ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

הסדר נושים בהוצאה לפועל

רקע כללי על הליך הסדר נושים בהוצאה לפועל

כאשר חייב צובר לחובתו חובות כספיים הדרך עבורו להוצאה לפועל קצרה ומהירה. נושים אשר מחזקים בשטרי חוב של החייב או בפסקי דין המקנים להם זכות לקבל כספים ממנו רשאים לפנות ללשכת הוצאה לפועל ולפתוח כנגד החייב בהליכי גביית החוב.

הסדר נושים בהוצאה לפועל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

במסגרת הליכי גביית החוב רשאים הנושים להטיל על החייב הגבלות וסנקציות שונות הכול במטרה להביא לפירעון החובות וסילוקם.

הסדר נושים בהוצאה לפועל כולל התנהלות אינטנסיבית אל מול הגופים השונים לרבות באי כוחם, עורכי דין שונים המעורבים בהליך ולשכת ההוצאה לפועל. משרדנו מלווה את קהל לקוחותיו בכל ההליכים המשפטיים הקשורים בהסדר נושים במסגרת פתיחת תיקים בהוצאה לפועל לרבות הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, פשיטת רגל. כאשר חייב מבין כי בקרוב עלולים להיפתח נגדו תיקים בהוצאה לפועל זה הזמן לפנות לעורך דין המתמחה בהליכי חדלות פירעון על מנת שזה יכין עבורו הסדר נושים כבר בשלב זה וימצא את כל הליכי המשא ומתן האפשריים בטרם ינקטו הנושים בהליכי גבייה.

 

הסדר נושים לאחר פתיחת הליך פשיטת רגל בהוצאה לפועל

חייב אשר סך חובותיו נמוך מ- 149,559 ₪ רשאי לפתוח בהליכי חדלות פירעון בלשכת הוצאה לפועל. עם פתיחת ההליכים המשפטיים, ימונה לחייב נאמן אשר יפעל לריכוז נכסיו, שיעורכם ועריכת דו”ח מקיף וממצה אודות החובות שצבר. חייב אשר נמצא בשלב זה רשאי לפתוח בהסדר נושים כבר עתה ולא להמתין לשלבים מתקדמים יותר בהם יהיה קשה לסלק את החוב.

חייב אשר יש ביכולתו לפרוע את חובותיו יכול לפתוח כבר בתחילת שלב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון במשא ומתן אינטנסיבי מול הנושים לפירעון החובות בתשלומים נוחים ובכך למנוע מעצמו הגבלות שונות בהמשך וסנקציות שונות. הרעיון העומד מאחורי חתירה להסדר עם הנושים כבר בשלב זה, הוא הרצון לאפשר לחייב להמשיך לכלכל את בני משפחתו בכבוד לצד החזר החובות ושיקומו הכלכלי. בנוסף, הליך הסדר נושים ישרת אף את מטרת הנושים עצמם אשר יזכו להחזר כספי בגין כספיהם האבודים.

 

אילו שיקולים יילקחו בחשבון בעת עריכת הסדר נושים בהוצאה לפועל

הסדר נושים בהוצאה לפועל באופן טבעי מאזן בין שיקולים שונים אשר לעיתים אף מנוגדים אחד לשני. מחד, קיימים שיקוליו של החייב אשר מעוניין לשמור על תא משפחתי יציב כלכלית ומאידך את אינטרס הנושים אשר מעוניינים להביא לסילוק החובות בכל מחיר. הסדר נושים טוב, הוא הסדר המאזן בין כל הגורמים השונים לשביעות רצונם.

עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי ישקלל בין הייתר את שיקולי בריאותו של החייב, שווי נכסיו ורכושו, היכולת הכלכלית שלו להשיב את החובות שצבר, תום הלב שלו בעת שיצר את החובות ועוד מגוון רחב של שיקולים. מכלול שיקולים אלו יביאו את עורכי הדין המעורבים בהסדר הנושים לגיבוש הסכם פרטני אשר יגשר על האינטרסים השונים המתקיימים בהליך ויסיים את הליך פשיטת הרגל.

משרדנו ער לרגישות הקיימת בהליך פשיטת הרגל בפרט בתקופה זו הכרוכה בקשיים כלכלים עצומים וחוסר וודאות. צוות משרדנו ערוך ומוכן לטפל בהליך משפטי זה ברגישות רבה תוך התחשבות מקסימלית ברצונו של החייב וייתר הנסיבות. יש לזכור כי הסדר נושים אינו הליך של זבנג וגמרנו אלא כרוך באמוציות והפעלת שיקול דעת עצום.

 

הסדר נושים לפי סעיף 19א’ לפקודת פשיטת הרגל תש”ם – 1980

כאשר חייב צובר חובות כלפי נושים מסוימים, יכול הוא לפתוח בהליך הסדר נושים בלשכת הוצאה לפועל בהתקיים התנאים הבאים:

  • גובה החוב עולה על 35,028 ש”ח. זהו תנאי סף לפתיחת הליך הסדר נושים.
  • על החייב להציע במסגרת הסדר הנושים תשלום של לפחות 30% מסך החובות הלא מובטחים שלו.
  • בית המשפט רשאי לאשר הסדר נושים זה במתן ערובות לביצוע הצעת החייב. יש לשים לב כי בית המשפט רשאי לאשר את הסדר הנושים ואינו חייב לעשות כן. כמו כן, בית המשפט רשאי להטיל על החייב ערובה או ערובות להבטחת ביצוע ההליך.

הסדר נושים לפי סעיף 19א’ נועד בין היתר למנוע את הגעתו של החייב למצב של חדלות פירעון ופשיטת רגל. טיפול מקצועי ומהיר ע”י עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון יכול לשים סוף לחובות החייב כבר בשלב זה ולשקמו באופן הטוב ביותר עוד בטרם בחל ההליך המשפטי.

 

הסדר נושים בהוצאה לפועל – כיצד על החייב לנהוג במסגרת ההליך המשפטי

בשנת 2018 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018 אשר החליף את פקודת פשיטת הרגל הישנה והמוכרת. לב ליבו של הליך חדלות הפירעון בהתאם לחוק החדש הוא שיקומו הכלכלי של החייב והחזרתו למסלול תקין. כחלק מביצוע ההליך, נדרש החייב לבוא בכפיים נקיות לבית המשפט ולנהוג בתום לב ויושרה. חייב אשר לא ישתף פעולה עם כונס הנכסים או הנאמן עלול להביא במו ידיו לביטול ההליך המשפטי ודחייתו.

תום לב ויושרה הם מילות המפתח בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי בהוצאה לפועל ובבית המשפט. משום כך, על החייב לנהוג בתום לב במסגרת ההליך המשפטי ולשתף פעולה באופן ישיר, כנה ואמיתי עם הגורמים המעורבים בטיפול בבקשתו. כל רכוש או נכס הנמצא בידי החייב יש לדווח עליו באופן מידי לנאמן וכן לא להשתמש בהליך באופן שיחבל בו.

 

מה ניתן לעשות לאחר ביצוע הסדר נושים בהוצאה לפועל

עם עריכת הסדר הנושים בהוצאה לפועל החייב רשאי לפנות לרשם הוצאה לפועל בבקשה להקפאת ההליכים המשפטיים נגדו בשל ההסכם המשפטי שערך עם הנושים השונים. בעת עריכת ההסכם עורך הדין המטפל בבקשה יוודא כי חלק מתנאי ההסכם הם להביא להקפאת ההליכים המשפטיים וההגבלות שהוטלו על החייב.

היתרון בקיום הסדר נושים הוא ביכולתו של החייב ובא כוחו לנהל משא ומתן ממצא אשר ישקף את זכויותיו של החייב בהסכם. כאשר מדובר על הסכם הכרוך בפשיטת רגל, על החייב להמשיך לדבוק בתוכנית ההליך שנקבעה עבורו עד לסיומה וקבלת צו ההפטר. מוזמנים לקרוא מאמר – סגירת תיקים בהוצאה לפועל לאחר צו הפטר.

במידה והחייב מעוניין לפתוח עסק או לצאת מחוץ לגבולות המדינה ניתן אף במסגרת הסדר הנושים לעגן סעיף בהסכם המאפשר לחייב לעשות כן בכפוף להמשך ביצוע ההסכם ועמידה בכל התנאים שנקבעו בו. חייב אשר ביכולתו לפרוע את החובות שצבר בהחלט מומלץ לו לפתוח בהליך הסדר נושים ובכך להימנע מהליכים משפטיים מיותרים אשר עלולים לחבל במצבו הכלכלי באופן חמור יותר.

 

תפקידו של עורך הדין בהסדר נושים בהוצאה לפועל

כפי שראינו במאמר זה, הסדר נושים בהוצאה לפועל יכול להיערך באמצעות פנייה יזומה של החייב ללשכת הוצאה לפועל לפי סעיף 19א’ לפקודת פשיטת הרגל וכן יכול להיעשות ללא פתיחה בהליך משפטי באמצעות עורך דינו לנושים הרלוונטיים. נקיטה בהליך משפטי כלשהו, תעשה רק לאחר שנשקלו כל השיקולים הרלוונטיים ועורך הדין החליט באיזה מסלול מומלץ לחייב לנקוט.

הסדר נושים יערך כאשר עורך הדין המטפל בבקשה הבין כי לחייב קיים חוסן כלכלי המאפשר לו לפרוע את החובות ולסלקם. חוסן כלכלי של החייב יעמידו בנקודת פתיחה טובה יותר ביחס לחייב אשר אין באפשרותו לפרוע את החובות במובן שיוכל להתמקח על תנאי ההסכם באופן שיוכל לשרת את אינטרס יו טוב יותר.

הסדר נושים אינו דבר שיש להקל בו ראש ולבצעו כלאחר יד מבלי שהוכן כראוי וטופל כנדרש. במסגרת הסדר נושים, על עורך הדין לבצע ניהול משא ומתן אינטנסיבי מול הנושים השונים ולוודא כי זכויותיו של החייב נשמרות. כמו כן, על עורך הדין לוודא כי כל ההגבלות שהוטלו על החייב יוסרו או יוקפאו במסגרת ההסדר ולא יצרו את צעדיו יותר.

הגבלות אשר הוטלו על החייב הן אחד הדברים הקשים ביותר שעליו להתמודד במסגרת הליכי גביית החוב בהוצאה לפועל. בין ההגבלות השונות, ניתן להטיל עיקול על משכורתו, להגביל את יציאתו מהארץ וכן למנוע ממנו להחזיק או לקבל רישיון נהיגה. עורך דין הוצאה לפועל וחדלות פירעון, יוודא כי כל ההגבלות הללו יסרו או יוקפאו עד לסיום פירעון החובות במסגרת הסדר הנושים שהושג.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני חדלות פירעון והוצאה לפועל. צוות משרדנו מצויד בכל הכלים המשפטיים הנדרשים על מנת שיושג הסדר נושים הטוב ביותר שניתן בהתחשב בתנאי המקרה ויתר כלל הנסיבות. מעוניינים להגיע להסדר נושים ופירעון החובות? השאירו לנו הודעה ואנו נפעל לשוב אילכם עם כל התשובות הנדרשות.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן