ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

עורך דין פירוק חברה

אין ספק כי הרגע בו מתקבלת ההחלטה לפרק חברה הוא אחד הרגעים הקשים בתולדותיה. לעיתים, שנים של עבודה קשה, שאיפות, תקוות ואנרגיות עצומות יורדים לטמיון ונגוזים עם פירוק החברה. פירוק חברה הוא אמנם רגע עצוב אך גם רגע חשוב בו בעליה הבינו כי החברה אינה מסוגלת לפרוע את חובותיה ובכדי לצמצם נזקים נוספים התקבלה ההחלטה על פירוקה.

עורך דין פירוק חברה - עו"ד עדי עקראוי ושות'

אנו במשרדנו מודעים לקושי העצום הקיים בפירוק חברה לעיתים קושי מנטלי ולאו דווקא מצוקה כלכלית. אנו ערים לחוויה המטלטלת הפוקדת את בעלי החברה עם קבלת החלטה קשה ואנו פועלים לצידם ברגישות כתף לצד כתף על מנת שהליך הפירוק יעבור בשלום ללא טלטלות נוספות.

מתי קמה עילה לפירוק חברה

חברה אשר למרבה הצער נקלעת לקשיים כלכלים ואינה מסוגלת להמשיך ולתפקד עלולה למצוא את עצמה במסלול של פירוק. כמו כן, חברה אשר אינה מסוגלת לפרוע את חובותיה לנושים השונים ופעם אחר פעם אינה עומדת בהתחייבותה עלולה להיגרר להליך של פירוק שלא מרצונה זאת לאחר שהנושים שלה יעתרו לבית המשפט בבקשה לפירוק החברה. מצב זה נקרא חדלות פירעון.

חשוב לציין כי פירוק החברה יעשה כצעד אחרון במקום בו לא נותרה ברירה. השאיפה היא כי במקרה של קושי כלכלי יבנה תוכנית שיקום והבראה לחברה באופן שיאפשר לה להמשיך לתפקד. לאחר שכשלו כל הניסיונות ומוצו כל האמצעים תעבור החברה לשלב של פירוק.

קיימים שתי אפשרויות לפירוק חברה, האחד פירוק מרצון כלומר בעלי החברה החליטו כי החברה אינה מסוגלת להמשיך ולתפקד. האפשרות השנייה היא פירוק על ידי בית משפט. בקשה לפירוק חברה תוגש לרוב על ידי נושי החברה, בעל מניות בחברה או כל אדם אחר הטוען לחוב כספי כנגדה.

 

פירוק חברה מרצון

פירוק מרצון יעשה לאחר שמנהלי החברה, הדירקטוריון שלה ובעליה הגיעו למסקנה כי החברה אינה יכולה להמשיך בתפקודה התקין ולא ניתן לפרוע את חובות החברה. במקרה שכזה, אין צורך לפנות לבית המשפט או הוצאה לפועל בבקשה כזו או אחרת.

 

הליך הפירוק יחל עם מינוי מפרק אשר ירכז את נכסי החברה וייטול את סמכויותיהם של דירקטוריון החברה ומנהלי. המפרק אשר הינו עורך דין פשיטת רגל העוסק בפירוק חברות יעריך את שווי נכסי החברה ויפתח במשא ומתן עם נושי החברה. בשלב זה לא יוטלו הגבלות על החברה כפי שנהוג לעשות בהליך של פשיטת רגל וכן לא יצטרכו הצדדים לפנות לבית המשפט לקבל הנחיות מסוימות.

מוזמנים גם לקרוא מאמר על – תנאים לפירוק חברה מרצון.

 

יש לציין כי גם בהליך של פירוק חברה מרצון, רשאי בית המשפט להתערב בהליך הפירוק אם מצא לנכון לעשות זאת או אם ביקשו זאת הצדדים. פיקוח מטעם בית המשפט בפירוק חברה יכול למנוע מחלוקות שיתעוררו בשלב מאוחר יותר ויעזור לביצוע הפירוק ביעילות יותר.

 

השלבים לפירוק חברה מרצון

כאשר הוחלט על פירוק החברה מרצון יש להתחיל לפעול באופן מידי בהתאם להוראות החוק ולשם כך יש לבצע את הפעולות הבאות:

 

  • דירקטוריון החברה יחתום על תצהיר כושר פירעון בו החברה מתחייבת לפרוע את חובותיה לנושים השונים בתוך שנה מפירוקה. את התצהיר יש להגיש לרשם החברות לאחר שכל חברי הדירקטוריון חתמו עליו.
  • בעלי המניות של החברה ללא יוצא מן הכלל הסכימו לפירוק החברה מרצון. החלטה זו טעונה אישור גורף של כל בעלי המניות במסגרת אסיפה כללית שקיימו.
  • במסגרת האספה הכללית שערכו בעלי המניות, מונה נאמן לחברה אשר ירכז את נכסי החברה ויערוך דו”ח מקיף אודות מצבה הכלכלי וכושר הפירעון שלה. לאחר עריכת הדו”ח, יכנס הנאמן אסיפה של כל בעלי המניות ויציג להם את הדו”ח שערך.
  • לאחר שדירקטוריון החברה החליט על פירוקה מרצון, עליו להודיע על כך בתוך 7 ימים לרשם החברות. רשם החברות יעדכן את סטטוס החברה מחברה פעילה לחברה בפירוק מרצון.
  • במסגרת הליך הפירוק ידאג המפרק לחסל את חובותיה של החברה ולאחר מכן יגיש דו”ח מפורט לרשם החברות. מיד לאחר מכן ירשום רשם החברות את פירוק החברה ובכך תמה תקופתה.

 

פירוק חברה על ידי בית המשפט

תחילתו של הליך פירוק חברה על ידי בית משפט מתחיל עם הגשת בקשה לפירוקה על ידי אחד מנושי החברה, בנקים שהחברה צברה כלפיהם חובות או כל גורם אחר. כאשר החברה במצב של חדלות פירעון, יכולים נושיה לפנות לבית המשפט ולבקש כי ימונה לה כונס נכסים והיא תפורק.

עם קבלת הבקשה בבית משפט, רשאי בית המשפט לנקוט בהליכים שונים הקשורים לפירוק חברה ולאחר שהובן כי החברה אכן חדלה מלהתקיים ואינה יכולה עוד לפרוע את חובותיה ייתן בית המשפט צו פירוק חברה וימנה לה כונס נכסים. בית המשפט המוסמך לדון בבקשה לפירוק חברה הוא בית משפט מחוזי.

בשונה מהליך של פירוק מרצון הרי שבהליך של פירוק על ידי בית משפט לעיתים חלק מהדברים נעשים לא בהסכמתה של החברה ומתוך רצון לשמור ולהגן על טובת הנושים.

 

סדר עדיפות הנושים בפירעון החובות

עם פירוק החברה וחלוקת הרכוש שלה בין הנושים השונים עולה השאלה איזה נושה יפרע ראשון ומי יוותר לסוף. שאלה נוספת מעניינת שעולה היא מה דינם של עובדי החברה אשר לא קיבלו את משכורתם, האם הם קודמים לנושי החברה או שעליהם לפנות לביטוח לאומי לנטילת שכרם.

ובכן, בראש סדר העדיפות קיימים נושי החברה הקבועים שלה שהם בנקים או גופים אחרים. נושים אלא נמצאים ראשונים בסדר דין קדימה ולהם הזכות הראשונה ליטול את כספם מנכסי החברה. לאחר נושים אלה, ישנם נושים שאינם נושים מובטחים של החברה ובניהם נמצאים בין היתר עובדי החברה.

עם חלוקת רכוש החברה, זכאים עובדי החברה ליטול את משכורתם לפני ייתר הנושים הנוספים. היה והחברה לא מסוגלת לפרוע את חובותיה יפנו עובדיה למוסד לביטוח לאומי אשר זה ישלים להם את משכורתם עד לגובה תקרה מסיום.

 

פירוק חברה רק על ידי עורכי דין הבקיאים בתחום

השלב טרם פירוק חברה באופן טבעי כרוך בחוסר ודאות ובלבול רב. ההחלטות שמתקבלות בשלב זה לעיתים נטולות הגיון ועלולות לסבך את החברה מעבר למצבה הנוכחי. מעבר לכך, הליך של פירוק חברה באופן טבעי כרוך בביצוע פעולות משפטיות שונות אשר דורשות ידע ובקיאות בדינים שונים כגון הוצאה לפועל ופשיטת רגל.

ההחלטה שתיבחר בסופו של יום צריכה להתקבל לאחר שנשקלו כל השיקולים ונבחר המסלול המתאים והראוי לפירוק החברה. גם בפירוק חברה מרצון, יש לשכור את שירותיו של עו ד המתחה בתחום שכן רק בעל מקצוע מנוסה יוכל להעריך נכון את נכסי החברה והתשלומים שעליה יהיה להעביר לנושים.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ בקיא ומתמחה בפירוק חברות וייצוגן מול הנושים שלה. לעיתים מדובר בנושים כגון בנקים או גופים חזקים אחרים אך משרדנו לא נרתע ופועל במסירות וביעלות לפירוק החברה והסדרת חובותיה.

אין ספק כי פירוק חברה הוא הליך קשה בפרט לבעליה אשר הקימו אותה בעשר אצבעות וכעת צופים במפעל חייהם מתמוטט. אנו וצוות המשרד שלנו, נעשה הכול על מנת שהליך קשה זה יתבצע בצורה חלקה ונעימה ככל שניתן ויחד נפעל למטרה אחת משותפת פתיחת דף חדש ונקי ללא חובות ונושים.

בכל שאלה מוזמנים ליצור איתנו קשר – צור קשר.

במאמר זה דיברנו על:

שאלות תשובות

כאשר חברה הגיעה לצומת בה עליה להחליט לאן פניה מועדות ושאין באפשרותה לפרוע את החובות שצברה ככל הנראה תבחר החברה לנקוט בהליך של פירוק. מועד נוסף בו חברה יכולה לפתוח בהליכי פירוק הוא כאשר החברה הגיעה למסקנה כי היא אינה יעילה ורווחית.

לא קיימת רשימה סגורה לסיבות של פירוק חברה אך יחד עם זאת ניתן למנות מספר גורמים עיקרים לפירוק חברה. חובות אשר נצברו לחברה, החברה אינה יעילה ואינה רווחית, בעלי המניות של החברה לא הגיעו לעמק השווה בסוגיה כלשהי ומשכך החליטו על פירוק החברה.

עצם הפסקת תפעול החברה אינו אומר כי החברה פורקה. על מנת שהחברה תתפרק יש לפעול בהתאם לחוק ולפנות לרשם החברות בבקשה לפירוק החברה. חברה אשר לא פורקה יש לשלם אגרה שנתית בגינה וכן להגיש דוחות שנתיים לרשם החברות.

עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון יוכל לסייע לבעלי המניות של החברה להביא לפירוק החברה במהירות האפשרית עם מינימום הוצאות כספיות. עורך הדין יוכל אף לסייע לחברה לבקש בקשה לפטור מאגרה בעת הגשת הבקשה.

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן