ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי

עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי,

מחיקת חובות והחזרם לנושים היא פעולה בעלת ערך רב אך שיקום כלכלי של חייב היא פעולת בעלת ערך עליון אשר המחוקק בחר לתת לה דגש ולעמידה בראש סדר העדיפות כאשר חייב מוכרז פושט רגל.

ההבנה כי החיים אינם נטולי סיכונים וכי במצבים מסוימים עלול אדם להיקלע למשבר כלכלי אשר ימוטט את מפעל חייו אינה זרה למחוקק הישראלי.

עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי - עו"ד עדי עקראוי ושות'

הצורך בשיקום חייב ומתן הזדמנות נוספת הם דברים אשר עמדו לנגד עניו של המחוקק כאשר ערך רפורמה חדשה בתחום פשיטת הרגל.

כפי שנסביר מיד, כיום הדגש בהליך של חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא על שיקום החייב והחזרתו למעגל החיים והתעסוקה. אין ספק כי אין בכוונתו של המחוקק לעודד היווצרותם של חובות כספיים כאלה ואחרים אך באיזון העדין שערך בין כל הנסיבות הקיימות מצא לנכון לשים דגש החל משנת 2019 על שיקומו של החייב כחלק מרכזי מהליך של חדלות פירעון.

משרדנו אשר מתחילת דרכו שם לנגד עיניו את טובת החייב ושיקומו, מברך על רפורמה זה ושמח להמשיך לסייע ללקוחותיו בטיפול בחובותיהם עד למחיקתם תוך דבקות במטרה ועשייה אינטנסיבית לשיקום הלקוח והחזרתו לשגרת החיים.

בדף זה נסביר מהו הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, נראה במה הוא שונה מהליך של פשיטת רגל, נציג את היתרונות הקיימים בהליך זה בהשוואה להליכים אחרים ולבסוף נמליץ על דרכי פעולה אם חלילה נקלעתם לחובות.

 

מהו הליך חדלות פירעון שיקום כלכלי

כולנו מכירים את הליך פשיטת רגל המוכר והידוע כאפשרות של חייב לקבל בסופו צו הפטר ולמחוק את חובותיו. במהלך רפורמה שנערכה בשנת 2018, הוחלט על שינוי ההליך המוכר והידוע ולשים בראש סדר העדיפות את שיקומו של החייב והחזרתו למעגל החיים התקינים.

בעקבות רפורמה זו, נחקק חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע”ח – 2018 אשר נועד לשיקום חייבים יחידים ותאגידים. החוק החדש החליף למעשה את ההליך הישן והמוכר לנו וערך לו טיפול קוסמטי. אמנם, בסופו של דבר מדובר באותו סגנון של בקשה אך ההליך החדש מהיר יותר, ידידותי יותר ונועד לשקם את החייב.

בסוף ההליך ולאחר שהחייב עמד בתוכנית השיקום שנערכה עבורו, ייתן בית המשפט או רשם הוצאה לפעול צו הפטר המאפשר לחייב לצאת לחיים חדשים ולהשאיר מאחור את החובות וההלוואות.

 

ההבדלים בין הליך פשיטת רגל להליך של חדלות פירעון ושיקום כלכלי

אחת השאלות הפוצות שאנו נתקלים במשרדנו היא מה ההבדל בין שני ההליכים והאם באמת הליך חדלות פירעון מקל יותר עם החייב. ובכן, אין ספק כי הליך זה ידידותי יותר, רלוונטי יותר ונועד לעזור לחייב לשקם את עצמו. לצורך השוואה בין ההליכים אנו נציג את ההבדלים הבאים:

 

  • מדובר בחוק חדש אשר יצא לדרכו בתאריך 15.09.2019. עד למועד זה הליכי פשיטת רגל היו מתנהלים בהליך מנדטורי ישן מהתקופה הבריטית.
  • תיקים אשר נפתחו עד לתאריך 15.09.2019 ימשיכו להתנהל במתכונת החוק הישן והסמכות לדון בהם היא לבית המשפט המחוזי. עם כניסת החוק החדש לתוקפו, הערכאה המשפטית שתדון בתיקים אלו היא הוצאה לפועל או בית המשפט השלום תלוי בסכום החוב.
  • מטרת העל של הליכי חדלות פירעון היא שיקום החייב תוך פירעון החובות שנוצרו. יחד עם זאת, המטרה המרכזית בחוק החדש הוא שיקום החייב על פני כל דבר אחר.
  • התקנות שנכתבו בחוק החדש הן ברוח ידידותית לחייב ומאידך הקשחה בעניין ההגבלות שניתן להטיל עליו ופעולות שונות שהנושים יכולים לבצע. לשון החוק מבטאת גישה שונה בהקשר לחייבים הנקלעים לקשיים כלכלים כך שחוב הוא לא בהכרח עוון ואינו מסמן את החייב כמצורע. התפיסה כי כל אדם עלול להגיע למצבים כאלה היא בהחלט שינוי בחשיבת המחוק.

מאידך, על מנת שאכן רק חייבים שנקלעו לחובות כתוצאה מכורח הנסיבות ישתמשו בחוק זה דאג המחוקק להחמיר עם חייבים אשר עושים שימוש לרעה בהליך ופועלים במרמה כדי לנצלו.

 

אם כן, ניתן לראות כי הליכי חדלות פירעון מקלים עם החייב ומסייעים לו לפתוח בדרך חדשה ומשקמת. לחדלות פירעון בשונה מפשיטת רגל, יתרון עצום אחד והוא רצון משותף של כל המעורבים לשקם את החייב ולסייע לו לצאת מהבוץ הכלכלי שנקלע אליו. מוזמנים לקרוא בהרחבה על – חדלות פירעון או פשיטת רגל.

 

איזו ערכאה משפטית תדון בהליך חדלות פירעון שיקום כלכלי

 

חלק מהרפורמה שנערכה בשינוי החוק נעשתה הבחנה בגובה החוב של החייב כך שבהתאם לגובה החוב תקבע הערכאה המשפטית. יש לציין כי עד לכניסת החוק לתוקפו הערכאה המשפטית שהוסמכה לדון בבקשה היה בית המשפט המחוזי ללא תלות בגובה החוב.

  • חייב אשר גובה חובותיו נע בין 50,000 ₪ ועד 150,000 ₪ יפנה בבקשה לחדלות פירעון ללשכת הוצאה לפועל אשר היא הגורם המוסמך לדון בבקשה.
  • חייב אשר סך כל חובותיו מעל 150,000 ₪ יפנה לבית המשפט השלום אשר מוסמך לדון בבקשה. הכונס הרשמי הוא הגורם אשר ימונה להיות הממונה העיקרי בהליכי חדלות פירעון של חייב זה.

מוזמנים לקרוא גם על – פתיחת הליך חדלות פירעון לבקשת הנושה.

 

ניהול הליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל

כפי שצוין לעיל הרי שחייב אשר סך כל חובותיו אינו עולה על 150,000 ₪ יכול לפנות ללשכת הוצאה לפועל בהליך של חדלות פירעון. במקרים מסוימים וחריגים יורה רשם הוצאה לפעול על מתן צו לפתיחת הליכים גם בסכום הנמוך מ- 50,000 ₪.

בסיום ההליך ולאחר שרשם הוצאה לפועל ראה כי החייב עמד בתוכנית השיקום שנקבע לו ייתן רשם הרשם צו הפטר אשר ימחק לחייב את חובותיו ויוציא אותו לדרך חדשה.

 

הגשת בקשה לחדלות פירעון לבית המשפט השלום

חייב אשר סך חובותיו נע מעל 150,000 ₪ יפנה תחילה לכונס הנכסים הרשמי על מנת שימונה לו ממונה. לאחר מינוי הממונה, יקבע דיון בבית המשפט השלום במהלכו ייתנן צו לשיקום כלכלי ותוכנית פירעון לתקופה של שלוש שנים.

הרעיון שעומד מאחורי העברת סמכות לבית המשפט שלום לדון בבקשות מסוג זה הוא קיצור בזמנים באופן משמעותי. אם עד לפני כניסת החוק החדש לתוקפו היה צריך להמתין כשנה וחצי לערך עד למועד לדיון בבית המשפט הרי שכיום לרוב בתוך שנה יתקיים דיון בבית המשפט ויינתן צו פתיחת הליכים ושיקום כלכלי.

במהלך הדיון בבית המשפט תיבחן התנהלותו הכלכלית של החייב כאשר המטרה המרכזית היא שיקומו והבראתו. ייוצגו לבית המשפט מספר אפשרויות להסדרת החובות ועל החייב יהיה לשתף פעולה. בד בבד, תוכן תוכנית לשיקומו של החייב שתהווה תנאי למתן צו הפטר בסוף התהליך.

תוכנית השיקום לחייב תכלול סדנאות והדרכה בנוגע להתנהלות כלכלית נכונה ותסייע לו לקבל כלים חדשים לעתידו החדש על מנת שלא יקלע שוב לחובות כספיים.

מוזמנים לקרוא גם את המדריך – איך מגישים בקשה לחדלות פירעון.

סיום הליכי חדלות פירעון וקבלת צו הפטר

לאחר דיון שיערך בבית המשפט במסגרתו יינתן לחייב צו לשיקום כלכלי, תבנה תוכנית פירעון לתקופה של עד שלוש שנים. עם מתן צו זה ע י בית המשפט, יוצא החייב לדרך חדשה ועליו להוכיח את עצמו ולהראות כי אכן עושה הוא את כל המוטל עליו במסגרת התוכנית שנקבע בעניינו.

לאחר תום תקופת השיקום, ייתנן צו הפטר לחייב ובמעמד זה ניתן לומר כי החייב יוצא לדרך חדשה, דרך ללא חובות ונושים. צו הפטר משמעותו הענקת פטור מכל החובות או ההלוואות שהיו לחייב ערב כניסתו להליך. אין ספק שהיתרון העצום בהליכי חדלות פירעון הוא גדול שכן מיד לאחר מתן צו הפטר החייב יוצא נקי מכל חוב או שיעבוד. מוזמנים לקרוא גם על – פטור מתשלום בהליך חדלות פירעון.

קיצור הזמנים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי יחד עם הבנה כי חייבים יש לשקם הביאו לתוצאות מדהימות ואין ספור חייבים שיצאו לדרך חדשה נקייה מחובות, הלוואות ונושים.

 

הליכי חדלות פירעון ושיקום רק בליווי עורכי דין הבקיאים בתחום

הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי הינם הליכים משפטיים לכל עניין ודבר. מעבר לפן המשפטי הכרוך בגשת בקשה לשיקום כלכלי הרי של עורך דין המתמחה בייצוג חייבים יתרון עצום בהכרת הבירוקרטיה, הטפסים  ובחירת המסלול המשפטי המומלץ לחייב.

אמנם השינוי שנערך בערבות הרפורמה הקל וזירז את הטיפול בבקשות לחדלות פירעון אך יחד עם זאת יש לזכור כי מדובר בתהליך ארוך וממושך אשר דורש מערב וטיפול מול גורמים שונים המעורבים בתהליך כגון הממונה או גורמים מקצועיים הקשורים לתוכנית השיקום.

עורך דין פשיטת רגל הוא עורך דין הבקיא אף בתחום חדלות פירעון ושיקום כלכלי ומכיר את המערכת המשפטית לפני ולפנים. באמצעות טיפול נכון והכוונה מסודרת, תגלו איך התוכנית לשיקום נושאת פרי ובסוף התהליך תצאו לדרך חדשה מלאת שמחת חיים ובריאה.

התמודדות עם מערכת המשפט לבד או באמצעות גורם לא מנוסה עלולה להביא לתוצאה לא רצויה ולבלבל את החייב. אין המדובר בפעולה פשוטה שאינה דורשת מומחיות וידע אלא בהליך ארוך הדורש התמצאות בנבכי עולם המשפט והכרת הנפשות הפועלות.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בייצוג חייבים בהליכים של חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הוצאה לפועל ופשיטות רגל. במשרדנו יקבל הלקוח מעטפת משפטית שלמה וייתפר עבור פתרון מדויק למצבו. צוות משרדנו המונה עורכי דין מקצועיים ילווה אתכם לכל אורך הדרך עד לקבלת צו הפטר ומחיקת החובות.

גם אם נקלעת לחובות אל תיתן להם לגרור אותך עמוק יותר. היום יותר מתמיד ניתן לסייע לך לצאת לדרך חדשה, דרך נטולה הלוואות, חובות ונושים. פנה עוד היום למשרדנו ואנו נלחם עבורך ועבור עתידך. מוזמנים לקרוא גם על – תום לב בהליך חדלות פירעון.

במאמר זה דיברנו על:

שאלות תשובות

הליך חדלות פירעון הוא למעשה פתרון משפטי לחייבים אשר צברו חובות כספיים ואינם ידם משגת לפרוע אותם. במסגרת הליך חדלות פירעון, יפרע החייב את חובותיו ובסוף ההליך יקבל צו הפטר אשר ימחק את החובות הקיימים לו.

עם חקיקת חוק חדלות פירעון בשנת 2018, הוגדר הליך חדלות פירעון כהליך שיקומי. במסגרת ההליך יושם דגש עקרי ומרכזי על אינטרס החייב וכל הגורמים המוערבים בהליך יפעלו לשקמו.

כאשר חייב צבר לחובות חובות כספים ואינו יכול לפרוע אותם או כאשר חייב ער לכך כי בקרוב ידרש לפרוע חובות ואין הוא יכול לעשות כן רשאי הוא להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון.

במסגרת הליכי חדלות פירעון צפוי החייב לעבור מספר תחנות מרכזיות כאשר הבולטות שבינהין הן צו התשלומים וצו כינוס נכסים. כמו כן, על החייב להגיש דוחות דו חודשיים לנאמן הממונה על תיקו ולשתף פעולה באופן מובהק.

הליך חדלות פירעון מסתיים עם הההכרזה על החייב כפושט רגל ומתן צו הפטר. צו הפתר יכול להיות לאלתר עם הכזרה זו ויכול להיות מותנה בביצוע כל חובותיו. צו הפטר ימחק לחייב את החובות הקיימים לו למעט חובות אשר לא ניתן למחוק כגון חוב מזונות.

עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון יוכל ללוות את החייב מראשית ההליך עם הגשת הבקשה ועד לקבלת צו הפטר עורך הדין יסייע לחייב להגיש את הדוחות לממונה כנדרש וכן יפעל עבורו במידת הצורך ככל וידרש. אין ספק כי ליעילות ההליך המשפטי עורך דין יכול לתרום המון.

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן