ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

מסלול מקוצר הוצאה לפועל

כל מה שצריך לדעת על הוצאה לפועל מסלול מקוצר

פתיחת תיק בהוצאה לפועל דורש מהזוכה התעסקות לא קטנה והוצאות כספים רבות כגון תשלום אגרות שונות וכן שכר טרחת עורך דין וכו’.

מסלול מקוצר הוצאה לפועל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

במסלול מקוצר הוצאה לפועל מתאפשר לזוכה בהתקיים תנאים מסוימים עליהם נעמוד בהמשך לפתוח בהליכי גביית החוב ללא צורך בנקיטת פעולה כלשהי מבחינתו למעט במקרים חרגים ולמעט פעולות הקשורות לפתיחת התיק.

במסלול המקוצר הטיפול בתיק נמצא בידי לשכת ההוצאה לפועל אשר תפעל בשמו של הזוכה ותביא לפירעון החוב באופן מהיר יחסית בהשוואה למסלול הרגיל. אין ספק כי מסלול מקוצר הוצאה לפועל הוא פתרון נוח ומצוין לזוכים אשר אינם מעוניינים להיות מעורבים בהליך גביית החוב. אם כן, מהם התנאים בהם ניתן לנקוט הליכי גבייה במסלול המקוצר ומה פרק הזמן שהליכי הגייה ימשכו. הכול במאמר זה.

 

מהי גובה התביעה בגינה ניתן לפתוח בהליכי גבייה במסלול מקוצר בהוצאה לפועל

זוכה אשר גובה החוב הקיים לו אינו עולה על 25,000 ₪ רשאי לפתוח בהליכי גבייה במסלול מקוצר. במידה וגובה החוב עולה על סכום כספי זה על הזוכה לפתוח בתביעת חוב במסלול הרגיל.

 

מה התנאים לפתיחת מסלול מקוצר הוצאה לפועל

בהתקיים התנאים הבאים, רשאי זוכה לפתוח תק הוצאה לפועל במסלול המקוצר:

  • גובה החוב אינו עולה על 25,000 ש”ח. גובה החוב במקרה זה כולל את הריבית וההצמדה שהתווספו לחוב.
  • החייב בגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל אינו נמצא בהליכי חדלות פירעון לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018.
  • רשם ההוצאה לפועל לא הכריז על החייב כחייב המוגבל באמצעים או ניתן לו צו לאיחוד תיקים.
  • החוב אינו נובע מחוב מזונות או מחוב של משכנתא.

בהתקיים כל התנאים הבאים, רשאי הזוכה לפתוח בתביעת חוב במסלול המקוצר. ניתן לראות כי התנאים אשר פורטו לעייל מאפשרים במקרה של חוב קטן יחסית לפתוח בהליכים מקוצרים כמעט ללא התערבות הזוכה בהליך ובכך לסיים את הליך הגבייה במהירות יחסית.

 

פתיחת התיק בהוצאה לפועל במסלול המקוצר איך וכמה משלמים

פתיחת התיק תעשה בלשכת הוצאה לפועל בדומה לתביעה רגילה. בעת תשלום האגרה על הזוכה לשלם אגרה בסך 60 ₪ עבור פתיחת התיק ודמי אגרה נוספים על סך 64 ₪ בגין העברת התיק למסלול מקוצר. תשלום אגרה זו תאפשר לזוכה שקט תעשייתי גם במידה והוצאות הטיפול בתיק עולות על דמי האגרות ששולמו על ידיו.

בטופס פתיחת תיק בהוצאה לפועל, יש לסמן את האפשרות פתיחת תיק במסלול המקוצר כך שבעת הגשת התביעה התיק ינותב ע”י פקידי הלשכה למסלול הראוי לו.

 

כיצד ההליך מתבצע בתביעה במסלול מקוצר בהוצאה לפועל

עם פתיחת ההליך, תשלח לשכת הוצאה לפועל אזהרה לחייב כי עליו לפרוע את חובו. במידה והחייב יעלה טענת פרעתי תעבור התביעה למסלול רגיל ודיון בהתנגדות יתקיים בבית המשפט. במידה והחייב לא יטרח לפרוע את חובו, ניתן יהיה לנקוט ביוזמת הוצאה לפועל בהליכי גבייה כנגד החייב.

במסגרת הליכי הגבייה ניתן יהיה להטיל על החייב עיקול על כספים השייכים לו וכן על כספים המגיעים לו על ידי צד ג’. במקרים מסוימים ניתן יהיה להטיל עליו צו עיכוב יציאה מהארץ לתקופה של שנה וכן לעקל את רכבו. כאמור, המסלול המקוצר מאפשר נקיטת פעולות אלו ביוזמת לשכת ההוצאה לפועל ללא התערבות הזוכה ומבלי שיצטרך לעשות דבר. מוזמנים לקרוא בהרחבה על – עיקול רכב הוצאה לפועל וכן על – מכתב התראה הוצאה לפועל.

 

משך זמן הטיפול בתיק הוצאה לפועל במסלול המקוצר

מסלול מקוצר הוצאה לפועל בדרך כלל יסתיים בתוך שמונה חודשים ממועד קבלת האזהרה אצל החייב למעט במקרים הבאים:

  • הוגשה התנגדות על ידי החייב ומשכך עבר התיק לדיון בבית המשפט.
  • החייב הגיע להסדר תשלומים עם הזוכה לתקופה העולה על 8 חודשים. מוזמנים לקרוא על – הוצאה לפועל הסדר תשלומים.
  • הוטלו עיקולים על כספיו של החייב ומשך ביצוע ההליך דורש יותר משמונה חודשים.

בהתרחש אחד מהמקרים הבאים, תשלח לשכת הוצאה לפועל הודעה לזוכה ועליו יהיה להודיע אם הוא מעוניין להעביר את הטיפול בתיק למסלול הוצאה לפועל רגיל.

 

היתרונות בהגשת תביעה במסלול הוצאה לפועל מקוצר

להגשת תביעה במסלול הוצאה לפועל מקוצר קיימים מספר יתרונות בולטים לזוכה אשר בהחלט כדאי ומומלץ לשקול אותם בעת בחירת מסלול תביעה.

  1. רוב המוחלט של ההליכים המשפטיים ננקטים באמצעות לשכת ההוצאה לפועל ללא התערבות מצד הזוכה. נניח וניתן לכם פסק דין המורה לחייב לשלם לכם סכום כספי על סך 22,000 ₪, במצב כזה הנכם רשאים לפתוח בהליכי גביית חוב במסלול המקוצר כאשר לשכת הוצאה לפועל תפעל עבורכם ותבצע את כל הפעולות הנדרשות לגביית החוב.
  2. ברוב המוחלט של המקרים הליך הגבייה מסתיים בתוך פרק זמן של 8 חודשים כך שבהשוואה להליכי גביית חוב במסלול הרגיל מדובר בפרק זמן קצר מאוד.
  3. תשלום אגרת פתיחת תיק קבועה ומוסדרת מראש ללא קשר להוצאות ההליך. כפי שציינו קודם לכן, תשלום אגרת פתיחת תיק במסלול מקוצר תהיה 124 ₪ אשר ישולמו בעת פתיחת ההליך. נניח ולצורך גביית החוב הוצאת ההליך הגיעו לשווי של 250 ₪ עדין לא יצטרך הזוכה להוסיף כספים נוספים. דמי אגרת פתיחת התיק הוא מחיר קבוע מראש שאינו תלוי בהוצאות המשפט.

מוזמנים לקרוא גם על – תשלום תיק הוצאה לפועל וגם לקרוא על – תיקון 55 לחוק ההוצאה לפועל.

 

כיצד עורך דין יכול לסייע לחייב בטיפול תיק בהוצאה לפועל מסלול מקוצר

כפי שניתן לראות, לא כל תיק יכול להיות מטופל בהליך מסלול מקוצר הוצאה לפועל וכי יש חובות שלא ניתן להכלילם במסלול זה כגון חוב מזונות או חוב משכנתא. גם כאשר מגישים תיק הוצאה לפועל במסלול מקוצר, יש לעקוב אחרי פעולת הנעשות  בתיק בכדי לוודא שההליך מתקיים כפי שצריך והליכי הגבייה מתבצעים.

ליווי של עורך דין הוצאה לפועל בהליך מסלול הוצאה לפועל מקוצר נחוץ וחיוני לצורך מקסום תוצאות ההליך וסיוע לזוכה במידה וההליך אינו מתנהל כמתוכנן. לדוגמא, כאשר חייב מעלה טענת פרעתי הרי שהטיפול בתיק עובר לדיון בבית המשפט השלום ועל החייב והזוכה להתייצב בדיון ולהיחקר אודות המסמכים והתצהירים שמסרו.

במקרה זה עורך הדין יכנס לפעולה וייצג את הזוכה בהליך המשפטי לרבות חקירת החייב על מסמכיו והתנהלות מול בית המשפט. לצד בחירת מסלול מקוצר רשאי גם הזוכה לבחור את המסלול המשפטי הרגיל לטיפול בגביית החוב הכול בהתאם למקרה ונסיבותיו. כאשר זוכה מעוניין לפתוח תיק בהוצאה לפועל במסלול המקוצר מומלץ לו לגשת לעורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל וחדלות פירעון על מנת שזה ימליץ לו באיזה הליך מומלץ לו לנקוט.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני הוצאה לפועל וחדלות פירעון. צוות משרדנו ערוך ומוכן באמצעות כל הכלים המשפטיים העומדים לרשותו להעניק לכם את הייעוץ המשפטי הטוב ביותר בגין האפשרויות המשפטיות העומדות לכם בעת פתיחת תיק בהוצאה לפועל.

בחירת מסלול בהוצאה לפועל הוא אינו דבר שיש להקל בו ראש ולנקוט בו כלאחר יד. חשוב כי בטרם תתקבל החלטה ישקלו כל השיקולים הרלוונטיים יחד עם עורך דין המתמחה בתחום ורק לאחר מכן יינקט ההליך המשפטי. צרו קשר עם משרדנו בהקדם האפשרי ואנו נדאג לסייע לכם לבחור את האפשרות המתאימה ביותר עבורכם. מוזמנים לקרוא גם מאמר – הוצאה לפועל – איך יוצאים מזה? וכן מאמר מה זה הוצאה לפועל.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן