ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

איך מגישים בקשה לחדלות פירעון? – המדריך הגדול ביותר ברשת!

רקע כללי על הליכי חדלות פירעון

בקשה לחדלות פירעון היא למעשה השלב הראשון בו חייב פותח בהליך מחיקת חובות ומתחיל את דרכו לעבר חיים חדשים. צו לפתיחת הליכים כאשר הבקשה הינה בקשת יחיד יינתן על ידי הממונה  על הליכי חדלות הפירעון כאשר לאחר מכן, יכנס החייב להליך ארוך וממושך אשר בסיומו יקבל צו הפטר ויוכל לצאת לדרך חיים חדשה.

איך מגישים בקשה לחדלות פירעון - עו"ד עדי עקראוי ושות'

שימו לב כי אמנם מטרת הליך חדלות פירעון היא שיקום החייב והחזרתו למעגל החיים הנורמליים אך יחד עם זאת, כאשר אנו דנים בשאלה איך מגישים בקשה לחדלות פירעון יש לזכור כי לחייב גם חובות רבות בהליך לצד זכויות. חייב אשר לא יגיש את הבקשה כנדרש בצירוף כל המסמכים הנדרשים, עלולה בקשתו להידחות על הסף. בנוסף, חייב אשר ינצל את הליך חדלות הפירעון שלא למטרת ההליך ובאופן חסר תום לב, עלול רשם ההוצאה לפועל או בית המשפט לדחות את בקשתו והליכי הגבייה שהיו קודם לכן ישובו לתוקפם.

תמצית הדברים הנוגעים להגשת בקשה לחדלות פירעון

הגשת בקשה לחדלות פירעון היא עניין הכרוך בהגשת מסמכים רבים לממונה על הליכי חדלות פירעון וכן מעקב אישי וצמוד אחרי הבקשה והגשת דוחות אחת לחודשיים. הגשת הבקשה אינה דבר של מסמך אחד וסיימנו אלא היא רק קצה הקרחון בהליך שלם, מורכב וממושך המסמן מטרה סופית והיא שיקום החייב.

במאמר זה, אנו נראה איך מגישים בקשה לחדלות פירעון, נראה מהו טופס הבקשה שיש להגיש, נבדוק האם ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון וכן אילו נספחים יש לצרף לה. נערוך סקירה כללית ותמציתית על הליכי חדלות פירעון ונראה כיצד הם מסייעים לחייב לשקם את עצמו. חשוב לזכור כי להגשת הבקשה יחד עם כל המסמכים הנדרשים, חשיבות גדולה שאם לא כן, עלולה היא להידחות או להתעכב באופן ניכר. מומלץ לאחר הגשת הבקשה לשמור עותק ממנה לכל מקרה בו תדרשו להמציאה שוב לבית המשפט או הנאמן.

מהו הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי בקצרה

עד לפני זמן לא רב, הליך חדלות פירעון הוכר בשמו הישן פשיטת רגל. עם חקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018, הוחלף שם ההליך להליך חדלות פירעון. המטרות המרכזיות העומדות מאחורי החוק החדש הן בעיקר ליעל את הטיפול בבקשות ולסיימן במהירות תוך השמת דגש על שיקום החייב. שיקום החייב בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא ערך עליון אשר המחוקק שם עליו דגש עליון בישום ההליך כולו. שיקום החייב בא על חשבון אינטרסים אחרים הקיימים בהליך כגון אינטרס הנושים וכו’.

בהתאם לחוק החדש, חובות בסכום נמוך עד סך של 150,000 ₪ בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון תוגש ללשכת ההוצאה לפועל ורשם הוצאה לפועל ידון בה. חובות בשווי גבוה יותר, בקשות בגינם תוגשנה לבית המשפט השלום. חברה בע”מ או תאגיד יגישו את הבקשה לבית המשפט המחוזי ללא תלות בגובה החוב.

לאחר הגשת הבקשה, ימנה הכונס הרשמי נאמן לנכסי החייב אשר ירכזם ויפעל לפירעון החובות באמצעות מכירתם. בד בבד, תוכן לחייב תוכנית פירעון אשר יהיה עליו לעמוד בה ככתבה וכלשונה עד לסיום ההליך וקבלת צו הפטר. צו ההפטר למעשה יעניק לחייב דף חדש בחייו והוא יוכל לשקם את עצמו ובני ביתו. צו ההפטר אף יעניק לחייב הגנה פני כל חוב אשר צבר ערב הגשת הבקשה כך שאם ייתבע בגינו יוכל להציג את צו ההפטר שניתן לו.

 

הגשת בקשה לחדלות פירעון באופן מקוון

את הבקשה לחדלות פירעון ניתן להגיש באופן מקוון באתר משרד המשפטי. העלאת טופס הבקשה תעשה באמצעות הלינק הבא:

הגשת בקשת יחיד לפתיחת הליכי חדלות פירעון.

הגשת בקשה באופן מקוון תסייע לחייב ובא כוחו וכן לגוף המטפל לנתב את הבקשה באופן מהיר ויעיל לגורם המטפל בה. חובות שאינן עולים על 150,000 ש”ח הבקשה תנותב ללשכת הוצאה לפועל בעוד שחובות גדולים יותר הבקשה תוגש לבית המשפט.

בטרם יפתח החייב בהגשת הבקשה, עליו לוודא כי הוא עומד בתנאים שהציב החוק לפתיחת בקשה. התנאים הינם כדלקמן:

  • גובה החוב הינו לפחות 50,000 ₪. כאשר מדובר בחובות נמוכים יותר ניתן להגיש בקשה חריגה לטיפול החובות במסגרת בקשה לחדלות פירעון.
  • מרכז חייו של החייב בישראל או יש לו עסק אשר הוא מנהל בישראל. כלומר נדרשת זיקה כלשהי של החייב לישראל.
  • הכנת הבקשה כנדרש לרבות הנספחים הנדרשים וכן תשלום אגרת פתיחת תיק.

מילוי טופס הגשת הבקשה באופן מקוון

כפי שניתן לראות, בטופס המצורף לפסקה זו, ישנם מסמכים רבים אשר על החייב לצרף במסגרת הגשת הבקשה לחדלות פירעון. הטופס המצורף, מפרט אילו מסמכים יש להגיש וכן מחלק את השלבים הנדרשים. יש לשים לב כי בכל שלב בטופס יש לצרף מסמכים נדרשים אחרים בהתאם למצב האישי וייתר נסיבות העניין. יש לקרוא בעיון את רשימת המסמכים הנדרשים ולאחר מכן לערוך את המסמכים הרלוונטיים.

לנוחיותכם ניתן למצוא את טופס רשימת המסמכים המסבירים איך מגישים בקשה לחדלות פירעון בלינק הבא: הגשת בקשת יחיד לפתיחת הליכי חדלות פירעון.

 

טבלה מסכמת של השלבים הקיימים בהכנת הבקשה לחדלות פירעון – שלב אחר שלב

השלבים בהכנת הבקשה הערות רלוונטיות
מסמכים אישיים. בחלק מסמכים אישיים יש לצרף צילום תעודות זהות של החייב ובני משפחתו לרבות צילום דרכונים במידה וקיימת אזרחות זרה יש לצרף צילום דרכונים של האזרחות הזרה וכן כל תעודות אישיות של החייב כגון מסמכים הנוגעים להליך גירושין, מסמכים הנוגעים לחובות או זכויות בביטוח לאומי, מסמכים הנוגעים להשכלת החייב וכו’
כל מסמך רלוונטי לגבי עיסוקו של החייב או בן/בת זוגו המעידים על הכנסתו ב-5 שנים האחרונות בחלק זה של הבקשה יש לצרף תלושי שכר, טפסים מטעם מקום העבודה. במידה והחייב הינו עצמאי יש לצרף דוחות אחרונים שהוגשו למע”מ ומס הכנסה. כאשר חייב מדווח על אבטלה יש לצרף מסמכים רלוונטיים מביטוח לאומי וכו’
כל אישור או מסמך מהכנסה של החייב או בני משפחתו שאינה קשורה לעיסוקו נכנסים בשליטת החייב כגון משרדים, דירות מגורים וכו’. רכבים השייכים לחייב המניבים לו הכנסה חודשית וכן כל הכנסה נוספת אשר אינה נובעת מעיסוקו הישיר
מסמכים הנוגעים להוצאות החייב ובני משפחתו. הוצאות החייב בהקשר זה הינן הוצאות הקשורות לדמי מחייה וכו’ לצורך חלק זה ניתן לכלול הוצאו כגון: תשלום מזונות, טיפולים רפואיים, שכר דירה, משכנתא, הוצאות מחייה של קטינים וכו’. המדובר ברשימה ארוכה ומפורטת
אישורים ומסמכים הנוגעים לחובות שצבר החייב במהלך חייו בהקשר לחלק זה ניתן לכלול כל חוב שהחייב צבר כגון: משכנתאות, הלוואות, שעבודים וכו’. יש לפרט בגין מה כל חוב נוצר וכן במידה וקיימים לחייב תיקים בהוצאה לפועל עליו לפרט את מספר התיקים והלשכות בהם תיקים אלו מתנהלים
תצהיר המאמת את הבקשה בתצהיר אשר יפרט את השתלשלות הגשת הבקשה יפרט החייב איך וכיצד צבר את החובות המיוחסים לו ומדוע נקלע להליכי חדלות פירעון. את התצהיר יש לאמת על ידי עורך דין והוא יוגש במסגרת כלל המסמכים הנספחים לבקשה

 

טבלה מסכמת של הגשת הבקשה באתר הכונס הרשמי – שלב אחר שלב

לאחר שהכנתם את כל המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה ווידאתם כי לא חסר שום מסמך והמסמכים מסודרים בסדר כרונולוגי, יש לעבור לשלב הבא שעניינו הגשת הבקשה באתר הכונס הרשמי ותשלום האגרה. יש להיכנס באמצעות הלינק שצורף קודם לכן לאתר משרד המשפטים – הכונס הרשמי ולפעול שלב אחר שלב כפי שיפורט בטבלה שלהלן.

 

שלבים בהגשת הבקשה הערות רלוונטיות
לטופס הבקשה יש לצרף טופס ויתור סודיות טופס 5א’ וכן טופס התחייבות לעמוד בכל הוראות הליך חדלות פירעון את טופס ויתור סודיות וטופס ההתחייבות ניתן למצוא באתר של משרד המשפטים

 

תשלום אגרת פתיחת תיק את תשלום האגרה ניתן לשלם באופן מקוון או במזומן בסניפי הבנק
לאחר תשלום האגרה יש להיכנס לאתר משרד המשפטי תחת לשונית של הגשת בקשה לחדלות פירעון יחיד יש לסרוק את כל המסמכים אשר מתכוונים להגיש במסגרת הבקשה ולהמירים לקובץ PDF

 

חשוב לוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים נסרקים בשלב הגשת הבקשה כנספחים לבקשה כבר בשלב ההגשה. ככל ומסמך כלשהו נשכח ורוצים לצרפו לאחר מכן, ניתן לעשות זאת תחת לשונית הגשת פניה לממונה טרם מתן צו הליכים.

השלבים לאחר הגשת הבקשה לחדלות פירעון

לאחר הגשת הבקשה, תשלח היחידה המטפלת הודעת מייל על קבלת הבקשה והעברתה לבדיקה. שלב בדיקת הבקשה עלול לקחת מספר שבועות במהלכה תיבדק תקינות הבקשה והמסמכים שצורפו לה. ככל ויש צורך בהשלמת מסמך ישלח מייל המפרט את המסמכים שיש להשלים או לתקן.

במידה והבקשה נמצאה תקינה, יעבור הטיפול לערכאה המשפטית הרלוונטית בהתאם לגובה החוב. ימונה נאמן לנכסי החייב והוא יכין דו”ח מסכם אודות נכסיו של החייב, חובותיו ורכושו. לאחר פרסום צו חדלות הפירעון, רשאים נושי החייב להגיש תביעות חוב בתוך תקופה של חצי שנה ממועד פרסום הצו.

תוכן לחייב תוכנית פירעון אשר יהיה עליו לפרוע את חובותיו במסגרתה לצד הליכי השיקום. כעבור שנה וחצי לערך, יתקיים דיון בבית המשפט אשר בו יוחלט אם להכריז על החייב כפושט רגל. לאחר ההכרזה על החייב כפושט רגל, רשאי בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל להעניק לחייב הפטר לאלתר אשר יקנה לו פטור מלא על כל החובות הקיימים לו או הפטר מותנה. הפטר מותנה יכנס לתוקפו לאחר שהחייב ימלא אחר כל הוראות תוכנית השיקום שנבנתה עבורו.

כיצד ניתן להגדיל את סיכוי הבקשה באמצעות ייצוג על ידי עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי

כפי שניתן לראות, הכנת הטפסים לבקשה לחדלות פירעון דורשת החזקת ראש ודיוק מרבי. קיימת רשימה לא קטנה של מסמכים אשר על החייב לצרף לבקשה ועליו לדייק בהם. הגשת בקשה ללא כל המסמכים הנדרשים עלולה לחזור ועל החייב יהיה להשלים את הנדרש. עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי יוכל בקלות לפשט עבור החייב את המסמכים שעליו להשיג בהתאם למצבו האישי והכלכלי.

מעבר לכך, איך מגישים בקשה לחדלות פירעון אינה מסתכמת בהכנת המסמכים בלבד. עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון יוכל לסייע לחייב לנסח את הבקשה והתצהיר כך שהרשום בהם ישקף נכונה את מצבו הכלכלי ויסייע לו להגדיל את סיכויי קבלת הבקשה. יש לזכור כי הליך חדלות פירעון אינו זבנג וגמרנו אלא הליך ארוך וממושך אשר על החייב לעמוד בו בדבקנות לרבות הגשת דוחות דו חודשיים ותשלום החובות. עורך הדין במקרה זה אף ייצג את החייב בפני הנאמן והערכאה השיפוטית וילווה אותו עד לקבלת צו ההפטר המיוחל.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני הוצאה לפועל וחדלות פירעון. במשרדנו קיים צוות עורכי דין מנוסים ובקיאים בחקיקה הרלוונטית ובפרט בדיני חדלות פירעון. זה הזמן לנקות שולחן ולפתוח בהליך מחיקת חובות ושיקום כלכלי. השאירו לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליכם בהקדם האפשרי.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן