ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

הוצאה לפועל הסדר תשלומים

קיומו של חוב בהוצאה לפועל הוא דבר אשר יש לטפל בו מהר ככל שניתן ויפה שעה אחת קודם. חובות מוזנחים אשר אינם מטופלים ילכו ויטפחו במהירות עצומה ולבסוף יכבידו יותר על החייב. חוב בהוצאה לפועל יכול לנבוע ממספר סיבות אפשריות כשהמרכזיות מבניהן הן פסק דין כספי שניתן כנגד החייב או הלוואות שונות שנטל ואין ביכולתו לפרוע אותן.

הוצאה לפועל הסדר תשלומים - עו"ד עדי עקראוי ושות'

עם פתיחת התיק בלשכת ההוצאה לפועל, תשלח לחייב אזהרה כי עליו לשלם את החוב בתוך 20 ימים ממועד שליחת ההתראה. בהודעה האזהרה שתשלח לחייב יקבע לו  צו תשלומים ועליו יהיה לעמוד בו. חייב אשר אינו מסוגל לעמוד בצו התשלומים שניתן לו על ידי לשכת ההוצאה לפועל רשאי להגיש בקשה לשינוי צו התשלומים.

 

מהו מועד הגשת הבקשה לצו תשלומים

חייב אשר קיבל הודעת אזהרה משלכת הוצאה לפועל רשאי להגיש בקשה לצו תשלומים בתוך 20 ימים כאשר מדובר בבקשה לביצוע פסק דין שניתן כנגדו או בקשה לביצוע שטר. במידה ומדובר בתיק הוצאה לפועל שעניינו תביעה על סכום קצוב, הגשת הבקשה תעשה ע”י החייב בתוך 30 ימים ממועד קבלת האזהרה.

כמו כן, בכל עת רשאי חייב לעתור לשינוי צו התשלומים אם אינו מסוגל לעמוד בגובה צו התשלומים שנקבע לו. רשם הוצאה לפועל רשאי להיעתר לבקשה ולפרוס את החוב בתשלומים חודשיים נוחים אך גם רשאי לסרב לה אם מצא כי אין מקום לאפשר זאת לחייב.

 

הטפסים הנלווים להגשת הבקשה לצו תשלומים

כפי שמיד נראה, שינוי צו תשלומים דורש הכנה מדוקדקת של טפסים שונים אשר יש לצרף לטופס הבקשה לשינוי צו התשלומים ויש להצביע על נימוק ענייני מדוע תתקבל הבקשה. יש לשים לב כי בקשה אשר תוגש בצורה לא יסודית עלולה להידחות על הסף ומשכך מומלץ להיעזר בשירותיו של עו”ד הבקיא בדיני הוצאה לפועל ומנוסה בהגשת בקשות מסוג זה.

 

להגשת הבקשה למתן צו תשלומים / שינוי צו תשלומים יש לצרף את המסמכים הבאים:

 

 • טופס בקשה מנומק המסביר מדוע יש להיעתר לבקשת החייב ולפרוס את החוב לתשלומים נוחים יותר או לשנות את צו התשלומים. יש להגיש את הבקשה בטפסים הנמצאים באתר הוצאה לפועל.
 • טופס ויתור סודיות – טופס זה יאפשר לגורמים הרלוונטיים לוודא את מצבו הכלכלי האמיתי של החייב. אחד הכללים המנחים בפריסת החוב לתשלומים קטנים יותר הוא בדיקת מצבו הכלכלי האמיתי של החייב.
 • מסמכים רלוונטיים נוספים התומכים בטענותיו של החייב כגון מסמכים המעידים על מצבו הכלכלי, תלושי שכר שלו ושל בת זוגו, צילום תעודת זהות, העתק תדפיס עובר ושב שלו, מסמכים המעידים על בעלות ברכב וכן על בעלות הדירה שברשותו.

 

אופן הטיפול בבקשה

עם קבלת הבקשה, ישלח מנהל לשכת הוצאה לפועל הודעה לחייב בדבר הגשת הבקשה ויאפשר לו להשמיע את דברו. עד להחלטת רשם הוצאה לפועל בבקשה על החייב לעמוד בצו התשלומים שהציע בבקשה. התשלום המינימלי שניתן לשלם במסגרת צו תשלומים הוא 150 ש”ח לחודש. זהו הסכום המינימלי שחייב יכול לשלם במסגרת בקשה להסדר תשלומים.

לאחר שרשם הוצאה לפועל בחן את הבקשה רשאי הוא לעשות כדלקמן:

 • לקבל את בקשה החייב ולאפשר לו לפרוע את החוב במסגרת התשלומים שהציע. החלטה זו תינתן לאחר שהרשם בחן את בקשת החייב והתרשם כי אכן תוכנית התשלומים משקפת את מצבו הכלכלי של החייב.
 • להורות על הזמנת החייב לחקירת יכולת בדבר מצבו הכלכלי. חקירת יכולת תעשה בנוכחות הזוכה אשר יעמוד ויבדוק את מצבו הכלכלי של החייב.
 • להורות לחייב להמציא מסמכים נוספים התומכים בבקשתו החלטה זו תינתן במידה ורשם הוצאה לפועל התרשם כי המסמכים אינם מספיקים או שקיים חוסר במסמך כזה או אחר.
 • לדחות את בקשת החייב ולא לאפשר לו לפרוס את החוב לתשלומים אשר ביקש.

היה והחליט רשם הוצאה לפועל שלא לקבל את בקשת החייב יוזמן החייב ללשכת הוצאה לפועל לחקירת יכולת בעניינו בתוך 14 ימים. במידה והחייב יחליט שלא להתייצב לחקירת היכולת יוכרז כחייב המשתמט מתשלום חובותיו והוא צפוי לסנקציות שונות.

 

האפשרויות העומדות לחייב במידה ובקשתו להסדר תשלומים נדחתה

היה והחליט רשם הוצאה לפועל לדחות את בקשתו של החייב למתן צו תשלומים קיימות לחייב האפשריות הבאות:

 • היה ומדובר בחוב העוסק בדיני משפחה ניתן להגיש ערעור בזכות לבית משפט לענייני משפחה.
 • היה ומדובר בחוב רגיל יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט השלום.

 

אילו אפשרויות נוספות עומדות לחייב אשר נפתחו נגדו תיקי הוצאה לפועל

הסדר תשלומים הוא אחד מהאפשרויות הקיימות לחייב אשר נפתח נגדו תיק הוצאה לפועל. הסדר תשלומים נועד לאפשר לחייב פריסה נוחה יותר של החוב ותוכנית פירעון שיוכל לעמוד בה לטווח ארוך. חייב אשר נפתחו נגדו מספר תיקים בהוצאה לפועל או קיימים לו חובות כספיים גדולים יכול לפנות למסלולים נוספים כאשר לאחר מכן בחלק מהמקרים יוכל לקבל צו הפטר ולמחוק את חובותיו. המסלולים הנוספים העומדים לחייב הם:

 1. איחוד תיקים – כאשר לחייב מספר תיקים בהוצאה לפועל יכול לפנות ללשכה בה מתנהלים רוב תיקיו בבקשה לאיחוד תיקים ופריסת החוב לתשלומים. איחוד תיקים זהו פתרון נהדר לחייב אשר קיימים לו מספר תיקים והוא מעוניין לרכזם תחת תיק אחד ולפרוע את חוב במסגרת תיק זה.
 2. פשיטת רגל – בעקבות רפורמה שנערכה בשנת 2018 הוגדר הליך פשיטת רגל כהליך של חדלות פירעון ושיקום כלכלי כאשר המטרה המרכזית העומדת מאחורי הליך זה היא שיקומו של החייב ומתן הזדמנות נוספת. במסלול זה, תוכן תוכנית פירעון לחייב אשר בסיומה יוכרז כפושט רגל ויינתן לו צו הפטר. צו הפטר ימחק לחייב את מרבית חובותיו ויאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו.

 

הסדר תשלומים ופריסת חובות רק באמצעות ליווי משפטי

הליכי הוצאה לפועל מטבעם כרוכים בניירת מרובה ודיוק רב. יש לזכור כי מערכת הוצאה לפועל עמוסה לעייפה בבקשות של חייבים רבים ומשכך כאשר מטפלים בבקשה יש לעשות זאת בזהירות ללא השמטת דבר.

הסדר תשלומים לטעמנו מהווה פתרון נוח ויעיל כאשר מדובר בחוב אחד בודד הקיים לחייב. כאשר מדובר במספר תיקי הוצאה לפועל, יש לערוך חישוב מחדש ולבחור מסלול שונה. גם כאשר אנו מדברים על בקשה לצו תשלומים הרי שיש לעשות זאת בצורה מנומקת ועניינית על מנת שבסופו של יום רשם הוצאה לפועל יקבלה ויאפשר לחייב לפרוע את החוב במסגרת התוכנית שהציע.

משרדנו מתמחה בדיני הוצאה לפועל, פשיטת רגל וחדלות פירעון. למשרדנו בהובלת עורך דין הוצאה לפועל עדי עקראוי ניסיון עשיר בבקשות להסדר תשלומים ובקשות שונות אחרות המופנות ללשכת הוצאה לפועל מטעם לקוחותינו. עם קבלת התיק לידנו צוות המשרד יגבש תוכנית פעולה המיועדת לפתרון הסופי של החובות ועמידה ביעדים לטווח ארוך.

נפתחו נגדך תיקי הוצאה לפעול ואתה מעוניין לפרוע את החובות? זו כבר התחלה טובה! אל תתמודד עם זה לבד, פנה למשרדנו עוד היום ואנו נפעל עבורך לפריסת החוב לתשלומים נוחים שיאפשרו לך המשך שגרת חיים.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן