ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

אישור סגירת תיק הוצאה לפועל

כל מה שצריך לדעת על סגירת תיק הוצאה לפועל

תיקי הוצאה לפועל הם אחד הדבר הדברים המסבים כאב ראש לא קטן לחייב. במסגרת הליכי גביית החוב בתיק, רשאי הזוכה או הזוכים (כאשר קיימים מספר תיקים) להטיל על החייב הגבלות שונות הפוגעות באופן קשה בחייו וחיי משפחתו. אישור סגירת תיק הוצאה לפועל הינו דבר הכרחי וחיוני עבור חייב שתיק ההוצאה לפועל אשר נפתח כנגדו נסגר. באמצעות אישור זה, יוכל לדעת כי תמו הליכי הגבייה נגדו והוא יכול לשוב למסלול חיים נורמלי.

אישור סגירת תיק הוצאה לפועל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

הליכי הוצאה לפועל נועדו לשמש זרוע אוכפת של רשויות המדינה לביצוע פסקי דין של הערכאות המשפטיות השונות וכן ביצוע שטרות ושיקים. רשות האכיפה והגבייה כולל בתוכה זרועות רבות של גופים שונים אשר לכולם מכנה משותף אחד והוא אכיפת פסקי דין וגביית חובות. כפי שנפרט בהמשך, קיימות מספר סיבות לסגירת תיק בהוצאה לפועל בן אם בשל תשלום החובות ע”י החייב ובן אם בגין טענות שונות אשר הוא רשאי לעלות במסגרת תיק הוצאה לפועל. מוזמנים לקרוא על – הוצאה לפועל שלבים.

 

איך ניתן לסגור תיק הוצאה לפועל

קיימות סיבות רבות אשר יכולות להביא לסגירת תיק ההוצאה לפועל כאשר עם סגירת התיק, יוכל לקבל החייב אישור על סגירתו ולמעשה ראיה לכך כי התיק נסגר. בין הסיבות הנפוצות לסגירת תיקים בהוצאה לפועל ניתן למצוא את הדברים הבאים:

  • תשלום החוב – זוהי למעשה הסיבה הקלסית לסגור את התיק בהוצאה לפועל. כאשר החייב פורע את חובו, יורה רשם ההוצאה לפועל על סגירת התיק.
  • התנגדות לביצוע שטר – זוהי למעשה טענה אשר על החייב לעלות במסגרת 30 הימים בהם נמסרה לו אזהרה מטעם לשכת הוצאה לפועל כי עליו לפרוע את החוב. במסגרת התנגדות לביצוע שטר, רשאי חייב להגיש בקשה כנגד החוב הנטען מסיבות שונות ומגוונות. הסיבה הנפוצה ביותר אשר חייבים מעלים במסגרת התנגדות לביצוע שטר היא טענת פרעתי. טענת פרעתי היא למעשה טענה אשר מעלה החייב ואומר כי פרע את החוב אך לא באמצעות השיק או שטר החוב שהזוכה מחזיק בידיו.

כאשר חייב מעלה טענה זו, על רשם ההוצאה לפועל לעכב את כל ההליכים בתיק ולהעביר את הדיון בהתנגדות לבית המשפט אשר יידון בה. היה והתקבלה ההתנגדות ע”י בית המשפט וניתן פסק דין לטובת החייב הדוחה את טענותיו של הזוכה, ייסגר התיק בלשכת הוצאה לפועל באופן אוטומטי.

  • טענת כישלון תמורה – טענה זו אף היא תעלה במסגרת התנגדות לביצוע שטר בה החייב יטען כי טרם קיבל את מלוא התמורה עבור השיק שמסר או לחילופין קיבל את התמורה אך היא לא עומדת בתנאי ההתקשרות שסוכם עמו. היה ותתקבל טענת כישלון תמורה, ייסגר תיק ההוצאה לפועל והחייב יוכל לקבל אישור סגירת תיק הוצאה לפועל המעיד כי הליכי הגבייה כנגדו הסתיימו.
  • גובה החוב אינו עולה על 100 ₪ – כאשר מדובר בחוב מינורי אשר אינו עולה על 100 ש”ח, תשלח לשכת הוצאה לפועל הודעה לזוכה כי בכוונתה לסגור את התיק. לאחר 30 ימים ממועד שליחת הודעה זו, תסגור הלשכה את התיק.
  • סגירת תיק מחוסר מעש – היה והזוכה לא נקט בכל פעולה שהיא במסגרת התיק שנתיים ימים, תשלח לו לשכת הוצאה לפועל הודעה על כך ובמידה ולא יגיב בתוך 30 ימים ייסגר התיק.
  • סגירת התיק בשל בקשת זוכה – זוכה רשאי להגיש את הבקשה לסגירת התיק מטעמים שימצא לנכון ולרשם הוצאה לפועל אין שיקול דעת להחליט בנושא. במצב דברים שכזה, ייסגר התיק.

כפי שראינו, קיימות סיבות שונות היכולות להביא לסגירת תיק הוצאה לפועל כנגד חייב כאשר אין המדובר ברשימה סגורה וכי בכל מקרה ומקרה בו תוגש בקשה לסגירת תיק רשם הוצאה לפועל יבחן אותה ולאחר מכן ייתן החלטה בבקשה.

 

מדוע חשוב לסגור תיק בהוצאה לפועל

תיק בהוצאה לפועל מעבר לחוב הכספי אשר הולך וטופח עם הזמן, עלול גם להמיט צרות לא קטנות על החייב. במסגרת הליכי הגבייה, רשאי הזוכה להטיל עיקולים על חשבון הבנק של החייב, לאסור עליו לצאת מהארץ וכן להגביל את אפשרותו לקבל או להחזיק ברישיון נהיגה.

מעבר להשלכות בטווח הקצר, תיק הוצאה לפועל עלול אף להוריד את דירוג האשראי של החייב ולפגוע בו קשות כאשר יזדקק לשירותי הבנקים. חייב אשר התנהל נגדו תיק הוצאה לפועל עלול לקבל דחייה מהבנק כאשר ירצה ליטול הלוואה או משכנתא וכן דירגו במערכת BDI עלול להיפגע והוא לא יוכל להמשיך לנהל את חייב כבשגרה.

מסיבה זו כאשר נפתח כנגדכם תיק הוצל”פ, ישנה חשיבות רבה לשנס מותניים ולטפל בו במהירות האפשרית עוד בטרם ילך ויטפח ויסב לכם נזק ישיר ומשני. חשוב לזכור, כי אישור סגירת תיק הוצאה לפועל יקנה לכם חסינות מפני כל חוב הנטען כלפיכם במסגרת התיק שנפתח ונסגר וכן יוכל לשמש לכם כראיה במידה ותצטרכו להראות או להוכיח כי אכן התיק נסגר.

 

איך מגישים את הבקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

כאשר מעוניינים להגיש בקשה לסגירת תיק בהוצאה לפועל, יש להוריד מאתר הרשות השופטת את טופס בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל (טופס 406) ולסמן בו באיקס היכן שרשום בקשה לסגירת תיק. לטופס הבקשה יש לצרף כל אסמכתא ואישור רלוונטיים ולהגישה בלשכת הוצאה לפועל.

 

ערעור על החלטת רשם הוצאה לפועל בעניין סגירת תיק הוצאה לפועל

היה ומדובר בתיק שעניינו חוב מזונות, ניתן להגיש ערעור לבית משפט לענייני משפחה בתוך 15 ימים ממועד מתן ההחלטה או ממועד בו נמסרה ההחלטה למערער. כאשר מדובר בתיק שאינו נובע מחוב מזונות, ניתן להגיש ערעור לבית משפט השלום בתוך 20 ימים ממועד מתן ההחלטה או מיום שהומצאה למערער.

 

כיצד ניתן לקבל אישור על סגירת תיק בהוצאה לפועל

אמנם, גם ללא אישור על סגירת התיק בהוצאה לפועל לא ימשיכו לפעול הליכי הגבייה כנגד חייב כאשר התיק נסגר ואינו פעיל יותר. יחד עם זאת, פעמים רבות חייבים מעוניינים לקבל אישור על סגירת התיק על מנת לוודא כי אכן הוא סגור או לצרכים אחרים. ניתן לגשת ללשכת הוצאה לפועל (כל לשכה בארץ) עם תעודה מזהה ולבקש אישור על סגירת התיק.

ניתן אף ליצור קשר טלפוני עם מוקד רשות האכיפה והגבייה לצורך קבלת אישור סגירת תיק הוצאה לפועל בדואר. להלן פרטי ההתקשרות עם המוקד הטלפוני. *35592 או 073-2055000. מוקד הטלפון זמין בימים א’ – ה’ בין השעות 16:00 – 08:00 ובימי ו’ וערבי חג בין השעות 12:30 – 08:00.

עורך דין המייצג חייב, יכול להוציא אישור זה באופן מקוון דרך אתר לשכת הוצל”פ באמצעות כרטיס חכם שברשותו. חייב המעוניין אף לוודא את מצבו הכללי בהוצאה לפועל, רשאי אף להוציא מהלשכה טופס ריכוז תיקים אשר שם יופיעו לו כל התיקים הפתוחים נגדו או כאלה שנסגרו לא מזמן. מוזמנים לקרוא גם על – תשלום תיק הוצאה לפועל.

 

מדוע כדאי לפנות לעורך דין כאשר רוצים לסגור תיק בהוצאה לפועל

פעמים רבות תיק הוצאה לפעול הוא רק חוליה בשרשרת החובות שהחייב צבר ובקרוב מאוד צפוי הוא למבול של תיקי הוצאה לפועל והגבלות שונות. כאשר נפתח תיק הוצאה לפועל, יש לבחון היטב את הדרכים לסגירתו ולראות כיצד ניתן באמצעות כל הכלים החוקיים שיש לפעול לביטולו.

כפי שראינו קודם לכן, ניתן לפעול לסגירת תיק הוצאה לפועל באמצעות העלאת טענות משפטיות שונות אשר בטווח הקצר יביאו להקפאת כל ההליכים שננקטו כנגד החייב ובטווח הארוך יכולים להביא לסגירת התיק וביטלו לחלוטין. אין ספק כי העלאת טענות משפטיות כנגד חוב בהוצאה לפועל דורשת ידע משפטי ויכולת התמודדות עם ההליך. כך למשל, במידה ותעלה טענת התנגדות לביצוע שטר יעבור הדיון לבית המשפט ועל הצדדים יהיה לחקור אחד את השני בגין טענותיהם והמסמכים שהציגו.

אין ספק כי בחקירת עדים ובהוכחת ראיות בבית משפט עורך דין הוצאה לפועל מקצועי הבקיא בדיני הוצאה לפועל והדין האזרחי יוכל לעשות זאת טוב יותר מאזרח אשר אינו בקיא בעולם המשפט. כמו כן, קיימים מצבים טכניים אשר יכולים להביא לסגירת התיק כמו למשל חוסר מעש מצד הזוכה אשר לא נקט שנים ארוכות בפועלה במסגרת התיק. במצב דברים שכזה, יכול עורך הדין להגיש באופן מקוון את הבקשה לסגירת תיק לרשם הוצאה לפועל ובכך לקבל אישור סגירת תיק הוצאה לפועל מבלי לצאת מהמשרד.

בקשה לסגירת תיק בהוצאה לפועל הינה פעולה משפטית לכל דבר ועניין הדורשת מקצועיות וניסיון. אל תעשו זאת לבד, פנו לעורך דין המתמחה בהוצאה לפועל ותנו לו לפעול עבורכם. משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני הוצאה לפועל וחדלות פירעון. צוות משרדנו ערוך ומוכן לסייע לכם בכל שאלה ובעיה הקשורה בתיקי הוצאה לפועל. השאירו לנו הודעה ואנו נפעל לשוב אליכם בקדם. מוזמנים לקרוא על התיקון הגדול בחוק ההוצל”פ – תיקון 55 לחוק ההוצאה לפועל וגם על – תיק הוצאה לפועל התיישנות.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן