ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

הקפאת הליכים משפטיים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

הרעיון העומד מאחורי הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא לאפשר לחייב בסופו של תהליך לעמוד על רגליו ולשקם את עצמו. שיקום אמיתי לא יכול להיות כאשר לחייב רובצים הגבלות והליכי משנה בלשכת הוצאה לפועל אשר מהווים רעשי רקע להליך ואינם מאפשרים לו להתמקד בטיפול הענייני והמשקם. הקפאת הליכים משפטיים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי הם אבן יסוד בהליך כולו ומשקפים את רוח המחוקק בהקשר זה.

הקפאת הליכים משפטיים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי - עו"ד עדי עקראוי ושות'

נכון, גם בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי ישנן הגבלות אשר יוטלו על החייב אך יחד עם זאת, המדובר בהגבלות אשר נועדו להביא לייעול ההליך המשפטי ולאחר מכן יוכל החייב לקבל צו הפטר אשר ימחק לו את החובות הקיימים ויוציא אותו לדרך חדשה. כפי שנראה במאמר זה, מטרת העל בהקפאת ההליכים המשפטיים לחייב הנמצא בהליך חדלות הפירעון היא לסייע לו לצלוח את הדרך הלא פשוטה אשר החל במסגרת מחיקת החובות.

אנו נסקור ונראה כיצד יוכל חייב זה להביא להקפאת ההליכים וכן נבדוק ונראה באיזה אופן הדבר מתבצע. כמו כן, נבדוק ונראה באילו מצבים לבית המשפט ישנה סמכות להורות על ביטול הקפאת ההליכים המשפטיים ובאלו מצבים הוא יעשה זאת.

 

הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי על קצה המזלג

הליכי חדלות פירעון פשיטת רגל נפתחים עם הגשת הבקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון. בקשה זו יהיה ניתן להגיש כאשר חייב הגיע למצב של חדלות פירעון ואינו מסוגל יותר לשלם את החובות שצבר או במצב שחייב מודע לחובות עתידים הקיימים לו אשר לא יוכל לפרוע אותם. לאחר שהממונה על הליכי חדלות הפירעון עיין ובחן את הבקשה ואישרה, יורה על מתן צו לפתיחת הליכים כנגד החייב.

במסגרת צו ההליכים תוכן תוכנית פירעון לחייב אשר יצטרך לעמוד בה ולפרוע את כל החובות במסגרת תוכנית הפירעון. כמו כן, יהיה על החייב להבין היכן מעד מבחינה כלכלית ובאיזה אופן יהיה עליו לפעול בעתיד בעניין שיקום עצמו. החוק החדש, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מאפשר לחייבים רבים לפעול במסגרת כלים משפטים נוחים יחסית למחיקת החובות ופתיחת דף חדש בחייהם.

 

השלבים המרכזיים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

השלבים המרכזיים בהליכי שיקום כלכלי מתחלקים באופן כללי למספר תחנות עיקריות אשר על החייב לעבור בהן עד להשגת המטרה המרכזית והיא קבלת צו הפטר ומחיקת החובות. בין השלבים הבולטים בהליך המשפטי ניתן למצוא את הדברים הבאים:

  • מתן הצו לשיקום כלכלי – בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018, מטרת שיקום החייב הינה מטרת על בהליך כולו ואינטרס החייב הינו אינטרס עליון לשמירה על זכויותיו. שיקומו הכלכלי של החייב מובנה ממספר שלבים כאשר תפקידו של בעל התפקיד הממונה בתיק הוא להביא את החייב לנקודה מכרעת אחת והיא פירעון החובות לצד שיקום ויציאה לחיים חדשים.
  • תוכנית פירעון – תוכנית פירעון הינה תוכנית אשר נועדה לאזן בין זכויותיו של החייב כחלק מהליך שיקומו לבין סילוק החובות שצבר כלפי הנושים הרבים. במסגרת תוכנית הפירעון יצטרך החייב לסלק את החובות שצבר כמובן בהתאם ליכולתו הכלכלית בהתחשב בנסיבות העניין. לרוב, תשלום החובות במסגרת תוכנית הפירעון הינו מופחת באופן משמעותי מסך החובות הכללי שצבר החייב כך שבאיזון כל הנסיבות הרלוונטיות יוכל החייב לעמוד בחובות שצבר בקלות יחסית.
  • צו כינוס נכסים – כינוס נכסי החייב הינו דבר בלתי נפרד בהליך כולו ונועד לסייע לממונה על הליכי חדלות פירעון וסלק את החובות שצבר החייב במהירות וביעילות. במסגרת צו כינוס הנכסים ירוכזו כל נכסיו של החייב וימכרו לצורך ריכוז הכספים עבור סילוק החובות. סילוק החובות יעשה באמצעות קופת הנשייה אשר עליה יהיה אמון הנאמן.
  • הכרזה על החייב כפושט רגל – לאחר שהחייב עמד בתוכנית התשלומים שנקבעה עבורו, יתקיים דיון בעניינו אשר בסופו יוחלט אם להכריז עליו כפושט רגל. ההחלטה בעניין זה תלויה בשיתוף פעולה של החייב, עמידה ביעדים הכללים הקיימים בתוכנית וברצונו להשתקם. עם ההכרזה על החייב כפושט רגל, לבית המשפט שיקול דעת האם להעניק לו צו הפטר לאלתר או צו הפטר מותנה.
  • קבלת צו הפטר – זוהי למעשה התחנה האחרונה של החייב בדרך לחיים חדשים ומחיקת החובות. לאחר שבית המשפט הכריז על החייב כפושט רגל רשאי הוא להעניק לחייב צו הפטר. צו הפטר למעשה ימחק לחייב את כל החובות שהיו לו ערב הגשת הבקשה ויפתח עבורו דף חדש בחייו. צו ההפטר הוא למעשה היעד האחרון בדרכו של החייב לשיקום כלכלי כך שלאחר מכן יוכל להיות מוגן מפני כל חוב שצבר למעט חובות אשר אינם יכולים להיכלל במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

 

הקפאת כל ההליכים המשפטים שננקטו כנגד החייב עם פתיחת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

בדרך כלל, כאשר נפתחים הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייב קיימים מספר לא מבוטל של תיקים בהוצאה לפועל אשר בגינם הוטלו עליו הגבלות שונות לרבות עיקולים וצעדים משמעותיים. להקפאת הליכים במסגרת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי משמעות רבה וגדולה שעה שאנו מעוניינים להביא לשיקומו של החייב ופתיחת דף חדש בחייו.

הקפאת הליכים משפטיים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי הם הצעד המתבקש כאשר אנו מעוניינים למקסם את ההליך המשפטי ולאפשר לחייב לצלוח את ההליך באופן מרבי וטוב. סעיף 121 לחוק חדלות פירעון מציין את עיכוב ההליכים במקרה של נקיטת הליכי חדלות פירעון ומציין כי כאשר חייב פתח בהליכים אלו יש להורות על עיכוב כל ההליכים אשר התקיימו כנגדו.

רשימת ההליכים אשר יש להקפיא כאשר מוגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי כיצד מתבצע הדבר הלכה למעשה
מימוש עיקולים כלפי צד שלישי. כאשר מוגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון, יש לעצור כל הליך מימוש נכסים אשר נפתח כנגד צדדים שלישיים כך שלא ניתן להמשיך בהליכי מימוש נכסים אלו
עצירת הליכי גביית החוב כאשר מוגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון לא ניתן להמשיך בהליכי גבייה במסגרת תיקי הוצאה לפועל אשר נפתחו כנגד החייב
הטלת עיקולים על נכסי החייב עם פתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לא ניתן יהיה יותר להטיל עיקולים על נכסי החייב וכל עיקול שהוטל ערב הגשת הבקשה יהיה בטל

 

באלו מצבים יוכל בית המשפט להורות על ביטול הקפאת ההליכים המשפטיים והחזרת ההגבלות שהוטלו על החייב לתוקפן

כפי שניתן לראות במאמר זה, לאחר פתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי יוקפאו כל ההליכים שננקטו כנגד החייב קודם לכן וזאת במטרה לאפשר לו לצלוח את ההליך ולשקם את חייו. יחד עם זאת, כאשר החייב אינו משתף פעולה או מנצל את ההליך לצורך מטרות שאינן משרתות את ההליך, לבית המשפט סמכות להורות על ביטול ההליך והשבת ההגבלות לתוקפן.

אמנם, רק במקרים חריגים בהם אין כל מחלוקת כי החייב ניצל את ההליכים המשפטיים לרעה יורה בית המשפט על ביטול ההליך אך יחד עם זאת יש לזכור כי במהלך כל תקופת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי החייב נמצא תחת ביקרות ומערב ועליו לנהוג באופן אחראי ולשקם עצמו פשוטו כמשמעו ללא הפרות ושימוש בהליך שלא בחוסר תום לב.

 

מה יעלה בגורלו של חייב כאשר בית המשפט הורה על החזרת ההגבלות לתוקפן וכיצד ניתן לפעול לביטול רוע הגזרה

חייב אשר לגביו ניתן צו שיקום כלכלי ולאחר מכן בשל התנהגותו הלא רצויה הורה בית המשפט על ביטול הצו והחזרת ההגבלות לתוקפן עלול למצוא עצמו תחת ההגבלות הישנות לרבות חדשות אשר יטילו עליו הנושים השונים. יוצא איפוא כי מעבר להגבלות הישנות שעמדו ערב הגשת הבקשה לפתיחת הליכי שיקום כלכלי החייב צפוי להיות אף תחת הגבלות חדשות מצדם של הנושים השונים.

לביטול ההליכים המשפטיים והחזרת ההגבלות לתוקפן השלכות משמעותיות על החייב. לא בנקל יורה בית המשפט על ביטול הקפאת הליכים משפטיים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי אך אם דבר זה נעשה על החייב לפעול במהירות לביטול רוע הגזרה. בין שלל הפעולות הנמצאת בארגז כליו של עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי, המטפל בבקשתו של החייב ניתן לפנות לבית המשפט על מנת שזה יורה על ביטול החלטתו והשבת הקפאת ההליכים לתוקפה.

יש לפרט ולציין בפני בית המשפט את הסיבות אשר הביאו את החייב להפר את ההליך ומדוע כעת יש להיעתר לבקשה ולהורות על ביטול ההחלטה המורה על ביטול ההליכים. חייב אשר הפר פעם אחת את הוראות בית המשפט וכעת מעוניין לשוב ולעמוד פעם נוספת בהוראות בית המשפט צריך לזכור כי לא בנקל יורה בית המשפט על ביטול ההחלטה. משכך מומלץ בחום לעמוד בכל הוראות ההליך ללא הפרות ולא להיקלע למצב בו בית המשפט מורה על ביטול ההליכים.

 

כיצד עורך דין יוכל לסייע לחייב אשר הוטלו עליו הגבלות בהוצאה לפועל והליכים משפטיים נוספים להקפיא אותן ולפתוח בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

רבות דובר על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי וכיצד על חייב לנהוג כאשר נקלע למצב מסובך זה. הקפאת הליכים משפטיים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי הם דבר חשוב מאוד אשר יש לוודא כי נעשים תיכף ומיד עם פתיחת ההליך. הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ללא הקפאת ההגבלות שהוטלו על החייב ערב הגשת הבקשה אינן יעילות אם לא יתאפשר לחייב להתחיל לשקם עצמו ללא חרב ההגבלות המוטל על צווארו.

הקפאת ההליכים תאפשר לחייב לשקם עצמו ללא טרדות ועיסוקים בהגבלות שהוטלו עליו. מסיבה זו עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי יוכל לסייע לחייב לפתוח בהליכי חדלות פירעון והקפאת ההגבלות ובכך יוכל החייב לפעול בראש שקט לשיקום עצמו. עורך דין יוכל לסייע אף לחייב בהגשת הדוחות לממונה על הליכי חדלות פירעון וכן ילווה אותו עד לתחנה הסופית וקבלת צו ההפטר.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי, צוות משרדנו בקיא ומיומן בהליכים המשפטיים הרלוונטיים להקפאת הליכים משפטיים כאשר חייב נקלע להליכי חדלות פירעון. השאירו לנו הודעה ואנו נפעל לשוב אליכם בהקדם האפשרי. מוזמנים לקרוא גם על – קופות גמל בהליך חדלות פירעון וכן – קציבת מזונות בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן