ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

פירוק חברה לא פעילה ע”י עורך דין והימנעות מקנסות

במקרים רבים, בדרך כלל בהעדר יכולות כלכלית, חברות רבות חדלות מכל פעילות עסקית ולמעשה אינן מתפקדות יותר. יש לזכור כי ניהול חברה דורש הגשת דו”ח שנתי לרשם החברות בין אם החברה פעילה ובין אם חברה לאו. כמו כן, אחזקת חברה דורש תשלום אגרה שנתית. האגרה השנתית תשלום גם עבור חברות לא פעילות וכל עוד לא החל הליך הפירוק שלה.

פירוק חברה לא פעילה - עו"ד עדי עקראוי ושות'

חשוב לזכור כי הותרת חברה לא פעילה עלולה לעלות ביוקר לבעליה ולגרום להם לתשלום כספים מיותרים. חברה אשר לא תגיש דוחות בזמן או לא תשלם את האגרות המוטלות עליה צפויה לקנסות כספיים וסנקציות שונות שיוטלו על ידי רשם החברות. כאשר חברה מגיע לנקודה בה היא מפסיקה לתפקד, יש לשקול בכובד ראש את המשך אחזקתה. במידה ונערכת תוכנית לשיקום החברה, הרי שקיים טעם להשאירה אך ככל ועתידה לא ברור מומלץ לפתוח בהליך פירוק חברה לא פעילה ובכך להימנע מקנסות מיותרים.

במאמר זה נבדוק ונראה מתי ניתן לפתוח הליך פירוק מרצון, אלו פעולת יש לבצע בהליך זה ומדוע מומלץ לשקול צעדים היטב בטרם תתקבל החלטה על פירוק החברה.

מהן הסיבות לפירוק חברה

הסיבה המרכזית לפתיחת הליך פירוק חברה מרצון היא כושר הפירעון שלה. כאשר סך חובות החברה עולה על שווי הנכסים שלה או כאשר חובות עתידים של החברה צפויים שלא להיפרע קמה ועומדת לחברה עילה לפירוקה.

סיבות נוספות הקיימות לפירוק חברה הן הפסקת פעילותה או סכסוך בין בעלי המניות שלה. כאשר חברה אינה פעילה יותר הרי שאין טעם להמשיך להחזיקה שעה שיש לשלם אגרה שנתית עבור פעילותה וכן הגשת דוחות שונים לרשם החברות. הליך פירוק חברה יכול שיעשה מרצון על ידי החברה עצמה ויכול שיעשה על ידי הנושים שלה בהליך כפוי.

כיצד ניתן לפתוח בהליכי פירוק חברה מרצון

הליך פירוק חברה מרצון ייפתח עם הגשת תצהיר כושר פירעון החתום בידי כל הדירקטורים של החברה. בתצהיר יפרטו הדירקטורים את הסיבות לפירוק החברה ויצהירו כי לאחר בדיקה מעמיקה הבינו כי החברה לא תוכל לפרוע את החובות שצבר בתוך תקופה של שנה.

לאחר מתן תצהיר כושר פירעון, תכנס החברה אספה כללית של בעלי המניות בתוך 90 ימים ממועד מתן הצו ותמנה נאמן לחברה אשר ידאג לפירוקה. על הנאמן מוטלת האחריות להודיע לנושי החברה כי החברה פתחה בהליך לפירוק מרצון. תפקידו של הנאמן אף להיכנס בנעלי החברה ולנהל את נכסיה. בין היתר יכריע הנאמן בתביעות חוב וישלם את החובות שיצרה החברה.

 

עם סיום תפקידו, יכנס הנאמן שוב אספה כללית של הנושים ויציג בפניהם את הדו”ח המסכם. לאחר מכן ובתוך שבעה ימים, יודיע הנאמן לרשם החברות כי התקיימה האספה המסכמת ויצרף את פרוטוקול האספה. עם קבלת מסמכים אלו ,ירשום הרשם את פירוק החברה וממועד זה תהיה החברה מחוסלת ותחדל מלהתקיים.

מדוע מומלץ לפרק חברה אשר אינה פעילה

השארת זנבות היא תמיד דבר שאינו מומלץ. כאשר אנו מדברים על פירוק חברה לא פעילה הרי שחשוב לזכור כי חובת הגשת דו”ח שנתי בגינה שריר ועומד אף אם החברה אינה פעילה. כמו כן, תשלום האגרה השנתי אף הוא שריר ועומד ואינו ניתן לביטול אם החברה חדלה מלהתקיים וטרם פורקה.

מעבר להותרת הליך פתוח חי ונושם, הרי שחברה לא פעילה עלולה לסבך את בעליה בקנסות כספיים וסנקציות נוספות כפי שנראה בפסקה הבאה. חברה שאינה מתפקדת, אין כל סיבה להשאירה אלא אם אכן נערכת תוכנית שיקום מקיפה לחברה ובעליה מתכננים להחיות אותה.

מהן ההשלכות הנובעות מאי פירוק חברה לא פעילה

תיקון 10 לחוק החברות העניק סמכויות רחבות לרשם החברות לאכוף את התקנות והחוקים על חברות ולוודא כי הן פועלות כנדרש. במסגרת הסמכויות שהעניק המחוקק לרשם החברות, הוא יהיה רשאי להטיל קנסות על חברה אשר לא הגישה דוחות בזמן.

אי תשלום האגרה השנתית עלול אף לסבך את בעלי החברה כך שלרשם החברות תהיה סמכות לאסור עליה להתמזג עם חברות אחרות או לאסור על רישום שיעבוד על שמה. רשם החברות רשאי אף להטיל סנקציות אישיות על הדירקטורים של החברה ולהגביל אותם מפעילות. מסיבה זו, חברה לא פעילה מומלץ לפתוח בהליכי פירוקה מהר ככל שניתן ובכך להימנע מקנסות וסנקציות שונות.

מה צריך לבדוק בטרם פותחים בהליך של פירוק חברה

כפי שציינו קודם לכן, פירוק חברה מרצון דורש חתימה של כל הדירקטורים שלה על תצהיר כושר פירעון. בטרם יפתח הליך הפירוק, יש לוודא כי כל הדירקטורים של החברה רשומים במרשמי רשם החברות ורק לאחר מכן לערוך את תצהיר כושר הפירעון.

חברה אשר לה בעל מניות יחד, יכולה לפתוח בהליך פירוק מקוצר ובאופן זה לסיים במהירות יחסית את חיי החברה ופירוקה.

איך עורך דין יכול לסייע לי בפירוק חברה לא פעילה מרצון

הליכי פירוק חברה מרצון לרוב נעשים כאשר כושר הפירעון של החברה מאפשר לה לפרוע את חובותיה ולחסלה. יחד עם זאת, הליכי פירוק מרצון יכולים להיעשות גם כאשר לחברה אין יכולת להשיב את החובות שצברה וזאת כאמור באמצעות הגשת תצהיר כושר פירעון.

התמהמהות בפירוק חברה לא פעילה עלול לגרום להשלכות כבדות משקל על בעלי החברה והדירקטורים שלה. כפי שראינו קודם לכן, מעבר לסנקציות והקנסות הצפויים לחברה ניתן אף להטיל הגבלות שונות אישיות על הדירקטורים שלה. אין כל סיבה כי חברה שחדלה מלהתקיים תמשיך ותעמוד ותגרום לבעליה להיסתבכויות מיותרות.

פירוק חברה לא פעילה דורש הכרת ההליך המשפטי וזריזות. עורך דין פירוק חברה הבקיא בדיני חברות יוכל בקלות לסייע לכם לפרק את החברה במהירות האפשריות ובכך להימנע מקנסות מיותרים. לעורך דין גם היכולת והכלים המשפטיים לבצע את הליך הפירוק בצורה אפקטיבית ללא קשיים והפתעות בדרך.

משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני חברות ובפירוקן. בטרם אנו פותחים בהליך של פירוק חברה אנו מוודאים כי אכן אין כל סיכוי לשיקום החברה ופירוקה הוא הצעד המתבקש. פנו אלינו עוד היום ואנו נסייע לכם בפירוק החברה והימנעות מקנסות והגבלות מיותרים.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן