ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

מה זה הוצאה לפועל

מערכת הוצאה לפועל הינה גוף השייך לרשויות החוק הנועד לאכוף פסקי דין והחלטות של ערכאות שיפוטיות שונות. בהוצאה לפועל ניתן לפעול באמצעות הליכי גבייה כנגד החייב ולהביא בסופו של יום לפירעון החוב. היכרות מערכת הוצאה לפועל היא דבר נחוץ והכרחי כאשר מעוניינים להביא לביטול החלטות שניתנו בעיניינו של חייב. אתר כל זכות מרכז מידע רחב ושימושי אודות לשכת ההוצאה לפועל והדרכים שניתן לפעול באמצעותה.

מה זה הוצאה לפועל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

התשובה לשאלה מה זה הוצאה לפועל דורשת הסבר מעמיק ומקיף הרבה יותר משמאמר זה יכול להכיל. יחד עם זאת, אנו ננסה במאמר זה להסביר בקצרה כיצד ההליכים בהוצאה לפועל עובדים ובאיזה אופן ניתן לסייע לחייב אשר נקלע להליכי הוצאה לפועל ומעוניין להגיש בקשה לביטול ההגבלות שהוטלו עליו.

 

הוצאה לפועל כגוף הפועל לאכיפת פסקי דין והחלטות שונות ומשמש גם כערכאה שיפוטית בעצמה

כמו בכל מדינה מתוקנת, גם במדינת ישראל פסקי דין והחלטות של ערכאות שיפוטיות צריכות להיות מיושמים ויש לאכוף אותם. לשכת ההוצאה לפועל היא הגוף אשר באמצעותו ניתן לאכוף את פסקי הדין השונים המתקבלים כנגד חייבים וכן לפעול באמצעים חוקיים לגביית הכספים אשר עליהם לשלם. כמו כן, במסגרת הוצאה לפועל ניתן לפתוח בהליכים משפטיים עצמאיים ונפרדי כגון תביעה על סגום קצוב אם וכאשר סכום החוב הכספי נקוב באופן מפורש בחוזה הקיים בין הצדדים.

בהוצאה לפועל ידון ויחליט רשם ההוצאה לפועל אשר משמש כשופט ויכריע בגורל הבקשות המונחות בפניו והכל הכרוך בכך. הוצאה לפועל אם כן הינה מערכת שילטונית עצמאית ונפרדת הפועלת מכוח הכוח לאכוף ולקיים הוראות שיפוטיות שונות ופסקי דין. כמו כן, ע”י פניה מתאימה להוצאה לפועל ניתן לפתוח בהליכי תביעה שונים כגון תביעה על סכום קצוב, תביעה לביצוע שטר וכו’.

 

אלו פעולות משפטיות ניתן לבצע בהוצאה לפועל כנגד חייבים

על מנת להבין היטב את השאלה מה זה הוצאה לפועל חשוב להכיר את הפעולות אשר זוכים רשאים לנקוט כנגד חייבים עם פתחית הליך הגבייה נגדם בהוצאה לפועל. מערכת הוצאה לפועל נועדה לאפשר לזוכים לנקוט בהליכי גבייה כנגד חייבים אשר חייבים להם כספים ולממשם באמצעות הליך משפטי זה. בין שלל האפשרויות העומדות לנושה אשר פתח תיק גבייה כנגד חייב לנקוט כנגדן ניתן למצוא את הדברים הבאים:

  • עיכוב יציאה מהארץ – במסגרת הליכי הוצאה לפועל זוכה רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל להטיל על החייב צו עיכוב יציאה מהארץ ובכל למנוע את יציאתו מחוץ לגבולות המדינה. מדובר בצעד הפוגע קשות בחופש התנועה של החייב אך הוא בהחלט כלי אפשרי לזוכה לשימוש כנגדו.
  • עיקול כספי החייב – כאשר נפתח תיק הוצאה לפועל כנגד החייב אפשר לבקש מרשם ההוצאה לפועל להטיל עיקול על הכספים הנמצאים בחשבון הבנק שלו ולאחר מכן להעבירם לקופת הנשייה שם ניתן יהיה לפרוע באמצעותם את החובות שצבר. עיקול כספים אלו מתאפשר באמצעות הטלת עיקול על חשבון הבנק של החייב.
  • הגבלה מלהחזיק ברישיון נהיגה – צעד זה הינו אחד מהצעדים האפשריים אשר זוכרה יכול לנקוט כנגד חייב במסגרת הליכי גבייה בהוצאה לפועל. אם דיברנו על חופש התנועה הרי שהגבלה על רישיון הנהיגה הינו צעד המגביל באופן משמעותי את חירות החייב.
  • צו מאסר – כאשר אנו מדברים על חוב מזונות הרי שניתן כחלק מהליכי הגבייה לפעול כנגד החייב באמצעות הטלת צו מאסר. הליך מאסר יכול להינתן אך ורק כאשר מדובר על חוב מזונות ומשעה שהתרעו בחייב לפרוע את החוב אך זה לא שהה להחלטות רשם הוצאה לפועל ולא פרע את החובות.

 

כיצד חייב יכול להתמודד עם הליכי הוצאה לפועל אשר נפתחו כנגדו

אין ספק כי הליכי הוצאה לפועל אינם דבר קל וכי ההתמודדות של חייבים עם תיקי הוצאה לפועל שנפתחים כנגדם היא אחד מהדברים הקשים שיש. לחייב אשר נפתח תיק הוצאה לפועל נכונה דרך ארוכה וקשה אלא אם יתעשת ויחליט להסיר את החוב ולסגור את תיק ההוצאה לפועל. בין שלל האפשרויות העומדות בפני חייב לסגירת תיק ההוצאה לפועל היא הגעה להסדר חוב עם הנושה. במסגרת הסדר החוב יוכל החייב להקפיא את כל הליכי הגבייה בתיק ההוצל”פ ולפרוע אט אט את חובו.

לחייב ניתנת הזכות להתנגד לחוב ולעלות טענות שונות כנגדו אם ובמידה סבור הוא כי לא כדין פתח כנגדו הנושה את תיק ההוצאה לפועל. יש לשים לב לזמנים הקבועים בחוק להגשת התנגדויות אלו.

חייב יכול אף לפתוח בהליך חדלות פירעון פשיטת רגל במסגרתו לאחר תהליך ארוך ימחקו החובות והוא יוכל לצאת לדרך חיים חדשה. הליך חדלות פירעון דורש ידע והיכרות מעמיקה עם החוק והפסיקה. מומלץ לכל חייב אשר מעוניין לפתוח בהליך זה להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון ובכך להיות בטוח כי הוא עושה את הצעד החכם והנכון.

 

איך בא לידי ביטוי סיוע של עורך דין לחייב אשר נקלע להליכי הוצאה לפועל

היקלעות להליכי הוצאה לפועל היא דבר אשר יכול לקרות לכל אחד. החוכמה היא לדעת כיצד ניתן להיחלץ מהליכים אלו ולחזור לשגרת החיים. יש לזכור כי הליכים בהוצאה לפועל בעלי נטייה לטפוח ולהתעצם כך שבמידה וחייב לא ישכיל לפתור חובות אלו באופן מידי הרי הוא עלול למצוא עצמו בתסבוכת משפטית גדולה יותר.

עורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל וחדלות פירעון יוכל לעשות סדר לחייב בענייניו ולהבין מהו גודל החובות וכיצד יש לפעול. פעמים רבות פתרון משפטי כזה או אחר לחייב אחד לא בהכרח יתאים לחייב אחר ומשכך חייבת עין מקצועית להבחין בין המצבים הללו. עורך דין הוצאה לפועל המסייע לחייב בהליכי הוצאה לפועל יוכל לוודא כי החייב אכן מבין מה זה הוצאה לפועל וכן מבין את מצבו ומשתף פעולה על מנת שניתן יהיה בסופו של יום להביא לסגירת התיק ומחיקת החובות.

ההתנהלות מול לשכת הוצאה לפועל והגורמים השונים המוערבים בה כרוכים לא אחת בהכרת הנפשות הפעולות, החוק והבירוקרטיה השונה. לא אחת משרדנו נתקל בחייבים אשר בקשותיהם נדחו רק מטעמים טכניים כאשר להם לא היה כל שמץ של מושג מדוע ולמה נדחו הבקשות. מעבר לפן הטכני, עורך הדין יוכל אף לנמק מהותית את הבקשות אשר תוגשנה לרשם הוצאה לפועל ולהבטיח כי הן תתקבלנה ותטופלנה כראוי.

הליכי הוצאה לפועל הם דבר אשר אין להקל בו ראש. פעולות גבייה כנגד החייב עלולות להשפיע באופן ישיר על משפחתו וילדיו ולפגוע בהם. מומלץ לכל חייב אשר נקלע להליכי הוצאה לפועל לפנות באופן מידי לעורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל על מנת שתיכף ומיד יחל בפעולות למחיקת החובות וסגירת תיקי הוצאה לפועל.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן