ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

הוצאה לפועל מזונות

זהו לא סוד כי בשנים האחרונות אחוז הגירושין בישראל עולה בהתמדה ויותר ויותר זוגות מוצאים עצמם על מדרגות בית הדין הרבני. לעיתים, חוב מזונות בהוצאה לפועל אכן יכול לנבוע כתוצאה מהעדר אמצעים לחייב ומחסור במזומנים. ידוע כי הליך גירושין אינו מיטיב עם בני הזוג בפרט לא עם מצבם הכלכלי.

הוצאה לפועל מזונות - עו"ד עדי עקראוי ושות'

לאחר סיום מערכת היחסים, בני הזוג עוברים לנהל שני משקי בית נפרדים דבר אשר באופן טבעי מייקר את עלות המחייה וההוצאות הנלוות. לעיתים גם, חוב המזונות נובע משימוש של אחד הצדדים בהליך הגירושין ככלי לניגוח הצד השני או ככלי להשגת דברים אחרים שיכולים לשפר את מעמדו בסיום הסכסוך.

בין אם אי תשלום המזונות נובע מהעדר אמצעים או בין אם נובע ממטרה מכוונת הרי שאתם עלולים למצוא את עצמכם בסופו של דבר תחת הגבלות משמעותיות וחשופים לסנקציות כואבות מלשכת הוצאה לפועל. שימו לב כי כאשר נפתח תיק הוצאה לפועל בגין גביית חוב מזונות מומלץ לפנות באופן מידי לעורך דין המתמחה ביני הוצאה לפועל שכן חוב במסלול מזונות עלול לגרור עונש של מאסר בפועל.

 

מסלול מזונות בהוצאה לפועל

לשכת הוצאה לפועל הינה הגורם הפועל לאכיפת פסקי דין ולמעשה משמש כזרוע מבצעת של המדינה. בהוצאה לפועל קיימים מספר מסלולים שונים לגביית חובות כאשר גביית החוב בתשלום מזונות יעשה במסלול נפרד ועצמאי.

חוב בגין אי תשלום מזונות יכול להיות הן מכוח הסכם שנערך בין הצדדים במועד הגירושין והן בפסק הדין בבית משפט לענייני משפחה. חוב בגין מזונות שאינו משולם עלול לגרור נגד החייב סנקציות משמעותיות לרבות עונש של מאסר. תun, ליבכם כי מאסר בהליך אזרחי אפשרי אך ורק בחוב מזונות.

פתיחת תיק בגין חוב מזונות תעשה לרוב ע”י האישה ולאחר שניתנה לחייב הזדמנות לפרוע את חובו ניתן יהיה להטיל עליו סנקציות שונות. מוזמנים לקרוא גם על – הוצאה לפועל שלבים. וכן מאמר על – בירור תיקים בהוצאה לפועל.

 

מהן האפשרויות העומדות לחייב לאחר פתיחת תיק הוצאה לפועל

עם פתיחת תיק ההוצאה לפועל, תשלח לשכת ההוצאה לפועל לחייב מכתב התראה כי עליו לשלם את חובו. שימו לב כי חייבת להיות מסירה אישית לידי החייב ומשלוח בדואר רשום אינו מספיק לצורך הוכחת המסירה. לחייב עומדות מספר טענות בגין החוב הכספי.

  • טענת פרעתי – חייב אשר סבור כי פרע את החוב רשאי להגיש התנגדות לחוב זה ולצרף אסמכתאות המעידות על תשלומו. רשם ההוצאה לפועל ידון בהתנגדות ויבחן את טענת החייב בדבר פירעון החוב.
  • לפרוע את החוב – עם פירעון החוב יסגור הצד הזוכה את תיק ההוצאה לפועל ויסיר את ההגבלות.
  • בקשה לפריסת החוב לתשלומים – חייב רשאי לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לפריסת החוב לתשלומים. עם הגשת הבקשה, יפרט החייב לרשם את הנסיבות המצדיקות לטעמו פריסת החוב לתשלומים.
  • בקשה לעיכוב הליכים – חרף העובדה כי תיק מזונות אינו יכול להיכלל במסגרת בקשה לאיחוד תיקים עדין במקרים מסוימים חייב המעוניין לפנות לרשם הוצאה לפועל הדן בתיק האיחוד שלו בבקשה לצרף את תיק המזונות לתיק האיחוד רשאי לבקש עיכוב הליכים בהוצאה לפועל בתיק המזונות.

כפי שניתן לראות לחייב עומדות לא מעט אפשרויות אשר כל אחת מהן כרוכה בהפעלת שיקול דעת מקצועי ומשפטי ולכל אחת תוצאה אחרת מחברתה. מומלץ בטרם תתקבל החלטה כלשהי, להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל אשר לו הידע והכלים המתאימים לסייע לכם.

מוזמנים לקרוא גם על – מסלול מקוצר הוצאה לפועל.

אלו סנקציות יוטלו על החייב במידה ולא יפרע את חובו

בדומה לחייב רגיל, גם על חייב בתיק מזונות ניתן להטיל הגבלות שונות לרבות סנקציה קשה במיוחד והיא מאסר בפועל. האפשרויות העומדות בפני הזוכה בתיק המזונות הן כדלקמן:

 

  • עיכוב יציאה מהארץ – הטלת הגבלה זו, תחסום בפני החייב את האפשרות לעזוב את תחומי המדינה. אין ספק כי זו סנקציה קשה בפני עצמה שכן חופש התנועה הוכר כערך עליון. מוזמנים לקרוא גם על – בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל.
  • הגבלה על רישיון הנהיגה – חייב אשר על רישיון הנהיגה שלו הוטלה הגבלה לא יוכל לקבל או להחזיק ברישיון נהיגה עד הסרתה. יש לשים לב כי נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף תגרור עונשים נלווים לרבות הזמנה לבית משפט לתעבורה, הטלת קנסות, פסילות ואף עונשי מאסר.
  • הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד – הגבלה זו תמנע מהחייב אפשרות למשוך שיקים מחשבון הבנק שלו ושיקים אשר ימשכו מחשבון זה לא יכובדו על ידי הבנק. מעבר לפעולה זו, הגבלה על חשבון הבנק עלולה לפגוע בדירוג האשראי של החייב דבר אשר יכול להשליך על המשך עתידו הכלכלי.
  • הגבלה על שימוש בכרטיס אשראי – חייב מזונות אשר לא פרע את חובו עלול למצוא את עצמו ללא יכולת לעשות שימוש בכרטיס אשראי. אין צורך להרחיב במילים אודות סנקציה זו כאשר כרטיס אשראי הוא אחד הכלים הבסיסים המשמשים אותנו היום.
  • מאסר בפועל – מאסר בפועל בהליך אזרחי אפשרי אך ורק בחוב מזונות. סנקציה חריפה זו הפוגעת קשות בכל זכויותיו של החייב מתאפשרת לאחר שהותרה בחייב לשלם את חובו אך נמנע מלעשות זאת. באיזון בין זכויות החייב וזכויות הקטינים התלויים בו בחר המחוקק לתת משקל מכריע לזכויות הקטנים שכן בהפעלת סנקציה זו ימהר החייב ויפרע את חובו.

מוזמנים לקרוא גם על – מימוש עיקול בהוצאה לפועל.

 

מדוע חוב מזונות חמור יותר מחוב רגיל

חוב מזונות עניינו בתשלום כספים הנועד לטובת הקטינים הנתונים לחסדיו של החייב ופת לחמם תלויה בו. שיקול שיקום החייב הוא שיקול בעל ערך עליון אך כאשר מצד שני נמצאים חסרי ישע אשר תלויים כלכלית בחייב מכלול הנסיבות מכריע את הכף לטובת הקטינים. מסיבה זו ראה לנכון המחוקק להחמיר עם חייב אשר אינו משלם חוב מזונות ואפשר לנקוט נגדו בהליכים קשים כגון מאסר בפועל.

 

האם ניתן לכלול תיק מזונות באיחוד תיקים?

איחוד תיקים היא אחת מהאפשרויות שהעניק המחוקק לחייב לרכז את כל תיקי הוצאה לפועל שנפתחו נגדו תחת תיק אחד ולפרוס את החוב לתשלומים. אחד מהחריגים לכלל זה הוא תיק הוצאה לפועל מזונות. בתיק זה על החייב להמשיך לשלם מזונות גם אם יתר תיקיו אוחדו והוא אינו יכול לבקש לאחד תיק זה יחד עם יתר התיקים.

גם פה ככל הנראה שמירה על אינטרסים של הקטינים היא הדבר העומד בראש סדר העדיפות של המחוקק אשר ראה לנכון לדאוג קודם לקטינים ואז לחייב.

היה וחייב אינו משלם מזונות מכוח פסק הדין שניתן או מכוח הסכם שנחתם בין הצדדים, רשאי הצד שכנגד לפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי ולקבל את דמי המזונות מהם. אמנם, מדובר בקצבה כספית יחסית נמוכה אך בהתחשב במכלול הדברים אין ספק כי מדובר בסיוע של ממש. לביטוח לאומי שמורה האפשרות לנקוט בהליכי גביה נגד החייב בשל הכספים ששילם עבור קצבת דמי מזונות.

 

טיפול משפטי ראוי ונכון בחוב מזונות

פתיחת תיק בהוצאה לפועל בגין חוב מזונות הוא דבר שמומלץ לטפל בו במהירות ויפה שעה אחת קודם. הזנחת הטיפול בתיק תגרור הטלת סנקציות והגבלות שונות ואף מאסר בפועל. כפי שניתן להבין, טיפול משפטי נכון ומדיוק בתיק הוצאה לפועל דורש הכרת התחום ובחירת המסלול הנכון והמתאים ביותר לחייב.

לא אחת תיקי הוצאה לפועל משמשים את הצד שכנגד ככלי אפקטיבי להפעלת לחצים במסגרת סכסוך גירושין ולאחר בירור מקיף ומעמיק מתגלה כי כלל לא היה אמור להיפתח. עורך דין הוצאה לפועל מקצועי וחד עין יבין מידי באיזה מסלול מומלץ לפעול על מנת לטפל בצורה המדויקת ביותר בתיק הוצאה לפועל.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני הוצאה לפועל לרבות טיפול בתיקי מזונות וכל הכרוך בכך. לאחר קבלת התיק והבנת המקרה, צוות משרדנו יאתר את המסלול המשפטי הנכון עבורך לטיפול יסודי, מהיר ומקיף וסגירת תיק המזונות. יחד נפעל לצמצום הנזקים וסגירת התיק מהר ככל שניתן. פנה אלינו עוד היום ואנו נדאג לשוב אליך בהקדם. מוזמנים לקרוא גם על התיקון הגדול בחוק ההוצל”פ – תיקון 55 לחוק ההוצאה לפועל. מוזמנים גם לקרוא על – מה אסור לעקל הוצאה לפועל.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן