ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

סגירת תיקים בהוצאה לפועל לאחר צו הפטר

הליכי חדלות פירעון בקצרה

תיקים בהוצאה לפועל הם אחד הדברים המפחידים כל אדם ואדם אשר צבר חובות ונקלע להליכי גבייה אשר מנהלים נגדו נושים שונים. פעמים רבות סך כל החובות אשר צבר החייב עולה על יכולתו להשיבם ולמעשה אין כל פתרון אחר למחיקתם מלבד לפתוח בהליך פשיטת רגל חדלו פירעון. יש לזכור כי הליכי חדלות פירעון אינם מילת קסם כמילה נרדפת למחיקת חובות. מדובר בהליך ארוך וממושך אשר על החייב לעמוד בו.

סגירת תיקים בהוצאה לפועל לאחר צו הפטר - עו"ד עדי עקראוי ושות'

הליכי חדלות פירעון בהתאם לחוק חדלות פירעון תשע”ח – 2018 מעמידים את אינטרס החייב כאינטרס עליון בהליך כולו וכפי שמגדיר סעיף 1 לחוק את אינטרס שיקום החייב כערך עליון אשר גובר פעמים רבות על אינטרסים אחרים בתיק כגון אינטרסים של נושים. לבית המשפט בהליך פשיטת הרגל סמכויות רחבות והוא רשאי בהתאם לחוק להעניק לחייב פטור לאלתר במקרים בהם הוא רואה לנכון לעשות כן.

סגירת תיקים בהוצאה לפועל לאחר צו ההפטר הוא מתקיימים במקרה בו לאחר מתן פסק הדין, יינתן לחייב צו הפטר הפוטר אותו מכל החובות שצבר ולמעשה מוחק לו את החובות שעמדו לו ערב הגשת הבקשה לפתיחה בהליכי חדלו פירעון. במאמר זה נבדוק ונראה כיצד ייסגר התיק במערכת ההוצאה לפועל לאחר מתן צו הפטר, נראה כיצד סגירת תיק בהוצאה לפועל משפיעה על החייב ומדוע מומלץ לחייבים אשר נפתחו נגדם הליכי הוצאה לפועל ואין ביכולתם לפרוע את החובות לפתוח בהליכי חדלות פירעון.

 

מחיקת חובות בהליך חדלות פירעון כחלק בלתי נפרד מתהליך פשיטת הרגל

רבים רואים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי הליך של מחיקת חובות וחושבים כי באופן אוטומטי במידה ושכרו את שירותיו של עו”ד המתמחה בהליכי חדלות פירעון ימחקו חובותיהם. האמת היא כי מדובר בהליך ארוך וממושך אשר על החייב להירתם יחד עם כל הגורמים המטפלים בתיקו ולפעול יחד למחיקת החובות ועמידה בכל התנאים הנדרשים במסגרת ההליך.

הליך מחיקת חובות עלול לארוך שנים ארוכות כאשר במשך כל התקופה הנ”ל על החייב לשתף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים לצורך מחיקת החובות ולעמוד בכל התוכניות שנקבעו עבורו. בין היעדים שעל החייב לעמוד בהם ניתן למצוא את הדברים הבאים:

  • כינוס נכסים – כאשר החייב יוכרז כפושט רגל יכונסו נכסיו והם יעברו לטובת קופת הכינס אשר מטרתה לפעול לפירעון החובות שצבר ערב הגשת הבקשה. כונס הנכסים הוא הגורם האמון על קופת הכינוס ותפקידו לחלק את הכספים לפי סדר הנשייה. יש לזכור כי כינוס נכסים היא פעולה דורסנית המלקטת את כל נכסי החייב ומאחדת אותם תחת סמכויותיו של הנאמן. ישנם חייבים אשר מסיבות כאלה ואחרות כינוס נכסים אינו הליך אשר ייטיב עמם לכן, לחייבים כאלו מומלץ לקבל ייעוץ משפטי בטרם ינקטו בהליכים משפטיים אחרים לצורך מחיקת החובות.
  • תוכנית פירעון – אמנם, תוכנית הפירעון אשר תקבע לחייב אינה קרובה אפילו להיות שוות ערך לחובות שצבר במהלך חייו. יחד עם זאת, על החייב יהיה לעמוד בתוכנית הפירעון ככתבה וכלשונה עד סיומה שאם לא כן עלול בית המשפט לבטל את הליכי חדלות פירעון ולהחזיר את כל הליכי הגבייה שנפתחו נגד החייב במסגרת הוצאה לפועל.
  • הגבלות שונות המוטלות על החייב במסגרת ההליך המשפטי – לצורך ייעול ההליך והצלחתו מוטלות על החייב הגבלות שונות אשר מטרתן להביאו לשיתוף פעולה בהליך ולדרבן את החייב לסיימו בהצלחה. כחלק מההגבלות אשר יוטלו על החייב יאסר עליו לצאת את גבולות המדינה אלא אם יקבל אישור מיוחד מהמותב הדן בבקשה.

 

ביטול התיקים בהוצאה לפועל לאחר שניתן לחייב צו הפטר

יש לשים לב כי כאשר אנו מדברים על צו הפטר קיימים שני צווי הפטר אשר יכולים להינתן לחייב במסגרת הליכי חדלות פירעון. צו הפטר לאלתר זהו צו שיפוטי המקנה לחייב הפטר לאלתר מכל החובות הקיימים לו יד עם הכרזתו כפושט רגל. היה וחייב קיבל צו הפטר שכזה הרי שבאופן מידי ימחקו לו החובות והוא יוכל לצאת לדרך חיים חדשה.

צו הפטר מותנה זהו צו אשר מתנה את ההפטר בעמידה בתנאי תוכנית הפירעון שנקבעה עבור החייב לתקופה אשר תקבע במסגל כל הליך והליך. סגירת תיקים בהוצאה לפועל לאחר צו הפטר מתאפשרת אך ורק לאחר קבלת צו הפטר ועמידה בכל הוראות שנקבעו על ידי בית המשפט. חייב אשר נפתח נגדו תיק הוצאה לפועל יוכל לפנות לרשם ההוצאה לפועל רק לאחר שקיבל לידיו צו הפטר חלוט או שההפטר המתונה נכנס לתוקפו. סגירת התיק תהווה למעשה את האישור על כך כי לחייב לא קיים חוב כספי יותר והוא רשאי לצאת לדרך חיים חדשה. להרחבה מוזמנים לקרוא על – אישור סגירת תיק הוצאה לפועל.

סגירת התיק בהוצאה לפועל לאחר קבלת צו הפטר חלוט תעשה באופן אוטומטי ובהצגת צו ההפטר אשר ניתן על ידי הערכאה המשפטית. חייב אשר קיבל צו הפטר אך החובות לא נמחקו לו רשאי לפנות ללשכת הוצאה לפועל ולבקש למחוק את התיקים שנפתחו נגדו מכוח צו ההפטר שניתן לו.

 

מתי ניתן להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ולאיזו ערכאה משפטית יש לעשות כן

חייב אשר סך כל חובותיו עולים על 50,000 ₪ אך אינם עולים על 150,000 רשאי לפנות ללשכת הוצאה לפועל בבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון. בעקבות הרפורמה אשר נערכה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי, חייב אשר סך חובותיו נמוך באופן יחסי בקשתו תידון בלשכת הוצאה לפועל על ידי רשם הוצאה לפועל.

חייב אשר חובותיו עולים על 150,000 ש”ח יגיש את בקשתו לבית המשפט השלום אשר ידון בבקשתו. חברה בע”מ תגיש את בקשתה לחדלות פירעון לבית המשפט המחוזי ללא קשר לגובה החוב. הפיצול בין הערכאות המשפטיות נועד לאפשר ייעול ההליך וטיפול מהיר בו ככל שניתן עד קבלת צו ההפטר. מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון על מנת לקבל את הייעוץ המשפטי הנכון והמדויק בטרם יינקט הליך משפטי כלשהו.

 

כל הסיבות לפנות לעורך דין כאשר מעוניינים לפתוח בהליכי חדלות פירעון

כפי שניתן היה לראות במאמר זה על קצה המזלג הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי הינם הליכים משפטיים סבוכים הדורשים ידע והכרת החוק והפסיקה. מעבר לכך, יש לוודא ולשים לב כי אכן החייב עומד בכל הוראות ההליך אשר נקבעו בעניינו. משך ההליך והשלבים הכרוכים בו מחייבים ייצוג משפטי על ידי עורכי דין הבקיאים בדיני חדלות פירעון על מנת שניתן יהיה למקסם את הצלחת ההליך.

עורך דין יוכל לסייע לחייב מעבר לייצוג המשפטי בערכאה המשפטית בהליך פשיטת הרגל אף בעניינים הכרוכים בהליך עצמו כגון קביעת דמי התשלום החודשי אשר יהיה עליו להעביר במסגרת תוכנית הפירעון. עורך דין המלווה את החייב בהליך המשפטי עצמו יוכל אף לוודא לאחר קבלת צו ההפטר כי התיקים אשר נפתחו כנגד החייב במסגרת הוצאה לפועל יסגרו והחייב יוכל לפתוח בדף חדש בחייו.

היתרון של טיפול עורך דין בהליך חדלות פירעון גדול יכול לסייע רבות לחייב בהצלחת ההליך ומחיקת החובות עד תומם. משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי ובידו הכלים והיכולת לסייע לחייבים למחוק חובות ולחזור לשגרת חיים תקינה נטולת נושים ולחצים כלכלים. השאירו לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליכם בהקדם.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן