ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל

אין צורך להרחיב אודות זכות הקניין והערך העליון שבחר המחוקק להעניק לה במסגרת החוקתית של מדינת ישראל. כידוע, פגיעה בזכות יסוד צריכה לעשות רק במקרים חריגים וכשלא נמצאה דרך אחרת לפתרון הבעיה.

עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל - עו

במאמר זה נדון ונרחיב בנושא עיקול מיטלטלין בהליכי הוצאה לפועל, נראה מתי אפשר לעקל רכוש של חייב ובאלו תנאים. נראה מה הסמכות של בעל התפקיד שמונה על ידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל בהקשר לתפיסת הרכוש ולבסוף נמליץ על דרכי התמודדות עם עיקול מיטלטלין, כגון עיקול רכב הוצאה לפועל.

חשוב לזכור כי כל פעולות העיקול שנעשות במסגרת תיק ההוצאה לפועל נעשית כדין וכחוק על אף הפגיעה החמורה בזכות הקניין של החייב ולעיתים אף בזכויות אחרות. עיקול מיטלטלין הוא אחת מהדרכים שאפשר המחוקק לזוכה לנקוט כאמצעי להפעלת לחץ על החייב לפרוע את חובו. בשקלול האינטרסים השונים, בחר המחוקק להעניק ערך גבוה יותר לאינטרס הזוכה במקרה זה ולכן על אף הפגיעה בזכויות יסוד רשאי הזוכה לנקוט בצעד זה.

 

מהו עיקול מיטלטלין

לשכת הוצאה לפועל היא הזרוע המבצעת במדינת ישראל בכל הנוגע לגביה ואכיפת פסקי דין של בתי המשפט השונים. זוכה אשר ניתן לו פסק דין כספי לטובתו או זוכה אשר מחזיק בשטר חוב כלפי פלוני אלמוני יכול לפנות ללשכת הוצאה לפועל ולפתוח תיק כנגד החייב.

במסגרת תיק זה, אם לא ישלם החייב את חובו ניתן יהיה להגיש בקשה לנקיטת הליכי גבייה נגדו לרבות הטלת סנקציות שונות כגון עיכוב יציאה מהארץ וכו’. פתיחת תיק בהוצאה לפועל היא הכלי האפקטיבי החזק ביותר העומד לרשות הזוכה כאשר אינו מצליח לגבות את כספו בחזרה מידי החייב. מוזמנים לקרוא גם על – בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל.

במסגרת תיק הוצאה לפועל, יכול הזוכה להטיל עיקול על רכושו של החייב ולמוכרו. באמצעות הכסף שיתקבל ממכירת הרכוש יפרע החוב ויוחזר לזוכה. שימו לב כי לצורך מאמר זה אנו נדון בעיקול מיטלטלין בלבד שכן קיים גם עיקול מקרקעין אשר לגביו נדון במאמר אחר.

לאחר שניתן צו עיקול, רשאים פקידי ההוצאה לפועל לתפוס את רכושו של החייב ולמוכרם. רכוש מיטלטלין יכול להיות כלי תחבורה השייכים לחייב, ריהוט הקיים בביתו כגון טלוויזיה, ספות וכו’ וכן כל רכוש אחר השייך לו. בהמשך המאמר נציין אילו פריטים לא ניתן לעקל במסגרת צו העיקול.

דמיינו לעצמכם בוקר אחד דופקים על דלת ביתכם ופקידי הוצאה לפועל מעמיסים את חפציכם על גבי משאית ומותירים אתכם חסרי כל. אין תחושה נוראה יותר מתחושה זו. עם כל הכאב והצער, הרי שהמטרה העומדת מאחורי עיקול מיטלטלין היא הפעלת לחץ על החייב לגשת לפרוע את חובו או לגשת לטפל בו. מסיבה זו, כאשר מתקבלת הודעה על עיקול מיטלטלין מומלץ תיכף ומיד לגשת לקבל ייעוץ משפטי מעורך די המתמחה בדיני הוצאה לפועל. מוזמנים לקרוא גם על – מימוש עיקול בהוצאה לפועל.

 

מתי ניתן להטיל עיקול על נכסי המיטלטלין של החייב

באופן כללי ניתן למנות שלושה שלבים אשר צריכים להתקיים טרם הטלת עיקול על ניכסי המיטלטלין של החייב:

 

 • החייב לא פרע את חובו – חייב אשר נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל ולא דאג לפרוע את החוב רשאי הזוכה להגישה בקשה להטלת עיקול על נכסי המיטלטלין שלו.
 • נמסרה הודעת אזהרה לחייב – הודעת אזהרה הינה הודעה מטעם לשכת הוצאה לפועל הממוענת לחייב בה הוא מוזהר לפרוע את חובו שאם לא יעשה כן יהיה רשאי רשם ההוצאה לפועל להטיל עליו עיקולים והגבלות שונות. שימו לב כי הודעה זו צריכה להימסר לידיו של החייב ושליחתה בדואר רשום אינה מספקת לצורך הליך זה.
 • החייב לא פנה לאפיק משפטי לטפל בחובותיו – חייב אשר לו תיקים בהוצאה לפועל צריך לפעול למחיקת החובות ופירעונם. קיימים מספר מסלולים משפטיים עליהם נעמוד בהמשך באמצעותם יכול החייב להסדיר את החובות. טיפול החייב בחובות הקיימים לו יביא להקפאת ההליכים נגדו וחסימת הזוכים להטיל עליו הגבלות שונות.

כפי שניתן לראות, ניתן להימנע מעיקול מיטלטלין אם רק מטפלים בחוב כשהוא בראשית דרכו. חייבים רבים אשר משרדנו טיפל בהם, היו שותפים מלאים להצלחתנו לעצירת כל פעולות הגבייה בתיק ההוצאה לפועל שלהם ולבסוף עם תכנון מדויק אף לביטול החובות.

 

סמכויותיו של מנהל לשכת ההוצאה לפועל לאחר הטלת העיקול

עם הטלת העיקול, למנהל הוצאה לפועל ופקידיו קיימות סמכויות רבות בנוגע לרכושו של החייב כפי שנפרט מיד.

 • להיכנס לביתו של החייב ולתפוס את הרכוש הנמצא בו. כניסה לביתו של החייב כוללת אף כניסה לכל שטח אחר הקיים לחייב על מנת לממש את העיקול.
 • להיכנס לשטח השייך לצד שלישי אשר בו מוחזקים נכסיו של החייב. כניסה לשטח שה תעשה רק לאחר שנמסר לבעל השטח כי ישנה כוונה להיכנס לשטחו. הודעה זו לא תימסר אם קיים חשש להברחת הרכוש.
 • לפרוץ את הכלים או השטח בו מוחזק רכושו של החייב. פריצה זו תעשה בנוכחות עד נוסף. לאחר פריצת השטח או הכלים יש לסגור את המקום ולוודא כי הוא מאובטח.
 • מנהל לשכת הוצאה לפועל רשאי להשאיר את הרכוש במקום ולנעול אותו או לקחת אותו עימו. כספים אשר נתפסו במהלך העיקול יש לרשום דו”ח לגביהם ולהפקידם בקופת הוצאה לפועל. רכב אשר נתפס יש לערוך עיקול ברישום משרד התחבורה.

לאחר תפיסת הרכוש, יתאפשר לחייב בתוך שבוע לפרוע את החוב. היה ולא יפרע החייב את חובו רשאי הזוכה להגיש בקשה למכירת הציוד. חייב הטוען כי הרכוש שנתפס שייך לצד ג’ רשאי להגיש בקשה לביטול המכירה עד שיפנה לבית המשפט ויסדיר את ענין הבעלות על הרכוש.

 

נכסי מיטלטלין אשר אינם ניתנים לעיקול

מתוך הבנה כי כחברה מתוקנת אנו אמורים לדאוג לחייב על אף שלא טרח לפרוע את חובותיו בחר המחוקק שלא לאפשר את עיקול החפצים הבאים:

 • מוצרי מזון של החייב ובני ביתו לתקופה של לפחות 30 ימים.
 • ריהוט הנחוץ באופן חיוני לחייב ולבני ביתו כגון מיטה, בגדים, כעלי מטבח, מקרר וכו’.
 • תשמישי קדושה כגון טלית, תפילין ונירות שבת.
 • כלי מיטלטלין אשר משמשים את החייב לצורכי עבודתו במידה והם אינם יקרים יותר מסך 5,000 ₪. במידה והחוב נובע מהכספים אשר שימשו את החייב לרכישת מוצרים אלו ניתן לעקלם גם בסכום נמוך יותר.
 • מיטלטלין הנחוצים לחייב נכה ומשמשים אותו לצורך נכותו כגון קולנועית.
 • כספים המשמשים את החייב לשכור דירה חילופית לאחר שדירתו הראשונה עוקלה. כמו כן, כספים הניתנים לו כסיוע לשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון.

מוזמנים לקרוא בהרחבה על – מה אסור לעקל הוצאה לפועל.

 

אילו אפשרויות עומדות לחייב שנכסי המיטלטלין שלו עוקלו

כפי שנראה מיד, קיימים מספר מסלולים אפשריים לחייב להתמודד עם הטלת עיקול על רכושו ובאופן כללי לפתרון בעיית החובות שיצר. בטרם ינקוט החייב אחת מהאפשרויות מומלץ לו לגשת לקבלת ייעוץ משפטי על מנת שיוכל לחשב את צעדיו באופן נכון.

 • הסדר חובות – לחייב אשר הוטל עיקול על רכושו ניתנים שבעה ימים בהם יכול הוא לפרוע את החוב. במסגרת מסלול זה ניתן לפנות לאפיק של הסדר חובות מול הנושים ובכך להביא להסרת העיקול וההגבלות הנוספות שהוטלו עליו. מוזמנים לקרוא על – הסדר נושים בהוצאה לפועל.
 • איחוד תיקים – חייב אשר נפתחו נגדו מספר תיקי הוצאה לפועל רשאי לפנות ללשכה בה רוב תיקיו מתנהלים בבקשה לאיחוד התיקים. במסגרת תיק האיחוד ייפרס החוב לתשלומים וכל ההגבלות שהוטלו עליו יוסרו.
 • פשיטת רגל – בהליך של פשיטת רגל חדלות פירעון תבנה לחייב תוכנית שיקום במהלכה יפרע את החובות הקיימים לו בהסדר נוח וכן בסיום ההליך יוכרז כפושט רגל וייתנן לו צו הפטר המחוק את חובותיו. מוזמנים לקרוא על – סגירת תיקים בהוצאה לפועל לאחר צו הפטר.

 

מדוע מומלץ לפנות לעורך דין כאשר הוטל עיקול על נכסי מיטלטלין

עיקול על רכוש של חייב הוא עוד סימפטום לבעיה גדולה הרבה יותר בה הוא נמצא. עיקולים והגבלות באות לאחר זמן ממושך שהחייב לא דאג לסלק את החובות הקיימים לו ולא טרח לטפל בהם. משרדנו מאמין כי טיפול בעיקול מיטלטלין אמור לכלול תוכנית טיפולית מקיפה יותר ורחבה שכלול גם פתרון סופי לחובות ומחיקתם.

נקיטת צעד מטפל ולא צעד מונע כאשר קיימים חובות כספיים בסופו של דבר הוא הדבר הנכון והדבר שישמור על כל זכות של החייב. משרד עורך דין פשיטת רגל וחדלות פירעון עדי עקראוי ושות’ הינו משרד המתמחה בדיני הוצאה לפועל, פשיטת רגל וחדלות פירעון. במשרדנו הטיפול בחייב אינו נקודתי ומונע בעיות אלא טיפול ארוך טווח הפותר את הבעיות מהשורש. נפתח נגדך תיק הוצאה לפועל? הוטל עיקול על רכושך? פנה אלינו עוד היום ואנו נדאג להשיב לך את זכויותיך.

מוזמנים גם לקרוא על – תיקון 55 לחוק ההוצאה לפועל.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן