ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

עיכוב הליכים בהוצאה לפועל

נקיטת הליכי גבייה נגד החייב היא אחת מהאפשרויות שהעניק המחוקק לזוכה לפעול לפירעון החוב והשבת הכספים. הליכי הגבייה נגד החייב במסגרת תיק הוצאה לפועל הם רבים ומגוונים וכוללים בתוכם הגבלות שונות כגון צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על רישיון הנהיגה, עיקולים על חשבון הבנק ועוד ועוד.

עיכוב הליכים בהוצאה לפועל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

אין ספק כי הגבלות אלו מקשות על שגרת חייו של החייב ומצרות את צעדיו ואינן מאפשרות לו לקיים את חייו וחיי בני משפחתו באופן תקין. יחד עם זאת, חייב אשר יבין כי הדרך הטובה ביותר להתמודד עם הגבלות אלו היא פשוט לפנות לייעוץ משטי יוכל בעזרת סיוע להיחלץ מהחובות ולפתוח דף חדש בחייו.

לעיתים, כאשר נפתחים נגד החייב הליכים בהוצאה לפועל קיימות סיבות המאפשרות לו להגיש בקשה לעיכוב הליכים ולהקפאת כל הצעדים שננקטו נגדו עד שתתקבל החלטה סופית בעניין הבקשה.

במאמר זה נדון ונראה מתי ניתן להגיש בקשה לעכב הליכים, מי יכול להגיש בקשה שכזו ומתי אין צורך בהגשת בקשה כך שכל ההליכים יעוכבו באופן אוטומטי.

 

מי רשאי לפנות בבקשה לעיכוב הליכים

בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל תוגש על ידי אחד מהגורמים הבאים אשר יפורטו להלן:

 • חייב אשר טוען טענת פרעתי. כאשר נפתח תיק נגד חייב ונטען בו כי החייב חייב כסף לזוכה אך לטענת החייב הוא פרע את חובו רשאי הוא להגיש את הבקשה לעיכוב הליכים.
 • זוכה אשר נפגע מהחלטת לשכת ההוצאה לפועל. זוכה אשר לא השלים עם החלטת מנהל הוצאה לפועל רשאי לפנות בבקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל עד שערעורו ידון בבית המשפט.
 • צד ג’ אשר טוען לזכויות בנכס בגינו הוטל עיקול.
 • כל אדם אשר לטענתו נפגע מהחלטת רשם הוצאה לפועל וברצונו להגיש ערעור לבית המשפט.
 • חייב אשר הגיש באיחור התנגדות לתביעה על סכום קצוב.

 

עיכוב הליכים על ידי רשם הוצאה לפועל

עם הגשת הבקשה לעיכוב הליכים, קיימת סמכות לרשם הוצאה לפועל במקרים מסוימים להורות על עיכוב הליכים עד לבירור הסוגייה. יש לשים לב כי לרשם הוצאה לפועל אין סמכות לעכב הליכים באופן אוטומטי וכי עיכוב ההליכים יעשה רק במקרים ספציפיים המפורטים לעיל.

 

 • כאשר חייב טוען כי פרע את חובו יעכב רשם הוצאה לפועל את ההליכים עד לבירור הטענה. עיכוב ההליכים יעשה רק בנסיבות מיוחדת ואם ראה בכך הרשם צורך.
 • כאשר אחד הצדדים הודיע כי בכוונתו להגיש ערעור לבית המשפט על החלטת הרשם. במקרה שכזה תוגש הבקשה לרשם הוצאה לפועל או לבית המשפט שנתן את ההחלטה.
 • כאשר צד ג’ הודיע כי בכוונתו לערער על החלטת הרשם בגין זכויות בנכס אשר הוטל עליו עיקול ולטענתו קיימות לו בו זכויות. טענה זו רלוונטית למקרה בו הנכס אינו רשום בלשכת המקרקעין וצד ג’ טוען לזכויות בו.
 • כאשר כל אדם הטוען לפגיעה כתוצאה מהחלטת רשם הוצאה לפועל רשאי לבקש עיכוב הליכים עד למתן החלטה בערעור.
 • חייב אשר הגיש באיחור בקשה להתנגדות לתביעה על סכום קצוב או לתביעה על שטרות רשאי לפנות לרשם הוצאה לפועל בבקשה לעיכוב ההליכים עד למתן החלטה בהתנגדות.

 

עיכוב הליכים באופן אוטומטי, מתי?

עד כה דנו במקרים בהם הליכי ההוצאה לפועל יעכבו רק כאשר נעשית פניה יזומה לרשם הוצאה לפועל והוא התבקש להורות על עיכובם. יחד עם זאת, לעיתים ישנם מצבים בהם הליכי הוצאה לפועל יעוכבו באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה יזומה. בין מקרים אלו ניתן למצוא את המקרים הבאים:

 • כאשר החייב הגיש התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לתביעה על סכום קצוב במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. במקרה שכזה, יעוכבו ההליכים באופן אוטומטי והדיון בהתנגדות יועבר לבית המשפט אשר ידון בה וייתן פסק דין סופי.
 • כאשר החייב הגיע להסדר חובות עם הזוכים שלא באמצעות לשכת הוצאה לפועל. במקרה שכזה, באחריות הזוכה לפנות ללשכת הוצאה לפועל ולבקש עיכוב הליכים.
 • כאשר פסק הדין בגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל דרוש הבהרה ע”י בית המשפט. במקרה שכזה, יעכב רשם הוצאה לפועל את ההליכים בגין אותו חלק הטעון הבהרה ויפנה לבית המשפט.
 • כאשר הוטל עיקול על דירת המגורים של החייב והחייב התחייב לפרוע את חובו או פרע אותו והבטיח בתוך חצי שנה להסדיר את ייתרת החוב.

אם כן, עיננו רואות כי קיימים מקרים בהם יש צורך לנקוט יוזמה ולפנות לרשם הוצאה לפועל בבקשה לעיכוב הליכים ויש מקרים בהם ההליכים יעוכבו באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה. ניתוח נכון של המקרה על ידי עורך דין הוצאה לפועל יוכל לסייע רבות לחייב בבחירת המסלול לעיכוב הליכים ובאופן כללי למחיקת החובות.

 

אפשרויות נוספות העומדות לחייב במקרה ונפתחו נגדו הליכים בהוצאה לפועל

כפי שניתן לראות, עיכוב הליכים יכול לנבוע ממסר סיבות חלקן בשליטת החייב וחלקן אינן תלויות בו. רצוי בטרם תינקט פעולת הגנה להבין את מכלול הנסיבות ובמידה והדבר אכן בשיטת החייב לבחור בשיטת פעולה שתאפשר לו אף לסלק את החובות ולצאת לדרך חדשה.

כאשר אנו מדברים על אפשרויות נוספות הקיימות לחייב בעיכוב הליכים בהוצאה לפועל אנו מתכוונים על דרכים אשר יאפשרו לו מעבר לעיכוב ההליכים אף לשקם את עצמו ולפתוח דף חדש בחייו. בין האפשרויות העומדות לחייב ניתן למצוא את הפעולות הבאות:

 • איחוד תיקים – היה ולחייב מספר תיקים בהוצאה לפועל, רשאי לפנות ללשכה בה מתנהלים רוב תיקיו ולבקש לאחדם במסגרת תיק אחד. חייב אשר בקשתו תתקבל והוא יעמוד בצו התשלומים שיינתן לו יעוכבו כל הליכי הגבייה בתיקים הנוספים.
 • פשיטת רגל – פשיטת רגל או בשמה החדש חדלות פירעון ושיקום כלכלי היא תוכנית ייחודית אשר בנה המחוקק לחייב באמצעותה יכול החייב לסלק את החובות הקיימים לו ובסוף התהליך יוכרז כפושט רגל ויינתן לו צו הפטר. צו הפטר ינקה את החייב מהחובות והוא יוכל לצאת לדרך חדשה.
 • הסדר חובות – כפי שראינו קודם לכן, הסדר חובות גורם לעיכוב הליכים באופן אוטומטי ואף מהווה פתרון ארוך טווח. סילוק החובות לא רק שיביא לעיכוב ההליכים אלא ישקם את החייב, יסגור את תיק הוצאה לפועל שנפתח נגדו ויאפשר לו שגרת חיים תקינה.

 

בעזרת עזרה משפטית מקצועית תוכלו לסלק את החובות

כפי שהובן ממאמר זה, עיכוב הליכים הוא רק פתרון ביניים למצב משפטי מורכב יותר העומד ותלוי כנגד החייב. סיוע לחייב אשר נקלע לחובות בהוצאה לפועל דורש הבנת מצבו האישי של החייב, היכולות הקיימות לו וכן מידת שיתוף הפעולה שלו.

בחירת המסלול המתאים לכל חייב וחייב תעשה לאחר בחינת כל הנסיבות הרלוונטיות והתאמת ציפיות ודרישות. הרעיון העומד מאחורי שיטת פעולה זו היא אך ורק טובת החייב וראיה לטווח ארוך עד לחילוצו באופן מלא ממשבר החובות.

עיכוב הליכים בהוצאה לפועל יכול להיות גם במצבים בהם לא החייב הוא הלקוח אלא צד ג’ אשר סבור כי בהטלת ההגבלה על הנכס נפגעות זכויותיו המגיעות לו על פי חוק. חשוב לערוך את ההבחנה בסוג הטיפול כאשר ניגשים לטפל בבקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל ורק לאחר שהמצב הובן לאשורו יש להשתמש בכלים הכלים העומדים לרשותנו לעיכוב ההליכים ופתרון מלא של הבעיה.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ הינו משרד המתמחה בדיני הוצאה לפועל, עיכוב הליכים בהוצאה לפועל וכן פשיטת רגל חדלות פירעון. עם קבלת הפניה למשרדנו, צוות המשרד יערוך ניתוח מעמיק של כלל הנסיבות המצויות בחומר ובהתאם לכך יחליט באיזה אופן לפעול עד לקבלת התוצאה הרצויה.

הוטלו עליך הליכים בהוצאה לפועל ואתה סובר כי לא היה מקום לעשות כן? זכויותיך נפגעו כתוצאה מהטלת עיקול כזה או אחר על רכושו של צד ג’ אשר אינו קשור אליך? פנה אלינו עוד היום ואנו נדאג להילחם עבורך.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן