ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

מה אסור לעקל הוצאה לפועל

מערכת הוצאה לפועל הינה גוף משומן אשר פועל לאכיפת פסקי דין של בתי משפט וכן החלטות אחרות שונות. בהוצאה לפועל רשאים הנושים השונים לפתוח בהליכים כנגד החייב לרבות הטלת עיקולים על שכר העבודה שלו וכן על כספים הנמצאים בקרנות השתלמות ולפעמים אף על כספי פיצויי פיטורים. חייבים רבים אשר נקלעים להליכי הוצאה לפועל שואלים מה אסור לעקל הוצאה לפועל ואילו חפצים או כספים יוותרו בידיהם חרף פעולות העיקול השונות שהוטלו על חשבון הבנק שלהם.

מה אסור לעקל הוצאה לפועל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

ככלל, כאשר נפתחם הליכי גבייה כנגד החייב המטרה היא למקסם את ההליכים ובאמצעות רכוש ונכסים השייכים לחייב לפרוע את החובות עד תומם. יחד עם זאת, כפי שנראה מיד, ישנם חפצם המוגנים מפני עיקול וכן גם כספים שונים הנמצאים בידי החייב ושייכים לו ניתן לעקלם עד שווי מסוים. חשוב לזכור כי עיקול כספים ונכסים השייכים לחייב הוא צעד דרסטי הפוגע בזכות הקניין שלו ושל בני משפחתו.

עיקול בהוצאה לפועל הוא הגבלה אחת מיני הגבלות שונות אשר יכולים הנושים להטיל על החייב במסגרת הליכי הוצאה לפועל. מסיבה זו, כאשר נפתח חייב תיק הוצאה לפועל מומלץ לפנות באופן מידי אל עורך דין הוצאה לפועל על מנת שיחל לפעול באופן מידי למחיקת החובות והסרת כל ההגבלות שהוטלו עליו.

 

מה עומד מאחורי האפשרות לעקל לחייב חפצים, כספים ורכוש אחר השייך לו

אין צורך להרחיב אודות תפקידה של לשכת ההוצאה לפועל הנועד לגביית כספים עקב פסקי דין שהתקבלו על ידי בתי המשפט השונים וערכאות שיפוטיות אחרות. כאשר נושה פותח בהליכי גבייה כנגד חייב בהוצאה לפועל הרי שמבחינתו כל רכוש השייך לחייב יכול לשמש אותו כאמצעי לקבל את חובו. מטרת העיקול אם כן כפי שניתן לראות היא להביא למיקסום הליכי הגבייה תוך עיקול ומכירת כל הרכוש אשר נתפס בחזקתו של החייב.

לשכת הוצאה לפועל ורשם הוצאה לפועל הינם למעשה הגוף המאזן בין רצונו של הנושה לעקל את כל הרכוש אשר ייתפס בחזקת החייב לבין החייב אשר מעוניין לשמור על רכושו אשר לא ניתן יהיה לעקל במסגרת הליכי הגבייה. כפי שנראה מיד, בהתאם לחוק, חרף רצונו של הנושה לעיתים בצדק להביא לפירעון החוב בכל במחיר ישנם חפצים או כספי אשר יהיה אסור לעקל וליטול מידי החייב.

 

כיצד מתבצע צו העיקול הלכה למעשה

לאחר שנפתח כנגד החייב תיק בהוצאה לפועל רשאי הזוכה בחלוף פרק זמן מסוים לבקש מרשם ההוצאה לפועל להטיל עיקול על רכושו של החייב, כספיו וכו’. צו עיקול יינתן לאחר שהרשם בחן את הבקשה ונכח כי החייב אכן לא ממלא אחר הוראותיו ואינו פורע את החוב. עם מתן צו העיקול, תשלח הודעה לסניף הבנק המטפל בחשבונו של החייב ותינתן להם הוראה לעצור את כל הפעילות בחשבון הבנק.

כמו כן, תשלח הודעה למשרד הרישוי ויוטל עיקול על רכבו של החייב. הודעות מתאימות תשלחנה לקרנות הגמל של החייב, קופת קרן הפיצויים שלו וכן לכל מקום בו לחייב כסף או רכוש על שמו. היה והחייב לא יפרע את החוב בתוך פרק זמן קצוב הרי שלשכת הוצאה לפועל תשים את ידה על הכספים או הרכוש שנתפס ותחלטו. לחייב ישנה אפשרות להתנגד לעיקול ולהגיש בקשה מתאימה לרשם ההוצאה לפועל.

 

אלו דברים לא ניתן לעקל בהוצאה לפועל במסגרת גביית החוב

כבודו של החייב הוא אחד מהדברים המרכזיים אשר נמצאים לנגד עיניו של המותב המשפטי הדן בבקשת העיקול. כאשר מוגשת לרשם ההוצאה לפועל בקשה למתן צו עיקול על הרשם לשקול את הפגיעה בחייב אל מול התועלת אשר תצמח מהטלת העיקול. כמו כן, במסגרת עיקולים אשר יוטלו על החייב לא ניתן לעקל כספים הניתנים לו מקצבת הבטחת הכנסה וכן כספים אחרים אשר החוק אינו מתיר זאת במפורש. בין מה אסור לעקל בהוצאה לפועל ניתן למצוא את הדברים הבאים:

  • צרכי מזון של החייב ובני משפחתו המספקים ל-30 ימים לפחות. איסור עיקול מזון זה נועד לאפשר לחייב ובני משפחתו להמשיך לחיות בכבוד.
  • חפצים חיונים אשר יש להשאיר בידי החייב ובני משפחתו כגון בגדים, ריהוט וכו’. התנאי להותרת דברים אלו בידי החייב הוא שאכן קיימת נחיצות לכך.
  • בעלי חיים המשמשים כחיות מחמד.
  • תשמישי קדושה כגון תפילין, ספרי קודש.
  • בעלי חיים או כלים אחרים המשמשים את החייב לפרנסות ובלבד שאם מדובר בכלי רכב אזי שווי כלי הרכב אינו גבוה משך של 5,000 ₪ וכלים אחרים 1,300 ₪. ככל והחוב נובע מאותם חפצים הרי שגם אם שווים פחות מזה ניתן לעקל אותם.
  • כלים וחפצים המשמשים נכה כגון קולנועית, מכשיר שמיעה וכו. הרעיון מאחורי איסור זה הוא הרצון להימנע מהחרפת מצבו של החייב יותר.
  • מכשיר טלפון אישי אשר אינו עולה על 150 ₪ ומכונת כביסה ששוויה אינו עולה על 1,000 ₪. ישנם עוד חפצים אשר החוק אינו מאפשר לעקל לחייב במסגרת הטלת צו העיקול.

 

עיקול חשבון הבנק של החייב וכן כספים אחרים

כאשר אנו מדברים על עיקול כספים חשוב להבין ולעשות הבחנה בין כספים המגיעים לחייב במסגרת עבודתו או כספים המגיעים לו ממקורות אחרים כגון ביטוח לאומי וועוד. ככל ומדובר בדמי מזונות המגיעים לחייב על ידי המוסד לביטוח לאומי לא ניתן לעקל כספים אלו. ככל ומדובר בכספים הנמצאים לחייב בקרן הפנסיה שלו הרי שסכום זה הפטור מעיקול לא יוכל להעבור לקופת הנשייה ויוכל להישאר בידי החייב.

במסגרת מה אסור לעקל הוצאה לפועל נכנס גם רכיב של קרן השתלמות וקרנות נוספים אשר חשבון בנק של החייב מקושר אליהם. כאשר מועניינים לעקל כספים אלו יש לפנות לרשם הוצאה לפועל אשר יבחן את הבקשה ולאחר מכן יחליט האם ניתן להורות על עיקול כספים אלו אם לאו. אם כן כפי שראינו ישנם לא מעט חפצים וכלים אשר לא ניתן לעקל במסגרת הליכי הוצאה לפועל והחייב יוכל להמשיך ולהחזיק בהם חרף ההליכים אשר נפתחו כנגדו.

 

תפקידו של עורך דין כאשר נפתח תיק וצאה לפועל ומוטל עיקול

עיקול המוטל על חשבון בנק של חייב או על כל חפץ אחר השייך לו לא מגיע יש מאין. המדובר בתהליך ארוך בו החייב היה שקוע בחובות ולבסוף הגיע גם העיקול אשר עמו כעת עליו להתמודד. מסיבה זו, כאשר נפתח תיק הוצאה לפועל כנגד חייב יש לפעול באופן מידי על מנת להסירו ולטפל בבעיה המשפטית עד תומה.

עורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל ודיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי יוכל בקלות לסייע לחייב להבין מה אסור לעקל הוצאה לפועל וכן כיצד להתמודד עם עיקול אשר הוטל על חשבון הבנק שלו או על כל חפץ אחר השייך. ככל ונקלעתם להליכי הוצאה לפועל מהרו וטפלו בחוב הכספי אשר הביא אתכם לבעיה זו ובכך תוכלו להקנות לעצמכם שקט נפשי ללא חשש מעיקולים והגבלות נוספות אשר ניתן להטיל עליכם במסגרת הליכי גביית החוב.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן