ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

עורך דין הוצאה לפועל

אין ספק כי הליכים הננקטים בהוצאה לפועל נגד חייב הם אחד הדברים הפחות נעימים שניתן להיתקל בהם. הטלת הגבלות שונות, עיכוב יציאה מהארץ ועוד לא מעט סנקציות עלולות להינתן לחייב ולשבש את שגרת יומו. נקודת אור בקצה המנהרה היא כי גם אם נפתח נגדכם תיק או תיקים בהוצאה לפועל זהו לא סוף העולם ויחד עם עורך דין הבקיא בתחום הוצאה לפועל תוכלו להגיע לפתרון כולל אשר יאפשר לכם לנשום ולנהל חיי שגרה.

עורך דין הוצאה לפועל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

לאחר טיפול באין ספור תיקים, משרדנו ער למצוקה בה שרוי החייב עם היוודע לו על פתיחת התיק בהוצאה לפועל והוא פועל ברגישות מריבית על מנת לסייע לו לצלוח את ההליך המשפטי וכן לשפר את מצב רוחו. זכרו, גם אם הוטלו עליכם הגבלות שונות או קיים לכם חוב בהוצאה לפועל באמצעות ניסיון וכלים מתאימים ניתן להביא לפתרון הבעיה וסגירת תיק ההוצאה לפועל.

 

כיצד נדע אם נפתח נגדנו תיק בהוצאה לפועל

לרוב, אדם מסודר העוקב אחר הכנסותיו והוצאותיו יהיה ער לחוב כספי הקיים לו ומן הסתם ידע כאשר הנושה יחליט לפנות להוצאה לפועל. כמו כן, עם פתיחת תיק בהוצאה לפועל תשלח לחייב אזהרה מטעם מערכת ההוצאה לפועל והוא יידרש לשלם את חובו.

חשוב כבר בשלב זה לא להזניח ומיד לפנות אל עורך דין פשיטת רגל והוצאה לפועל על מנת שזה יבדוק את החומר הקיים ויבחן את הדרך המתאימה לטיפול בחוב. יש לזכור כי חוב הוצאה לפועל צובר ריבית ופיגורים ומשכך מומלץ לטפל בו כל עוד הוא בגובה הקרן וטרם הספיק לטפוח.

 

מהי מערכת הוצאה לפועל

הוצאה לפועל הינה גוף ממשלתי הנועד לבצע את החלטות בתי המשפט ולוודא כי הן מתקיימות כלשונן. סמכויותיו של הוצאה לפועל מעוגנות בחוק הוצאה לפועל התשכ”ז – 1967 וממנו שואבים פקידי ומנהלי הוצאה לפועל את סמכויותם לאכוף ולבצע את החלטות בית המשפט.

 

חוק הוצאה לפועל אמנם נועד לאכיפת פסקי דין והחלטות שיפוטיות אך יחד עם זאת הוא מעניק גם הגנות משפטיות לחייב וזאת מתוך הבנה כי גם לחייב חיים משלו. מסיבה זו , היה ונפתח נגדכם תיק בהוצאה לפועל מומלץ לפנות למשרד עורכי דין העוסק בתחום הוצאה לפועל על מנת שיבחן ויבדוק אילו הגנות משפטיות מתקיימות בעניינכם ובאיזה מסלול מומלץ לבחור.

 

מהם המקרים בהם יטפל הוצאה לפועל

מערכת הוצאה לפועל הינה מערכת מסועפת הכוללת בתוכה עולם משפטי שלה. יש לה לשכות הפזורות ברחבי הארץ וכן רשמים משלה ואף מערכת גבייה משומנת. החשיבה הרווחת בקרב הציבור כי להוצאה לפועל הולכים רק כאשר קיים חוב אך האמת היא כי בלא מעט מקרים ניתן לפנות ישירות להוצאה לפועל. אם כן, להלן רשימה מצומצמת של מקרים בהם ידון הוצאה לפועל:

 • שיקים – היה ומסרתם שיק לנושה אשר לא היה לו כיסוי או בוטל על ידכם יוכל הנושה לפנות ללשכת הוצאה לפועל עם צילום השיק ולפתוח נגדכם בהליך של תביעה על סכום קצוב. תביעה זו תוגש ישירות ללשכת הוצאה לפועל ולא בדרך המוכרת והנהוגה דהיינו תביעה לבית המשפט.
 • שטרי חוב – היה וחתמתם לאדם על שטר חוב בו התחייבתם לשלם לו סכום כספי מסוים הרי שאותו אדם יוכל לגשת ישירות ללשכת הוצאה לפועל ולפתוח נגדכם בהליכים משפטיים. הדבר רלוונטי בעיקר להסכמים וחוזים.
 • פסק דין – פסק דין עניינו החלטה שיפוטית המורה לחייב לשלם לזוכה סכום כספי כלשהו. לאחר הפיכת פסק הדין לחלוט, יכול הזוכה לגשת ללשכת הוצאה לפועל עם פסק הדין ולפתוח בהליכים נגד החייב.
 • חוב מזונות – טיפול בהליך זה על ידי לשכת הוצאה לפועל מעט שונה מהליכים אחרים ויכול לכלול לעיתים אף מאסר של ממש. מוזמנים לקרוא בהרחבה על – הוצאה לפועל מזונות.
 • כל מסמך הנושא סכום כספי – הדגש בסעיף זה הוא סכום כספי הרשום על גבי המסמך. בהעדר ציון הסכום הכספי לא ניתן יהיה לפנות להוצאה לפועל.

 

הטלת הגבלות על החייב

הרעיון שעומד מאחורי ההליך בהוצאה לפועל הוא להפעיל לחץ על החייב לפרוע את חובו. במסגרת הפעלת לחץ זה ניתן להטיל על החייב הגבלות שונות וכן להפעיל כנגדו סנקציות שונות כפי שיפורט:

 • הגבלה על רישיון הנהיגה – ניתן להגביל את רישיונו של החייב כך שלא יוכל להחזיק או לקבל רישיון נהיגה עד שההגבלה תוסר. כיום, רישיון הנהיגה הינו בגדר חובה ולא מותרות. אין צורך להכביר במילים אודות הקושי הקיים ללא אפשרות לנהוג.
 • עיכוב יציאה מהארץ – הגבלה זו פוגעת קשות בחופש התנועה של החייב והיא כלי נפוץ בהליך הוצאה לפועל.
 • עיקול חשבון בנק הוצאה לפועל – פעולה זו תמנע מהחייב כל אפשרות לעשות שימוש בחשבון הבנק שלו. העיקול יכול שיעשה בגובה החוב וכן על כל המשכורת כולה. מוזמנים לקרוא בהרחבה על – עיקול משכורת הוצאה לפועל.
 • מאסר בפועל – סנקציה זו תופעל אך ורק בתיקי מזונות כאשר יש חייב המשתמט מתשלום מזונות ורשם הוצאה לפועל התרע בפניו כי הוא עלול להישלח למאסר.
 • מניעת אפשרות להקים חברה – סנקציה זו נועדה למנוע מהחייב להקים חברה. הרעיון העומד מאחורי איסור זה הוא למנוע מהחייב ליצור חובות נוספים תחת ישות עצמאית אחרת ובכך לסכן בעלי עסקים נוספים.

מוזמנים לקרוא גם – עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל וכן – עיכוב הליכים בהוצאה לפועל.

 

האפשרויות העומדות לחייב שכנגדו נפתחו תיקים בהוצאה לפועל

 

קיימות מספר אפשרויות לחייב שכנגדו נפתחו תיקים בהוצאה לפועל. לכל אפשרות יתרונות וחסרונות משלה, מומלץ בטרם יינקט הליך כלשהו להיוועץ עם עו ד הוצאה לפועל המתמחה ובקיא בהליכם אלו.

איחוד תיקים – חייב אשר נפתחו נגדו שניים או יותר תיקים בהוצאה לפועל יכול להגיש בקשה לאיחוד תיקים. איחוד תיקים מאפשר לחייב לרכז את כל חובותיו בלשכות השונות לתיק אחד ובמסגרתו לעשות צו תשלומים ולפרוע אט אט את חובו. את הבקשה יש להגיש ללשכת הוצאה לפועל בו קיימים רוב התיקים.

פשיטת רגל חדלות פירעון – במסגרת הליך זה מגיש החייב לבית המשפט בקשה לפשיטת רגל. עם הגשת הבקשה ימונה לחייב כונס אשר יערך את מצבו הכלכלי ויקבע לו הסדר תשלומים. לאחר דיון בבית המשפט יוכרז החייב כפושט רגל ויינתן לו צו הפטר. צו הפטר יכול שיהיה חלוט ויכול שיהיה מונתה הכל לפי החלטת בית המשפט. מוזמנים לקרוא בהקשר זה על – סגירת תיקים בהוצאה לפועל לאחר צו הפטר.

הסדר חוב – כאשר לחייב נושים שהינם גופים ציבוריים ומוסדות ניתן לפנות לנושים בבקשה להסדר חוב. במסגרת גביית חובות וההסדר, ימחק לחייב חלק מגובה החוב בתנאי שיעמוד בכל התנאים שנקבעו לגביו. מוזמנים לקרוא על – בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל.

 

נפתחו נגדכם הליכים בהוצאה לפועל? דאגו לייצוג משפטי הולם

 

הליכים בהוצאה לפועל לעיתים אינם ברורים לחייב הן מחוסר ניסיון והן מחוסר הבנה. יש לזכור כי מדובר בהליך משפטי לכל דבר ועניין הכרוך בידע, הבנה וניסיון. מעבר לכך, בהליכי הוצאה לפועל מגוון של אפשרויות ופתרונות אשר רק עורך דין הוצאה לפועל מנוסה יוכל להשתמש בהם ביעילות וכראוי.

פעמים רבות חייבים המגיעים למשרדנו כלל לא מודעים לאפשרויות העומדות לרשום אשר במצבים מסוימים יש בהן כדי להטיב עמם הרבה מעבר למה שחשבו ותכננו. כך למשל, במצבים מסוימים הליך של פשיטת רגל חדלות פירעון יהיה הפתרון המושלם עבור חייב ולא איחוד תיקים.

משרדנו המתמחה בדיני הוצאה לפעול בקיא ומנוסה מספיק על מנת לתפור בדיוק רב את הטיפול המשפטי הראוי לכל לקוח ולקוח בהתאם למצבו הכלכלי ושאר ייתר הנסיבות.

משרדנו ער למכלול הדברים הנוגעים בהליכים המתקיימים בהוצאה לפועל ובהתאם לשקלול של כולם ידע ליתן את המענה ההולם והראוי. כך למשל, לחייב אשר נגדו הופעלו חוקרים פרטיים והצטברו ראיות בדבר מצבו הכלכלי יינתן פתרון משפטי שונה מחייב המוכיח את מצבו הכלכלי הירוד באמצעות תלושי שכר ומסמכים אחרים.

במשרדנו תוכל למצוא את המענה המושלם לטיפול בתיקי הוצאה לפועל שנפתחו נגדך עד לסיום מוצלח של הטיפול וסגירת התיקים. אל תיתן לתיקי ההוצאה לפועל לטפוח ולצבור ריביות. צור קשר עוד היום ואנו נדאג לטפל עבורך בחובות עד לסיום ההליך וסגירת התיקים. מוזמנים לקרוא גם – סגירת תיקים בהוצאה לפועל מחוסר מעש.

במאמר זה דיברנו על:

שאלות תשובות

ישנם 3 אופציות לסגירת תיקים בהוצאה לפועל:

 • הסדר תשלומים
 • הליך חדלות פירעון
 • תשלום החוב לזוכים

 

ניתן לפתוח בהליכי גביית חובות בהוצאה לפועל בגין כל חוב שניתן לגביו פסק דין חלוט של בית משפט או רשם הוצאה לפועל.

במסגרת הליכי הוצאה לפועל ניתן להטיל על החייב סנקציות והגבלות שונות כגון: צו עיכוב יציאה מהארץ, עיקולים על חשבון הבנק ובמקרה של חוב מזונות אף עונש מאסר בפועל.

ישנן מספר דרכים אפשריות המאפשרות טיפול בהליכי גבייה בהוצאה לפועל ומחיקת החובות. איחוד תיקים, חדלות פירעון והסדר חובות הם החלק מהליכים המשפטיים לטיפול בהליכי גבייה בהוצאה לפועל.

עורך דין הוצאה לפועל הוא גורם מקצועי ומנוסה הבקיא בחוק ובפסיקה הרלוונטיים. עורך דין יוכל לסייע לחייב לבחור את ההליך המשפטי המתאים ביותר עבורו לטיפול בחובות שצבר ואף יוכל ללוות אותו לאורך כל הדרך עד קבלת התוצאה הסופית.

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן