ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

פירוק חברה מרצון בהליך מזורז

פירוק חברה מרצון בהליך מזורז הוא הפתרון הטוב ביותר עבור חברה אשר הפכה להיות לא רווחיות יותר ובעליה מעוניינים לחסלה במהירות האפשרית. חברה לא פעילה היא חברה הגורמת בזבוז כספים אדיר לבעליה ואף עלולה לסבכם בסנקציות כאלה ואחרות עם רשם החברות.

פירוק חברה מרצון בהליך מזורז - עו"ד עדי עקראוי

יש לזכור כי גם אם החברה אינה רווחית אין די בהפסקת פעילותה ובכך לצאת ידי חובה. יש צורך לפרק את החברה באמצעות רשם החברות ובכך להביא לחיסול החברה באופן מלא וחוקי.

במאמר זה נראה כיצד ניתן לפרק חברה בהליך מזורז מבלי ובמהירות על מנת למנוע נזקים עתידים. נראה גם מדוע בעלים של חברה ירצו לפרקה ומה הדרך המומלצת לעשות זאת בצורה יעילה וללא קשיים מיותרים.

 

הסיבות העיקריות לפירוק חברה

כאשר אנו מדברים על פירוק החברה מרצון הליך פירוק החברה יעשה לאחר שבעלי המניות שלה החליטו כי ברצונם לפרק את החברה ולחסלה. בשונה מפירוק שנעשה על ידי נושים פירוק על ידי בעלי המניות שלה שונה וניתן לעשות זאת במהירות ובהתאם לכללים הקבועים בחוק. אם כן, הסיבות העיקריות לפירוק חברה מרצון יכול להיות בין היתר מהסיבות הבאות:

  • החברה אינה רווחית – כאשר החברה אינה מכניסה כסף יותר ואינה רווחית לבעליה אין יותר טעם להמשיך ולהחזיק בה. חיסול החברה במקרה זה הוא אינטרס על של בעלי המניות שלה. יש לזכור כי עד שהחברה לא תחוסל יש לשלם אגרה שנתית עבור אחזקת החברה וכן להגיש דוחות לרשם החברות באופן תדיר.
  • בעלי המניות של החברה לא הגיעו לעמק השווה ביחס להמשך הפעלתה של החברה – כאשר פותחים חברה יש צורך להגדיר את מטרות החברה והאינטרסים המשותפים שלה. כאשר בעלי המניות של החברה אינם מצליחים למצוא את עמק השווה ביחס להמשך ניהול החברה הרי שיש מקום לפרקה ולשים קץ לחיה.

כמובן כי אין רשימה סגורה של סיבות אפשריות לפירוק החברה מרצון. כל סיבה המתקיימת בנסיבות העניין אשר הרעיון העומד במרכזה הוא לחסל את החברה ולהפסיק את אובדן הכספים אשר היא גורמת לבעליה היא רלוונטית ומתאימה. כמובן כי ההמלצה היא להיוועץ עם עו”ד המתמחה בתחום בטרם תתקבל החלטה כלשהי.

 

פירוק חברה – הבסיס המשפטי

עד לא מזמן פירוק חברה היה מתבצע בהתאם למסלול פשיטת רגל הידוע והמוכר. כיום, בעקבות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018 בקשה לפירוק חברה יעשה לפי החוק החדש כפי שבקשתו של יחיד תוגש. חדלות פירעון של חברה יעשה כאשר החברה אינה מסוגלת יותר לפרוע את החובות שלה או כאשר בעלי המניות של החברה מעוניינים לפרק אותה.

 

חוק חדלות פירעון הוא חוק המאפשר להביא לפירוק החברה בסופו של דבר ומחיקת החובות שצברה. בהתאם לבקשת חדלות פירעון של יחיד, כאשר חברה פותחת בהליכי חדלות פירעון עליה לעבור הליך שיקום ובסופו של דבר לאחר שההליכים המשפטיים יסתיימו תוכל לקבל צו הפטר ומחיקת חובות.

 

התנאים לפירוק החברה בהליך מזורז

פירוק חברה מרצון בהליך מזורז יעשה כאשר החברה לא פעילה יותר ואינה רווחית. פירוק החברה יעשה בהתאם לסעיף 342מא לחוק החברות. בהתאם לסעיף זה, החברה תחוסל בהתקיים התנאים הבאים:

  1. החברה אינה פעילה יותר. כלומר החברה אינה מתפקדת ואינה רווחית.
  2. אין לחברה נכסים.
  3. אין לחברה חובות כספים. לעניין סעיף זה חוב של החברה עבור אגרה שנתית אינו נחשב חוב. יש לציין כי ניתן לבקש פטור מתשלום אגרה שנתית של פירוק החברה.
  4. אין לחברה הליכים משפטיים תלויים ועומדים כנגדה. הליכים משפטיים לרבות הליכים פלילים וכן כל הליך משפטי אחר.

בהתקיים כל התנאים המצוינים לעייל הרי שהחברה הופכת להיות לא פעילה יותר ורשאית לפתוח בפירוקה ולהגיש בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז.

 

פירוק החברה מרצון בהליך מזורז הלכה למעשה

לאחר שראינו מהם התנאים לפירוק חברה מרצון וכן מדוע כדאי לפרק חברה כאשר מדובר בחברה שאינה רווחית כעת נראה כיצד הליך פירוק החברה מתבצע הלכה למעשה. שלבי פירוק חברה מרצון כוללים בין היתר את השלבים הבאים:

  • הדירקטורים של החברה יערכו טופס המציין כי החברה אינה פעילה יותר וכן היא עומדת בכל התנאים הקבועים בסעיף 342מא לחוק החברות. זהו תנאי סף לפירוק החברה מרצון.
  • קבלת הסכמת בעלי המניות של החברה לפירוקה. הסכמת בעלי המניות תעשה באמצעות אסיפת בעלי המניות אשר ייתנו הסכמתם לפירוק החברה.
  • מינוי נאמן – עם החלטת בעלי המניות של החברה להביא לפירוקה תמנה החברה נאמן אשר יהיה אחראי על מכירת נכסי החברה, פירעון החובות שצברה וכו’. עם סיום תפקידו, יערוך הנאמן דו”ח מפורט אודות פעולותיו ויעבירו לרשם החברות.
  • הגשת בקשה לפירוק החברה בהליך מזורז. את הבקשה בליווי תצהירי הדירקטורים שלה יש לשלוח את מסמכים אלו לרשם החברות על מנת שיעדכן במרשמיו את הבקשה שהוגשה.

לאחר שרשם החברות יקבל לידיו את הקשה לפירוק חברה, יפרסם את הבקשה באתר משרד המשפטים ולמתנגדים לפירוק החברה קיימים 90 ימים מיום הפרסות להגיש את התנגדותם לפירוק החברה. במעמד הבקשה לפירוק החברה, ניתן להגיש בקשה לפטור מאגרה אשר ידון ויכריע בה רשם החברות.

 

פירוק חברה באמצעות עורך דין

פירוק חברות היא פעולה אשר כרוכה בלא מעט חששות ושאלות רבות. עורכי דין המלווים את החברה בעת פירוקה יוכלה לסייע לה להבין כיצד עליהם לפעול ובאיזה אופן להתנהג. בדרך כלל, כאשר מפרקים חברה הדבר כרוך בהגשת טפסים ובקשות שונות לרשם החברות ויתר הגורמים המעורבים בהליך פירוק החברה.

כמו כן, פירוק חברה כרוך בתשלום אגרה אשר ניתן לבקש פטור ממנה עם הגשת הבקשה לפירוק החברה. פירוק חברה מרצון בהליך מזורז אמנם הוא הליך די מהיר וקצר אך יש לזכור כי הוא יעשה אך ורק לאחר שבעלי המניות הסכימו לכך וכאשר החברה עומדת ביתר התנאים הקבועים בסעיף 342מא לחוק.

עורך דין המלווה את פירוק החברה יסייע לחברה לשמור על הזכויות שלה וכן יוודא כי החברה אינה נגררת לחובות כספיים נוספים ויוצרות חובות. הכלל החשוב ביותר הוא כי חברה לא רווחית היא חברה הגורמת נזקים לבעלים שלה ולכן קיים צורך הכרחי לפרקה ויפה שעה אחת קודם.

סיוע של עורך דין פירוק חברה המתמחה בדיני חדלות פירעון בנסיבות העניין הוא דבר נחוץ לפירוק החברה בהליך חלק ובטוח. חברתכם אינה רווחית ואתם מעוניינים לפרקה? זה הזמן להשאיר לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליכם בהקדם.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן