ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

מה זה מחיקת חובות

מה זה מחיקת חובות?

חייבים רבים הנקלעים לחובות כספיים שואלים מה זה מחיקת חובות, כיצד ניתן לפתוח בהליך זה ומה השלכותיו. כפי שנראה מיד, למחיקת חובות יכולת להשפיע ישירות על חייב החייב ובני משפחתו. חייב אשר יסיים את הליך פשיטת הרגל באופן מושלם ומלא, יוכל לקבל צו הפטר ולצאת לדרך חיים חדשה ללא חובות כספיים ונושים.

מה זה מחיקת חובות - עו"ד עדי עקראוי

נציין ונדגיש כי גם בהליך פשיטת רגל, ישנם חובות אשר לא ניתן לכלול ולמחוק ועל החייב למצוא דרך אחרת לסילוק חובות אלו כגון פתיחת הליכי הסדר חובות. כמו כן, נאמר כבר עתה כי אל לנו להתבלבל ולחשוב שמחיקת חוב תעשה בהליך קצר ופשוט, יש לזכור כי מדובר בהליך משפטי ארוך ומורכב אשר דורש הירתמות מלאה לו וביצוע כל הפעולות הנדרשות ע”י הגורמים המעורבים בטיפול.

 

האם באמת ניתן למחוק חובות?

הליך מחיקת חובות הינו למעשה הליך פשיטת רגל אשר כיום מוכר וידוע כהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי. בעקבות חוק חדלות פירעון אשר יצא לדרכו בשנת 2018, חייבים רבים אשר צברו לחובתם חובות כספיים יכלו לפתוח בהליכי חדלות פירעון כאשר בסיומם לקבל צו הפטר ולצאת לדרך חיים חדשה.

לפשיטת רגל במובן של החוק החדש יתרונות רבים כאשר הבולט שבהם הוא שיקום החייב. בהתאם לרוח החוק, קבע המחוקק כי שיקום החייב הוא ערך עליון בהליך כולו וחייבים אשר יפעלו לשקם עצמם, בבית המשפט יקבלו אוזן קשבת וכתף תומכת לסילוק החובות ויציאה לחיים חדשים. אם כן, מחיקת חובות מתבצעת באמצעות הליך חדלות פירעון אשר בסופו מקבל צו הפטר והחיייב מוגן מפני נושים.

יחד עם זאת, יש לזכור כי הביטוי מחיקת חובות אינו אומר כי באמצעות פעולה קסמית ניתן למחוק את החובות ולהעלימם. במהלך הליך חדלות פירעון, יעבור החייב מספר תחנות מרכזיות אשר יהיה עליו לעמוד בהן ללא הפרות וללא הסתייגויות. תחנת אחת מרכזית בדרך למחיקת החוב היא כינוס נכסי החייב. כינוס נכסים למעשה יגרום לחייב להישאר ללא כסף או נכסים אחרים אשר כל אלו יילקחו לטובת קופת הכינוס וסילוק החובות.

 

מה היתרון של הליך מחיקת חובות?

קיימים הליכים משפטיים רבים לטיפול בחובות כספיים אך רק אחד מהם מהווה פתרון ממשי לחובות כספיים גבוהים וסילוקם. טיפול מקצועי של מחיקת חוב אשר נעשה באמצעות עורך דין מחיקת חובות יביא לתוצאה ברורה בסופו של יום והיא מחיקת החוב ויציאה לחיים חדשים. מחיקת החוב תגן על החייב מפני נושים אשר יבקשו לתבוע אותו בגין חובם האבוד.

 

החייב יוכל להציג את צו ההפטר שניתן לו ובכך להיות מוגן באופן מלא מפני אותם חובות. יתרונו של הליך מחיקת חובות על פני הליכים משפטיים אחרים בא לידי ביטוי באופן מובהק במחיקת החובות עצמם כאשר החייב מקבל צו הפטר. בהליכים משפטיים אחרים, החובות אינם נמחקים והחייב יצטרך למצוא דרך משפטית אחרת לסילוק החובות כגון, הסדר חובות, איחוד תיקים, ניהול משא ומתן עם הנושים לגבי גובה הריבית והקרן שהתווספו לחוב וכו’.

חייב אשר מעוניין לצאת לדרך חיים חדשה במלוא מובן המילה צריך להבין כי רק אם יפתח בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי יוכל להביא למחיקת החוב באופן מלא ללא הותרת זנבות.

 

כיצד פותחים הליך מחיקת חובות

אחרי שהבנו מה זה מחיקת חובות וכיצד הליך זה מסייע לחייבים בשיקום עצמם כעת ניתן להבין כיצד ניתן לפתוח הליך זה ולהתחיל לפעול למיגור החובות. הגשת הבקשה למחיקת החובות תעשה לידי הממונה על הליכי חדלות פירעון אשר יבחן את הבקשה ולאחר מכן יחליט האם להיעתר לה או לאו. את הבקשה יש להגיש באמצעות כל הטפסים הנדרשים וללא חוסרים.

כל חייב אשר צבר חובות כספיים בשווי מסוים רשאי להגיש בקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון על מנת שזה ייעתר לה ויאפשר לו לפתוח בהליכי שיקום עצמי. היה ונעתר הממונה על הליכי חדלות פירעון לבקשה, החייב יוכל להמשיך הלאה ולהתקדם צעד אחר צעד בדרך למחיקת החוב. בהקשר זה ראוי לציין כי בהתאם להוראות החוק החדש, חובות כספיים אשר אינם עולים על 150,000 ₪ הגשת בקשה בגינם תעשה ללשכת ההוצאה לפועל וידון בה רשם ההוצאה לפועל.

 

מה צפוי לחייב במסגרת הליך מחיקת חובות

היות ונושאו של מאמר זה אינו עוסק בשלבי מחיקת החובות עצמם אנו נציין בקצרה את השלבים הצפוים לחייב במסגרת ההליך המשפטי:

  • צו תשלומים – מדובר בצו אשר הממונה מכין לחייב לאחר שזה העביר לידיו את כל הדוחות הכספיים הנדרשים המצביעים על מצבו הכלכלי. במסגרת צו התשלומים יהיה על החייב לשלם מידי חודש בחודשו את גובה התשלום שנקבע עבורו. כמעט באופן גורף, צו התשלומים יהיה נמוך משמעותית מסך החובות שצבר החייב.
  • הצרת צעדיו של החייב – בסעיף זה ניתן לכלול את צו עיכוב יציאה מהארץ אשר יינתן כנגד החייב עם פתיחת ההליכים המשפטיים. החייב לא יוכל לעזוב את הארץ ללא היתר מפורש מבית המשפט. כמו כן, החייב יוגדר חייב מוגבל באמצעים מה שאומר שחייב זה לא יוכל למשוך שיקים מחשבון הבנק שלו.
  • כינוס נכסי החייב – לצורך סילוק החובות שצבר ומיקסום ההליכים יכונסו נכסיו של החייב וימכרו לצורך פירעון החובות. זהו אחד הצעדים הפוגענים בחייב ובבני משפחתו שעה שרכושו ניטל ממנו ומועבר לקופת הכינוס.
  • דיון משפטי והכרזה כפושט רגל – לאחר חלוף הזמן, יתקיים דיון בבית המשפט או לשכת הוצאה לפועל במסגרתו יבחנו מעשיו של החייב ועמידתו בתנאים שנקבעו עבורו. לאחר שבית המשפט יבחן את כל הדברים הללו יקבע אם להיעתר לבקשתו ולהעניק לו צו הפטר. צו ההפטר יכול שיהיה לאלתר או מותנה בעמידתו ביתר התנאים שיקבעו עבורו.

 

אילו חובות לא יוכל החייב לכלול בהליך מחיקת חובות

הליך מחיקת חובות הוא דבר טוב וחשוב לשיקום החייב. יחד עם זאת, ישנם חובות כספיים אשר המחוקק מצא לנכון לא לכלול בהליך זה. חובות שאינם נכללים בהליך פשיטת רגל הם חוב מזונות למשל. חוב זה הינו חוב אשר לא ניתן לכלול במסגרת הליך פשיטת רגל. תשלום עונשי הינו גם חוב אשר לא ניתן לכלולו בהליך מחיקת חובות.

הרעיון העומד מאחורי אי הכללת חובות כספיים אלו בהליך מחיקת חובות הוא לא לאפשר לחייבים להתחמק מחובותיהם כלפי בני זוגם או ילדיהם. במכלול האיזונים והשיקולים מצא לנכון המחוקק לא לאפשר לחייב לחמוק מאחריותו לחובות כספיים אלו.

 

מחיקת חובות רק באמצעות עורך דין

הליך מחיקת חובות הינו הליך ארוך וממושך אשר עלול לקחת חודשים ארוכים. הליך זה כולל בתוכו גם ביצוע פעולות משפטיות וכן הבנת החוק וההליך. עו”ד מחיקת חובות המתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי יוכל לסייע לחייב להביא למחיקה מוחלטת של החובות ללא הותרת זנבות. באמצעות הניסיון והידע שרכש עורך הדין יוכל החייב להיות בטוח כי פעולותיו יביאו בהכרח לתוצאה נכונה.

משרדנו משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי בדגש על מתן סיוע לחייבים ואוזן קשבת לבעיותיהם. אנו ערוכים בכל הכלים העומדים לרשותנו על מנת להעניק לכם את הטיפול המקצועי ביותר במחיקת החובות שצברתם. השאירו לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליכם בהקדם.

במאמר זה דיברנו על:

שאלות תשובות

כאשר חברה הגיעה לצומת בה עליה להחליט לאן פניה מועדות ושאין באפשרותה לפרוע את החובות שצברה ככל הנראה תבחר החברה לנקוט בהליך של פירוק. מועד נוסף בו חברה יכולה לפתוח בהליכי פירוק הוא כאשר החברה הגיעה למסקנה כי היא אינה יעילה ורווחית.

לא קיימת רשימה סגורה לסיבות של פירוק חברה אך יחד עם זאת ניתן למנות מספר גורמים עיקרים לפירוק חברה. חובות אשר נצברו לחברה, החברה אינה יעילה ואינה רווחית, בעלי המניות של החברה לא הגיעו לעמק השווה בסוגיה כלשהי ומשכך החליטו על פירוק החברה.

עצם הפסקת תפעול החברה אינו אומר כי החברה פורקה. על מנת שהחברה תתפרק יש לפעול בהתאם לחוק ולפנות לרשם החברות בבקשה לפירוק החברה. חברה אשר לא פורקה יש לשלם אגרה שנתית בגינה וכן להגיש דוחות שנתיים לרשם החברות.

עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון יוכל לסייע לבעלי המניות של החברה להביא לפירוק החברה במהירות האפשרית עם מינימום הוצאות כספיות. עורך הדין יוכל אף לסייע לחברה לבקש בקשה לפטור מאגרה בעת הגשת הבקשה.

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן