ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

מכתב התראה הוצאה לפועל

מכתב התראה בהוצאה לפועל נשלח לחייב כאשר נפתח כנגדו תיק גבייה והנושה מעוניין באמצעות לשכת ההוצאה לפועל לגרום לו לשלם את החוב שיצר. מכתב ההתראה הוא למעשה דבר חובה אשר על הזוכה לוודא כי החייב מקבלו וחותם עליו. ללא מכתב זה לא ניתן להתקדם כנגד החייב ולא ניתן לפתוח בהליכי גבייה.

מכתב התראה הוצאה לפועל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

מכתב התראה הוצאה לפועל הוא לרוב מכתב קצר המתריע בפני החייב כי נפתח כנגדו תיק בהוצאה לפועל וכעת עליו לפרוע את החוב בתוך 30 ימים שאם לא כן יוכל הנושה לפתוח בהליכי גבייה ולהטיל עליו עיקולים שונים. במאמר זה נבחן ונראה כיצד יכול חייב להתגונן מפני תיק הוצאה לפועל שנפתח כנגדו,נראה אילו פעולות יכול הזוכה לנקוט על מנת שתיק ההוצאה לפועל יסגר וכן באיזה אופן מומלץ לו לפועל.

 

מהי מערכת הוצאה לפועל על רגל אחת

לשכת ההוצאה לפועל הינה למעשה גוף ממשלתי הנועד לאכוף פסקי דין והחלטות שיפוטיות אחרות שניתנו בבית המשפט. זוכה אשר מחזיק בידו פסק דין המורה לחייב לשלם לו פיצוי כספי אך לאחר הזמן הקבוע בו החייב לא טרח לשלמו, הזוכה רשאי לפנות ללשכת הוצאה לפועל בבקשה לאכיפת פסק דין. כמו כן, לשכת ההוצאה לפועל דנה ומכריעה בתביעות המוגשות אליה באופן ישיר כגון תביעה על סכום קצוב כאשר זוכה מחזיק בשיקים או שטר חוב עליו חתום החייב.

באמצעות הוצאה לפועל, ניתן להטיל עיקולים על חייבים אשר לא עמדו בהוראות רשם ההוצאה לפועל ולא פרעו את חובם. חייבים אשר נפתחו כנגדם הליכי גבייה בהוצאה לפועל עלולים למצוא את עצמם חשופים לסנקציות כבדות ופגיעה עמקה בחופש התנועה שלהם וחופש החירות שלהם. לשכת הוצאה לפועל מפעילה קבלנים חיצוניים אשר במידת הצורך כאשר יש לפעול בכוח כנגד החייב מבצעים קבלנים אלו את מלאכתם ופועלים לאכיפת הוראות הוצאה לפועל. מוזמנים לקרוא בהרחבה על מה זה הוצאה לפועל.

 

מה תפקידו של מכתב ההתראה בהוצאה לפועל

עם פתיחת תיק הגבייה בהוצאה לפועל יש להתריע בפני החייב כי נפתח כנגדו תיק ועליו לשלם את החוב או להתגונן מפניו. מכתב התראה הוצאה לפועל הוא למעשה הירייה הראשונה בהליכי הגבייה כאשר במידה והחייב לא ישהה למכתב זה או לא יעלה טענות הגנה במסגרת תיק ההוצאה לפועל יוכל הזוכה להטיל עליו את ההגבלות המתאפשרות.

 

מכתב ההתראה נשלח לחייב בדואר רשום עם אישור מסירה על ידי לשכת ההוצאה לפועל כאשר בגוף המכתב מצוין כי נפתח כנגדו תיק הוצל”פ על ידי הזוכה וכעת עליו לשלם את החוב. לחייב ניתנים 30 ימים בהם רשאי הוא להחליט כיצד עליו להתגונן כנגד תיק ההוצל”פ שנפתח כנגדו או לשלם את החוב. חשוב לזכור כי מכתב ההתראה חייב להימסר לידי החייב והוא צריך לחתום עליו. במידה והחייב לא יקבל את מכתב ההתראה לא ניתן יהיה להמשיך בהליכי הגבייה כנגדו.

 

חשיבותו של מכתב ההתראה עצומה שכן ללא ידיעת החייב אודות ההליך המשפטי שמתנהל כנגדו בהוצאה לפועל כיצד יוכל להתגונן או לשלם את החוב? מסיבה זו כאשר לפתע חייב מבחין כי הוטלו עליו עיקולים או הגבלות אחרות ואינו יודע מהיכן הן, מן הראוי לבדוק באופן מידי האם קיים אישור מסירה בתיק ההוצל”פ. ככל ואין אישור מסירה תקין בתיק הוצאה לפועל הרי שניתן להגיש בקשה לביטול ההליכים.

מהן האפשרויות העומדות בפני חייב אשר קיבל מכתב התראה מלשכת הוצאה לפועל

בראש ובראשונה כאשר מקבלים מכתב התראה הוצאה לפועל יש להבין במה מדובר ובגין איזה חוב נשלח אלינו מכתב זה. ככל ופשר המכתב לא מובן, יש לפנות ללשכת הוצאה לפועל ולבקש פרטים נוספים אודות הגורם אשר שלח את המכתב, מיהו, במה מדובר וכו’.

לאחר שמכתב ההוצאה לפועל ברור יש להבין כיצד ובאיזה אופן אנו מתכוונים להתגונן מפניו. האם אנו מודים ומודעים לחוב הנטען בו ומשכך משלמים אות החוב או שמה יש לנו טענות הגנה כבדות משקל אשר נשמח לעלות כנגד החוב הנטען. ככל ואנו מעוניינים לשלם את החוב הרי שזו הדרך הפשוטה והקלה לסגור את תיק ההוצל”פ. תשלום החוב יעשה ללשכת הוצאה לפועל ומיד לאחר מכן ייסגר התיק.

ניתן אף באמצעות לשכת הוצאה לפועל לפרוס את החוב לתשלומים נוחים חודשיים ובכך לאחר סיום התשלום יסגר תיק הוצאה לפועל וניתן יהיה לשוב למסלול חיים שכגרתי ותקין. יחד עם זאת, פעמים רבות קיימות טענות הגנה מוצדקת כנגד תיק ההוצאה לפועל ומשכך נרצה להגיש התנגדות לתביעה שהוגשה כנגנדו. יש לשים לב כי התנגדות תוגש במסגרת הזמנים הקבועה בחוק שאם לא כן לא יוכל החייב להגיש את התנגדותו ויהיה עליו להגיש בקשה להארכת מועד התנגדות.

אם כן, כאשר אנו בוחנים את האפשרויות העומדות בפני החייב אשר קיבל מכתב התראה בלשכת הוצאה לפועל אנו נמצא את האפשרויות הבאות:

  • תשלום החוב וסגירת תיק ההוצל”פ – זו הדרך הפשוטה והקלה לסגור תיק הוצל”פ.
  • הגשת התנגדות לתביעה – ככל ומדובר בתביעה על סכום קצוב תוגש התנגדות לביצוע שטר בתוך 30 ימים ממועד קבלת כתב התביעה. יש לשים לב כי הגשת התנגדות לאחר שחלפו 30 הימים הקבועים בחוק טעונה הגשת בקשה להארכת מועד להתנגדות. התנגדות זו אינה ניתנת באופן אוטמטי לחייב. יש להיוועץ עם עורך דין הוצאה לפועל בטרם תוגש בקשה זו.
  • העלת טענות כנגד הנטען בכתב התביעה – ככל ונניח החוב שולם על ידי החייב אך הזוכה החליט בכל זאת לפתוח כנגדו תיק גבייה ניתן לעלות טענת פרעתי. טענה זו למעשה מאשר כי אכן היה חוב אך בסופו של יום פרע החייב את חובו.

 

מדוע אסור להתעלם ממכתב התראה שנשלח מטעם הוצאה לפועל

מעבר לעובדה כי מכתב התראה הוצאה לפועל אשר נשלח אליכם הוא דבר אשר כרוך וקשור ישירות לרכושכם וממונכם הרי שמכתב זה בא ונועד להתריע בפני החייב כי במידה ולא יפעל במסגרת 30 הימים הקבועים לו בחוק יוכל הזוכה לפתוח בהליכי גבייה לרבות הטלת עיקולים וסנקציות שונות אשר החוק מאפשר לו.

חייב אשר קיבל לידיו את מכתב ההתראה והתעלם ממנו צריך לקחת בחשבון כי בקרוב הזוכה יוכל לממש את האפשרויות העומדות בפניו בלשכת הוצאה לפועל ולפעול כנגדו בכל הכלים העומדים לרשותו. מסיבה זו, אסור להתעלם ממכתב התראה שנשלח על ידי הוצאה לפועל ותיכף ומיד עם קבלתו יש לפנות לעורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון פשיטת רגל על מנת שזה יסייע לחייב להבין איזה קו הגנה עליו לנקוט.

 

אילו סנקציות רשאי זוכה להטיל על חייב אשר התעלם ממכתב ההתראה אשר נשלח אליו

היה והחייה לא ישהה למכתב ההתראה שנשלח אליו רשאי הזוכה לאחר מכן להטיל עליו הגבלות שונות ועיקולים. בין ההגבלות הנפוצות אשר זוכה יכול להטיל על חייב במסגרת הליכי גבייה ניתן למצוא את צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה מלהחזיק ולקבל רישיון נהיגה, חשבון בנק מוגבל, עיקולים על חשבון הבנק וכספים הנמצאים בידי צד ג’ כגון חברות ביטוח וכו’.

ההגבלות והסנקציות אשר ניתן להטיל על חייב במסגרת הליכי הוצאה לפועל עלולים לפגוע בו ובבני משפחתו בטווח הקרוב ובטווח הרחוק. מסיבה זו יש למהר ולטפל בתיק הוצאה לפועל שנפתח כנגד חייב ולסיימו בתוצאה הטובה ביותר שניתן. מוזמנים לקרוא בהרחבה על – מימוש עיקול בהוצאה לפועל.

 

מדוע חשוב להיוועץ עם עורך דין כאשר מתקבל מכתב התראה מהוצאה לפועל

טיפול בתיק הוצאה לפועל משתנה מחייב לחייב וכך גם הדרך בה עורך הדין מטפל בתיק. במקרים מסוימים עורך הדין ימליץ לחייב לשלם את החוב אשר צבר בהוצאה לפועל ובמקרים אחרים ימליץ להגיש התנגדות לתביעה. הדבר ישתנה בהתאם לנתוני המקרה ויתר הנסיבות הרלוונטיות. מכתב התראה הוצאה לפועל הוא למעשה הפעולה הראשונה בהליכי הגבייה ומשכך מומלץ לפעול כבר בשלב זה ויפה שעה אחת קודם.

עורך הדין המטפל בתיק יוכל להסביר לחייב את ההשלכות של כל אחת מהפעולות שירצה לנקוט במסגרת הטיפול בחוב ולאילו דברים עליו לצפות ולהיות מוכן. במקרים בהם באמת קיימות לחייב טענות הגנה מבוססות ומוצדקות ייתכן בהחלט כי עורך הדין ימליץ לחייב להגיש בקשה להתנגדות התביעה. במקרים לחייב טענות כנגד הנטען בכתב התביעה כגון טענת פרעתי ימליץ עורך הדין על קו הגנה שונה.

בסופו של דבר התמודדות עם תיק הוצאה לפועל היא דבר הדורש ידע, ניסיון ובקיאות בחוק ובפסקי הדין. קיבלתם מכתב התראה מלשכת הוצאה לפועל? אל תתמהמהו, פנו כבר עתה לעורך דין מקצועי והסירו את האיום הרובץ עליכם.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן