ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון

בקשה לחדלות פירעון מתחילה הרבה טרם הגשת הבקשה עצמה פיסית במשרדי הנאמן על הליכי חדלות פירעון. כאשר חייב מגיע למסקנה כי אינו מסוגל לפרוע את החובות שצבר או כאשר מגיע למסקנה כי חוב עתידי הקיים לו אינו בר פירעון, בהחלט שיקול של פתיחת הליך חדלות פירעון הוא האופציה המשפטית האפשרית.

צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון - עו

צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון מתחיל עם הגשת בקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון בה מבקש החייב מהממונה לפתוח בהליכי חדלות פירעון ולאפשר לו לפרוע את החוב בהתאם לתוכנית הכלכלית שתוכן עבורו בסיומה יינתן לו צו הפטר. המדובר למעשה בצעד הראשון בהליך משפטי ארוך וממושך בו עושה החייב את הצעד הראשוני שלו בדרך למחיקת החובות ופתיחת דף חדש בחייו.

איך מגישים את הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, מה קורה לאחר מתן הצו וכיצד בסופו של דבר מקבל החייב את צו ההפטר המיוחל, כל זאת במאמר המפורט להלן.

 

מהו צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון?

כאשר חייב מגיע למצב של חדל פירעון, האפשרות הטובה ביותר עבורו היא להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון בקשה לשיקום כלכלי ומחיקת החובות. צו לשיקומו הכלכלי של החייב יינתן לאחר שהבקשה תוגש לממונה ויפורט בה את כל הסיבות הקיימות בנסיבות העניין לפתוח בהליכים.

צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון הוא למעשה הירייה הראשונה בהליך מחיקת החובות הידוע בשמו הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי. לפי החוק החדש, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018, שיקומו הכלכלי של החייב מוגדר כאינטרס על בהליך כולו וברוב המוחץ של המקרים גובר אף על אינטרסים של הנושים. מוזמנים לקרוא מאמר – מטרת חוק חדלות פירעון.

היה והחייב יעמוד בכל הדרישות המתבקשות להליכי חדלות פירעון, יורה הנאמן על מתן צו לפתיחת הליכים.  בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון יכולה להיות בקשת יחיד כלומר, מוגשת על ידי אדם פרטי ויכולה להיות על ידי חברה בע”מ או תאגיד. בקשה המוגשת על ידי חברה תוגש לבית המשפט המחוזי ללא תלות בשוויה הכלכלי.

 

מה יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון במסגרת הבקשה לשיקום כלכלי

כאשר חייב פונה לממונה על הליכי חדלות פירעון, עליו להציג לממונה דו”ח כלכלי מופרט המרכז את חובותיו ורכושו כך שניתן יהיה להבין מהו באמת מצבו הכלכלי. כמו כן, יש להציג לממונה בקשה מנומקת ומפורטת אשר תפרט ותסביר לממונה מדוע יש לפתוח בהליכי חדלות פירעון. על החייב להסביר ככל שניתן כיצד צבר את החובות ומה גרם לכך.

 

מה קורה לאחר מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון

עם פתיחת הליכים, יוכלו במהלך תקופת הביניים הנושים השונים להגיש תביעות חוב לממונה ולפרט את הכספים שהחייב אמור להשיב להם. תביעות חוב יוגשו לממונה בתוך 6 חודשים מיום פרסום הצו ובסיומם יכין הממונה דו”ח כלכלי אודות נכסיו וחובותיו של החייב ובהתאם לכך יורה על קיומו של דיון בבית המשפט או בלשכת הוצאה לפועל.

עד לקיום הדיון, יהיה על החייב לפרוע את חובותיו במסגרת תוכנית הפירעון שתוכן עבורו מידי חודש בחודשו ולעמוד בכל יעדי התוכניות שנקבעו עבורו. פרק הזמן הממוצע בין גיבוש תוכנית הפירעון ועד לדיון המשפטי אשר בו יוכרז על פשיטת הרגל, הוא לערך 18 חודשים. המדובר בפרק זמן ארוך וממושך אשר על החייב להמשיך ולדבוק בתוכנית ככתבה וכלשונה עד לסיומה.

הליך חדלות הפירעון מאפשר לחייב בסיומו לקבל צו הפטר לאלתר או הפטר מותנה הכול בהתאם להחלטת בית המשפט ומכורח הנסיבות. היה וקיבל החייב צו הפטר מותנה, עליו להמשיך ולעמוד בתוכנית הפירעון עד סיומה שאם לא כן צו ההפטר עלול להתבטל ולאחר מכן ישובו כל הליכי הגבייה שנפתחו נגדו לתחייה.

 

למה צפוי החייב במסגרת הליכי חדלות הפירעון

לאחר ההכרזה על החייב כפושט רגל, יטיל עליו בית המשפט הגבלות שונות הכול במטרה לקיים את ההליך המשפטי ולפרוע את החובות לצד שיקומו הכלכלי.  בין ההגבלות אשר רשאי בית המשפט או רשם הוצאה לפועל להטיל על החייב הן צו עיכוב יצאה מהארץ. עיכוב יציאה מהארץ יאסור על החייב לעזוב את גבולות המדינה עד לביטול ההחלטה או פקיעת ההליך.

המדובר בהגבלה חמורה אשר מצרה את חופש חירותו של החייב וצעדיו. במקרים בהם יש צורך חיוני לצאת את גבולות המדינה, ניתן להגיש לבית המשפט בקשה מנומקת ומפורטת מודע יש לאפשר לחייב לבטל את הצו ולו באופן זמני. יש לצרף ערבים מתאימים וכן כל אסמכתא אפשרית התומכת בבקשה. מומלץ לעשות זאת באמצעות עורך דין הבקיא בדיני הוצאה לפועל וחדלות פירעון על מנת להגדיל את סיכויי הבקשה והצלחתה.

 

אלו פעולות רשאי לנקוט החייב לאחר פתיחת הליכי חדלות פירעון

חייב המעוניין להביא לסיום ההליך המשפטי מהר ככל שניתן רשאי לפתוח בהסדר נושים ולהגיע עמם להסכם כולל לצורך מחיקת החובות. הסדר נושים בדרך כלל יעשה כאשר לחייב די אמצעים כלכלים בכדי לפרוע את החובות ולהגיע להסדר נושים באמצעות משא ומתן עם עורכי דין המייצגים את הצדדים.

הסדר נושים הינו הליך טוב לחייב במובן שהחייב יוכל לפרוס את החוב לתשלומים נוחים וארוכים ובנוסף אף להגיע להסדר למחיקת הריבית שהתווספה לחוב. בדרך כלל, הסדר נושים יעשה מחוץ לכותלי בית המשפט אך יאושר על ידי בית המשפט ובכך יסיים את ההליכים בתיק.

 

האם ישנה אפשרות להפסקת הליכי חדלות פירעון לאחר שכבר החלו מכל סיבה שהיא?

הליכי חדלות פירעון הינם הליכים ארוכים הנמשכים על פני מספר חודשים. במהלך תקופה זו על החייב לעמוד בכל היעדים שהוצבו לו ולפרוע את החוב כפי שנקבע בעניינו. חייב אשר לא יעמוד בתוכנית התשלומים שנקבעה עבורו, או חייב אשר ינצל את ההליך המשפטי שלא באופן ראוי והגון עלול להביא להפסקת ההליכים וחידוש ההגבלות שהוטלו עליו במסגרת התיקים השונים.

כאשר בית המשפט מתרשם כי החייב אינו פועל כשורה במסגרת ההליך המשפטי, סביר להניח כי  יורה על הפסקה מידית של התוכנית שנקבעה עבור החייב. חייב המעוניין לזכות בצו ההפטר ומחיקת החובות, חייב לשתף פעולה באופן מלא עם עורך דינו וכן ייתר הגורמים המייצגים בתיק. חוסר שיתוף פעולה לא רק שיחבל לחייב עצמו בהליך המשפטי אלא עלול אף להחזירו שנים אחורנית במובן של הגבלות וריביות שיוטלו עליו.

 

באיזה אופן יכול עורך דין לעזור לחייב אשר מעוניין להתחיל בהליכי חדלות פירעון

צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון הוא רק קצה הקרחון בכל ההליך המשפטי המורכב אשר נועד להביא למחיקת החובות וסילוקם. חייב המעוניין להתחיל בהליכי חדלות פירעון, מוכרח להבין את משמעות ההליך והשלכותיו. יש לזכור כי מדובר בתקופה ארוכה אשר על החייב לעמוד בה ללא הפרות או ביטולים.

תקופה ארוכה זו הכרוכה בביצוע הליכים משפטיים חייבת להיות מלוות על ידי עורך דין מקצועי המתמחה בדיני הוצאה לפועל וחדלות פירעון. הגשת בקשה לפתיחת הליכים כרוכה בבקשה מנומקת הנתמכת בדו”ח כלכלי המפרט את נכסיו ורכושו של החייב. יש לזכור כי לממונה קיימת אף סמכות לדחות את הבקשה מטעמים שימצא ובמידה והחייב לא עומד בתנאים לפתיחת ההליך.

על מנת להגדיל את סיכויי הבקשה וקבלתה, יש להגיש את הבקשה פעם אחת בצירוף כל המסמכים הנדרשים להוכחת חדלות הפירעון. תפקידו של עורך הדין בטיפול בבקשה הוא לא רק בהגשתה ובהמלצת הדרך בה על החייב לפעול, אלא ללוות את החייב בכל השלבים האפשריים בהליך עצמו עד קבלת צו ההפטר.

ליווי החייב יהיה בהגשת הדוחות עצמם לממונה אחת לחודשיים, ייצוג החייב במסגרת ההליך המשפטי אשר יתקיים בבית המשפט וכן בהגשת בקשות נדרשות אשר יש להגיש במסגרת ההליך. ליווי של עורך דין חדלות פירעון ללא ספק יגדיל באופן משמעותי את סיכויי הבקשה להתקבל ולמחוק לחייב את החובות הקיימים לו. מוזמנים לקרוא על – החלפת עורך דין באמצע הליך חדלות פירעון.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ בקיא ומתמחה בדיני הוצאה לפועל וחדלות פירעון. למשרדנו ניסיון עשיר בהגשת בקשות לחדלות פירעון ומחיקת חובות. משרדנו אף דואג ומוודא כי החייב יקבל את הליווי המשפטי הנדרש במסגרת כל ההליך המשפטי עד לשלב הסופי וקבלת צו ההפטר. השאירו לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליכם בהקדם. ניתן לקרוא גם על – קופות גמל בהליך חדלות פירעון.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן