ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

קבלת הפטר בהוצאה לפועל

עד השנים האחרונות, הליך פשיטת רגל התקיים בבית משפט המחוזי ללא תלות בגובה החוב או בזהות המבקש. קבלת הפטר בהוצאה לפועל לא היה קיים עד לחקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018 וחייבים אשר רצו למחוק חובות כספיים העומדים לחובתם היו צריכים להגיש בקשה מתאימה לבית משפט המחוזי ולהמתין שנים עד קבלת צו ההפטר.

קבלת הפטר בהוצאה לפועל - עו"ד עדי עקראוי

כיום, בעקבות חוק חדלות פירעון אשר יצא לדרכו בשנת 2018, ניתן לעתור למתן הפטר כאשר מדובר בחובות כספיים אשר אינם עולים על 150,000 ₪ לרשם הוצאה לפועל ולסיים את ההליך המשפטי במסגרת ערכאה זו.

משרדנו מתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי לרבות סיוע לחייבים לקבלת הפטר בהוצאה לפועל. משרדנו ער לקשיים הכלכלים אשר הציבור נקלע לו במהלך תקופת נגיף הקורונה ואנו פועלים בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותנו על מנת לסייע ללקוחותינו ככל שניתן.

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

הפטר לחייב במסגרת הליך פשיטת רגל עד לפני שנים לא רבות היה ניתן לחייבים אשר עמדו בהוראות בית המשפט המחוזי וצלחו הליך משפטי ארוך וממושך אשר לעיתים קרובות עמד על 4 שנים ויותר. הגשת הבקשה לפשיטת רגל ע”י החייב במסגרת פשיטת רגל לפי הפקודה הישנה הייתה מוגשת לבית המשפט המחוזי גם כאשר מדובר היה בחייב יחיד ולא חברה בע”מ.

עם כניסת חוק חדלות פירעון לתוקפו, קבע המחוקק כי לצורך ייעול ההליכים וקיצור זמני ההמתנה ניתן יהיה לפתוח בהליך מחיקת חובות אשר אינם עולים על 150,000 ₪ גם במסגרת לשכת הוצאה לפועל. חובות כספיים אשר אינם עולים על שווי זה, ידונו בפני רשם הוצא לפועל אשר בסיום ההליך המשפטי וככל והחייב ימצא זכאי לכך, יעניק לו צו הפטר ובכך יוכל החייב לעלות על דרך המלך ולפתוח דף חדש בחייו.

חייב בהוצאה לפועל אשר צבר לחובתו חובות כספיים אשר אינם עולים על 150,000 ₪ יוכל בקלות באמצעות עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון לפתוח בהליך מחיקת חובות ובסיומם בדומה לחייב אשר היה פותח הליכים בבית משפט מחוזי לקבל צו הפטר ולהשאיר את תקופת החובות מאחוריו.

מה צפוי לחייב אשר פתח בהליכי פשיטת רגל בהוצאה לפועל

קבלת הפטר בהוצאה לפועל בדומה לקבלת הפטר בבית המשפט דורשת מספר דברים מהחייב אשר הוא מוכרח לעמוד בהם. ראשית, החייב מוכרח לזכור כי עליו לנהוג בתום לב במסגרת ההליך ועליו לשתף פעולה באופן מלא עם הנאמן האחראי על תיקו וכן עם יתר הגורמים הרלוונטיים. בנוסף, על החייב יחולו הדברים הבאים:

  • כנגד החייב יינתן צו עיכוב יציאה מהארץ. עם פתיחת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי לא יוכל החייב לעזוב את תחומי שטח מדינת ישראל אלא אם יינתן לו היתר מיוחד מרשם הוצאה לפועל.
  • נכסיו של החייב ימסרו לטובת קופת הנשייה ויינתן כנגדו צו כינוס נכסים. בדומה להליך פשיטת רגל בבית המשפט גם בהליך הוצאה לפועל נכסיו של החייב ימסרו לידי כונס הנכסים אשר יפעל למכור אותם ובתמורה הכספית שתתקבל לסלק את החובות.
  • צו תשלומים. לחייב תוכן תוכנית תשלומים אשר יהיה עליו לפרוע את חובותיו בהתאם לתוכנית זו בתשלום חודשי מידי חודש בחודשו. חייב אשר לא יעמוד בתוכנית התשלומים או יפר אותה עלול להביא במו ידיו לביטול ההליך והשבת הסנקציות שהוטלו עליו לתוקפן.

מתי חייב בהוצאה לפועל יכול לבקש הפטר

כאשר חייב צובר חובות כספיים רשאי הוא לפנות לרשם הוצאה לפועל בבקשה למתן הפטר. גם חייב אשר הוכרז חייב מוגבל באמצעים יכול עם הכרזה זו לפנות בבקשה מתאימה לקבלת צו הפטר ופתיחת הליכי חדלות פירעון.

יחד עם זאת, בהתקיים תנאים מסוימים חרף החובות העומדים לחייב לא יוכל הוא לפתוח בהליכי חדלות פירעון. כך למשל, חייב אשר פעל בחוסר תום לב וצבר את החובות בזדון לא יתאפשר לו לפתוח בהליכים אלו. חייב אשר העדיף נושה אחד על פני נושה אחר גם לא יוכל לקבל היתר לפתוח בהליכים אלו.

אלו חובות לא ניתן לכלול בהפטר הוצאה לפועל

קבלת הפטר בהוצאה לפועל אמנם תפטור את החייב מכל החובות שצבר אך יחד עם זאת ישנם חובות אשר החייב לא יוכל לכלול במסגרת פשיטת רגל בהוצאה לפועל ועליו יהיה למצוא אפשרויות אחרות נוספות לטיפול בחובות אלו. בין החובות אשר אשר חייב לא יוכל לצרף להליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל ניתן למצוא את הדברים הבאים:

  • חוב מזונות – כספי מזונות אשר לרוב ניתנים מהחייב לילדיו הקטינים אינם יכולים להיות מצורפים להליך מחיקת החובות ועל החייב יהיה למצוא דרך אחרת לפרוע אותם ולסיימם. חוב מזוונת הינו חוב רגיש אשר המחוקק מצא לנכון לא לאפשר את צירופו בשל הרגישות הנובעת ממנו ומהצורך להגן ולשמור על הקטינים.
  • חוב הנובע מקנסות – תשלום קנסות לטובת קופת המדינה הוא חוב אשר לא ניתן לצרפו להליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל. הרעיון העומד מאחורי איסור זה הוא רצונו של המחוקק לשמור ולהגן על הרשויות מפני אלו אשר יצברו חובות ולבסוף יפתחו בהליכים למחיקת החובות.
  • חוב הנובע ממשכתנא – משכנתא אשר נטל החייב לצרכיו האישיים אינו יכול להיכלל בהליך חדלות פירעון וקבלת צו הפטר בהוצאה לפועל ועל החייב לפעול באופן פרטני אחר לצורך מחיקת החוב.
  • חוב שנוצר במרמה – חוב אשר נוצר לא בתום לב אינו יכול לבוא בחשבון בהליך של הפטר בהוצאה לפועל. הרעיון העומד מאחורי איזור זה הוא למנוע מחייבים ליצור חובות ולאחר מכן לפתוח בהליכי חדלות פירעון ולמחוק חובות אלו.

הפטר בהוצאה לפועל רק באמצעות עורכי דין

קבלת הפטר בהוצאה לפועל בדומה להליך הפטר בבית המשפט דורש מהחייב להירתם במלוא מובן המילה להליך המשפטי ולשתף פעולה באופן מובהק עם עורך דינו המטפל לו בבקשה וכן עם יתר הגורמים הרלוונטים המעורבים בהליך המשפטי.

מעבר לתקופה הממושכת בה החייב צריך להיות מעורב בהליך המשפטי ולעמוד בכל ההוראות הניתנות לגביו הרי שגם באופן טבעי חייב אשר אינו בקיא ברזי ההליך המשפטי לא יוכל להבין באיזה אופן עליו לפעול ובאיזו דרך להגיש את הבקשות הנדרשות או לכל דבר אחר הנדרש מעצם ביצוע ההליך.

עורך דין הוצאה לפועל, המתמחה בדיני חדלות פירעון יוכל לסייע לחייב לצלוח את ההליך המשפטי בצורה מקצועית ומכובדת אשר תביא בסופו של דבר לתוצאה מתבקשת והיא קבלת צו ההפטר. עורך הדין יוכל אף ללות את החייב במסגרת כל ההליך עצמו ולפעול בשמו במקומו היכן שצריך אל מול כל הגורמים הרלוונטיים.

במידה והחייב יידרש ליתן מענה או הסבר לבית המשפט, עורך הדין המייצג אותו יוכל לעשות כן בשמו ולהגיש את הבקשות הנדרשות באופן המשכנע ביותר עם כל הנספחים הרלווניים הנדרשים. אין ספק כי לייצוג של עורך דין בהליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל יתרון גדול ויכולת מוכחת בהגדלת סיכויי הצלחת קבלת הבקשה.

משרדנו משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי. צוות משרדנו מונה עורכי דין בעלי ניסיון רב בתחום פשיטת הרגל ובעלי יכולות משפטיות לסייע ולעזור לחייבים אשר נקלעו לחובות כספיים ומעוניינים לצאת לדרך חיים חדשה.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן