה רגילה – כאשר אדם מפזר עשרה שיקים לפחות בתוך תקופה של שנה ללא כיסוי יגדיר הבנק את חשבון הבנק שלו חשבון מוגבל. המשמעות של לקוח מוגבל היא כי בעל החשבון לא יוכל למשוך שיקים במשך תקופה של שנה ושיקים אשר ימשכו מחשבון זה לא יכובדו על ידי הבנק.
  • הגבלה חמורה (בנסיבות מחמירות) – כאשר חשבון בנק של אדם הוגדר כחשבון מוגבל אך בתוך שלוש שנים מתום ההגבלה הראשונה חשבונו מוכרז כמוגבל פעם נוספת תוטל עליו הגבלה חמורה. המשמעות של הגבלה זו כי בתקופה של 24 חודשים ממועד הטלת ההגבלה לא יוכל החייב למשוך שיקים מכל חשבונות הבנק שלו ללא יוצא מן הכלל. כאמור הגבלה זו תעמוד בתוקפה למשך שנתיים. מוזמנים לקורא בהרחבה – חשבון מוגבל חמור וגם על – חוק חשבון מוגבל.
  • הגבלה מיוחדת – חייב אשר נפתחו נגדו תיקים בהוצאה לפועל ובמסגרת הליכי הגבייה הטיל עליו רשם ההוצאה לפועל הגבלה על חשבון הבנק לא יוכל למשוך שיקים מחשבון הבנק שלו. תקופת הגבלה זו יכולה לעמוד בתוקף בין שנה לחמש שנים תלוי בנסיבות המקרה. הגבלה מיוחדת תוטל על חייב במסגרת ניסיון לגביית החובות שצבר וכהפעלת לחץ לסילוק החובות.

 

מי הגורם המשפטי המטיל את ההגבלות על חשבון הבנק

כאשר מדובר על הגבלה רגילה והגבלה חמורה הגורם אשר יטיל את ההגבלה יהיה הבנק המטפל בחייב. הגבלות אלו תוטלנה לפי הצורך ובהתאם להתנהגותו של החייב. כאשר מדובר בהגבלה מיוחדת, הגבלה זו יכול שתוטל על ידי רשם הוצאה לפועל או המרכז לגביית קנסות או בית הדין הרבני. הגבלה מיוחדת אף יכולה למנוע מהחייב אפשרות לפתוח חשבון בנק נוסף והוא יהיה מוכרז כמוגבל עד 5 שנים ממועד הטלת ההגבלה או עד החלטת רשם הוצאה לפועל.

מתי יוכל רשם הוצאה לפועל להטיל הגבלה על חשבון הבנק

חייב אשר נערכה לו חקירת יכולת בלשכת הוצאה לפועל ורשם ההוצאה לפועל קבע כי הוא חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב ניתן להטיל עליו הגבלה מיוחדת. במדיה והחייב לא הובא בפני רשם הוצאה לפועל ניתן להטיל עליו הגבלה מיוחדת בהתקיים אחד מהתנאים הבאים.

  • סך כל החובות עולים על 2500 ₪ ועברה לפחות תקופה של חצי שנה ממועד המצאת האזהרה לחייב.
  • סך כל החובות עולה על 500 ש”ח ועברה לפחות שנה ממועד המצאת האזהרה לחייב.

במקרים של הטלת הגבלה על ידי רשם הוצאה לפועל, הגבלת חשבון הבנק של החייב תעמוד לתקופה של מקסימום חמש שנים מיום הטלתה או עד החלטה אחרת של הרשם.

 

מהן ההשלכות הנובעות מהטלת הגבלה על חשבון בנק הלכה למעשה

הגבלה על חשבון בנק אינה מסתיימת רק באי כיבוד שיקים הנמשכים מחשבון החייב אלא קיימות לכך השלכות נוספות כפי שנראה מיד. חשוב לציין כי חייב אשר הוטלה על חשבונו הגבלה יבין מה זה חשבון מוגבל ויפעל מהר ככל שניתן לטיפול בבעיה שנוצרה.

עם הטלת ההגבלה על חשבון הבנק, עשוי הבנק להורות על ביטול כרטיס האשראי של החייב וחסימתו. אין צורך להרחיב במילים אודות הקושי בהעדר כרטיס אשראי המשמש כאמצעי תשלום נפוץ בשוק המסחר.

השלכה נוספת להגבלה על חשבון הבנק של החייב היא הורדת דירוג האשראי שלו. לקוח מוגבל, לא יוכל לקבל אשראי והלוואות מהבנק ודירוג האשראי שלו יפחת. בנקים לא רואים בעין יפה חייבים בעלי חשבון בנק מוגבל ולכן במסגרת ההגבלה שתוטל ינסו אף לצמצם את האשראי שלהם.

מסירת מידע לגופים חיצוניים. במסגרת דירוג האשראי של הבנק, יועברו פרטיו של החייב אף לגופים נוספים אחרים כגון בנקים אחרים אשר יוכלו לעשות שימשו בנתונים אלו לצורך דירוגו של החייב במסגרת בית העסק שלהם.

 

מהן הפעולות להסרת ההגבלות מחשבון הבנק

האפשרויות להסרת ההגבלות שהוטלו על חשבון החייב ישתנו מאופי ההליך ומסוגו. יש לזכור כי בקשה להסרת ההגבלה דורשת ידע משפטי ויכולת עמידה בפני ערכאות משפטיות. האפשרויות העומדות בפני החייב להסרת ההגבלות הינן כדלקמן:

  • חוב שאינו חוב מזונות – חוב כספי רגיל שאינו נובע מתשלום מזונות ניתן להגיש לבית המשפט השלום בקשת רשות ערעור על ההגבלה וזאת בתוך 20 ימים מקבלת הצו. יש לשים לב כי מדובר בבקשת רשות ערעור ולא בערעור בזכות.
  • חוב הנובע מתשלום מזונות – במקרה שכזה, ניתן להגיש ערעור בזכות לבית המשפט לענייני משפחה בתוך 15 ימים ממועד מקבלת הצו.
  • הגשת בקשה לערכאה המשפטית המטפלת לביטול ההגבלה – הגשת בקשה כזו, תהיה מנומקת בצורה עניינית ותסביר למותב המשפטי מדוע יש להסיר את ההגבלה. נימוקים אפשריים יכולים להיות מצב כלכלי של החייב ובני משפחתו, רצונו של החייב לפרוע את החוב וכו’ וכו’.

מוזמנים לקרוא בהרחבה – ביטול חשבון מוגבל. וכן מאמר – פתיחת חשבון למוגבלים.

 

איך עורך דין יכול לסייע לי להתמודד עם הטלת הגבלות על חשבון הבנק שלי

כפי שראינו במאמר זה, קיימים סוגים שונים של הגבלות על חשבון הבנק אשר כל אחת טומנת בחובה סנקציות שונות לתקופות שונות. המשותף לכל ההגבלות כפי שפורט במאמר זה, הוא הצרת צעדי החייב והגבלתו מלעשות שימוש בחשבון הבנק שלו.

לעיתים, הטלת הגבלה על חשבון הבנק יכולה לנבוע ממספר טעויות טכניות שהצטברו לכדי אירוע אחד ולעיתים מדובר בנורת אזהרה המתריעה בפני החייב על מצב כלכלי חמור יותר הדורש טיפול מעמיק. כפי שראינו, ישנן דרכים שונות להתמודד עם הגבלות אלו אך בראש ובראשונה חשוב כי בטרם יינקט הליך משפטי כלשהו החייב יבין מה זה חשבון מוגבל ומדוע הוא נקלע להליך כזה.

הבנת המצב לאשורו תסייע לחייב להבין כי עליו לפעול לסילוק החובות ושיקומו הכלכלי בטרם יהיה מאוחר והוא לא יוכל לעשות כן. כמעט תמיד, קיימת דרך להתמודד עם הטלת הגבלה על חשבון בנק וצריך רק למצוא את הכלים הנכונים לעשת זאת.

עורכי דין המתמחים בדיני הוצאה לפועל יכולים באמצעות הניסיון שצברו להביא לביטול ההגבלה והשבת מסלול חשבון הבנק של החייב לדרך המלך. משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני הוצאה לפועל וביטול הגבלות על חשבון הבנק. הוטלה הגבלה על חשבון הבנק שלך? השאר לנו הודעה ואנו נפעל לשוב אליך בהקדם. ניתן גם לקרוא על – בדיקת חשבון מוגבל  וגם מאמר – איתור חשבון מוגבל.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן