ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

ביטול פשיטת רגל עקב ניצול לרעה

בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי יכול החייב להגיע לתוצאה מושלמת עבורו והיא קבלת צו הפטר ומחיקת החובות שצבר ערב הגשת הבקשה לחדלות פירעון. הליך פשיטת רגל אינו דבר אשר יש להקל בו ראש ובמהלך ההליך נבחן החייב תחת זכוכית מגדלת ומחויב לשתף פעולה. ביטול פשיטת רגל עקב ניצול לרעה היא תוצאה של פעולות שביצע החייב אשר בגללן החליט בית המשפט להורות על ביטול ההליך.

ביטול פשיטת רגל עקב ניצול לרעה - עו"ד עדי עקראוי

כפי שנראה במאמר זה, ניתן לבטל הליכי פשיטת רגל אם וכאשר לבית המשפט נודע כי החייב ניצל לרעה את ההליך המשפטי וחתר תחתיו. נסקור גם בקצרה את הליכי חדלות פירעון בהתאם לחוק החודש חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע”ח – 2018 ונבדוק מה ניתן לעשות במידה ובית המשפט ביטל את ההליך.

 

הליך פשיטת הרגל הוא הפתרון לחובות כספיים

לחובות כספיים שנצברים קיימים לא מעט פתרונות אשר ניתן באמצעותם לפתוח דף חדש ולצאת לדרך חיים חדשה. יחד עם זאת, הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא הפתרון המשפטי הטוב ביותר למחיקת חובות בפרט כאשר מדובר בחובות כספיים עצומים אשר לחייב אין יכולת להתמודד עמם חוץ מלפתוח בהליך מחיקת חובות.

בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מטרת ההליך הינה להביא לשיקום החייב והענקת הזדמנות נוספת. האינטרסים השונים של החייב הם ערך עליון בהליך כולו ובתי המשפט, עורכי הדין והממונה על הליכי חדלות פירעון מחויבים לשמור עליהם ולסייע לחייב להותיר את משקעי העבר מאחוריו. הליך חדלות פירעון יכול שיפתח על ידי החייב או על ידי הנושים עצמם. כאשר נפתח הליך חדלות פירעון, על החייב לקחת בחשבון כי כעת עליו יהיה לעבור דרך לא קצרה על מנת שיוכל לצאת לעצמאות מלאה שוב ולפתוח דף חדש בחייו.

במסגרת הליך פשיטת הרגל, יינתן כנגד החייב צו כינוס נכסים אשר במסגרתו יכונסו נכסיו וימכרו לצורך פירעון החובות שצבר. תוכן אף תוכנית פירעון עבור החייב אשר במסגרתה יפרע את החובות במסגרת תוכנית חודשית. תוכנית פירעון זו אינה מתקרבת לסך החובות שצבר החייב והיא תוכן בהתאם לדוחות שיוגשו וכן לחקירה הכלכלית שינהל הממונה על הליכי חדלות פירעון.

עם סיום ההליך, יוכרז החייב פושט רגל ויכול שינתן לו צו הפטר לאלתר. צו הפטר זה יענק לחייב באופן מידי מחיקת חובות והוא יוכל להיות חסין ומוגן מפני חובות אשר עמדו לו ערב הגשת הבקשה. במידה ויינתן לו צו הפטר מותנה הרי שעל החייב להמשיך ולקיים את התוכנית אשר הוכנה עבורו עד תומה.

 

אלו פעולות יחשבו ניצול לרעה על ידי החייב

באופן כללי לא ניתן להצביע על רשימה סגורה של פעולות אשר תחשבנה כפעולות המהוות ניצול לרעה על ידי החייב. ביטול פשיטת רגל עקב ניצול לרעה יכול שיעשה בגין מגוון רחב של פעולות אשר ביצע החייב במהלך ההליך המשפטי ונתפסו על ידי בית המשפט כניצול לרעה. בין פעולות אלו ניתן למצוא את חוסר תום הלב של החייב. חייב אשר ימשיך לצבור חובות תוך כדי ההליך המשפטי בהחלט עלול למצוא עצמו בתסבוכת משפטית וביטול ההליכים שנקט.

חייב אשר יסתיר נכסים או כספים הנמצאים ברשותו במסגרת צו כינוס הכינוס או שלא ישתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים המעורבים בטיפול בהליך יהיה בית המשפט רשאי לבטל את ההליך עקב ניצול לרעה. ניצול לרעה הוא למעשה כל פעולה מצד החייב אשר יש בה כדי לחבל בהליך המשפטי כולו ולגרום למותב המשפטי לחשוב האם באמת מעוניין החייב לשקם את עצמו או שמה מדובר בהליך הנועד לסייע לו לחמוק מהחובות שצבר.

 

מהי המסגרת המשפטית לביטול הליכי חדלות פירעון

כפי שנראה מיד, בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, לבית המשפט סמכות להורות על ביטול הליכי חדלות פירעון כאשר החייב מנצל את ההליך לרעה זאת לאחר ששמע את הצדדים. סעיף 183 לחוק קובע בזה הלשון:

“מצא בית המשפט בהליכי חדלות פירעון שנפתחו לבקשת יחיד, כי מתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) או כי היחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי וכי בשל כך נפגע באופן מהותי ניהולם התקין של הליכי חדלות הפירעון, רשאי הוא, לאחר שנתן ליחיד ולנושים הזדמנות להשמיע את עמדתם, לבטל את הצו לפתיחת הליכים; הורה בית המשפט על ביטול הצו, יורה כיצד לנהוג בנכסי קופת הנשייה”.

סעיף זה למעשה מעניק סמכות לבית המשפט להורות על ביטול ההליך אם במידה והחייב ינצל את ההליך לרעה ולא יפעל כנדרש. אכן מדובר בצעד חריג מצדו של בית המשפט אך ניתן לומר כי על החייב להבין כי במידה ויחתור נגד אינטרס ההליך המשפטי בהחלט יהיה רשאי בית המשפט להורות על ביטול ההליך והשבת כל הסנקציות שהיו מוטלות עליו ערב הגשת הבקשה לתוקפן.

 

כיצד ניתן להתמודד משפטית עם ביטול הליך חדלות פירעון

ביטול הליך חדלות פירעון הוא למעשה הדבר הגרוע ביותר שעלול לקרות לחייב במסגרת מחיקת החובות. חייב אשר בוטלו לו ההליכים עלול למצוא עצמו שב ללשכת ההוצאה לפועל על כל המשתמע מכך וכל ההגבלות שהוטלו עליו ערב הגשת הבקשה תשובנה לתוקפן. חייב כזה צריך תיכף ומיד לפנות לעורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון על מנת שזה יפעל לביטול ההחלטה והחייאת הליכי חדלות פירעון פעם נוספת.

ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה לביטול ההחלטה וכן ניתן להגיש ערעור על ההחלטה. רק לאחר שישקלו כל השיקולים הרלוונטיים יומלץ לחייב באיזה אופן עליו לפעול לביטול רוע הגזרה או התמודדות עמה באמצעות כלים משפטיים אחרים. גם אם בוטל הליך חדלות פירעון הרי שישנן אפשרויות משפטיות נוספות למחיקת החובות ויציאה לחיים חדשים. הליך חדלות פירעון אמנם הוא האפשרות הטובה ביותר לחייב שצבר חובות כספיים עצומים אך יחד עם זאת כאשר מבוטל ההליך הרי שהחייב מחוייב לפעול באמצעות כלים משפטיים אחרים.

ההתמודדות עם ביטול הליך חדלות פירעון עלולה להשפיע על כל חייב וחייב באופן שונה מחברו כך שבסופו של דבר חייב אשר יבוטלו לו ההליכים שנקט יצטרך לשקול היטב את צעדיו ובאיזה אופן הוא ממשיך את הליך השיקום שלו. הדבר החשוב הוא כי גם אם בוטלו ההליכים המשפטיים הרי שאין להרים ידיים ואין לחשוב כי לא ניתן לעשות דבר. עולם המשפט הוא רחב ועצום ומציע פתרונות נוספים לחייבים על מנת שיוכלו לצאת לדרך חיים חדשה.

 

באיזה שלב במסגרת ההליך המשפטי מומלץ לפנות לעורך דין

אין ספק כי טיפול של עורך דין מקצועי החל מהשלב הראשון בהליך חדלות פירעון יש בו כדי לסייע לחייב לצלוח את ההליך כולו באופן מקצועי וטוב  ובטח להימנע מביטול ההליך עקב בחוסר תום לב. מומלץ לחייבים אשר נקלעו לחובות כספיים לפנות לעורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי תיכף כאשר נודע להם על התסבוכת המשפטית ובכך להגדיל את סיכוייהם לקבל צו הפטר ולמחוק את החובות.

יחד עם זאת, לחייבים אשר נקלעו למצב של ביטול פשיטת רגל עקב ניצול לרעה מומלץ ביתר שאת ליטול ייצוג משפטי ולנסות למנוע את רוע הגזרה. טיפול של עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי, יוכל לסייע להם לשכנע את המותב המשפטי כי הפעולה שביצעו אין בה כוונת זדון וכי הם באמת מעוניינים לסיים את ההליך המשפטי ולהבין היכן מעדו וכשלו.

התמודדות עם הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי דורשים ידע וניסיון משפטי, אין ספק כי חייב בעצמו אינו מסוגל להתמודד עם הליכים אלו והוא עלול לחבל בכל דרך אפשרית לסייע לו להיחלץ מרוע הגזרה. עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי יוכל לסייע לחייב להבין היכן מעד ובאיזה אופן עליו לתקן את דרכו הכלכלית ולהינות ממחיקת חובות.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי. נקלעתם לחובות כספיים ואתם מעוניינים לצאת לדרך חיים חדשה? זה הזמן לפנות למשרדנו ואנו נציע לכם את המסלול המשפטי המתאים עבורכם למחיקת החובות ופתיחת דף חדש בחייכים.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן