ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

מטרת חוק חדלות פירעון

כל המידע העדכני אודות חוק חדלות פירעון

במקרים מסוימים בהם חייב מבין כי אינו מסוגל להמשיך לפרוע את החובות שצבר אין מנוס מפתיחת הליכי חדלות פירעון במטרה להביא לשיקומו ומחיקת החובות שצבר. מצבו הכלכלי של החייב הוא זה שיכריע את הכף ויקבע האם פניו מועדות לחדלות פירעון או שמא ניתן לשקמו ולהביאו חזרה לדרך המלך.

מטרת חוק חדלות פירעון - עו"ד עדי עקראוי ושות'

בהליכי חדלות פירעון, שוכנים להם אינטרסים שונים ורבים אשר פעמים רבות נוגדים אחד את השני ואינם יכולים לדור בכפיפה אחת. מטבע הדברים, חייב אשר צבר חובות כספיים רבים צבר אף לא מעט נושים אשר ירצו להשיב את כספם כאשר לאינטרס שיקומו הכלכלי של החייב אין כל ערך עבורם. מטרת חוק חדלות פירעון היא להנגיש בין כל האינטרסים השונים ולמצוא מכנה משותף אחד אשר יוכלו כל אלה לשכון יחדיו.

ישנם מקרים אשר לא ניתן למצוא מכנה משותף לכלל האינטרסים השונים ובמצב שכזה לבית המשפט או רשם ההוצאה לפועל סמכות לקבוע את סדר העדיפות ואיזה אינטרס יגבר על חברו. במאמר זה, נבדוק ונראה מהי מטרתו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, למה הוא נועד וכיצד חייב יכול באמצעותו להביא למחיקת חובות ופתיחת דף חדש בחייו.

 

שיקומו הכלכלי של החייב הוגדר כערך עליון

עד לפני זמן לא רב, הבסיס החוקי והמשפטי לפתיחת הליך חדלות פירעון היה פקדת פשיטת הרגל המוכרת והישנה. בשנת 2018, עם ביצוע הרפורמה בנושא פשיטות הרגל, נחקק חוק חדש אשר נועד ליעל את הליכי חדלות פירעון ולקצרם. חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018 (להלן: “החוק”), שם לנגד עיניו מטרה מרכזית אחת בהליכים אלו והיא לשיקומו הכלכלי של החייב גם כאשר מדובר בפגיעה באינטרסים אחרים המתקיימים בהליך.

סעיף 1 לחו אשר כותרתו “מטרת החוק” מציין בזה הלשון:

“חוק זה נועד להסדיר את פירעון חובותיו של חייב שהוא יחיד או תאגיד, הנמצא או העלול להימצא במצב של חדלות פירעון, במטרה –

(1)  להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב;

(2)  להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים;

(3)  לקדם את שילובו מחדש של חייב שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים”.

מלשונו של סעיף 1 לחוק אנו למדים כי המטרה הראשונה והראשית של הליכי פשיטת רגל היא להביא לשיקום החייב. כמובן שחלק מהליך השיקום הוא להביא לפירעון החובות שצבר ולסלקם. ניתן לראות אף מתת סעיף (3) לחוק כי מטרה נוספת הקשורה לשיקום החייב היא לקדמו ולשלבו מחדש במרקם החיים.

אם כן, אנו למדים כי כבר בסעיף הראשון לחוק חדלות פירעון, הגדיר המחוקק את מטרת ההליך כהליך שנועד לשיקום החייב והשבתו למעגל החיים התקין והנורמטיבי. אין  ספק כי בהשוואה לפקודת פשיטת הרגל, מדובר בהליך חדשני השם לנגד עיניו את טובת החייב לפני אינטרסים אחרים לרבות אלו של הנושים.

כיצד בא לידי ביטוי שיקום החייב כחלק מהמטרה שלשמה נחקק חוק חדלות פירעון

כל אדם אשר נקלע לחובות כספיים ואינו מסוגל לפרוע אותם רשאי בהתקיים תנאים נוספים לפתוח בהליך חדלות פירעון. הגשת בקשה לפתיחת הליכים תוגש כאשר מדובר בסכום נמוך ללשכת ההוצאה לפועל בעוד בסכום כספי גבוה יותר לבית המשפט השלום. כאשר מדובר בחברה בע”מ בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון תוגש לבית המשפט המחוזי.

עם פתיחת הבקשה ואישורה ע”י הגורם המוסמך לכך, תיכנס תקופת ביניים בה יוכלו כל הנושים הרלוונטיים להגיש לממונה לפתיחת הליכי חדלות פירעון תביעות חוב. הממונה בתקופה זו יכין צו תשלומים לחייב אשר יקבע את שיעור החוב שייפרע לנושים דרך קופת הנשייה עליה הוא יהיה ממונה. צו התשלומים במסגרת ההליך המשפטי הוא אחד מהדרכים ליישום מטרת חוק חדלות פירעון ושיקום החייב.

באמצעות תשלום כספי לקופת הנשייה, יצטרך החייב מידי חודש בחודשו להפקיד את הסכום הכספי שנקבע בעניינו ובכך להראות כי הוא נושא בנטל המשותף בהליך. לרוב, התשלום הכספי שיקבע בענייניו של החייב יהיה נמוך באופן משמעותי מסך גובה החובות שצבר. שיעור התשלומים יקבע על ידי הממונה בהתאם ליכולת השתכרותו של החייב ויכולת הפירעון שלו.

אין ספק כי כאשר החייב מבין את חומרת מעשיו וההשלכות הכלכליות שהם גרמו לנושים השונים רק כך נוכל לוודא כי בפעם הבאה ינקוט משנה זהירות בטרם יקלע לחובות כספיים או צרות אחרות.

 

צו ההפטר מהווה את התחנה האחרונה בשיקום החייב ומגדיר את מטרת השיקום כמוצלחת

לאחר תקופת הביניים, יתקיים דיון בפני הערכאה המשפטית הרלוונטית ובה יחליט בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל אם לתת לחייב צו הפטר. מתן צו הפטר יקנה לחייב פטור מלא מהחובות שצבר ערב הגשת הבקשה ויעניק לו הגנה מפני כל תביעה משפטית אשר תוגש בעניינם.

צו הפטר יכול להיות לאלתר, כלומר באופן מידי ללא תלות בביצוע פעולה כזו או אחרת ויכול להיות מותנה.

צו מותנה יכנס לתוקפו רק לאחר שהחייב ימלא את חלקו באופן מלא בתוכניות שנקבעו בעניינו במסגרת הליך חדלות פירעון לרבות תוכנית התשלומים ופירעון החובות.

לרוב, בתי המשפט אינם מעניקים צו הפטר לאלתר לחייב אלא אם התקיימו נסיבות מיוחדות אשר מגלות כי במקרה שבנדון החייב לא יצליח לפרוע את החובות או לעמוד בתוכנית התשלומים.

צו הפטר לאלתר יכול להינתן כאשר מדובר בחייב אשר מצבו הרפואי קשה והוא אינו מסוגל לצאת לשוק העבודה. כמו כן, כאשר מדובר בחייב הנתמך ע”י ביטוח לאומי וברור כי לא יוכל לעמוד בתוכנית התשלומים שתקבע בעניינו גם כלל הנראה בית המשפט יעניק לו צו הפטר לאלתר.

אין ספק כי מבחינת חייבים צו הפטר לאלתר זוהי התוצאה האידיאלית ובמידה וצו זה יינתן לו הרי שהוא יוכל לצאת לדרך חיים חדשה בו במקום ללא חובות או נושים.

 

הסיבות העומדות מאחורי המטרה של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

כל אדם בר דעת ישאל את עצמו מדוע העניק המחוקק מעמד בכורה לשיקום החייב כאשר מדובר במקרה בו צבר חובות וגרם לעוגמת נפש גדולה לנושים וכן הפסדים כלכלים. ובכן, התשובה לשאלה זו טמונה בראיה מרחבית כוללת לטווח ארוך. כאשר חייב צובר חובות מדובר במעשה בעל השפעה על כל החברה כולה.

דמיינו לעצמכם מצב בו עוד חייב ועוד חייב ועוד חייב צוברים חובות מבלי שניתן להם טיפול מקיף ומכוון הנועד להסביר להם את הטעויות שביצעו. איזו מן חברה נצור פה? במקרה בו לא יינתן כל אופק לחייבים וכן לא יתאפשר להם להבין היכן טעו הרי שבסופו של דבר תפגע כל החברה כולה ולא ניתן יהיה להמשיך בחיי מסחר תקינים.

נושים אשר ידעו כי הכספים שמוסרים כחלק מהלוואות לא נפרעים לא ירצו להלוואת ובכך ישותק השוק כולו. כאשר חייב משקם עצמו כלכלית ומבין היכן טעה והיכן פעל לא נכון אנו מבטיחים כי להבא יפעל בדרך נכונה ולא ייגרר שוב להליכי חדלות פירעון.

ככל שנעמיק ברעיון שעומד מאחורי שיקום החייב כחברה אנו נבין כי זהו הצעד הנכון ליצור חברה בריאה אשר יודעת לשמור על תקינות חיי המסחר אך מאידך יודעת לקבל את החייבים שלה ואלו שטעו. באמצעות הכוונה נכונה והסבר מעמיק אנו נשאף ליצור חברה עם מינימום חייבים ונושים.

 

חשוב לזכור כי לא תמיד מטרת השיקום בחוק חדלות פירעון תהיה מטרת על

אמנם הגדיר המחוקק את שיקום החייב כערך עליון בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי. יחד עם זאת, בהתקיים מקרים מסוימים מטרה זו תיסוג והחייב לא יוכל להנות מהפתרון המשפטי לחובות שצבר.

  • כאשר החייב מנצל את ההליך המשפטי לרעה ואינו עומד בתוכניות שנקבעו בעניינו הרי שבית המשפט יורה על ביטול ההליך והשבת ההגבלות שהיו עליו ערב הגשת הבקשה לתוקפן. ניצול ההליך לרעה או אי עמידה בו, תעיד על החייב כאדם אשר אינו מעוניין ליטול חלק בהליך השיקום ומשכך אם אין הוא מעוניין לעזור לעצמו אין כל סיבה שהמחוקק יעזור לו.
  • כאשר החייב נוהג שלא בתום לב. נניח התברר כי החייב הבריח נכסים שהיו ברשותו לידי צד ג’ על מנת לחמוק מהליך כינוס נכסים. במצב שכזה, אין כל סיבה כי בתי המשפט יסייעו לחייב בשיקומו שעה שהוא אינו נוהג בתום לב.
  • כאשר החייב ממשיך לצבור חובות. במקרים מסוימים, חייבם ממשיכים לצבור חובות חרף העובדה כי פתחו בהליכי חדלות פירעון ונמצאים בעיצומם של ההליכים. חייב אשר ממשיך לצבור חובות למרות ההליכים המשפטיים שפתח מעיד על עצמו כי אינו מפיק את הלקחים ועלול להמשיך ולהסתבך בחובות. במקרה זה, אין כל סיבה כי אנו נאפשר לחייב כזה להנות מהפתרון שבית המשפט מציע לו ולכן מטרת שיקומו תיסוג בפני אינטרסים אחרים הקיים בהליך כגון אינטרס שמירה על הציבור.

אם כן אנו רואים כי אינטרס שיקום החייב העומד מאחורי מטרת חוק חדלות פירעון אינו אינטרס על המקיים בכל מצב. ישנם מצבים בהם בשקלול כל הסיבות הרלוונטיות ייסוג אינטרס זה בפני אינטרסים אחרים והחייב לא יוכל להנות מהליך השיקום.

 

פניה לייצוג משפטי בהליך חדלות פירעון תסייע להשיג את מטרת השיקום באופן טוב יותר

פניה אל עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי כאשר נקלעים לחובות היא בגדר חובה. אמנם, שיקום החייב מוגדר כערך עליון בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי אך על מנת להשיג את התוצאה הרצויה, יש לפעול בהתאם לכללים הקבועים בחוק לרבות התנהלות תקינה מול הגורמים המעורבים בטיפול בבקשה כגון הממונה על הליכי חדלות פירעון וכן המותב המשפטי.

עו”ד המתמחה בחדלות פירעון יוכל אף לפנות לנושים השונים במטרה לסיים את החובות במסגרת הליך הסדר חוב אשר אינו יכלול הגבלות וסנקציות משפטיות שונות. כפי שראינו קודם לכן, מטרת חוק חדלות פירעון במקרים מסוימים תיסוג בפני אינטרסים אחרים כאשר החייב אינו משתף פעולה עם בית המשפט או מנצל את ההליך לרעה.

ערך דין המתמחה בפשיטת רגל וחדלות פירעון יוכל לסייע לחייב לצלוח את ההליך המשפטי באופן טוב יותר ולהגדיל באופן ניכר את הסיכוי לקבל צו הפטר אשר יסייע לו לפתוח דף חדש בחייו.

משרדנו, מתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי. לאחר טיפול במאות לקוחות במסגרת הליכי חדלות פירעון צוות משרדנו גיבש את הכלים המקצועיים והמשפטיים על מנת להשיג את התוצאות הטובות ביותר מההליך המשפטי. השאירו לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליכם בהקדם.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן