ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

צו פירוק חברה – מה משמעותו?

כפי שנראה במאמר זה פירוק חברה יכול להיעשות מרצון דהיינו פירוק מרצון על ידי בעלי המניות שלה ויכול להיעשות גם על ידי בית המשפט כאשר בקשת פירוק מוגשת על ידי הנושים שלה. צו פירוק חברה הוא למעשה הירייה הראשונה בהליך פירוק החברה וסיום חייב במרשם החברות. פעמים רבות הליכי פירוק החברה כרוכים בקשיים רבים ולא אחת בעליה החברה היו מעוניינים כי החברה תמשיך בפעילותה אך בשל חוסר מזל נקלעה החברה לקשיים כלכלים ואינה מסוגלת להמשיך בתפקודה.

צו פירוק חברה - עו"ד עדי עקראוי ושות'

כפי שנסקור מיד, צו לפירוק חברה יינתן בהתקיים שלושה מצבים כאשר בכל אחד מהם תנאים שונים ופעולות שונות אשר על בעלי החברה ומניותיה לבצע. חשוב לזכור כי כאשר מפרקים חברה, יש לוודא כי כל הפעולות הנדרשות מתבצעות בהתאם לחוק ולאחר שהתקבל ייעוץ משפטי מתאים וראוי על ידי עורך דין פירוק חברה המתמחה בדיני חברות וחדלות פירעון.

 

מהן הסיבות הנפוצות לפירוק חברה ובאילו מצבים תוגש בקשה לפירוקה

רבים שואלים מדוע בעצם לפרק חברה? האם פירוק חברה הוא לא מעשה אשר נעשה על ידי נושי החברה בלבד כאשר החברה נקלעה למצב של חדלות פירעון? ובכן מענה לשאלה זו מורכב ממספר תשובות.

  • פירוק חברה מרצון על ידי בעלי המניות שלה יכול להתרחש כאשר בעלי המניות בחברה אינם מסתדרים בינם לבין עצמם ולא מצליחים ליישר את ההדורים בניהם. על מנת לסיים ולחסל את חייה המשפטיים של החברה, כל אחד מבעליה רשאי להגיש בקשה לפירוקה. כמובן שלפירוק מחברה מרצון יש לבצע את השלבים הנדרשים לפירוקה כך שבסופו של יום תחדל להתקיים מכוח החוק. מוזמנים לקרוא על – פירוק חברת יחיד מרצון.
  • פירוק חברה מרצון יכול להתרחש אף במצב בו החברה נקלעה להליכי פשיטת רגל ובקרוב לא תוכל לפרוע את החובות העומדים לה. פשיטת רגל במובן זה יכול להתרחש אף כאשר החברה צברה חובות ובקרוב לא תוכל לפרוע אותם. בעלי המניות של החברה אשר מבחינים בדבר זה יכולים להקדים תרופה למכה ולפתוח בהליכי פירוק עוד טרם תקלע למצב בו לא תוכל לפרוע את חובותיה.
  • פירוק חברה על ידי הנושים שלה. כאשר בעלי החברה אינם מעוניינים לפרק את החברה אך למרבה הצער צברה החברה חובות ואינה מסוגלת לפרוע אותם רשאי אדם אחר שאינו נמנה על בעלי החברה להגיש לבית המשפט בקשה לפירוק החברה. לאחר בדיקת מכלול נתוני הבקשה רשאי בית המשפט לקבלה או לדחותה. בדרך כלל, כאשר קיים סיכוי לריפוי החברה ושיקומה בית המשפט לא ימהר להורות על פירוקה.

 

פירוק חברה – שלושת הדרכים בהן יכול להתרחש הליך זה

כפי שצוין קודם לכן, קיימות שלוש דרכים בהן יכול להתרחש הליך פירוק חברה וסיום חייה. שלושת הדרכים הן כדלקמן:

  • פירוק על ידי בית המשפט. במצב שכזה הליכי הפירוק כאשר למשל החברה אינה פעילה במשך תקופה עולה על שנה או כאשר הוגשה לבית המשפט בקשה לפירוק החברה, ע”י מינוי מפרק.
  • פירוק מרצון. פירוק מרצון הינו מצב בו בעלי המניות של החברה החליטו כי ברצונם לפרק את החברה ללא התערבות בית המשפט המחוזי. במצב שכזה, לבית המשפט אין כל התערבות מצדו והחברה תנהל את עניינה בהתאם לכלליה.
  • פירוק חברה בידי בית המשפט. צו פירוק חברה בהליך כזה אמנם נעשה מרצון אך יחד עם זאת מתבצע תחת פיקוחו של בית המשפט אשר לוקח חלק פעיל בהליך הפירוק.

כל אחד משלושת הדרכים הללו הינו למעשה השלב הראשון בהליך פירוק חברה בע”מ / פרטית  ובהתאם לנסיבות העניין יקבע באיזה אופן לפעול וכיצד לבצעו.

 

מהן ההשלכות של מתן צו פירוק חברה וכיצד בפועל הלכה למעשה בא הדבר לידי ביטוי

עם מתן צו לפירוק חברה ישנן השלכות לא מעטות על החברה וחייה. כך למשל יעוכבו כל ההליכים המתקיימים כנגד החברה ולא ניתן יהיה לפתוח כנגדה בהליכים חדשים למעט תביעות חוב של נושים מובטחים בהתאם לסעיף 267 לפקודת החברות.

ההשלכות של מתן צו פירוק חברה - עו"ד עדי עקראוי ושות'

חברה אשר ניתן לגביה צו פירוק ימונה לה כונס נכסים מטעם כונס הנכסים הרשמי אשר יכנס את נכסי החברה ויפעל לסילוק החובות שצברה באמצעותם.

תפקידו של הכונס הרשמי במקרה זה הוא למצות את מלוא האפשרויות הקיימות מנכסי החברה כך שבסופו של יום ניתן יהיה להביא לסילוק החובות שנצברו עד תומם. פירוק החברה עצמה אף יקנה לעובדי החברה יכולת לפנות לביטוח לאומי לקבל את שכרם אשר לא שולם להם על ידי החברה. צו פירוק חברה מאפשר במילים פשוטת לבית המשפט ליטול לדיו את הסמכויות לניהול החברה ולפזרם בין הגורמים הרלוונטיים אשר יטפלו בחובות שצברה ויפרקו אותה הלכה למעשה.

 

צו פירוק החברה הוא עוד צעד בשרשרת הפעולות לסיום חייה של החברה וחיסולה

כאשר אנו מדברים על פירוק חברה יש לשים לב כי פירוק חברה במובן שאנו מכירים אינו בהכרח משקף את רוח החוק. בהתאם לחוק, פירוק חברה אינו אומר שדי בהפסקת פעילות החברה ובכך לסיים את חייה. פירוק חברה הינו למעשה פעולה אקטיבית אשר יש לבצע על מנת שהחברה תחוסל בסופו של יום על ידי רשם החברות ותסיים את תפקודה.

חברה פעילה אשר לא חוסלה על ידי רשם החברות דורשת טיפול מתמיד ותשלומי אגרות מידי שנה. אי הגשת דוחות שנתיים או אי תשלום אגרות הרלוונטיות עלול לסבך את החברה בהליכים משפטיים אל מול רשם החברות ובמקרים מסוימים אף להביא למצב בו מוטלים סנקציות ועונשים באופן אישי על בעלי החברה. מסיבה זו מומלץ לכל בעלי חברה לפעול במהירות כאשר החברה נקלעת להליכי חדלות פירעון על מנת שניתן יהיה לסיים את חייב במהירות האפשרית.

 

מהם היתרונות הקיימים בטיפול על ידי עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון כאשר החברה נקלעת להלכי פירוק

פירוק חברה כפי שראינו קודם לכן יכול להיעשות ממגוון סיבות אפשריות כאשר המשותף לכולן הוא הרצון להביא לסיום תפקודה וחיסולה. פירוק חברה יכול שיעשה מרצון ויכול שיעשה ע”י בית המשפט הכול בהתאם לנסיבות יתר הדברים המתקיימים בכל אירוע ואירוע. עורך דין העוסק בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי יוכל לסייע לבעלי החברה לקבל את ההחלטה הנכונה בנסיבות המקרה ולוודא כי אכן הצעד הנכון הוא דווקא פירוקה ולא שיקומה.

עורך הדין המלווה יוכל אף לסייע לחברה להבין מהם השלבים אשר עליה לנקוט כאשר הקבלה ההחלטה על פירוק החברה. יש לציין כי מדובר בשלבים משפטיים ארוכים ומגוונים אשר על החברה לצלוח עד לתחנה הסופית והיא חיסולה על ידי רשם החברות.

מעבר לכך, הליכי צו פירוק חברה טומנים בתוכם פעולות משפטיות רבות כגון כינוס אסיפת נושים, עריכת תצהירים וכו’ אשר על החברה לבצע בטרם תחוסל החברה. עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון ילווה את החברה ויסייע לה לבצע את הפעולות הנדרשות שלב אחר שלב עד לתחנה האחרונה בה תוכל לסיים את חייה ותחוסל.

אין ספק כי לסיוע של עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון וחברות יתרונות רבים בפירוק החברה. משרדנו מתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי לצד פירוק חברות. חברתכם נקלעה להליכי חדלות פירעון או הנכם מעוניינים לפרקה? צרו עמנו קשר עוד היום ואנו נדאג לסייע באמצעות פניה לכל הגורמים כולל לרשם החברות, לנושי החברה וכן נעזור לכם לצלוח את הליך הפירוק עד למתן צו פירוק וחיסול החברה באופן המקצועי ביותר.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן