ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל

הליכי ההוצאה לפועל הם דבר שאינו מסב אושר לאיש. חייבים רבים עלולים למצוא עצמם תחת הגבלות של ממש כאשר נושים פותחים כנגדם תיקים בהוצאה לפעול. הגבלות אלו עלולות להצר משמעותית את חיי החייבים ופעמים רבות אף פוגעות בזכויות בסיסיות שלהם. בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל יכולה להיות מוגשת ממגוון סיבות שונות ונועדה להביא לעיכוב ההגבלות.

בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

חייבים אשר הוטלו עליהם הגבלות בהוצאה לפועל צריכים לזכור כי זהו לא סוף העולם. אמנם, עיכוב ההליכים אינו מסייע להם לפתור באופן מלא את הבעיה שנקלעו אליה אך יחד עם זאת, בקשה זו בהחלט יכולה להקל ולסייע להם להתמודד עם הבעיה לטווח הארוך. במאמר זה נדון ונראה מתי ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכים, נראה מתי לרשם ההוצאה לפועל סמכות לעכב את ההליכים.

 

אילו הליכים עיקריים ינקטו כנגד החייב במסגרת הליכי הוצאה לפועל

כחלק מהליכי הוצאה לפועל, נושים אשר פותחים נגד חייבים תיקי גבייה ראשים להטיל עליהם הגבלות שונות אשר מצרות את צעדיהם. בין ההגבלות העיקריות אשר נושים ראשים להטיל על חייבים בהוצאה לפועל ניתן למצוא את הדברים הבאים:

  • עיכוב יציאה מהארץ – במסגרת בקשה זו, לא יהיה רשאי החייב לעזוב את תחום שטח מדינת ישראל. ללא ספק מדובר בהגבלה הפוגעת משמעותית בחופש התנועה של החייב.
  • עיקולים על חשבון הבנק – חייב אשר לא טורח לפרוע את חובותיו עלול למצוא עצמו תחת עיקולים אשר הנושים יטילו עליו ומשכורתו תעוקל לטובת פירעון החוב.
  • הגבלה מלהחזיק ברישיון נהיגה – כחלק מההגבלות הקיימות בהליך הוצאה לפועל, רשאים הנושים להטיל על החייב הגבלה מלהחזיק או לקבל רישיון נהיגה. בדומה לעיכוב יציאה מהארץ, גם הגבלה על חופש התנועה בתוך תחום שטח מדינת ישראל הוא דבר פוגעני המסב לחייב לא מעט עוגמת נפש.

מטרתן של הגבלות אלו הוא להביא את החייב למצב בו ירצה לפרוע את החובות ולסיימם. הגבלות אלו נועדו להפעיל לחץ על החייב במטרה לגרום לו לרצות לפרוע את החובות ולסיים את ההליכים המשפטיים שננקטו כנגדו. יחד עם זאת, פעמים רבות במסגרת הליכי הוצאה לפועל חייב מעוניין להגיש בקשה לעיכוב הליכים כנגדו בשל סיבות שונות.

 

עיכוב הליכים בהוצאה לפועל באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה, מתי?

כפי שנראה מיד, ישנם מקרים בהם עיכוב ההליכים יעשה באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת הבקשה לעיכוב הליכים. בין המקרים הנפוצים לעיכוב הליכים באופן אוטומטי ניתן למצוא את המקרים הבאים:

  1. החייב הגיש התנגדות לביצוע שטר במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. במקרה שכזה, רשם הוצאה לפועל יעכב את ההליכים באופן אוטומטי ולאחר מכן לשכת ההוצאה לפועל תעביר את הדיון בהתנגדות לבית המשפט השלום.
  2. רשם ההוצאה לפועל פנה לבית המשפט בבקשת הברה לגבי פסק הדין בגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל. רשם ההוצאה לפועל רשאי לפנות לבית המשפט בבקשת הברה לגבי הוראות פסק דין אם ובמידה ועניין מהוראותיו אינו ברור לו. במקרה שכזה, יעוכבו הליכי הוצאה לפועל באופן אוטומטי.
  3. החייב הגיע להסדר חוב עם הזוכה לא דרך לשכת הוצאה לפועל. במקרה שכזה, ככל והחייב סיכם עם הזוכה את התנאים לפירעון החוב על הזוכה לפנות ללשכת הוצאה לפועל בבקשה לעיכוב ההליכים אשר נפתחו כנגדו.

 

המקרים בהם לרשם הוצאה לפועל שיקול דעת בעיכוב ההליכים

לצד המקרים אשר פורטו לעייל בהם עיכוב ההליכים יעשה באופן אוטומטי הרי שבמקרים מסוימים בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל צריכה לעשות באופן יזום על ידי החייב. חייב אשר סבור כי יש מקום להורות על עיכוב ההליכים בעניינו מוכרח להגיש את הבקשה לרשם הוצאה לפועל אשר לאחר שקילתה וככל שימצא לנכון, יורה על עיכוב ההליכים בגינה.

  • כאשר עולה טענת פרעתי – טענה זו עולה במסגרת בקשה לביצוע שטר. חייב הטוען כי פרע את חובו רשאי לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לעיכוב ההליכים אשר נפתחו כנגדו.
  • כאשר צד ג’ נפגע מהחלטת רשם הוצאה לפועל הנוגעת לחייב – לדוגמה, צד שלישי המחזיק בנכסיו של החייב אשר נפגע מהחלטה אשר הטיל רשם הוצאה לפועל בגין אותו רכוש, רשאי לפנות בבקשה מתאימה לעיכוב ההליכים.
  • מי מהצדדים מעוניין להגיש ערעור על החלטת רשם הוצאה לפועל – כידוע החלטותיו של רשם הוצאה לפועל נתונות לביקורתו של בית המשפט. כאשר מי מהצדדים מעוניין להגיש ערעור על החלטת רשם הוצאה לפועל, רשאי הוא לפנות בבקשה לעיכוב הליכים.
  • כאשר החייב הגיש באיחור התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לתביעה על סכום קצוב – כל עוד הוגשה ההתנגדות במועדה, עיכוב ההליכים יעשה באופן אוטומטי. במידה והחייב הגיש התנגדות באיחור הרי שלרשם הוצאה לפועל ישנו שיקול דעת אם לעכב את ההליכים בבקשה או לא.

 

כיצד מוגשת הבקשה לעיכוב הליכים בפועל הלכה למעשה

חייב אשר מעוניין להגיש בקשה לעיכוב הליכים לרשם הוצאה לפועל עליו להיעזר בטופס 214 הקיים באתר רשות האכיפה והגבייה, טופס עיכוב הליכים ולנמק בתחתית הטופס את בקשתו. לבקשה יש לצרף תצהיר המאומת על ידי עורך דין התומך בבקשה. מומלץ כי בטרם תוגש בקשה לעיכוב הליכים עורך דין הוצאה לפועל יחווה את דעתו בגין סיכויי הבקשה ורק לאחר מכן תוגש הבקשה עם הנספחים המתאימים.

 

עיכוב הליכים כשמו כן הוא, עיכוב. עיכוב אינו מהווה פתרון לבעיה עצמה ומשכך מומלץ לשקול נקיטת הליכים נוספים מעבר לבקשה עצמה

בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפעול היא פעולה אשר עשויה לסייע לחייב ללא ספק. יחד עם זאת, חייב אשר ננקטו כנגדו הליכים בהוצאה לפועל מומלץ לו לחשוב מספר צעדים קדימה ולחפש פתרון ארוך טווח לבעיה אליה נקלע. פתרונות לחובות כספיים ניתן למצוא בדמות הליך חדלות פירעון שיקום כלכלי, פשיטת רגל או לחילופין הסדר חובות.

אם וכאשר יפתח החייב הליך חדלות פירעון הרי שצעד זה יעכב את כל ההליכים המשפטיים שננקטו כנגדו בהוצאה לפועל והוא יוכל להיות מרוכז באופן מלא בהליך מחיקת החובות ושיקום חייב. הרעיון העומד מאחורי הליך חדלות פירעון הוא לאפשר לחייב לחזור לדרך המוטב ללא הותרת חובות ונושים מאחוריו. להליך חדלות פירעון יתרונות וחסרונות משלו וכמו כל הליך משפטי אחר הוא טעון קבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין בטרם ייפתח.

 

באיזה אופן עורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל יוכל לסייע לחייב כאשר הוא מעוניין להגיש בקשה לעיכוב הליכים

על מנת שבקשה לעיכוב הליכים תתקבל יש צורך בנימוק הבקשה כנדרש לרבות צירוף אסמכתאות נדרשות. בדרך כלל, כאשר הבקשה מוגשת כנדרש הסיכויים שהיא תתקבל על ידי המותב המשפטי גדלים כך שבסופו של יום יקבל החייב את מבוקשו.

מעבר לסיוע בהגשת הבקשה לעיכוב הליכים והגשתה עורך הדין המטפל יוכל אף להמליץ לחייב על הדרך בה יוכל לשים קץ לחובותיו ולצאת לדרך חיים חדשה. כפי שצוין קודם לכן, בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל היא רק אקמול לבעיה עצמה ואינה מהווה פתרון הולם לסוגיה המשפטי. כאשר נקלעים לחובות אשר גוררים פתיחת תיקים בהוצאה לפועל, מומלץ לחשוב כיצד פותרים את הבעיה עצמה ולא רק דוחים את הקץ.

עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון והוצאה לפועל יוכל למצוא פתרון מקיף ומשלים לחובות שצבר החייב ולסייע לו למחוק אותם עד תומם. נקלעתם לחובות כספיים? אל תדחו את הקץ. פנו מידי לעורך דין וקבלו את הסיוע הנדרש למחיקת החובות.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן