ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

צו תשלומים חדלות פירעון

הליך חדלות פירעון כולל בתוכו מספר שלבים חיוניים לשיקום החייב עד למתן צו ההפטר המסיים את ההליך. לב ליבו של ההליך הינו צו התשלומים שיינתן לחייב במסגרתו יצטרך לפרוע את החובות שצבר ולהעביר לקופת הכינוס את התשלום החודשי הקבוע שיקבע בעניינו.

צו תשלומים חדלות פירעון - עו"ד עדי עקראוי ושות'

צו תשלומים חדלות פירעון למעשה היא תוכנית הנבנית ע”י הממונה על הליכי חדלות פירעון ונועדה לספק תשלום סמלי לחובות שצבר החייב לנושים הרבים. בהליך חדלות פירעון, נדרש החייב לשתף פעולה באופן מלא עם הגורמים המטפלים בבקשה ולעמוד במסגרת כל התוכניות שהוכנו עבורו.

במאמר זה נבחן ונראה מהו צו תשלומים, באיזה שלב במסגרת ההליך המשפטי הוא יינתן וכיצד יידע הנאמן להעריך נכונה את כושר ההחזר של החייב. נסקור גם בקצרה את הליך חדלות הפירעון   ונמליץ לחייב אשר נקלעו לחובו כיצד לפעול.

מוזמנים לקרוא – איך מגישים בקשה לחדלות פירעון.

צו התשלומים כחלק מהליך חדלות פירעון

הליך חדלות פירעון מתחיל עם הגשת בקשה מנומקת של החייב לממונה על הליכי חדלות פירעון. בעבר, הליך חדלות פירעון נקרא פשיטת רגל אך כיום בעקבות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018, הוסב שמו של ההליך המשפטי להליך חדלות פירעון. ניתן לקרוא מאמר – מטרת חוק חדלות פירעון.

לאחר שהממונה בדק את בקשתו של החייב ונעתר לה, יורה על צו לפתיחת הליכים. במסגרת מתן הצו לפתיחת הליכים, רשאים כל הנושים להגיש לממונה תביעות חוב וזאת בתוך 6 חודשים ממועד פרסום צו חדלות הפירעון. במועד זה, על החייב אף להגיש לממונה דו”ח מפורט ומסודר אודות נכסיו, רכושו ורכוש בני ביתו המתגוררים עמו.

לאחר שהממונה קיבל את הדו”ח המפורט, יערוך שיערוך וחישוב של כל נכסי החייב וכן כושר ההשתכרות שלו ובהתאם לכך יקבע את צו התשלומים. ברוב המוחלט של המקרים, מתן צו תשלומים יהיה נמוך באופן משמעותי מסך החובות שצבר החייב. הרעיון העומד מאוחרי הליך חדלות פירעון היא חתירה לשיקום כלכלי של החייב והחזרתו לדרך המלך.

צו תשלומים אשר אינו יאפשר לחייב להמשיך לנהל חיי שגרה בסופו של דבר לא ישרת את מטרת ההליך המשפטי ואף יסב נזק חמור יותר וגדול יותר. מסיבה זו, צו פתיחת הליכים חייב להיות באופן מאוזן אשר יאפשר לחייב להמשיך בשגרת חייו לצד פירעון החובות.

מוזמנים לקרוא גם על – פטור מתשלום בהליך חדלות פירעון.

כיצד נקבע כושר ההשתכרות של החייב

כאשר הנאמן או בית המשפט באים לבחון את כושר השתכרותו של החייב הם יבדקו מהו כושר ההשתכרות האמיתי שלי ולא נתונים שאינם משקפים נכונה את המצב. כאשר חייב מבקש לפתוח בהליכי חדלות פירעון, עליו להבין שגם הוא צריך להירתם למשימת פירעון החובות ולא לצפות שבית המשפט או הממונה יעשו זאת עבורו. מסיבה זו, על החייב להראות כי הוא ממצא את כושר ההשתכרות שלו ולא יושב וממתין לתוצאות ההליך המשפטי.

כך למשל, חייב אשר כושר ההשתכרות שלו גבוה ובעל פוטנציאל משמעותי להחזיר חלק ניכר מהחובות, בתי המשפט לא ימהרו להשית עליו צו תשלומים נמוך. חייב כזה, יצטרך לצאת לשוק העבודה ולמצוא משרה ההולמת את כישוריו וכושר ההשתכרות שלו. לדוגמא, ספר מפורסם אשר מבקש צו תשלומים של 1,000 ₪ בחודש כאשר הוא כלל אינו עובד בתקופת הליך חדלות הפירעון, אין כל סיבה שבית המשפט ייעתר לבקשתו. חייב שכזה יכול בקלות לצאת לשוק העבודה ולהגדיל משמעותית את כושר ההשתכרות שלו. במקרה כזה, בקלות בית המשפט רשאי להטיל עליו צו תשלומים גבוה העולה על 5,000 ש”ח או יותר.

מסיבה זו, חשוב כי כאשר מבקשים מהנאמן לקבוע את צו תשלומים  חדלות פירעון יש להציג את מלוא הנתונים הרלוונטיים מבלי להשמיט דבר. הצגת הנתונים וכושר ההשתכרות כפי שהם לא רק שיסייעו לחייב להבין היכן הוא עומד ולמה הוא צפוי במסגרת ההליך אלא יקלו אף הגורמים המשפטים המטפלים בו ובכך ההליך ימצא את עצמו בצורה האפקטיבית ביותר.

 

כינוס נכסים במסגרת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

הליך כינוס נכסים במסגרת בקשה לחדלות פירעון, פשיטת רגל, הוא אחד מהדרכים לסילוק החובות. לאחר חקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018, אינטרס שיקום החייב קיבל מעמד בכורה במסגרת ההליך והוא גובר על ייתר האינטרסים האחרים לרבות אלו של הנושים. במסגרת הליך חדלות פירעון, תערך תוכנית שיקום לחייב אשר במידה ויעמוד בה בדביקות יוכל לקבל בסופה צו הפטר אשר ימחק לו את החובות שהיו לו ערב הגשת הבקשה.

שיקום החייב אכן בעל ערך עליון בהליך חדלות פירעון. יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מהחובות שצבר החייב ומהנושים שבצדק רוצים להשיב לעצמם את כספם. מסיבה זו, לאחר מתן צו שיקום כלכלי לחייב ימונה נאמן אשר ירכז את נכסיו של החייב וימכרם במסגרת מכירה פומבית. מכירה פומבית כידוע הינה מכירה המתבצעת לקהל הרחב במסגרתה תתקבל ההצעה הגבוה ביותר והנכס יימכר למציע. באמצעות הכספים שיתקבלו בקופת הכינוס יפרע החוב.

חשוב לשים לב כי במסגרת כינוס נכסים בהליך חדלות פירעון לבית המשפט סמכות רחבה בכל הנוגע לכינוס ביתו של החייב. כאשר מדובר בבית יחידי של החייב הרי שבית המשפט לא יאפשר את כינוסו מבלי שהושגה לחייב דירה אחרת. הטעם לסיבה זו היא סיבה אנושית שכן אין אנו מעוניינים להותיר את החייב ובני משפחתו ללא קורות גג.

 

האם קצבה של ביטוח לאומי תחשב לצורך צו התשלומים?

בהתאם לסעיף 217 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי כספים אשר חייב מקבל מביטוח לאומי לא יכללו בקופת הכינוס ולא ניתן יהיה לקחת לו אותם. במכלול האיזונים הבין המחוקק כי חייב הנתמך בקצבאות של ביטוח לאומי אינו יכול להעשיר את קופת הגבייה באופן אחר ולכן על מנת שלא לפגוע לו בשגרת חייו קבע כי לא ניתן לכלול כספים אלו במסגרת הליך הכינוס.

 

מה המטרה העומדת מאחורי מתן צו תשלומים בהליך חדלות פירעון

לצו התשלומים שיינתן לחייב קיימת מטרה סמויה ומטרה גלויה. כאשר חייב פותח בהליך חדלות פירעון הוא למעשה מבקש מבית המשפט להעניק לו צו הפטר אשר ימחק לו את החובות שצבר. מחיקת החובות למעשה פוגעת אנושות בנושים אשר הלוו ממיטב כספם לחייב וכעת עומדים בפני שוקת שבורה ואינם יכולים להשיב לעצמם את הכספים.

המטרה הגלויה של צו התשלומים היא לרתום את החייב להחזר פירעון החובות שצבר ובכך לסלקם. אין ספק כי חובות יש להחזיר ועל החייב להבין זאת. המטרה הסמויה העומדת מאחורי צו זה היא הרצון לערב את החייב בהליך ככל שניתן ובכך יפנים את מעשיו ויבין כי התנהגותו הכלכלית הכושלת הייתה מעשה חד פעמי אשר לא יחזור על עצמו. שיתוף החייב בהליך הוא למעשה חלק משיקומו ומיצירת חברה תקינה יותר וטובה.

כיצד עורך דין יוכל לסייע בקביעת צו התשלומים

קביעת צו תשלומים חדלות פירעון היא דבר בעל השלכה כלכלית עצומה על החייב ובני משפחתו. חייב אשר ייקבע לגביו צו תשלומים גובה לא יוכל לעמוד בו ולבסוף יחזור לנקודת ההתחלה מבלי שעשה דבר לשיקומו. מסיבה זו, כאשר פונים לבית המשפט בבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון יש להיערך בהתאם ולהבין מהו כושר ההשתכרות שלנו.

חייב אשר יפתח את הליכי חדלות פירעון כשהוא מוכן, ערוך ומבין את שלבי ההליך, יוכל לצלוח אותו בקלות וללא הפתעות. תפקידו של עורך דין חדלות פירעון הוא לא מסתכם רק בטיפול משפטי גרידא אלא אף הכנת החייב לתהליך כולו וסיוע בפרטים הקטנים אשר יש בהם כדי להביא להצלחת ההליך. מוזמנים לקרוא גם על – עיכוב הליכים חדלות פירעון.

במקרים מסוימים כאשר נקבע צו תשלומים אך בשלב מאוחר יותר השתנו הנסיבות ויש צורך בהפחתת צו התשלומים, עורך הדין יוכל באמצעות הניסיון והכלים המשפטיים שרכש לפנות לגורמים הרלוונטיים ולבקש את הפחתת הצו לתשלום אשר החייב יוכל לעמוד בו.

אנו במשרדנו ערים לקשיים המוטלים על חייבים ובני משפחתם במסגרת הליך חדלות פירעון ומשכך אנו פועלים במלוא המרץ לפשט עבורם את התהליך ולהכינם ככל שניתן לצפוי להם עד לתחנה האחרונה וקבלת צו ההפטר. נקלעתם להליכי חדלות פירעון? דעו כי קיים פתרון משפטי ראוי והולם עבורכם. אל תתמודדו עם הקושי לבד פנו למשרדנו עוד היום ואנו נלחם עבורכם למחיקת החובות.

מוזמנים לקרוא גם על – ניהול עוסק מורשה בהליך חדלות פירעון. וכן מאמר – חדלות פירעון או פשיטת רגל.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן