ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

ניהול עוסק מורשה בהליך חדלות פירעון

כאשר חייב נקלע לקשיים כלכלים וחובות ואין ביכולתו לפרוע אותם, הליך חדלות פירעון הוא אחד מהאפשרויות המשפטיות שהמחוקק העניק לו כדי לשקם עצמו מבחינה כלכלית ולפתוח דף חדש. במסגרת הליך פשיטת הרגל, יוטלו על החייב הגלות שונות וסנקציות שנועדו לסייע להליך המשפטי.

ניהול עוסק מורשה בהליך חדלות פירעון - עו"ד עדי עקראוי ושות'

בין היתר, יוטל על החייב צו איסור יציאה מהארץ, הוא לא יוכל לייסד חברה וכן לא יוכל לפתוח עסק חדש.

מטרת הגבלות אלו בין היתר לוודא כי החייב נרתם להליך השיקום ואינו צובר חובות חדשים לאחר שהחל את הליך חדלות פירעון. במצבים מסוימים, ניהול עוסק מורשה בהליך חדלות פירעון דווקא ישרת את מטרת ההליך המשפטי ויסייע לסילוק החובות. הפעלת עוסק מורשה או פטור, יכולה להגדיל את ההון שהחייב מזרים לקופת הכינוס ובכך לפרוע מהר יותר וביעלות גדולה יותר את החובות.

במאמר זה נבחן ונראה כיצד במהלך הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי ניתן להמשיך לנהל את העסק על אף האיסורים וההגבלות. נבדוק כיצד הפעלת העסק מתבצעת הלכה למעשה ונבדוק מדוע כאשר מעוניינים להמשיך להפעיל עסק במסגרת הליכי חדלות פירעון כדאי להיוועץ עם עו”ד הבקיא בתחום אשר יוכל לסייע בסיכויי קבלת הבקשה.

 

מהם הליכי חדלות פירעון ומה מטרתם

עד לפני זמן לא רב, החוק הרלוונטי להליך של פשיטת רגל היה פקודת פשיטת הרגל הישנה והמוכרת. בעקבות רפורמה שנערכה בנושא, נחקק חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018 אשר מסדיר את הפעולות והכללים במקרה של פתיחה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

הליכי חדלות פירעון, מאפשרים לכל אדם פרטי, עוסק מורשה, חברה או תאגיד לפתוח בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי כאשר גובה חובותיהם עולה על שווים הכלכלי. במקרה של תאגיד, ההליך יתבצע כפירוק התאגיד וחיסלו או הבראתו הכלכלית. במסגרת הליך זה, ימונה נאמן לנכסיו של החייב אשר ירכזם תחת קופת הכינוס ויפרע באמצעותם את החובות שהצטברו.

הליך חדלות פירעון הגדיר את מטרת ההילך כהליך לשיקום החייב. מטרה זו, הינה מטרת העל בהליך כולו הגוברת על מטרות ואינטרסים אחרים לרבות אלו של הנושים. גלגל ההצלה שנזרק לחייב באמצעות הליך זה הוא גדול מעין כמוהו ועל החייב לנצלו ולעמוד בכל תוכנית השיקום שתוכן עבורו ללא יוצא מן הכלל.

חשוב לזכור כי הליך חדלות פירעון נועד לשקם את החייב אך יחד עם זאת במסגרת האיזון שנערך בין כלל האינטרסים השונים הושם אף דגש על סילוק החובות. מסיבה זו, יוטלו על החייב הגבלות שונות במסגרת ההליך ביניהן ובין היתר לא יוכל לנהל עסק.

 

מטרתו המרכזית של ההליך שיקום החייב והחזר החובות

כפי שראינו קודם לכן, המטרה המרכזית של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא שיקום החייב לצד פירעון החובות באופן המקסימלי שניתן. במהלך צו חדלות הפירעון, יערוך הנאמן תוכנית כלכלית לחייב הכוללת צו תשלומים חדלות פירעון חודשי במסגרתו יצטרך החייב להעביר לקופת הכינוס מידי חודש בחודשו את גובה התשלום שנקבע עבורו.

ברוב המוחלט של המקרים, החזר התשלומים יהיה נמוך יותר באופן משמעותי מהחובות שצבר החייב כך שלצד סילוק החובות יוכל הוא להמשיך לנהל חיי שגרה. היות ומטרת ההליך היא שיקום החייב לצד פירעון החובות, כל סכום כספי שיכנס לקופת הנשייה יסייע למטרת ההליך ויביא לפירעון החובות. מסיבה זו, בהתקיים מצבים מסוימים יוכל החייב להמשיך להפעיל את העסק שלו או לחילופין לפתוח עסק חדש.

 

כפי שנראה, במקרים מסוימים היתרון בלאפשר לחייב להמשיך לנהל את העסק שלו משרת את האינטרסים של כל הצדדים. מחד, החייב יוכל לשמור על מקום העסק שלו פעיל ומאידך יוכל להפריש סכומי כסף גדולים יותר לקופת הנשייה ובכך לצמצם את החובות שצבר.

 

ניהול עסק עצמאי במסגרת הליך חדלות פירעון

כאשר חייב נקלע להליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, רשאי הוא לבקש מהממונה להמשיך להפעיל את העסק שלו חרף פתיחת ההליך. סעיף 175 לחוק חדלות פירעון מעניק שיקול דעת לממונה לאשר לחייב לעשות כן במידה והפעלת העסק לא תפגע בשיקומו ותפריע לניהול ההליך המשפטי.

היה והחייב לא ירצה להמשיך את ניהול העסק שלו, רשאי הממונה לכפות עליו את ניהלו בין באמצעותו ובין באמצעות אדם אחר מטעמו זאת ככל ויש בהמשך ניהול העסק כדי להגדיל את קופת הנשייה.

 

מהם השיקולים הרלוונטיים להמשך תפקודו של העסק במהלך הליך חדלות פירעון

אחד מהשיקולים הנשקלים על ידי בתי המשפט בבואם להכריע בשאלת ניהול עוסק מורשה בהליך חדלות פירעון הוא מה הרווח הצפוי כתוצאה מהעסק. ככל ובית המשפט יגיע לכלל מסקנה כי הפעלת העסק צפויה להניב רווחים לא קטנים יורה על המשך תפקודו. שיקול נוסף שיישקל הוא האם בשל הפעלת העסק שבנדון נקלע החייב להליך חדלות פירעון. ככל והתשובה על כך תהיה חיובית סביר להניח שבית המשפט לא ייעתר לפתיחת העסק.

דבר נוסף, כאשר בית המשפט שוקל האם לאפשר לחייב להמשיך להפעיל את העסק שלו במהלך הליך חדלות פירעון עליו לוודא כי ניהול העסק לא יפגע בהליך חדלות פירעון ולא יסב לו נזק. ככל והמשך תפקודו של העסק יפגע בניהולו התקין של ההליך לא יאפשר בית המשפט לחייב להמשיך להפעילו. מוזמנים לקרוא גם על – חדלות פירעון תזרימית.

 

הקמת עסק חדש במהלך הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

בשונה מהפעלת עסק קיים אשר מחזור רווחיו והפסדיו ידועים הרי שבעסק חדש פוטנציאל הרווחיות שלו אינו ידוע. כאשר חייב מעוניין לפתוח עסק חדש סיכוי נמוך שבית המשפט ייעתר לבקשתו ויאפשר לו לעשות כן. הסיבה העיקרית כאמור נובעת מחוסר הוודאות באשר לעתידו הכלכלי של העסק והרווחים הצפויים ממנו. לבית המשפט סמכות להורות על הפעלת עסק חדש אך הוא יכול להפסיקו בכל עת.

 

ניהול עסק בפשיטת רגל דורש טיפול מקצועי של עורך דין

ניהול עסק כעוסק מורשה גורם לא אחת לחובות כספיים וקשיים רגעיים. לעיתים, בשל מספר חודשים מצומצם של קושי כלכלי עלול העסק להיסגר ולא למצות את הפוטנציאל הגלום בו. כאשר חייב נקלע לקשיים כלכלים והוא מעוניין להמשיך להפעיל את העסק שלו במסגרת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מומלץ לעשות זאת באמצעות עורך דין חדלות פירעון הבקיאים בחוק ובפסיקה הרלוונטיים ובכך להגדיל את סיכויי הבקשה.

טיפול משפטי מקצועי יגדיל את הסיכויים לקבלת הבקשה והמשך ניהול העסק בתקופת חדלות הפירעון. משרד עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני הוצאה לפועל וחדלות פירעון. השאר לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליך.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן