ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

בקשה לפירוק חברה

בקשה לפירוק חברה מן הסתם מלווה בתחושות כבדות ובלבול רב. בעלי חברות רבים השותפים להליך הפירוק מדווחים על תחושות קשות והרגשה שמפעל חייהם נהרס. האמת היא כי הכוח המניע מאחורי הקמת החברה הוא חלומות ותקווה אשר מתנפצים לרסיסים עם הגשת בקשה לפירוק החברה.

בקשה לפירוק חברה - עו"ד עדי עקראוי ושות'

פירוק חברה יכול להיעשות על ידי החברה עצמה בהליך הנקרא פירוק חברה מרצון או על ידי הנושים שלה כאשר החברה נקלע לחדלות פירעון ואין ביכולתה לפרוע את חובותיה ולהמשיך לתפקד. בהמשך מאמר זה נראה מה ההבדל בין פירוק חברה מרצון לבין פירוק חברה על ידי בית המשפט.

חשוב לשים לב כי בהליך של פירוק חברה מעורבים שיקולים שונים ונסיבות משתנות אשר יש בהם כדי להשליך על הטיפול המשפטי כולו ותוצאותיו. משרדנו ער לקושי העצום הפוקד בעלי חברות שעה שמפעל חייהם קורס לנגד עיניהם ומשכך צוות המשרד הצטייד ארגז כלים משפטי מלא להתמודד עם הליך כואב זה.

 

מתי יינקט צעד של פירוק חברה

פירוק חברה הינו צעד אחרון בשרשרת הפעולות במהלך חייה של חברה. הלוואות שונות של החברה והתחייבויותיה הכספיות עלולות להובילה למצב של חדלות פירעון והעדר יכולת לפרוע את החובות שצברה. מוזמנים לקרוא על – פירוק חברה עם חובות.

כאשר חברה מגיע למצב בו אינה יכולה להמשיך לתפקד ואינה יכולה לפרוע את חובותיה יינקט הליך של פירוק החברה. הבקשה לפירוק החברה יכולה להיעשות על ידי החברה עצמה במסגרת של פירוק מרצון או על ידי הזוכים אשר יכולים להגיש תביעה לפירוק חברה לבית המשפט המחוזי. ראוי לציין כי הליך של פירוק חברה יעשה כצעד אחרון ולאחר שהובן כי החברה אינה יכולה יותר להמשיך בפעולתה. מוזמנים לקרוא בהרחבה על – פירוק חברת יחיד מרצון.

 

תהליך של פירוק חברה מרצון

פירוק חברה מרצון הוא הליך בו הפנימו בעלי החברה והדירקטוריון שלה כי החברה אינה יכולה להמשיך ולהתקיים ועדיף לפרקה מרצון ויפה שעת אחת קודם. בדרך כלל, בהליך של פירוק מרצון אין פניה לבית המשפט מצד הנושים והליך הפירוק מתבצע על ידי עורכי הדין המייצגים את הצדדים.

  • עם קבלת ההחלטה על פירוק החברה, יחתום דירקטוריון החברה על תצהיר כושר פירעון וישלח אותו לרשם החברות. רשם החברות יעדכן ברישומיו את בקשת החברה. היה ודירקטוריון החברה מונה מספר דירקטוריונים, תצהיר כושר הפירעון ייחתם על ידי כולם.
  • ביצוע אסיפה כללית של כל בעלי המניות של החברה. הודעה בדבר אסיפה הכללית תשלח לבעלי המניות 21 ימים לפחות טרם האיספה. בהסכמת בעלי המניות ניתן לקצר תקופה זו ולערוך את האיספה קודם לכן.
  • מינוי נאמן לפירוק החברה. באסיפה הכללית יחליטו בעלי המניות על פירוק החברה מרצון וימנו נאמן אשר יפעל לפירוק החברה ופירעון החובות לנושים. הודעה על כך תשלח לרשם החברות.
  • עם קבלת הודעת בעלי המניות לאחר האספה הכללית ישנה רשם החברות את סטטוס החברה מחברה פעילה לסטטוס של פירוק מרצון.
  • הנאמן אשר מונה באספה הכללית יפעל לפירוק החברה וסילוק החובות. לאחר מכן, יערוך דו”ח מסכם ויציגו באספה המסכמת של בעלי המניות.
  • לאחר עריכת הדו”ח המסכם וכינוס האספה הכללית, ישלח הנאמן לרשם החברות את הדו”ח וכן פרוטוקול מהאספה הכללית בתוך 7 ימים מכינוס האספה.
  • עם קבלת מסמכים אלו יעדכן רשם החברות את סטטוס החברה כחרה מחוסלת והיא תחדל מלהתקיים.

 

תהליך של פירוק חברה על ידי בית המשפט

בקשת פירוק חברה המוגשת לבית המשפט תידון בפני בית משפט מחוזי אשר יש לו את הסמכות להחליט אם לפרק את החברה אם לאו. במערך מגוון השיקולים הקיימים לבית המשפט, יבדוק בית המשפט מיהו הגורם המבקש וכן מה המניעים לבקשה זו. לחייב יש הזדמנות להגיש בקשה לבית המשפט ולנמק מדוע הוא סבור כי אין מקום לפרק את החברה.

היה ומצא בית המשפט כי מתקיימות העילות לפירוק החברה, יורה למתן צו פירוק חברה וימנה נאמן מטעמו שיקרא עורך דין פירוק חברה או מפרק. תפקדו של הנאמן בדומה לפירוק חברה מרצון הוא לכנס את נכסי החברה ולוודא כי החובות נפרעים. מוזמנים גם לקרוא – תנאים לפירוק חברה מרצון. מוזמנים גם לקרוא על – פירוק חברה לפי חוק חדלות פירעון.

 

מתי כדאי לפרק חברה מרצון

אם אתם בעלים של חברה ובתקופה האחרונה הבחנתם כי החברה נקלעת לקשיים כלכלים ואינה מסוגלת לסלק חובות הקיימים לה אולי אתם רגע לפני חדלות פירעון. מומלץ בטרם תתקבל החלטה על פירוק החברה לנסות ולשקמה ולבדוק כיצד ניתן בכל זאת לפרוס את החוב לתשלומים ולסלקו. פירוק חברה הוא הצעד האחרון בשרשרת הפעולות בחייה של חברה ויש לנסות ולהימנע ממנו בכל מחיר כמובן ככול וניתן למצוא אלטרנטיבה חילופית.

היה והגעתם למצב בו לא נותרו עוד ברירות והבנתם כי בקרוב תגיע החברה לנקודת על חזור ולא יהיה ניתן לחלצה מהמשבר הכלכלי שפקד אותה זה הזמן עם כל הצער והכאב להחליט על פירוק החברה מרצון. פירוק החברה מרצון בשלב זה ימנע סיבוכים נוספים ופניה של הנושים לבית המשפט.

פירוק החברה מרצון לרוב יעשה ברוח טובה ומתוך הסכמות בין בעלי המניות לנושים השונים וזאת בשונה מפירוק החברה על ידי בית המשפט שם הדברים יתנהלו לפי החלטת בית המשפט ולא בהכרח לפי רצון בעלי החברה.

סיבה נוספת לפתוח בהליכי פירוק חברה מרצון היא נקיטת צעד מנע מפני הבאות. כאשר בעלי החברה והדירקטוריונים שלהם נקלעים לסכסוך ואינם יכולים ליישר את ההדורים קיים חשש אמיתי של היווצרות חובות והתחייבויות אשר בעתיד ייתכן והחברה לא תוכל לעמוד בהן. במצב דברים שכזה, מומלץ לשקול את פירוק החברה כצעד מנע.

 

פירוק חברה רק על ידי עורך דין

כפי שכבר צוין לא אחת, עם כל הכאב והצער לעיתים יש מקרים בהם כדאי וצריך להגיש בקשה לפירוק החברה מרצון ולא להמתין לשלב בו הנושים פונים לבית המשפט. לעיתים, עורך דין חד עין ומקצועי אשר יטפל בבקשה לפירוק חברה יוכל ליתן פתרונות אחרים עדיפים על הפירוק ולמצוא מסלול לפירעון החובות אשר יותיר את החברה על כנה ולא בהכרח יביא לפירוקה.

פירוק חברה הינו הליך משפטי הכרוך בפרוצדורה וניהול תקין של הליך. משרדנו ער לעובדה כי פירוק חברה הינו צעד הכרוך בכאב ותחושות קשות ולכן במקרה שכזה ערוך הוא לטפל בלקוח במשנה זהירות תוך התחשבות מקסימלית ברצונותיו יחד עם ראיה מקצועית לטווח ארוך.

לא אחת צוות משרדנו המליץ ללקוח לחשוב פעם נוספת בטרם יחל את פירוק החברה ואף פרס בפניו פתרונות של ממש להחייאת החברה ושיקומה. טיפול משפטי על ידי עורך דין הבקיא בדיני הוצאה לפועל ופירוק חברות אינו כרוך רק בטיפול נקודתי אלא בראייה לטווח ארוך ומתן מעטפת משפטית מושלמת ללקוח.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ הינו משרד המתמחה בדיני הוצאה לפועל, פשיטת רגל חדלות פירעון ופירוק חברות. משרדנו מונה צוות עורכי דין הבקיאים בעולם המשפט ובידיהם הכלים המתאמים לסייע ולמצוא פתרונות מקיפים ולא רק פירוקה של החברה.

החברה שברשותכם נקלעה למשבר ואתם סבורים כי הגיעה העת לפרקה? דעו לכם כי בעזרת סייעו משפטי מקצועי תוכלו לצלוח את הליך זה ברוח טובה ככל שניתן. צרו עמנו קשר עוד היום ואנו נפעל עבורכם למזעור הנזקים ופירוק החברה מהר ככל שניתן. מוזמנים לקרוא בהרחבה על – פירוק חברה לא פעילה ע”י עורך דין.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן