ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

פטור מתשלום בהליך חדלות פירעון

כפי שנראה בהמשך מאמר חשוב זה, הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי הם אחת האפשרויות שנתן המחוקק לחייב לשקם עצמו ולפתוח דף חדש בחייו. במאמר זה אנו נשים דגש על חייב הנתמך מקצבת ביטוח לאומי אשר נמצא בהליכי פשיטת רגל והטיפול שינתן לו במסגרת ההליך.

פטור מתשלום בהליך חדלות פירעון - עו"ד עדי עקראוי ושות'

שימו לב כי הדגש החשוב ביותר בטיפול בחייב הנתמך מקצבת ביטוח לאומי הוא על פטור מתשלום אגרות כאשר ניתן צו לפתיחת הליכים וכן מתן הפטר לאלתר עם קיום הדיון בבית המשפט. בהמשך המאמר אנו נראה מתי ייעתר בית המשפט לבקשת ב”כ החייב ויעניק לו הפטר לאלתר וכן נראה מתי יהיו מצבים אשר למרות הכנסתו הנמוכה של החייב לא יינתן לו הפטר לאלתר.

משרדנו אשר במסגרת עבודתו נתקל בעשרות מצבים כלכלים שונים מבין את הקושי העצום של חייב אשר נתמך מקצבת ביטוח לאומי ובאופן טבעי כושר ההשתכרות שלו נמוך כך שהוא אינו מסוגל להתמודד עם הוצאות לא צפויות נוספות. משרדנו פועל במצבים כאלה למתן צו הפטר לאלתר והענקת חיים חדשים לחייב.

 

מהו הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

הליך חדלות הפירעון נפתח עם הגשת בקשת החייב לפשיטת רגל. בהתאם לרפורמה החדשה שנערכה בתחום, פתיחת ההליכים תעשה בהתאם לגובה סך החובות כך שבמצבים מסוימים תוגש הבקשה ישירות ללשכת הוצאה לפועל ואילו כאשר מדובר בחובות גדולים יותר יש להגיש בקשה לבית משפט השלום. מוזמנים לקרוא – איך מגישים בקשה לחדלות פירעון.

כולנו זוכרים ומכירים את ההליך הידוע בשמו “פשיטת רגל” אך בעקבות הרפורמה המדוברת, נחקק חוק חדש אשר מטרתו לשקם את החייב ולאפשר לו צ’אנס נוסף. חוק זה נקרא חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018.

השינוי שנערך בהליכים אלו משקף את רוחו ותפיסתו של המחוקק אשר שם לנגד עיניו את שיקומו של החייב יחד עם פירעון החובות. בהליכי חדלות פירעון בשונה מהליך פשיטת הרגל, אינטרס החייב גובר על אינטרס הזוכה ומטרת ההליך היא כולה שיקום כלכלי ולאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו.

במסגרת הצו לשיקום כלכלי, תיבנה לחייב תוכנית פירעון אשר יהיה עליו לדבוק בה ולשתף פעולה עם הממונה על הליכי חדלות פירעון וכן ייתר הצדדים המעורבים בטיפול בבקשה. שימו לב כי התשלום החודשי במסגרת תוכנית הפירעון נמוך באופן משמעותי מסך החובות הקיימים לחייב כך שבסופו של דבר יכול החייב לנהל חיי שגרה תקינים ולפרוע את החוב במקביל.

במסגרת הצו לשיקום החייב ינקטו דרכי פעולה נוספות להתמודדות עם התנהלותו הכלכלית הכושלת. כך למשל, תערך לו סנדה במסגרתה ילמד כללי התנהגות כלכלית נכונים. יוסבר לו היכן טעה ומה עליו לשפר לעתיד וכו’. על החייב לשתף פעולה שאם לא כן עלולה בקשתו להידחות. בתי המשפט בטרם ייתנו צו הפטר לחייב יבדקו את התנהגותו במסגרת ההליכים ורמת שיתוף הפעולה שלו.

 

כיצד נקבע צו התשלומים

אחד מהפעולות הנעשות במסגרת הליך השיקום היא בניית תוכנית פירעון לחייב. יחד עם זאת, ישנם מצבים בהם חייב אינו מסוגל להעביר כספים לקופת הגבייה שכן מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו זאת. חשוב לשים לב כי עצם העובדה שחייב נתמך כלכלית ע”י ביטוח לאומי אינה מספיקה לכשעצמה להעניק לו הפטר לאלתר. הנתון החשוב בהקשר זו הוא מהם דמי המחייה של החייב.

סעיף 162 לחוד חדלות פירעון ושיקום כלכלי קובע כי התשלומים החודשיים במסגרת הליכי חדלות יהיו בהתאם לכוש השתכרותו של החייב פחות הוצאה דמי מחייה בכבוד. דמי מחייה בכבוד ישתנו מאדם לאדם בהתאם לצרכיו וצרכי משפחות. לרוב מדובר על הוצאות מזון, טיפול רפואי וצריכים נוספים משתנים ממשפחה למשפחה.

במקרים רבים בהם חייבים מתכלכלים אך ורק מקצבה של ביטוח לאומי דמי המחייה שלהם ושל משפחתם עולה על כושר ההשתכרות שלהם כך שבסופו של יום הם אינם יכולים להעביר דבר לקופת הכינוס. במצבים כאלה, יערוך הממונה על הליכי חדלות פירעון דו”ח אשר יפרט את מצבו הכלכלי של החייב, העובדה כי הוא נתמך ביטוח לאומי ויגישו לערכאה המשפטית הרלוונטית.

לא אחת חייבים אשר משרדנו טיפל בהם נקלע למצבים בהם נתמכו על ידי ביטוח לאומי ללא כל הכנסה נוספת. משרדנו אשר הבין את חומרת המצב פעל לצמצום גובה התשלומים החודשיים כך שבסופו של דבר צו תשלומים חדלות פירעון החודשי עמד על סכומים מזעריים של 500 ש”ח לערך. חשוב לזכור כי טיפול נכון והבנת המצב הכלכלי של החייב לאשורו יכול לסייע רבות בטיפול בהליכי חדלות פירעון והפחתת סך התשלומים החודשיים.

 

פטור מתשלום בהליך חדלות פירעון והפטר לאלתר

חייב אשר דמי ההשתכרות החודשית שלו אינם עולים על דמי מחייתו יקבל צו הפטר לאלתר וכל החובות שהיו קיימים לו ערב הגשת הבקשה לחדלות פירעון ימחקו. סעיף 167 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא הכלל המנחה במקרה זה.

 

המשמעות של הפטר לאלתר עבור החייב עצומה. באמצעות הפטר זה ימחקו לחייב כל החובות שצבר לחובתו. החייב יוכל לצאת לדרך חדש נטולה נושים וחובות. אין ספק כי מדובר בצעד משמעותי עבור החייב ומשפחתו שעה שרק רגעים ספורים קודם לכן היו ברשותם חובות של אלפי שקלים.

 

אמנם, המדובר בצעד הפוגע בנושים פגיעה איומה אך כפי שצוין קודם לכן, מטרת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי היא להגן על החייב ולאפשר לו חיים חדשים.

 

מתי בכל זאת לא ייתנן הפטר לאלתר על אף הזכאות לכך

כפי שראינו קודם לכן, חייב אשר דמי ההשתכרות שלו אינם עולים על דמי המחייה יהיה זכאי להפטר לאלתר. יחד עם זאת, ישנם מצבים בהם למרות הזכאות לפטור לאלתר תהיה ראשית הערכאה המשפטית הדנה בבקשה שלא להעניק לחייב פטור זה.

  • חייב אשר לא שיתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים במסגרת הליך חדלות פירעון ולא פעל בהתאם לתוכניות שקבעו עבורו.
  • חייב אשר פעל לניצול ההליך המשפטי שלא כדין ושלא ביושרה.
  • חייב אשר לו מספר נושים פעל לתשלום החוב לנושה אחד כאשר בכוונתו להבריח נכסים ולנהוג של ביושרה.
  • חייב אשר התנהלותו הכלכלית הייתה מוזנת ברמה קשה. כמובן שמדובר בסעיף סל הדורש הפעלת שיקול דעת שכן כל מקרה המגיע להליך של חדלות פירעון התחיל בהזנחה.
  • חייב אשר במסגרת הליכי חדלות פירעון פעל בניגוד לאחת ההגבלות שהוטלו עליו וכתוצאה מכך נפגע ניהולו התיקין של ההליך.

אם כן, ישנם מצבים בהם למרות הזכאות של החייב להפטר לאלתר בית המשפט או רשם הוצאה לפועל יחליט כי התנהלות במסגרת ההליך אינה מצדיקה מתן הפטר ולכן הוא לא יוכל לקבל צו שכזה. מסיבה זו, חשוב לשתף פעולה באופן הדוק עם הגורמים המטפלים בתיק ובכך להבטיח את מתן ההפטר ויציאה לחיים חדשים.

 

טיפול משפטי בהליכי חדלות פירעון בפרט לחייבים הזכאים לצו הפטר לאלתר

ייצוג משפטי לחייבים המגישים בקשה לחדלות פירעון ושיקום כלכלי הם בגדר חובה. כפי שהוסבר במאמר זה על קצה המזלג, התנהלות מול הגורמים המשפטיים השונים במסגרת ההליך דורשת ידע, ניסיון וכמובן גם הכרת עולם המשפט. הדבר נכון ומדויק שבעתיים כאשר אנו מדברים על חייב אשר נתמך מקצבת ביטוח לאומי ודמי ההשתכרות שלו עולים על דמי המחייה.

חייב אשר אינו מסוגל להעביר כספים לקופת הליכי הכינוס חייב לערוך בדק בית מדוקדק ולראות כיצד הוא יכול לפתור זאת. במידה ואכן מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו זאת יש לפנות לממונה בתיק ולהציג בפניו את הנתונים. שיתוף פעולה ויושרה הם מילות המפתח בהצלחת ההליך ומתן צו הפטר לאלתר לחייב אשר אינו מסוגל לעמוד בתשלומים.

עורך דין חדלות פירעון, מנוסה ומקצועי הוא עורך דין אשר יכלו לקרוא את המפה באופן המדויק ביותר ובמידת הצורך לפנות בבקשה להפטר לאלתר בשל מצבו הכלכלי של הלקוח אשר אינו מאפשר לו לעמוד במסגרת תוכנית התשלומים שנקבע לו.

צו הפטר לאלתר זהו הפתרון המוצלח ביותר שיכול להיות לחייב אשר אין באפשרותו לעמוד בתשלומים החודשיים שנקבעו לו. צו הפטר יוביל למחיקת החובות באופן מידי ופתיחת דף חדש בחייו של הלקוח. עורך דין המתמחה בדיני בחדלות פירעון והוצל”פ יוכל לסייע לחייב לעבור באופן בטוח את הדרך עד למחיקת החובות ויציאה לחיים חדשים.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני הוצאה לפועל, פשיטת רגל וחדלות פירעון. אצלנו במשרד הלקוח מקבל את תשומת הלב המרבית עד לפרט הקטן ביותר ובהתאם לכך נבנית עבורו תוכנית לשיקומו ומחיקת החובות. למשרדנו ניסיון רב עם חייבים הנתמכים בביטוח לאומי וצווי הפטר לאלתר. פנה אלינו עוד היום ואנו נפעל למחיקת החובות.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן