ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

תשלום תיק הוצאה לפועל

מהו תיק הוצאה לפועל

מערכת הוצאה לפועל הוקמה ופועלת במטרה לאכוף פסקי דין של ערכאות משפטיות לרבות ביצוע שטרות ושיקים. חייב אשר נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל, עלול למצוא עצמו נקלע להליכי גבייה בלשכת ההוצאה לפועל במסגרתם יוטלו עליו הגבלות שונות וסנקציות משפטיות כל עוד לא יוסדר החוב בתיק. מוזמנים לקרוא גם על – הוצאה לפועל שלבים.

תשלום תיק הוצאה לפועל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

תשלום תיק הוצאה לפועל נועד להביא לסילוק החובות וסגירת תיק ההוצאה לפועל. במקרים בהם החייב פורס את החוב לתשלומים ימשיך להתקיים תיק ההוצאה לפועל אך ניתן יהיה להקפיא את הליכי גבייה שננקטו נגדו עד לסיום המוצלח של התשלום וסגירת התיק.

במאמר זה נראה כיצד ניתן להעביר כספים ללשכת ההוצאה לפועל לצורך פירעון החובות. נראה באילו אופנים ניתן לעשות זאת ומדוע מומלץ לחייב אשר צבר חובות להגיע להסדר חובות מהר ככל שניתן בטרם ילך החוב ויגדל.

 

כיצד ניתן לבצע תשלום חובות בהוצאה לפועל הלכה למעשה

החלטתם כי ברצונכם לפרוע את החובות שצברתם בהוצאה לפועל ובכן זוהי החלטה נבונה וחכמה. כעת בחרו לכם את אחת הדרכים הטובות והנוחות מבחינתכם לפירעון החוב וודאו כי לאחר התשלום, ייסגר התיק ויבוטלו הליכי הגבייה. בין האפשרויות לתשלום תיק בהוצאה לפועל ניתן למצוא את הדרכים הבאות:

  • תשלום באמצעות כרטיס אשראי – ניתן לשלם את החוב באמצעות כרטיס אשראי בלשכת הוצאה לפועל עד תשלום של 35,000 ₪. במידה והתשלום יעשה באתר האינטרנט של לשכת ההוצאה לפועל, ניתן לבצע תשלום עד סך של 20,000 ש”ח. ניתן לשלם אף את החוב במוקד הטלפוני של רשות האכיפה והגבייה הפועל ברציפות כל ימות השבוע.
  • תשלום החוב במזומן – ניתן לבצע את תשלום החוב אף מזומן בהוצאה לפועל או בבנק הדואר. ניתן אף להפיק שובר תשלום באזור האישי באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגביה ובאמצעותו לשלם את החוב בדואר.
  • תשלום החוב באמצעות הוראת קבע – במידה ורוצה החייב לשלם את החוב שצבר בהוצאה לפועל באמצעות הוראת קבע, רשאי לעשות כן על ידי החתמת הבנק על טופס הרשאה לחיוב מחשבון. ניתן לעשות זאת אף באופן מקוון.
  • תשלום החוב באמצעות העברה בנקאית – ניתן להעביר את תשלום החוב באופן ישיר לחשבון הבנק של רשות האכיפה והגבייה ובזמן העברה לציין את מספר תיק ההוצאה לפועל. לאחר ביצוע התשלום, יש להעביר ללשכת הוצאה לפועל טופס מקוון המאשר את ביצוע התשלום בצירוף האסמכתא לכך.
  • תשלום ישיר לזוכה או עורך דינו – החייב רשאי אף להעביר את תשלום התיק באופן ישיר לזוכה או עורך דינו ובכך להביא לסיומו. על הזוכה בתוך 7 ימים מיום קבלת הכסף להודיע ללשכת הוצאה לפועל על כך והתיק ייסגר.

כפי שניתן לראות, קיימות דרכים רבות להעברת תשלום תיק הוצאה לפועל וסגירת התיק. כל דרך מתאפיינת בדרישות משלה ודרך ביצוע שונה. כאשר חייב מעוניין לפרוע את החוב בתיק הוצאה לפועל עליו לבחור את הדרך המתאימה ביותר עבורו. ניתן למצוא את המידע באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה.

 

מה קורה לאחר תשלום תיק ההוצאה לפועל

המצב המשפטי שיתרחש לאחר תשלום תיק הוצאה לפועל מתחלק לשני שלבים:

תשלום כל החוב –

במצב דברים שכזה, ייסגר תיק ההוצאה לפועל באופן אוטומטי. במידה ותיק ההוצאה לפועל לא נסגר בתוך 30 ימים מיום פירעון החוב, ניתן להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל לסגירת התיק. סגירת התיק תסיים עבור החייב את התסבוכת המשפטית אליה נקלע.

תשלום חלקי של החוב

כל עוד לא פרע החייב את מלוא החוב בהוצאה לפועל לא ייסגר התיק. במידה והחייב העביר תשלום חוב חלקי הנובע מהליך ספציפי שנפתח נגדו, אותו הליך ייסגר אך לא כל התיק כולו. במידה והחייב הגיע להסדר חוב עם הזוכה ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכי גבייה בתיק עד לסיום התשלום כולו.

 

מתי ניתן לבצע את תשלום תיק ההוצאה לפועל

עם פתיחת התיק בהוצאה לפועל, תשלח לשכת הוצאה לפועל לחייב אזהרה ובה יצוין כי עליו לפרוע את החוב בתוך 30 ימים ממועד קבלתה. חייב אשר לא יפרע את החוב במועד זה צפוי להטלת הגבלות ע”י הזוכה בהוצל”פ. לחייב קיימת האפשרות לשלם את החוב במסגרת 30 ימים אלו או להעלות טענות בדבר החוב הנובע מהוראות פסק דין שניתן נגדו או שטר.

גם לאחר חלוף 30 הימים הנקובים בהודעת האזהרה, רשאי החייב לפרוע את החוב במסגרת הסדר חובות עם הזוכה או באופן ישיר ללשכת הוצאה לפועל כפי שפירטנו קודם לכן.

 

מדוע מומלץ לחייב לסלק חובות ולשלם בהקדם האפשרי

מעבר לעבודה כי לחובות יש נטייה לטפוח ולגדול הרי שבמסגרת הליכי הגבייה בתיק ההוצאה לפועל רשאי הזוכה להטיל על החייב הגבלות שונות לרבות עיכוב יציאה מהארץ וכן הגבלות נוספות אחרות. הגבלות אלו מעבר לעובדה כי יצרו את צעדיו של החייב, הן עלולות אף להביא לפגיעה חמורה יותר במצבו הכלכלי לטווח הארוך.

חייב אשר חשבון הבנק שלו יוגדר כחשבון מוגבל, לא יוכל למשוך שיקים ודירוג חשבונו במערכת BDI יהיה נמוך. חייב זה לא יוכל ליטול הלוואות מהבנק וכן פרטיו יועברו למערכת השומרת פרטים של חייבים אשר הסתבכו עם הוצאה לפועל. מסיבה זו, מומלץ לכל חייב אשר צבר חובות כי ימהר וייגש לשלם בטרם יהיה מאוחר.

יש אף לזכור כי ככל ומתעכבים עם תשלום תיק ההוצאה לפועל כך בסופו של גבר גובה החוב יהיה גבוה יותר בקנה מידה לא פרופורציונלי. ככל והחוב כעת קטן ונמוך, מומלץ לפרוע אותו כבר בשלב זה לפני שיצא משליטה ובסופו של דבר תצטרכו לפרוע סכום כספי גדול יותר.

 

מדוע כדאי לפנות לעורך דין כאשר מעוניינים לפרוע חוב בהוצאה לפועל

כפי שראינו במאמר זה, ישנן דרכים רבות לפרוע את החובות שנצברו בהוצאה לפועל. פעמים רבות גובה החוב בהוצאה לפועל אינו משקף את גובה קרן החוב כפי שהחייב צבר טרם פתיחת התיק. בשל פרק הזמן הממושך עד לפירעון החוב, צבר החוב ריבית אשר הגדילה את קרן החוב באופן משמעותי.

במקרים מסוג זה, ניתן לפנות ישירות לזוכה או בא כוחו בבקשה להגיע להסדר חוב אשר ימחק את הריבית והפיגורים שהתווספו לחוב המקורי או לפחות את חלקן. ניתן לערוך הסדר זה מחוץ לכותלי לשכת ההוצאה לפועל ללא תשלום תיק הוצאה לפועל ישיר ללשכה. באמצעות הסדר חוב עם הזוכה, ניתן להביא למחיקת הריביות והפחתות החוב באופן משמעותי.

עורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל וחדלות פירעון יוכל לערוך ולנהל משא ומתן ישיר עם עורך דינו של הזוכה ובכך להביא באופן יעיל להסדר טוב ומקל עם החייב. עורך הדין יוכל אף לוודא ולעקוב אחרי תיק ההוצאה לפועל ולאמת את סגירתו וביטלו.

הכלים העומדים בידי עורך דין הוצאה לפועל לסייע לחייב בפירעון החובות רבים ומגוונים ובהחלט יש בהם כדי לסייע לחייב לפתוח דף חדש בחייו ללא חובות ותיקים בהוצאה לפועל. אם ברצונכם לסלק את החובות הקיימים לכם זה הזמן לעשות זאת ויפה שעה אחת קודם. השאירו לנו הודעה ואנו נשוב אליכם בהקדם. מוזמנים לקרוא גם על – תיק הוצאה לפועל התיישנות.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן