ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

הסדר חוב לביטוח לאומי

מוסד הביטוח לאומי הוא אחד המוסדות הציבוריים הוותיקים ביותר הנועד לספק הגנה כלכלית לנתמכים ולאלה שאינם מסוגלים לפרנס את עצמם. כמעט כל אזרח בישראל צבר במהלך חייו חוב לביטוח הלאומי הן כתוצאה מחילופי מקומות תעסוקה והן כתוצאה מאי תשלום מקדמות בזמן.

הסדר חוב לביטוח לאומי - עו"ד עדי עקראוי ושות'

חוב לביטוח לאומי עלול לצבור במהירות ריבית ופיגורים וחוב קטנטן יכול לצמוח לממדים לא פרופורציונליים אם הוא לא מטופל בזמן. לרוב, כאשר פורעים את החוב לביטוח הלאומי במסגרת זמן סביר, גם אם הוטלה ריבית על התשלום הרי שמדובר בסכום כספי מינורי. כאשר מדובר בחוב ישן הרי שבהחלט יש מקום לפנות לעורך דין מחיקת חובות אשר יסייע בהפחתת הריבית והפיגורים שהתווספו לתשלום.

חשוב לזכור כי התנהלות אל מול ביטוח לאומי כמוה כהתנהלות מול גוף מנהלתי שלטוני הדורשת ניסיון, הכרת החוק והפסיקה ובעיקר יכולת לנהל משא ומתן . הסדר חוב לביטוח לאומי במקרים בהם מדובר בחוב אשר יצא מכלל שליטה, דורש פניה לעורך דין אשר בעזרת כישוריו וניסיונו יפנה למוסד לביטוח לאומי ויפעל למחיקת חובות.

 

מהו תשלום ביטוח לאומי ועל מי הוא חל

תשלום ביטוח לאומי הינו סוג של מס החל על כל תושב במדינת ישראל החל מגיל 18. כאשר מדובר בחייל הרי שתשלום ביטוח הלאומי יחל עם שחרורו מהצבא. דמי ביטוח לאומי יחושבו בהתאם לרמת הכנסתו של העובד.  דמי הביטוח עבור עובד ישולמו על ידי המעסיק ואילו כאשר מדובר בעצמאי דמי הביטוח ישולמו על ידו בהליך שנקרא תשלום מקדמות לביטוח לאומי.

כל אדם במדינת ישראל צריך לשלם את דמי הביטוח הלאומי גם אם אינו עובד ואינו מרוויח דבר. זהו תשלום החל על כולם שווה בשווה בהתאם לגובה ההכנסה ללא קשר לעיסוק או מין. במקרים מסוימים, יפטור המוסד לביטוח לאומי אדם מתשלום אך כאמור הדבר יעשה במקרים חריגים.

בתשלום דמי הביטוח הלאומי למעשה רוכש האזרח לעצמו הגנה כלכלית לתקופת הזקנה. באמצעות ביטוח לאומי משולמים לעובדים אשר פרשו לגמלאות קצבאות וכן לנשים בחופשת לידה ואזרחים הסובלים מנכויות שונות. חשוב לדעת כי חובות בגין אי תשלום דמי ביטוח לאומי עלולים מעבר לריביות שיתווספו לחוב אף לפגוע בדמי הקצבה שינתנו לחייב כאשר יפרוש לגמלאות או אם חלילה יזדקק לתמיכת המוסד לביטוח לאומי.

 

כיצד נוצר חוב לביטוח לאומי ומי פטור מתשלומו

חובות לביטוח לאומי יכולים להיווצר בתום לב כאשר נניח אדם עובר ממקום עבודה אחד למשנהו ובפרק תקופת המעבר לא התבצע תשלום לביטוח לאומי. חוב לביטוח לאומי יכול להיווצר אף ע”י מעסיקים שלא שילמו את דמי הביטוח בזמן ובכך הלך וטפח החוב. במקרים רבים בפרט כאשר מדובר בעובד המחליף מקומות עבודה, חוב יכול להיווצר כאשר לא הופרשו דמי הביטוח לאומי בזמן.

גם כאשר מדובר בעצמאי הרי שעם הגשת דו”ח שנתי למס הכנסה וביטוח לאומי, לעיתים קרובות נוצרים הפרשי שומה ומסתבר כי קיים חוב. ברוב המקרים, ביטוח לאומי מיידע את החייב על חוב זה כך שגובה החוב שנוצר אינו משמעותי. יחד עם זאת, במקרים אחרים, החייב כלל לא יודע כי נוצר לו חוב בביטוח לאומי וכאשר הוא סוף סוף מקבל הודעה בגין חוב זה החוב כבר צבר סכום לא קטן של ריבית. במקרה זה, עורכי דין העוסקים בדיני ביטוח לאומי יוכלו לתת פתרון הולם לחוב זה ויחתרו לעריכת הסדר חוב לביטוח לאומי אשר יביא להפחתה משמעותית של הריבית שהתווספה לחוב.

כפי שצוין קודם לכן, דמי ביטוח לאומי חלים על כולם ללא יוצא מן הכלל. יחד עם זאת, כאשר אזרחים מגיעים לגיל פרישה, יפסיקו לשלם ביטוח לאומי. גיל הפרישה כידוע במדינת ישראל עולה משנה לשנה אך כעת מדובר על גברים מעל גיל 67 ונשים מעל גיל 62.

 

מהן העילות לביצוע הסדר חוב אל מול ביטוח לאומי

כאשר אדם יוצר חוב לביטוח לאומי הפעולה הראשונה המעניינת אותו היא כיצד ניתן לבטל חוב זה ולעצור את מרוץ הריביות שהתווספו לחוב. יש לזכור כי להסדר חוב יש להציג נימוקים משכנעים על מנת שהביטוח לאומי ייעתר לבקשה. מומלץ כי הפניה לביטוח לאומי תהיה מתומצת ועניינית ותכיל את כל האסמכתאות התומכות בגרסת החייב. המקרים הנפוצים בהם ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי בבקשה להסדר חובות הם כדלקמן:

  • חוב שנוצר בתום לב – במקרים רבים האזרח כלל לא יודע כי נוצר לו חוב בביטוח לאומי. פעמים רבות הדואר אינו מגיע ליעדו ובינתיים החוב הולך וצובר ריביות. אמנם ניתן לעקוב אחרי האתר האישי בביטוח לאומי אך מרבית מהאזרחים לא עושים זאת ודבר החוב נודע להם רק כאשר מקבלים דואר מביטוח לאומי. כאשר מדובר בחוב שנוצר בתום לב, ניתן לפנות לביטוח לאומי ולהסביר להם את המצב. מומלץ לגבות את הטענות באסמכתאות ככל שניתן ולחתור לביטול הריביות שהתווספו לחוב ופריסתו לתשלומים נוחים.
  • חוב שנוצר עקב קבלת כספים בטעות – במקרים מסוימים ביטוח לאומי מעביר כספים לאדם בטעות ולפתע זמן מה לאחר מכן דורש הוא את הכספים חזרה בצירוף ריבית. קבלת כספים בטעות על ידי ביטוח לאומי קורת בעיקר כאשר אדם מקבל קצבת אבטלה נניח ובעקבות חישוב שעורך ביטוח לאומי מאוחר יותר עולה כי עליו להחזיר כספים ששולמו לו בטעות.

 

האם חוב לביטוח לאומי מתיישן

חוב של ביטוח לאומי שאינו נדרש במשך שבע שנים ממועד היווצרותו יתיישן ולא ניתן יהיה לדרוש אותו מהחייב. כמו כן, חוב שהתיישן אינו פוגע בזכותו של החייב לקבל כל קבצה המגיעה לו כחוק מהמוסד לביטוח לאומי. התנאי להתיישנות חוק יהיה בכפוף לתנאים הבאים:

  • החוב נוצר בשנת 2008 או לאחר מכן אך ביטוח לאומי לא דרש את החוב או לא נקט בכל אמצעי אחר לגבייתו.
  • החוב לביטוח לאומי נוצר בין השנים 1999-2007 והמוסד לביטוח לאומי לא טרח לגבותו עד לתאריך 20.6.2016.
  • החוב למוסד לביטוח לאומי נוצר לפני 01.01.1999 וביטוח לאומי לא טרח לגבותו עד לתאריך 01.01.2015.

בכל המצבים הללו , אשר לא שילם ביטוח לאומי יראו את חובו כחוב שהתיישן ולא ניתן יהיה לגבות ממנו כספים. אדם זה אף יוכל להנות מקצבאות ביטוח לאומי המגיעות לו על פי חוק מבלי שיקוזזו לו דמי ביטוח לאומי שהתיישנו.

 

כיצד עורך דין יוכל לסייע בהליך הסדר חוב לביטוח לאומי

כפי שראינו במאמר זה, הסדר חוב לביטוח לאומי יכול לנבוע ממגוון סיבות אשר בגינן הצטבר החוב. פעמים רבות, חוב לביטוח לאומי נוצר כתוצאה מאי ידיעת החייב וכאשר מתוודע הוא לחוב צובר הוא ריבית כפולה ומכופלת. במקרים רבים, חוב אף יכול להצטבר כתוצאה מתשלומי ביטוח לאומי שניתנו לחייב מעבר למה שמגיע לו. במקרים אלו, יבוא ביטוח לאומי בשלב מאוחר יותר בדרישה לתשלום החוב לרבות הפיגורים שהתווספו לו.

חייבים אשר צברו חובות לא קטנים לביטוח לאומי עלולים למצוא עצמם נקלעים להליכי חדלות פירעון וקשיים כלכלים. הסדר חוב לביטוח לאומי מעבר לביטול הריבית שהתווספה לקנס גם יעשה בפריסת תשלומים נוחה חודשית שתאפשר לחייב המשך שגרת חיים לצד פירעון החוב.

עורך דין הסדר חובות מקצועי אשר מתמחה בדיני הוצאה לפועל וביטוח לאומי יחתור למצוי משא ומתן אל מול הביטוח לאומי ויביא לסילוק הריבית שהווספה לחוב יחד עם פריסתו לתשלומים נוחים וארוכים. התנהלות מול ביטוח לאומי דורשת הכרת הבירוקרטיה ויכולת ניהול משא ומתן אינטנסיבי מקצועי.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני הוצאה לפועל לרבות ביטוח לאומי וכל הכרוך בכך. משרדנו בעל ניסיון רב בעריכת הסדרי חוב אל מול הביטוח לאומי וביטול ריביות. התברר לך כי קיים לך חוב לביטוח לאומי? צור עמנו קשר עוד היום ואנו נפעל לסילוקו במהירות האפשרית.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן