ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

תיק הוצאה לפועל התיישנות

כל מה שצריך לדעת על התיישנות תיק בהוצאה לפועל

אין צורך להרחיב במילים אודות הלחץ הפוקד חייב אשר גילה להפתעתו יום אחד כי נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל בגין חוב ישן נושן שכלל שכח מעצם קיומו.  במקרה שכזה, לחוב אף קיימת נטייה לצבור ריבית ופיגורים משמעותית כך שמחוב קטנטן עלול החייב למצוא עצמו עם חוב עצום וחסר פרופורציות.

תיק הוצאה לפועל התיישנות - עו"ד עדי עקראוי ושות'

כפי שנראה בהמשך המאמר, בגין תיק הוצאה לפועל התיישנות תהיה שונה מתביעה רגילה אחרת ומשך תקופת ההתיישנות תעמוד על תקופה ארוכה וממושכת. מסיבה זו, מומלץ לכל חייב אשר ידוע לו כי צבר חובות להזדרז ולטפל בהם בטרם ימהרו הנושים לפתוח בהליכי הוצאה לפועל נגדו לגביית החוב. במאמר זה, נפרט ונראה מהו מרוץ ההתיישנות בגין תביעה בהוצאה לפועל על כל סוגי התביעות השונות. נראה גם מה ניתן לעשות במקרה ונפתח תיק הוצאה לפועל ובאיזה אופן מומלץ לפעול. מוזמנים לקרוא גם על – הסדר נושים בהוצאה לפועל. וכן מוזמנים לקרוא – מה זה הוצאה לפועל.

 

מועד התיישנות תביעה

כאשר אנו מדברים על התיישנות תביעה אנו יודעים כי בתביעה רגילה תקופת התיישנות הינה 7 שנים בלבד מיום הקמת עילת התביעה. במילים פשוטות, מרגע קרות האירוע המקים לנתבע עילת תביעה עומדות לו 7 שנים לתבוע. לאחר מכן, תתיישן התביעה והוא לא יוכל לתבוע בגינה.

כאשר ניתן פסק דין לזוכה והוא מעוניין לפתוח בתביעת חוב בהוצאה לפועל, עומדת לו תקופה ארוכה יותר וממושכת לביצוע פסק הדין ודינו לעניין מועד ההתיישנות אינו כדין אדם המעוניין להגיש תביעה רגילה.

בשונה מכל האומר לעייל, הרי שכפי שנראה מיד, תביעת חוב אשר בגינה נפתח תיק ההוצאה לפועל באופן אוטומטי תתארך תקופת ההתיישנות לתקופה ארוכה של ממש.

 

מועד התיישנות תביעה כאשר נפתח בגינה תיק בהוצאה לפועל

כאשר הוגשה תביעה לביצוע פסק הדין בלשכת הוצאה לפועל, מועד ההתיישנות יתארך לתקופה של 25 שנים ולא 7 שנים כפי הנהוג בתביעה רגילה. סעיף 21 לחוק ההתיישנות תשי”ח – 1958 קובע בזה הלשון:

“פסק דין בתובענה שעברו עליו עשרים וחמש שנה בלי שהזכאי לפיו עשה פעולה כל שהיא כדי לבצעו, רשאי החייב לטעון טענת התיישנות; ואולם פסק דין בתובענה שלפי תכנו אינו טעון ביצוע אינו נתון להתיישנות”.

בפועל יוצא, כי לשכת ההוצאה לפועל תאפשר לזוכה אשר ניתן לו פסק דין לטובתו לאכוף את פסק הדין למשך תקופה ארוכה מאוד גם ללא נקיטת כל פעולה מצידו במשך תקופה זו. סגירת תיק הוצאה לפועל מחמת עילה של התיישנות יוכל לעשות רק לאחר 25 שנים ולאחר שהזוכה לא נקט בכל דרך כדי לאכוף את פסק הדין.

 

התיישנות תביעת לביצוע שטרות בהוצאה לפועל

תיק הוצאה לפועל התיישנות בגין שיקים או שטרות חוב יתישנו לאחר 7 שנים מיום יצירת החוב ולא 25 שנים כמו פסק דין. כאשר זוכה מחזיק בשטר חוב או בשיק אשר לא כובד על ידי בעליו, רשאי הוא לפתוח ישירות בהליך של ביצוע שטר או תביעה על סכום קצוב בלשכת הוצאה לפועל ללא צורך להביא ראיות לחוב.

מועד תקופת ההתיישנות קצר באופן משמעותי כאשר מעוניינים לאכוף ביצוע שטר או שיק זאת ככל הנראה של העבודה כי פתיחת הליכי גבייה במקרה זה אינה דורשת פניה לערכאה משפטית קודם לכן לצורך הוכחת החוב.

 

הגשת תביעה לביצוע החוב בלשכת הוצאה לפועל חרף ההתיישנות

במידה ותביעה לביצוע פסק הדין או תביעה על סכום קצוב הוגשה לאחר חלוף מועד ההתיישנות, רשאי החייב לטעון להתיישנות התביעה. במידה ואכן יעלה כי התביעה התיישנה, רשם ההוצאה לפועל יורה על מחיקת התביעה וסגירתה.

גם כאשר זוכה הגיש את תביעתו לאחר פרק זמן לא סביר המעלה סימן שאלה באשר לנסיבות דחיית מועד הגשת התביעה, יוכל החייב לטעון לחוסר תום לב מצידו של הזוכה אשר השתהה והמתין עם התביעה שנים ארוכות. מסיבה זו, כאשר יש לכם פסק דין שעליכם לאכוף בלשכת הוצאה לפועל, רצוי ומומלץ לפנות להליך תביעת חוב באופן מידי ולא להמתין. המתנה ארוכה בסופו של דבר תפגע בכם ותסייע לחייב לעלות טענות שונות במסגרת התנגדותו לתביעה.

 

סגירת תיק בהוצאה לפועל

תיק אשר נפתח בלשכת הוצאה לפועל ייסגר בהתקיים אחד מהסיבות הבאות:

  • הזוכה לא נקט בפעולה כלשהי בתקופה העולה על שנתיים ימים. במצב שכזה, תשלח לשכת הוצאה לפועל הודעה לזוכה כי אם לא ינקוט בפעולה תיק ההוצאה לפועל ייסגר. יש לשים לב כי במקרה זה אין כל קשר להתיישנות התביעה בהתאם לחוק ההתיישנות.
  • החייב שילם את חובו. כאשר החייב משלם את חובו ופורע אותו תיק ההוצאה לפועל ייסגר. גם כאשר החייב פורע את החוב אך נותר סכום כספי קטן מינימלי עדין רשאי החייב לפנות ללשכת הוצאה לפועל בבקשה לסגירת התיק.
  • תביעת החוב התיישנה. כאשר חלפו למעלה מ-7 שנים ממועד אי חילול השיק או שטר החוב או כאשר חלפו 25 שנים ממועד מתן פסק הדין והזוכה לא נקט בכל פעולה שהיא לאכיפת פסק הדין או ביצוע השטר, רשאי החייב לעלות טענת התיישנות במידה והזוכה יפתח תיק בהוצאה לפועל חרף העובדה שהתביעה התיישנה.

מוזמנים לקרוא גם על – אישור סגירת תיק הוצאה לפועל.

תנו לעורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל חדלות פירעון לפעול עבורכם להגשת התביעה בהוצאה לפועל

כאשר אנו מדברים על תיק הוצאה לפועל התיישנות הרי שבמקרים רבים זוכים כלל לא מודעים לזכויות העומדות להם ופעמים רבות הם סבורים כי אם ניתן להם פסק דין לטובתם הרי שהם יוכלו להמשיך ולתבוע אותו גם אם חלפו שנים ארוכות.

אמנם חוק ההתיישנות מאפשרת לזוכה להגיש תביעת חוב בגין אכיפת פסק דין גם לאחר חלוף 24 שנים נניח, אך יחד עם זאת, תביעת חוב אשר תוגש בהשתהות לא מוסברת עלולה להזיק לזוכה ולחבל בתביעתו. כאשר תביעת חוב בהוצאה לפועל מוגשת במועדה, הרי שנטל ההוכחה מוטל על כתפי החייב להוכיח כי הזוכה אינו פועל כשורה.

כאשר תביעת חוב תוגש לאחר שנים ארוכות עלול החייב לעלות טענות שונות כגון טענת פרעתי אשר הזוכה לא יוכל להתמודד עמן או להכחיש אותן כך שרשם ההוצאה לפועל עלול להעביר את נטל הפרכת הטענה על כתפיו. מעבר לזה, תביעת חוב אשר תוגש באיחור לא מוסבר תגרום לצדדים לחשוב שמא הזוכה המתין להגשת התביעה על מנת לצבור ריבית ובכך להגדיל את שוויה.

מסיבה זו, עורך דין הוצאה לפועל יפעל באופן מהיר ומידי להגשת התביעה ללא השתהות ממושכת לא מוסברת. עורך הדין יוכל אף לייצג אתכם בתביעה אשר תתנהל בבית המשפט או בלשכת הוצאה לפועל ולהוכיח את תביעתכם עד השלב הסופי. משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני הוצאה לפועל וחדלות פירעון. אל תתמודדו עם תיק הוצאה לפועל התיישנות לבדכם, פנו אלינו בהקדם האפשרי ואנו נדאג לעמוד על זכותכם. מוזמנים לקרוא על – תיקון 55 לחוק ההוצאה לפועל.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן