ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

תהליך פירוק חברה מרצון

תהליך פירוק חברה מרצון, איך הוא מתבצע?

לפירוק חברה מרצון יכולות להיות מספר סיבות אשר הביאו את בעלי החברה לקבל החלטה ולפרק את החברה הנמצאת ברשותם.

תהליך פירוק חברה מרצון - עו"ד עדי עקראוי

פירוק חברה מרצון בדרך כלל היא פעולה אשר אינה פשוטה לאיש בפרט לבעליה אשר רואים איך מפעל חייהם, חלומם אשר הצליחו להגשים נגוז אל מול עיניהם. היות והליך זה מלווה בלא מעט חששות והתמודדותיו שונות אנו ננסה במאמר זה להסביר כיצד ניתן לפרק את החברה באופן יעיל ומהיר מבלי להיתקל בקשיים מיותרים.

תהליך פירוק חברה מרצון מתחיל בראש ובראשונה עם רצונם של מנהלי ובעליה לפרקה ולאחר מכן באמצעות ביצוע הפעולות הנדרשות שלב אחר שלב ניתן יהיה לפרק את החברה והחברה תחדל מלהתקיים. יש לזכור כי לפירוק החברה עלולים להיות קשיים שונים אשר צפויים לצוץ במהלך פירוקה. מסיבה זו מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום על מנת שניתן יהיה לפרק את החברה במהירות ובקלות.

 

הסיבות לפירוק חברה מרצון

חובת החברה היא אחת מהסיבות המניעות את בעליה להגיש בקשה לפרק את החברה. כאשר חברה בע”מ צוברת חובות כספיים ואין ידה משגת לפרוע אותם צפויים בעליה ומנהליה לפתוח בהליך חדלות פירעון ולהביא למחיקת החובות. הליך הפירוק במקרה זה צפוי לעבור ראשית בדיקת הבראת החברה על מנת לאפשר לה לשקם עצמה ולנסות לשוב לדרך המוטב.

סיבה נוספת אשר יכול להניע את הליכי פירוק מרצון היא חוסר יכולת של מנהלי החברה להגיע להבנות בדבר ניהול החברה והמשך פעילותה. במצב דברים שכזה, צפויים מנהלי החברה להחכריז על פירוק החברה וסיום חייה. כמובן שהמטרה המרכזית היא להמשיך את פעילותה התקינה של החברה אך כאשר לא ניתן לעשות זאת אין מנוס מפירוקה.

גם חוסר רווחיות של החברה עלול לגרום לפירוקה. חברה לא רווחית היא חברה אשר גורמת נזקים כספיים לבעליה ולטווח הארוך עלולה לגרור אותם להליכי חדלות פירעון. יש לזכור כי לחברה הוצאות כספיות קבועת כגון אגרה שנתית כך שחברה שאינה מכניסה כסף היא חברה העלולה לגרום להפסדים כספיים עצומים. מסיבה זו, אין כל טען להמשיך להחזיקה ומומלץ לפתוח בהליך פירוק מרצון בהליך מזורז.

 

כיצד מתחיל הליך פירוק החברה

באופן כללי פירוק חברה יכול להתרחש על ידיה נושיה או על ידי בית המשפט או על ידי בעלי המניות שלה. היות ומאמר זה עוסק בפירוק חברה מרצון הרי שאנו נתמקד בפירוק החברה על ידי בעלי המניות שלה. כאשר בעלי המניות מחליטים לפרק את החברה, עליהם לערוך אסיפה כללית של כל בעלי המניות ולקבל את ההחלטה בדבר פירוקה.

לאחר מכן, על הנאמן שמינתה האסיפה הכללית לפנות לרשם החברות ולהציג בפניות את פרוטוקול האיספה ולפתוח בהליך פירוק החברה. יש לזכור כי הפסקת פעילות החברה לכשעצמה אינה מהווה את הליך פירוקה. על מנת שהחברה תפורק ותחוסל, על בעלי המניות שלה לקבל אישור על כך מרשם החברות אשר יודיע להם כי חיסול החברה נכנס לתוקף וכעת החברה אינה מתפקדת יותר.

 

שלבי פירוק החברה מרצון

עם קבלת ההחלטה ע”י בעלי המניות של החברה בדבר פירוקה על בעלי המניות לנהוג באופן הבא על מנת שחיסול החברה יכנס לתוקפו וניתן יהיה לומר כי החברה חדלה מלהתקיים:

תצהיר כושר פירעון –

תצהיר זה יחתם על ידי כל הדירקטורים של החברה ותוכנו יכלול הצהרה כי החברה יכולה בתוך שנה ממועד פירוקה לפרוע את כל החובות שצברה. תצהיר זה הוא הירייה הראשונה בהליך פירוק מרצון ולאחר שיחתם על ידי הדירקטורים השונים ישלח לרשם החברות.

הודעה על אסיפה כללית –

בהסכמת כל בעלי המניות של החברה ניתן לבצע את קיום האיספה בתוך פחות מ-21 ימים ממועד ההודעה על כך. הודעה בגין אסיפה כללית תשלח לבעלי המניות של החברה והיא למעשה מהווה את שלבו הראשון של תהליך פירוק חברה מרצון.

קיום אסיפה כללית ע”י בעלי המניות –

במסגרת האסיפה הכללית ישמעו בעלי המניות את כל הסיבות הרלוונטיות לפירוק החברה. לאחר מכן, תמנה האסיפה הכללית נאמן מטעמה אשר יפקח על הליכי הפירוק וידווח לרשם החברות על כך.

משלוח הודעה לרשם החברות –

הודעה בדבר תחילת פירוק החברה תשלח לממונה על רשם החברות בתוך 21 ימים ממועד קיום האסיפה. משלוח הודעה זו חשוב לצורך ניהול נכון ותקין של פירוק החברה.

הגדרת החברה –

עם קבלת ההודעה על פירוק החברה מרצון ישנה רשם החברות את סטטוס החברה לחברה בפירוק מרצון.

פירעון החובות שצברה החברה –

הנאמן אשר התמנה על ידי בעלי המניות של החברה יכנס וירכז את נכסי החברה ויפעל לסילוק כל החובות שהחברה צברה. דו”ח מקיף אודות פעילותו יכין ויערוך הנאמן וידאג לשלוח אותו לרשם החברות.

כינוס אסיפה מסכמת –

עם סילוק חובתיה, תקיים החברה אסיפה נוספת אשר סכם את פעילות החברה ומעשיה. פרוטוקל ישיבה זו תשלח לרשם החברות בתוך 7 ימים ממועד קיומה.

חיסול החברה –

עם קבלת פרוטוקל האסיפה המסכמת, יבחן רשם החברות אם קיימים חובות כספיים נוספים לחברה. במידה והחברה אכן פרעה את כל החובות הכספיים השייכים לה ירשום רשם החברות את החברה כחברה מפורקת מרצון והיא תחדל מלהתקיים.

 

 

השלבים הטכניים בפירוק החברה

הפעולות אשר צויינו לעייל אמנם כרוכות במגוון מעשים מהותיים אשר על בעלי החברה והדירקטוריונים שלה לבצע אך יחד עם זאת יש לזכור כי לפירוק החברה נלווים אף פעולות טכניות רבות אשר יש לתן להן את הדעת ולא להקל בהן ראש. משלוח דואר לרשם החברות, הקפדה על לוחות הזמנים, משלוח הודעה בגין האסיפה הכללית, ניהול פרוטוקול האסיפה וכל אלו הן מעט מהפעולות אשר על מנהלי החברה לקיים.

פעמים רבות הצלחת פירוק החברה במהירות וביעילות נעוצה דווקא בביצוע הדברים הקטנים בצורה חלקה ויעילה. ככל ודברים טכניים אלו לא ייתקימו כמתוכנן הרי שבסופו של דבר עלולים בעלי החברה למצוא עצמם חוזרים ומבצעים פעולות שונות פעם אחר פעם עניין אשר כרוך גם בלא מעט הוצאה כספית וכאב ראש.

פירוק חברה חייב להיות באופן חוקי

לא אחת משרדנו נתקל בלקוחות אשר חשבו כי אם החברה פשוטו כמשמעו לא תגיש דוחות כספיים ותחדל מפעילותה לא יצטרכו לשלם אגרות כספיות וכן החברה תחדל מלהתקיים. האמת היא כי הדבר אינו פועל באופן כזה. גם אם החברה אינה מתפקדת פשוטו כמשמעו הרי שעדין עליה להגיש דוחות חודשיים לרשם החברה וכן עליה להמשיך לשלם את האגרה השנתית החלה עליה.

חברה אשר לא תבצע את הפעילויות הללו עלולה למצוא עצמה תחת סנקציות מטעם רשם החברות ולשלם קנסות כספיים. פירוק חברה באופן חוקי ומבוקר יעשה אך ורק כנדרש על פי חוק ובאופן המתואר במאמר זה. על בעל החברה ומנהליה לוודא כי פירוק החברה יהיה כך אחרת יהיו חשופים לסנקציות מצד רשם החברות ולעיתים אף לסנקציות אישיות כנגדם.

 

פירוק חברה באמצעות עורך דין

כפי שניתן לראות במאמר זה, תהליך פירוק חברה מרצון כרוך בלא מעט ביצוע פעולות שונות חלקן משפטיות וחלקן טכניות. פעולות אלו כרוכות בידע וניסיון בפירוק חברות וכן יכול משפטית להבחנה בין דקויות לרבות ביצוע פעולות משפטיות בעצמן. כאשר חברה מחליטה על פירוקה מרצון עליה לעשות זאת באופן נכון ומבוקר שאם לא כן הליך הפירוק עלול להסתבך ולגרום לה כאב ראש מיותר.

עורכי דין המתמחים בדיני חדלות פירעון ודיני חברות יוכלו לסייע לבעלי המניות של החברה לפעול לפירוק החברה באופן יעיל ומבוקר ולמנוע מהם תשלומים שונים מיותרים אשר עלולים להכביד יותר על מצבה הכלכלי של החברה. עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון יוכל ללות את החברה במהלך כל הליכי הפירוק שלה עד לתחנה הסופית ורישומה כחברה מחוסלת.

אין ספק כי לליווי של עורך דין פירוק חברה יתרון גדול ועצום, זכרו כי כאשר מפרקים חברה מעוניינים לעשות זאת בצורה חלקה מתוך מטרה יעילה ומהירות להביא לפירוקה. נקלעתם להליכי פירוק חברה מרצון? אל תהססו, פנו כבר עתה לעורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון והתחילו בהליכי הפירוק כבר עכשיו.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן