ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

עיקול רכב הוצאה לפועל

כאשר אדם צובר חובות כספיים ונקלע לקשיים כלכלים יכולים הזוכים לפתוח בהליכי גביית החוב בהוצאה לפועל. במסגרת הליכי הוצאה לפועל רשאים הזוכים להטיל על החייב הגבלות שונות וסנקציות, הכול במטרה להביא לפירעון החוב.

עיקול רכב הוצאה לפועל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

עיקול רכב הוצאה לפועל הוא אחת הסנקציות מתוך רבות אחרות שרשאי הזוכה להטיל על החייב במסגרת הליכי הגבייה וללא ספק מדובר בעונש של ממש עבור החייב.

מעבר לעבודה כי רכבו של החייב הוא זכות קניינו, הרי שכיום רכב אינו מוצר מותרות ועבור חלק ניכר מהאוכלוסייה מדובר ברגלים של ממש. יש לזכור כי עיקול רכבו של החייב היא רק פעולה אחת מתוך שרשרת פעולות שהזוכה ינקוט במסגרת ההליכים. כך למשל, הזוכה יכול להטיל עיקול אף על משכורתו של החייב ולחסום את השימוש בחשבון הבנק שלו. הזוכה אף רשאי להטיל הגבלה על רישיון הנהיגה שלו וכן לאסור עליו לצאת מגבולות המדינה. מוזמנים לקרוא בהרחבה על – עיקול משכורת הוצאה לפועל.

אין ספק כי הליכי גבייה בהוצאה לפועל בפרט עיקול על רכב הינם הליכים קשים המצרים את דרכו של החייב. מסיבה זו, כאשר יש חוב, מומלץ באופן מידי לגשת לעורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל על מנת שזה יפעל לסילוק החוב ומניעת הגבלות עתידיות שיוטלו על החייב.

 

מהם הליכי הוצאה לפועל

מערכת ההוצאה לפועל הינה גוף ממשלתי אשר נועד לאכוף פסקי דין של בית המשפט והחלטות שיפוטיות אחרות. באמצעות לשכת הוצאה לפועל, ניתן לבצע אכיפה של פסק הדין, להגיש בקשה לביצוע שטר וכן כיום בעקבות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018 להגיש בקשה לחדלות פירעון.

הליכי הוצאה לפועל רבים ומגוונים הדורשים ידע והכרת ההליך. ניתן באמצעות שימוש נכון וידע, להפעיל לחץ עצום על החייב במסגרת פירעון החוב ולהטיל עליו הגבלות שונות אשר יאלצו אותו בסופו של דבר לסלקו. מוזמנים לקרוא גם על – הוצאה לפועל שלבים.

 

שלב ראשון בקשה לרישום עיקול הרכב

בטרם יפתח הזוכה בהליכי עיקול הרכב עליו לרישום את העיקול בלשכת הוצאה לפועל. רישום העיקול יעשה באמצעות טופס ייעודי הקיים באתר האינטרנט של לשכת הוצאה לפועל ואין צורך בהחלטה מקדימה של רשם הוצאה לפועל. בטופס הבקשה, יסמן הזוכה כי ברצונו לרשום עיקול על רכבו הפרטי של החייב וימלא את מירב הנתונים הקיימים בידיו.

יש לשים לב כי בקשה לרישום עיקול יכולה להיעשות אך ורק לאחר שחלפו המועדים הנקובים בהודעת האזהרה שמנסרה לחייב. לרוב, מדובר בפרק זמן של 30 ימים אך במצבים מסוימים בהתאם להחלטת רשם הוצאה לפועל ייתכן ופרק זמן זה יהיה שונה. הרציונל העומד מאחורי תנאי זה הוא לאפשר לחייב למצות את האפשרויות העומדות לרשותו במסגרת הזמנים שהמחוקק העניק לו לרבות פירעון החוב או התנגדותו לתביעה שהוגשה נגדו.

עם קבלת הבקשה לרישום העיקול, תעביר לשכת הוצאה לפועל את הפרטים הרלוונטיים למשרד הרישוי וזה ירשום במרשמיו את העיקול על הרכב. רק לאחר שנרשם העיקול כדין, ניתן להגיש בקשה לתפיסת רכבו של החייב ומכירתו כאמצעי לסילוק החובות.

 

שלב שני תפיסת רכבו המעוקל של החייב ומכירתו

לאחר שהעיקול נרשם, ניתן לפתוח בהליכי מכירת הרכב באמצעות הגשת בקשה שעניינה עיקול רכב הוצאה לפועל. את הבקשה לעיקול הרכב יגיש הזוכה על גבי טופס ייעודי הנקרא טופס נקיטת הליכים. הבקשה תוגש ללשכה בה מתנהל התיק ובמידה וקיים תיק איחוד תוגש במסגרת תיק האיחוד. במסגרת טופס הבקשה, יציין הזוכה את מספר ההליך בו נרשם העיקול וכן את מספר הרכב.

הבקשה לעיקול הרכב תעבור לעיון רשם הוצאה לפועל אשר לאחר עיון ובדיקה רשאי לאשרה. היה ואישר הרשם את הבקשה, יינתן צו עיקול לרכב וניתן יהיה לבצע תפיסה שלו ומכירתו לצורך סילוק החוב. צו העיקול יתבצע על ידי המוציא לפועל מטעם הוצאה לפועל אשר יהיה רשאי לתפוס את הרכב. המוציא לפועל יהיה רשאי להיכנס לחצר החייב בכדי לבצע את צו העיקול וכן לחצרי צד ג’ או צד שלישי בכדי לאתר את הרכב ולתופסו.

לחייב ניתנת הזדמנות במשך 14 ימים ממועד תפיסת הרכב לסלק את החוב. היה ולא יעשה כן, ניתן יהיה למכור את הרכב ולפרוע את החוב באמצעותו. מכירת הרכב תעשה במכירה פומבית לכל המרבה במחיר בהליך המוכר וידוע כהליך של קניית רכב מכונס הנכסים.

 

מה המטרה של עיקול הרכב בהליכי הוצאה לפועל

פעמים רבות, נרשם עיקול על רכבו של החייב אך בפועל לא ננקטים צעדים של ממש למכירת הרכב. הליך רישום עיקול רכב הוצאה לפועל נועד בין היתר למנוע מהחייב את מכירת הרכב והברחת כספים הקיימים ברשותו. כאשר נרשם עיקול על רכב, לא ניתן לבצע העברת בעלות ובמילים פשוטות לא ניתן למוכרו.

מכירת הרכב כחלק מהליך העיקול נועד להעשיר את קופת הגבייה ולמצות ככל שניתן את ההליך לצורך פירעון החובות שהחייב יצר. רכב הינו כלי השווה לעיתים סכום כסף לא מבוטל, באמצעותו ניתן לפרוע חלק ניכר מהחוב ולהביא לסיום ההליך.

 

מה ניתן לעשות כאשר הוטל עיקול על הרכב

האפשרות הטובה ביותר הקיימת לחייב כאשר הוטל עיקול על רכבו היא לשלם את החוב ולסלק את העיקול. חייב אשר סבור כי העיקול שהוטל אינו צודק, רשאי לפנות לרשם הוצאה לפועל בבקשה לביטול העיקול. על הבקשה להיות מנומקת ומפורטות ותסביר מדוע לטענת החייב אין מקום לעקל את רכבו.

טענות שניתן להעלות במסגרת הבקשה לביטול עיקול הן לדוגמא, הרכב נמכר לצד ג’ טרם הטלת העיקול, מדובר ברכב המשמש את החייב לצורכי עבודתו, מדובר ברכב המשמש נכה וכו’. על החלטת רשם הוצאה לפועל ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט השלום.

 

מדוע מומלץ לפנות לערוך דין כאשר הוטל עיקול על הרכב במסגרת הליכי הוצאה לפועל

כפי שניתן לראות, הליכי גבייה בהוצאה לפועל רבים ומגוונים. עיקול רכב הוצאה לפועל הינו פעולה אחת מתוך פעולות רבות שזוכה רשאי לנקוט כנגד חייב במסגרת גביית החוב. היתרון של עורך דין בטיפול בעיקול רכב הוא האפשרות שלו להתמודד עם הטיפול בעיקול טוב יותר מהחייב בעצמו.

עורך דין הוצאה לפועל, יכול באמצעות מספר פעולות פשוטות במחשב בעזרת כרטיס החכם שברשותו, לעקוב אחרי סטטוס התיק, להגיש בקשות באופן מקוון וכן לראות בכל רגע נתון את החלטות רשם הוצאה לפועל. עורך דין הוצאה לפועל יוכל אף לנמק את הבקשה לביטול העיקול בצורה טובה יותר ומדויקת יותר מאשר החייב בעצמו.

אל תוותרו על יעוץ משפטי כאשר הוטל עיקול על רכבכם במסגרת הליכי הוצאה לפועל. פנו למשרדנו עוד היום ואנו נפעל להסיר את העיקול ולהשיב לחזקכם את רכבכם. מוזמנים לקרוא גם על הליך של – מסלול מקוצר הוצאה לפועל. מוזמנים גם לקרוא על – מה אסור לעקל הוצאה לפועל.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן