ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

עיקול חשבון בנק הוצאה לפועל

אחד הכלים הדורסניים שמערכת אכיפת החוק העניקה לנושה במסגרת פעולותיו לפירעון החוב הוא הטלת עיקול על חשבון הבנק של החייב. דמיינו לעצמכם מחר בבוקר אתם פוקחים את עינכם ומופתעים לראות כי על חשבון הבנק שלכם הוטל עיקול.

עיקול חשבון בנק הוצאה לפועל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

ברוב המקרים סכום הכסף הנזיל הקיים בחשבון הבנק של החייב נועד למחייתו ומחיית בני משפחתו. לרוב, סכום זה מחושב ומדויק בדיוק לצרכים של החייב, ילדיו ובני ביתו. אין צורך להרחיב במילים אודות הלחץ והחשש שיגרום עיקול זה על החייב ואולי אף יביא לפגיעה ממשית בשגרת חייו.

החדשות הטובות הן כי בהחלט ניתן להתמודד עם עיקול שהוטל על חשבון הבנק שלכם ובעזרת סיוע מקצועי על ידי עורך דין הוצאה לפועל בהחלט ניתן להסיר את העיקול ואף להביא לפתרון הבעיה מהשורש דהיינו סילוק החובות ויציאה לחיים חדשים.

משרדנו נתקל לא אחת בחייבים אשר עם מעט הכוונה והסבר יצאו מעודדים מדלת משרדנו והבינו כי בהחלט יש פתרון לבעיה ולא צריך לשקוע בשחורות. אם כן, במאמר זה נסביר מהו עיקול, נראה מה הוא משרת ומתי הוא יוטל. נראה גם כיצד ניתן לבטל עיקול ולבסוף כיצד ניתן לפתור את בעיית החובות אחת ולתמיד.

 

מהו עיקול חשבון בנק ומה מטרתו

כאשר נגד חייב נפתחים תיקים בהוצאה לפועל ראשים הנושים להגיש ללשכת הוצאה לפועל במסגרת התיק לעיקול כספים בחשבון הבנק של החייב. הטלת עיקול על חשבון הבנק תמנע מהחייב כל אפשרות לעשות שימוש בכספים הנמצאים בו.

סנקציית עיקול חשבון בנק היא כלי חזק אשר נועד לשרת את אינטרס הנושה כך שיוכל להבטיח את החזר החוב באמצעות עיקול על חשבון הבנק של החייב מבלי שלחייב הייתה כל אפשרות להביע את דעתו בהקשר לעיקול זה.

המטרה של עיקול כספים מחשבון הבנק של החייב היא להפעיל עליו לחץ לפרוע את החוב או החובות העומדים לו במסגרת התיקים שנפתחו כנגדו. כמו כן, אחת מהמטרות הסמויות העומדות מאחורי הפעלת הלחץ הינה העברת מסר ברור לחייב, גש ותטפל בחובות ההולכים וטופחים וצא לדרך חדשה.

 

מתי יוכל הנושה להטיל עיקול על חשבון הבנק

לאחר פתיחת התיק בהוצאה לפועל תשלח לשכת הוצאה לפועל התראה לחייב כי עליו לשלם את חובו בתוך 20 ימים ממועד קבלת ההתראה. היה והחייב לא יפרע את חובו או ינקוט בצעדים אחרים המותרים לו על פי חוק כגון הגשת בקשה לאיחוד תיקים או פתיחה בהליך של פשיטת רגל חדלות פירעון רשאי הנושה להגיש בקשה להטלת עיקול על חשבון הבנק של החייב. בקשה זו תוגש לראש ההוצאה לפועל והוא הגורם שיכריע בה.

 

עם קבלת הבקשה והחלטת ראש הוצאה לפועל, תפנה לשכת הוצאה לפועל לבנק בו מנהל חשבונו של החייב בבקשה להמציא לה פרטים רלוונטיים על חשבונו כגון ריכוז יתרות, גובה משכורות וכו’. הבנק מחויב להמציא ללשכת הוצאה לפועל בתוך עשרה ימים את המידע שהתבקש להמציא לו.

בד בבד, לאחר שהבנק קיבלת את הודעת העיקול, יתפוס את כל הכספים הקיימים בחשבון הבנק של החייב ולא יאפשר לו לעשות שימוש בהם. במצב דברים שכזה, המשך ניהול חשבונו של החייב יעבור ללשכת הוצאה לפועל ויתנהל בהתאם לעיקול שהוטל. ראוי לציין כי כל סכום כספי שיופקד לחשבון הבנק של החייב בתקופה של שלושה חודשים ממועד הטלת העיקול יעוקל באופן אוטומטי.

 

איך עוברים בפועל הכספים המעוקלים לנושים

בחלוף שלושה חודשים ממועד העיקול, יודיע הבנק של החייב ללשכת הוצאה לפועל כי הוא מחזיק בכספיו של החייב. במועד זה רשאים הנושים להגיש בקשה למימוש כספיו של החייב אשר נתפסו על ידי הבנק.

עם קבלת בקשת הנושים, יעביר הבנק את הסכום הכספי שעוקל בחשבון הבנק של החייב ללשכת הוצאה לפועל. לשכת הוצאה לפועל תחלק את הכספים המעוקלים בין הנושים ותעבירם להם באופן ישיר.

 

כיצד ישפיע העיקול על חשבון הבנק של החייב ודירוג האשראי שלו

להטלת עיקול על חשבון הבנק קיימות השלכות מרחיקות לכת מעבר לעיקול הכספים הספציפי וחסימת החשבון. חייב אשר הוטל עיקול על חשבון הבנק שלו לא יוכל להשתמש בכרטיס אשראי וכן לא יוכל למשוך שיקיים מהחשבון. החייב אף לא יוכל למשוך כספים מהחשבון או לבצע הוראות כלשהן הקשורות לניהול החשבון.

בנוסף, כל כסף אשר יופקד לחשבון הבנק של החייב במסגרת שלושה החודשים שלאחר הטלת העיקול יעוקלו באופן אוטומטי ולחייב לא יהיה ניתן לעשות דבר. בהחלט מדובר בסנקציה איומה הפוגעת קשות בחיי החייב וחיי משפחתו.

 

האפשרויות העומדות לחייב לביטול העיקול על חשבון הבנק שלו

בראש ובראשונה הטלת עיקול על חשבון הבנק מחייבת לפעול ומהר שאם לא כן לא יוכל החייב להמשיך לנהל את שגרת חייב ולמשוך או להעביר כספים מהחשבון. טיפול מהיר ויעיל לביטול העיקול דורש התערבות של עו ד מקצועי ומנוסה אשר יבחן כל מקרה לגופו ויחליט באיזה צעד לנקוט.

  • אפשרות ראשונה היא לפנות לנושים הקיימים בבקשה להסדר חוב. במסגרת הסדר החוב, יש להתנות את פריסת התשלומים ופירעון החוב בהסרת העיקול. לרוב משא ומתן יעיל אכן ישים סוף מהיר לפרשה ויביא להחייאת חשבון הבנק של החייב מחדש. מוזמנים לקרוא – הוצאה לפועל הסדר תשלומים.
  • אפשרות שנייה העומדת לחייב היא לפנות בבקשה מנומקת לרשם הוצאה לפועל לביטול העיקול. על החייב לנמק בבקשה את הסיבות אשר לטעמו יש בהן כדי להביא לביטול העיקול. מוזמנים לקרוא גם על – בקשה לביטול הליך הוצאה לפועל.
  • אפשרות שלישית ואחרונה היא להגיש ערר על החלטת רשם הוצאה לפועל לבית משפט השלום. במסגר הודעת הערר יש לבקר את החלטת הרשם ולהצביע על נסיבות אשר יש בהן כדי להביא לשינוי ההחלטה. מוזמנים לקרוא גם על – הוצאה לפועל – איך יוצאים מזה?.

בקשה לביטול עיקול על חשבון הבנק

ישנם מקרים בהם לאחר שמיעת כל הנסיבות ימליץ עורך הדין לפנות לרשם הוצאה לפועל בבקשה לביטול העיקול. חלק מהסיבות שבקשה זו יכולה להכיל הן לדוגמה כספים שעוקלו אך אינם שייכים לחייב. כספים שלא ניתן לעקלם כגון דמי מזונות, שכר עבודה מוגן וכו’. בכל מקרה שקילת הצעד להתמודדות עם עיקול על חשבון יתקבל על ידי עורך הדין המטפל. מוזמנים לקרוא בהרחבה על – ביטול עיקול חשבון בנק.

את הבקשה לביטול עיקול יש להגיש על טופס מתאים של לשכת הוצאה לפועל ולצרף לו תצהיר התומך בטענות החייב. לבקשה זו יש לצרף אסמכתאות המחזקות את טענת החייב ומאששות את גרסתו.

 

מדוע מומלץ לפנות לעורך דין כאשר הוטל עיקול על חשבון הבנק

פניה לעורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפעול ובנקים תוכל לסייע לכם לפתור את הבעיה במהירות ואף בהמשך להביא לפתרון שורש הבעיה. עורך דין מקצועי יוכל לפנות לנושים בבקשה להסדר חוב והסרת העיקול או לחילופין לפנות ללשכת הוצאה בקשה לביטול העיקול מנימוקים מיוחדים.

יש לזכור כי הטלת עיקול על חשבון הבנק היא נורה אדומה הצריכה לצלצל לחייב עשרות פעמונים ולהזכיר לו כי בחובות יש לטפל. הזנחת חובות לא רק שתביא לטפיחתם אלא תגביל את חייו ותסייע לנושים להטיל עליו סנקציות שונות ומשונות.

עם קבלת הטיפול בהסרת העיקול במשרדנו צוות המשרד פועל באופן מידי להכנת תוכנית פעולה להמשך והוצאת החייב ממעגל החובות וההגבלות לדרך חדשה נקייה משעבודים ועיקולים. משרדנו יגבש תוכנית פעולה לגבי המשך הדרך בין אם באמצעות הליך של פשיטת רגל חדלות פירעון ובין אם באמצעות איחוד תיקים ופריסת החוב לתשלומים.

הוטל על חשבונך עיקול, אל תתמהמה פנה למשרדנו עוד היום ואנו נדאג לפעול להסרת העיקול ונכין עבורך תוכנית מתאימה לסילוק החובות ופתיחת דף חדש בחייך. מוזמנים לקרוא גם על – עיקול רכב הוצאה לפועל וגם – עיקול משכורת הוצאה לפועל.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן