ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

הליך מחיקת חובות – כיצד זה מתבצע

הליך מחיקת חובות

ללא ספק הביטוי מחיקת חובות קורץ לכל חייב וחייב אשר צבר לחובתו חובות כספיים וכעת מתמודד עם הליכי הוצאה לפועל או כל הליכי גביית חובות אחרים. יחד עם זאת,

חשוב לחדד ולהדגיש כי לא קיים באמת מושג כזה מחיקת חובות כך שגם לחייב אשר יפתח בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי נכונה דרך ארוכה וקשה עד אשר יוכל להגיע לתחנה האחרונה והיא מחיקת החובות.

הליך מחיקת חובות - עו"ד עדי עקראוי

הליך מחיקת חובות הינו הליך משפטי ארוך ומושך אשר בסופו של יום לאחר הגשת בקשה לחדלות פירעון יוכל החייב לקבל את צו הפטר ולצאת לדרך חיים חדשה. למחיקת החובות כפי שנראה מיד באמצעות הליך פשיטת רגל השלכות רחבות היקף על החייב ובני משפחתו. באמצעות צו ההפטר שיקבל, יוכל החייב לצאת לדרך חיים חדשה ולפתוח דף חדש בחייו.

 

מהו למעשה הליך מחיקת החובות

חייבים רבים חושבים כי באמצעות הליך משפטי אחד יוכלו למחוק את החובות שצברו לחובתם ככה בזבאנג וגמרנו. האמת היא כי הליך פשיטת רגל הינו הליך משפטי ארוך אשר יכול להתפרס על פני מספר חודשים לא מבוטל ואף שנים. אמנם, בסופו של דבר יוכל החייב לקבל את צו ההפטר ולמחוק חובות אך עד אשר יוכל לקבל את צו זה יהיה עליו לעבור לא מעט תחנות בדרכו.

כאשר אנו מדברים על חובות בהקשר של מחיקת חובות אנו למעשה מדברים על הליך משפטי לפשיטת רגל. הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי הינו למעשה ההליך המשפטי היחידי באמצעותו ניתן למחוק חובות בסופו של יום ולהביא לפתיחת דף חדש. אין ספק כי כל חייב אשר צבר לחובותו חובות כספיים מוכרח ואף חייב לשקול בכובד ראש נקיטת הליך חדלות פירעון.

 

מי רשאי לפתוח בהליך של מחיקת חובות

כל אדם או חברה בע”מ אשר נקלעו לחובות כספיים רשאים לפתוח בהליך חדלות פירעון בהתקיים התנאים המתאימים. כמובן, יש לזכור כי על מנת שחייב יוכל לפתוח בהליך חדלות פירעון עליו לצבור חובות כספיים בגובה מסוים וזאת בכדי שיוכל להתחיל את ההליך המשפטי. גם כאשר מדובר בחובות כספיים הרי שזהות הערכאה המשפטית אשר תדון בבקשה תשתנה בהתאם לגובה החוב.

כאשר מדובר על חובות מתחת לגובה כספי של 150,000 ₪ הרי שבמקרה זה הגשת הבקשה תעשה ללשכת ההוצאה לפועל והבקשה עצמה תדון ע”י רשם ההוצאה לפועל. בסוף ההליך המשפטי, יקבל החייב צו הפטר בהוצאה לפועל ויוכל לצאת לדרך חיים חדשה. כאשר מדובר על חובות כספיים העולים על 150,000 הרי שיש להגיש את הבקשה לבית המשפט השלום אשר ידון בה ויקבע בסופו של יום אם החייב זכאי למחיקת חובות וקבלת צו הפטר.

 

כיצד ניתן לפתוח הליך של מחיקת חובות

הליך של מחיקת חובות אשר הינו למעשה הליך פשיטת רגל נפתח עם הגשת בקשה מתאימה לממונה על הליכי חדלות פירעון. על החייב להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון את הבקשה כאשר היא מלווה בכל המסמכים הנדרשים וכן דוחות כספיים אודות מצבו הכלכלי. הממונה לאחר שיבחן את הבקשה יקבע אם יש מקום להיעתר לה ולהעניק לחייב את ההזדמנות לשקם עצמו.

יאמר כבר עתה כי להגיש בקשה לממונה על מנת שזה יעתר לה ויורה על פתיחת הליכים נדרש ידע וניסיון משפטי בתחום. מסיבה זו, חייב אשר מעוניין להגיש בקשה לממונה מומלץ לו כי יפעל באמצעות עו”ד המתמחה בדיני חדלות פירעון ובקיא בנושא זה.

 

למה אמור לצפות חייב אשר פתח בהליך מחיקת חובות

חייב אשר לאחר ששקל את כל הדברים הרלוונטיים והחליט לפתוח בהליך חדלות פירעון צריך לזכור כי יחולו עליו הגבלות במסגרת ההליך וכן יהיה עליו לעמוד בכל התוכניות אשר יקבעו בעניינו ללא הפרה שלהן. בין שלל הדברים המחכים לחייב אשר יחליט לפתוח בהליך חדלות פירעון ניתן למצוא את הדברים הבאים:

  • צו עיכוב יציאה מהארץ – הליך מחיקת חובות כחלק מתהליך שיקום החייב יחייב הטלת צו עיכוב יציאה מהארץ, החייב לא יוכל לצאת מגבולות המדינה וכן לא יוכל לעזוב את מדינת ישראל אלא אם קיבל אישור מבית המשפט לכך.
  • הכרזה על החייב כחייב המוגבל באמצעים – חייב מוגבל באמצעים לא יוכל למשוך שיקים מחשבון הבנק שלו וכן דירוג האשראי שלו יפגע. יחד עם זאת, צריך לזכור כי ממילא החייב אינו יכול למשוך כספים או להוציא כספים כך שאין המדובר בפעולה הפוגעת בו קשות.
  • צו כינוס נכסים – מחיקת החובות תדרוש גם את כינוס נכסיו של החייב ומכירתם לצורך פירעון החובות שצבר. באמצעות מכירת נכסיו של החייב ניתן יהיה לפרוע את החובות כולם או חלקם ובכך למצות את הליכי השיקום וחדלות פירעון עד תומם.
  • צו תשלומים – חייב אשר פתח בהליכי חדלות פירעון צריך לזכור כי אין זה אומר שלא ידרש לשלם דבר מהחובות שצבר. להפך, חייב זה יצטרך לשלם את החובות שצבר בהתאם לתוכנית אשר תוכן על ידי הממונה בתיק. למצבו הכלכלי של החייב השפעה ישירה על גובה צו התשלומים. עורך דין מחיקת חובות יוכל לסייע לחייב במקרה זה לחתור ולשאוף לצו תשלומים נמוך ככל שניתן בהתאם למסמכים ונתונים נוספים אשר יציג לממונה.

 

איזה חובות לא ניתן למחוק בהליך מחיקת החובות

לכאורה אם אנחנו מדברים על הליך שיקום החייב ומחיקת החובות נראה כי יש להורות על מחיקת כל החובות הקיימים לחייב על מנת שיוכל לשקם עצמו במלוא מובן המילה. יחד עם זאת, במכלול השיקולים והאיזונים מצא לנכון המחוקק לא לאפשר מחיקת סוגי חובות כלשהם. אנו נזכיר ונתמקד לצורך מאמר זה בשני סוגי חובות עיקריים:

  1. חוב מזונות – חוב מזונות לרוב עוסק בחוב אשר החייב צבר לטובת ילדיו הקטנים אשר אינם יכולים להשיג את פת לחמם בעצמם. מחיקת חוב זה עלולה להמיט אסון כלכלי כבד על הקטינים. מסיבה זו, מצא לנכון המחוקק לא לאפשר צירוף חוב זה להליך מחיקת החובות.
  2. חובות הנובעים מהליכים פלילים – לדוגמה, חייב אשר צבר לחובתו חוב כספי הנובע מגזר דין פלילי אשר ניתן כנגדו בהליך פלילי לא יוכל לצרף חוב כספי זה הליך עצמו יהיה עליו להתמודד עמו בדכים אחרות.

חייב אשר צבר חובות כספיים מהסוג שאוזכר לעייל הרי שאמנם הליך מחיקת חובות לא יוכל לפתוח אבל יחד עם זאת יוכל לפתוח בהליכים אחרים לסיום החובות כגון הליך הסדר חובות וכו’. בכל מקרה ומקרה מומלץ להיוועץ עם עורכי הדין העוסקים בתחום כך יוכל החייב לקבל את מלוא המידע הרלוונטי עבורו.

 

תפקידו של עורך הדין במחיקת החובות

כאשר חייב מעוניין לפתוח בהליך מחיקת חובות עליו לזכור כי מדובר בהליך הטומן בחובו שלבים רבים לרבות התנהלות אל מול הגורמים הרלוונטיים המעורבים בבקשה ועריכת מסמכים משפטיים. ברוב המוחלט של המקרים לחייב אין כל ניסיון או ידע בהתמודדות עם מערכת המשפט ולכן סביר להניח כי לא יוכל לייצג עצמו נאמנה בבית המשפט וכן לא יוכל להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבורו.

עורכי דין המתעסקים בדיני חדלות פירעון יוכלו לפתוח את הליך מחיקת החובות ואף להשלימו בצורה מלאה באופן המיטיב ביותר עם החייב. עורך דין מחיקת חובות המתמחה בתחום ידע כיצד ובאיזה אופן לפעול וכן אף להביא את החייב בסופו של יום לתוצאה המתבקשת. נקלעתם לחובות כספיים? זה הזמן לפתוח בהליך מחיקת חובות ולצאת לדרך חיים חדשה.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן