ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

פתיחת חשבון למוגבלים

הליכי פשיטת רגל כידוע כרוכים בלא מעט הגבלות וסנקציות המוטלות על החייב כאשר הוא מעוניין לפתוח בהליך מחיקת חובות. בין ההגבלות השונות אשר מוטלות על חייב במסגרת הליכי חדלות פירעון ניתן למצוא סנקציות שונות לרבות סירוב בנק ישראל לאפשר לחייב לנהל חשבון בנק או לחילופין לפתוח חשבון בנק.

פתיחת חשבון למוגבלים - עו"ד עדי עקראוי ושות'

סנקציה זו נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק וביכולתו בהתאם לנסיבות המקרה לאסור על החייב לפתוח חשבון בנק עובר ושב רק בשל עצם הליך חדלות הפירעון שהוא החל. במאמר זה נבחן ונראה מהם הליכי חדלות פירעון וכן מדוע עלול בנק ישראל לאסור על חייב הנמצא בהליכים אלו לפתוח חשבון עובר ושב. בין היתר נבחן ונראה כיצד ניתן להתמודד עם איסור זה וכיצד בכל זאת ניתן לבצע פתיחת חשבון למוגבלים אשר החלו בהליכי חדלות פירעון. קרא עוד על – חשבונות מוגבלים.

 

הליכי חדלות פירעון הם הפתרון המשפטי לחייבים אשר נקלעו לחובות כספיים וברצונם למחוק את החובות ולפתוח דף חדש בחייהם

הליכי חדלות פירעון הינם למעשה גלגול וחידוש של הליכי פשיטת רגל הידועים והמוכרים לכולנו. הליך חדלות פירעון למעשה הינו תוצר גולמי מוגמר של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018 אשר נחקק ויצא לדרכו בשנת 2018. בהתאם לחוק זה, שיקום החייב הינו ערך עליון בהליך כולו וההגנה על זכויותיו היא אינטרס על.

חייבים אשר צברו חובות כספיים רשאים לפנות לממונה על הליכי חדלות פירעון בבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ובסופו של יום מחיקת חובות. גם חייבים אשר צברו לחובתו תיקים במערכת הוצאה לפועל רשאים לפנות לממונה על הליכי חדלות פירעון ולהתחיל בהליך פשיטת רגל ומחיקת החובות. בהליכי פשיטת רגל, צפוי החייב לעבור לא מעט תחנות עד לקבלת צו ההפטר המיוחל והסופי אשר יעניק לו הגנה מפני כל חוב אשר נצבר כנגדו ערב הגשת הבקשה.

במסגרת הליכי חדלות הפירעון, צפוי החייב להחזיר חלק מהחובות שצבר בהתאם לתוכנית הפירעון אשר תוכן לו, בדרך כלל מדובר בהחזר נמוך באופן ניכר מסך החובות שצבר. מאפיין בולט הקיים בהליכי חדלות פירעון הוא ההגבלות אשר יוטלו על החייב במסגרת ההליכים המשפטיים כגון צו עיכוב יציאה מהארץ, איסור להקים חברה בע”מ וכו’. בין שלל ההגבלות אשר יוטלו על חייב במסגרת הליכים אלו ,ניתן למצוא גם את ההגבלה על חשבון הבנק של החייב וההכרזה עליו כחייב מוגבל באמצעים.

ההכרזה על החייב כחייב המוגבל באמצעים למעשה תמנע ממנו למשוך שיקים מחשבון הבנק שלו וכן דירוג האשראי שלו במערכת בנק ישראל יהיה בהתאם. ההכרזה על חשבון הבנק של החייב כמוגבל באמצעים למעשה עלולה להביא את בנק ישראל לאסור על החייב לפתוח חשבון עובר ושב או להיות שותף בניהול חשבון כזה.

 

האם רשאי בנק ישראל לאסור על חייב לפתוח חשבון בנק רק בשל העובדה כי פתח בהליכי חדלות פירעון?

ובכן, לבנק ישראל אסור לאסור על חייב הנמצא בהליכי חדלות פירעון לפתוח חשבון בנק רק בשל העובדה כי פתח בהליכי חדלות פירעון. כאשר בנק אוסר על ניהול חשבון בנק או פתיחת חשבון בנק, עליו לספק סיבה מספיק טובה לכך. הליכי חדלות פירעון לכשעצמם אינם מתירים לבנק לאסור על אדם כזה או אחר לפתוח חשבון בנק או להחזיק חשבון כזה.

 

כאשר מדובר על חשבון בנק הנמצא ביתרת זכות, הבנק מחיוב לאפשר לחייב לפתוח חשבון בנק אך רשאי הוא שלא להעניק לו אשראי. יחד עם זאת, כפי שנראה מיד ישנם מקרים בהם רשאי בנק ישראל לסרב לפתוח חשבון בנק לחייב אך עליו לנמק את החלטתו זו.

 

מהם המקרים בהם רשאי בנק ישראל לסרב לפתוח חשבון בנק

כפי שציינו קודם לכן, כאשר בנק ישראל מסרב לאפשר פתיחת חשבון בנק עליו לספק סיבה מספיק טובה לאיסור זה שאם לא כן סירובו יראה סירוב בלתי סביר ולא יעמוד במבחן הסבירות. בין הסיבות אשר יכולות להניע בנק לאסור על חייב לפתוח חשבון בנק ניתן למצוא את המקרים הבאים:

  • כאשר החייב משך שיקים ללא כיסוי מחשבון הבנק – משיכת שיקים ללא כיסוי עלולה לפגוע באמון הציבור ולגרום לנזק כלכלי למשק. בהתקיים מקרה כזה, רשאי בנק ישראל להורות על סירובו לפתוח חשבון בנק.
  • כאשר עולה חשד כי החייב מבצע עבירה של הלבנת הון – כאשר עלה חשש כי החייב מעורב בעבירות הקשורות לעבירות של הלבנת הון הבנק רשאי לסרב לאפשר לו לפתוח חשבון בנק.
  • כאשר קיים סכסוך בין הבנק לחייב – ישנם מקרים בהם אמון הבנק בחייב נפגע קשות עקב התנהגות בלתי הולמת של החייב. כאשר מתקיים מקרה כזה הבנק רשאי להורות על איסור פתיחת החשבון.

 

כיצד על הבנק לפעול אם וכאשר אסר על חייב הנמצא בהליכי חדלות פירעון לפתוח חשבון בנק

היה והבנק קיבל החלטה האוסרת על חייב לפתוח חשבון בנק, עליו למסור את ההחלטה לחייב בתוך 5 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה לפתיחת החשבון. ההחלטה צריכה להיות מנומקת ומפורטת דיו על מנת שהחייב יוכל להבין מדוע סירב הבנק לבקשתו.

 

מהם התנאים שרשאי בנק ישראל להציב לחייב הנמצא בהליך חדלות פירעון כאשר הוא מעוניין לפתוח חשבון בנק

כפי שציינו קודם לכן, לבנק ישראל אסור שלא לאפשר לחייב הנמצא בהליכי חדלות פירעון לא לפתוח חשבון בנק. יחד עם זאת, פתיחת חשבון למוגבלים מאפשר לבנק ישראל לדרוש מהחייב להמציא לו אישור מיוחד מהכונס הרשמי או מהמנהל המיוחד אודות מצבו הכלכלי. באמצעות אישור זה יאפשר בנק ישראל לחייב לפתוח חשבון בנק.

 

מדוע כאשר מעוניינים לפתוח חשבון בנק במהלך הליך חדות פירעון מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון

לא אחת, במהלך הליכי חדלות פירעון עלול בנק ישראל לסרב לאפשר לחייב לפתוח חשבון בנק. חשבון בנק הוא דבר בסיסי בחיי היום יום וללא חשבון בנק לא ניתן להתנהל. סירוב הבנק לאפשר לחייב להחזיק בחשבון בנק יכול להשליך על מגוון רחב של דברים נוספים בחייו של החייב ובני משפחתו. כפי שניתן לראות במאמר זה הזכות לפתוח ולהחזיק בחשבון בנק הינה זכות יסוד כאשר לבנק אין כל יכולת לבטלה ללא הסבר המניח את הדעת.

עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי יוכל למנף את הידע המשפטי הקיים לו לצורך ביטול החלטת הבנק ומתן אפשרות לחייב לפתוח חשבון בנק. פתיחת חשבון למוגבלים בבנק ישראל עלולה לעיתים להסתבך ובמקרים מסוימים גם ללא נימוק המניח את הדעת עלול בנק ישראל לסרב לאפשר לחייב הנמצא בפשיטת רגל לפתוח חשבון בנק.

על מנת שניתן יהיה להקדים תרופה למכה, מומלץ לכל חייב הנמצא בהליכי חדלות פירעון ומעוניין לפתוח חשבון בנק לפנות לעורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון על מנת שזה יסייע לו להתנהל אל מול הבנק וככל שנדרש לבטל את ההחלטה האוסרת עליו לפתוח חשבון.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני חדלות פירעון ובידיו הכלים המתאימים לסייע לחייבים הנמצאים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לנהל ולהחזיק בחשבון בנק פעיל. נקלעתם לקשיים אל מול הבנק? אל תהססו, פנו אלינו ואנו נדאג להילחם עבורכם.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן