ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

מחיקת חובות בהוצאה לפועל

הסבר קצר על הליך מחיקת חובות

קיימת טעות נפוצה השגורה בקרב רבים כי ניתן למחוק חובות כך בפעולה קצרה ופשוטה. האמת היא כי אין פתרון קסם להליך מחיקת החובות וכי למעשה מדובר בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי אשר בסיומו יינתן לחייב צו הפטר אשר יפטור אותו מהחובות הקיימים לו.

מחיקת חובות בהוצאה לפועל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

בתקופה האחרונה בה נגיף הקורונה פגע קשות בלכלכה ובפרט בעסקים קטנים, מצאו עצמם חייבים רבים כורעים תחת נטל החובות ונקלעים להליכי הוצאה לפועל על כל המשתמע מכך.

מחיקת חובות בהוצאה לפועל למעט חובות שאינם נכללים בהגדרת החוק, תאפשר לחייב לצאת לדרך חדשה, דרך נטולה חובות ונושים. משרדנו, משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות’ כאן לצידכם ברגעים הקשים ערוך ומוכן לסייע בכל אשר יידרש על מנת לסייע לכם לצלוח את המשבר הכלכלי ולהביא למחיקת חובות שהצטברו לכם.

 

מחיקת חובות היא הדרך המומלצת להתמודד עם הליכי הוצאה לפועל

כפי שהסברנו קודם לכן, לא קיים הליך המאפשר למחוק חובות כך סתם וכי המונח מחיקת חובות פירושו פתיחת התיק אצל הממונה על הליכי חדלות פירעון לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח – 2018. חשוב להבין כי כאשר חייב פותח בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי כל ההגבלות שהיו פעילות נגדו ערב הגשת הבקשה מוקפאות למעט צו עיכוב יציאה מהארץ כך שבסך הכול יכול הוא לנהל חיי שגרה תקינים.

היתרון הגדול בהליך חדלות פירעון הוא העדפת אינטרס החייב על פני אינטרס הנושים ושיקומו. ככל והחייב יעמוד בצו התשלומים שניתן לו וישתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים המטפלים בבקשתו יהיה זכאי הוא בסיום ההליך למתן הפטר. צו הפטר למעשה יעניק לחייב פטור מלא מכל החובות שהיו קיימים לו ערב הגשת הבקשה כך שבסופו של יום חובותיו ימחקו והוא יוכל לצאת לדרך חיים חדשה.

 

חובות אשר לא ניתן לכלול בהליך חדלות פירעון – מחיקת חובות

אמנם, סעיף 1 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי הגדיר את הליך חדלות פירעון כהליך אשר נועד לשקם את החייב. אמנם, מטרת הליך חדלות פירעון בסופו של דבר היא להביא למחיקת החובות הקיימים לחייב ופתיחת דף חדש בחייו. יחד עם זאת, קיימים מספר חריגים המנויים בסעיף 175 לחוק חדלות פירעון אשר לא ניתן למחוק ועל החייב להתמודד עמם בדרך אחרת. בין החריגים המנויים בסעיף 175 ניתן למצוא את החובות הבאים:

  • חוב מזונות – חייב אשר קיים לו חוב מזונות הן מכוח הסכם והן מכוח פסק דין, אינו יכול לכלול אותו בהליך חדלות פירעון שכן כל זכות הקיימת לקטינים מוטל על כתפיו ולא ניתן לפטור אותו מהצורך בפרנסת ילדיו ובני משפחתו.
  • חוב שנוצר במרמה או חוב הנובע מתשלום עונשי. במידה ולחייב חוב אשר נוצר כתוצאה ממעשה פסול שעשה הרי שלא יוכל לכלול חוב זה בהליך מחיקת חובות.

בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל רשאים בהתקיים מקרים חריגים לכלול את אחד מהחובות הללו בהליך ההפטר ורשאי לקבוע את התנאים לכך. יש לשים לב כי כאשר ניגשים להליך חדלות פירעון יש להבחין בין החובות הקיימים ואלו אשר לא ניתן לכלול במסגרת ההליך. ככל וקיימים חובות אשר לא ניתן לכלול בהליך המשפטי יש לחשוב על אופציה חילופית לחוב זה ופעולה בשתי חזיתות בכדי להביא למחיקת החובות.

מחיקת חובות בהוצאה לפועל פעמים רבות כוללת נקיטת טקטיקה חכמה ופיצול החובות לשני הליכים שונים על מנת שניתן יהיה להבטיח כי בסופו של יום ימחק החייב את כל החובות הקיימים לו ויצא לדרך חיים חדשה ללא חובות כלל או חובות מזעריים אשר ניתן לפתור בדרך קלה.

 

הגשת הבקשה למחיקת חובות וקבלת הפטר בהוצאה לפועל

על מנת לקבל צו הפטר בהוצאה לפועל יש להגיש בקשה מנומקת לרשם ההוצאה לפועל ולפרט מדוע לטעמכם יש מקום ליתן צו הפטר. לצורך הגשת בקשה זו יש לעמוד במספר תנאים הקבועים בחוק. התנאים להגשת בקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל הינם כדלקמן:

  1. טרם הגשת הבקשה הוגדר החייב “חייב מוגבל באמצעים” 4 שנים לפחות. לא ניתן להגיש את הבקשה אילו לא התקיים תנאי זה.
  2. לחייב קיימים חובות שאינם עולים על 800,000 ₪ במועד הגשת הבקשה. ככל ולחייב חובות העולים על סכום זה לא ניתן לקבל הפטר.
  3. החייב לא פתח בהליכי פשיטת רגל חדלות פירעון בגין החובות הקיימים לו.
  4. בשלוש השנים האחרונות עמד החייב בצו התשלומים שניתן לו ע”י רשם הוצאה לפועל ככתבו וכלשונו.

מוזמנים לקרוא גם על – מחיקת חובות למעוטי יכולת.

מחיקת חובות בהוצאה לפועל ויפה שעה אחת קודם

הליך  מחיקת חובות בהוצאה לפועל יכול להתרחש במספר צורות ודרכים והמשותף לכולן הוא שבסופו של יום החייב מוחק את כל החובות שהצטברו לו ויוצא לדרך חיים חדשה. חייב אשר הצטברו לו חובות כספים ומעוניין לפתוח דף חדש בחייו מומלץ לו לפעול למחיקת החובות מהר ככל שניתן ובכך לצמצם את הנזקים אשר עלולים להתרחש אילו יבחר שלא לעשות כן.

מחיקת חובות בהוצאה לפועל יכולה להיות גם על ידי ניהול משא ומתן ישיר עם הנושים והגעה להסדר חוב אשר ימחק חלק גדול וניכר מהריביות אשר התווספו לחוב המקורי. מחיקת חובות יכולה להיות אף במסגרת איחוד תיקים אשר בה ירכז החייב את כל התיקים שנפתחו כנגדו ויפעל לסילוק החובות תחת קורת גג אחת בצו תשלומים ארוך וממושך אשר יביא בסופו של דבר לסילוק החובות.

הדרך הקלאסית למחיקת חובות היא כאמור לפתוח בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי אך פעמים רבות ניתן לעשות זאת באמצעות דרכים אחרות טובות לא פחות אשר יביאו לתוצאה דומה אם לא יותר טובה. מוזמנים לקרוא גם על – נוהל מחיקת חובות.

 

מדוע יש לפנות לעורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון כאשר מעוניינים למחוק חובות בהוצאה לפועל

כפי שראינו במאמר זה, הליך מחיקת חובות בהוצאה לפועל דורש ידע, מיומנות וניסיון משפטי בניהול הבקשה ובהצלחתה. קיימים גם חובות כספיים אשר לא ניתן לכלול אותם בהליך מחיקת החובות ויש צורך בגיבוש דרכים אחרות על מנת להתמודד עמם. עורך דין המתמחה בדיני הוצאה לפועל, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, יוכל לכוון ולהסביר לחייב מהן הדרכים העומדות לו ובאיזו דרך עליו לפעול בכדי להביא למחיקת החובות.

טיפול בחובות קיימים הוא הדבר היחיד אשר חייב צריך לעשות כאשר נקלע לחובות ואין בידו יכולת לפרוע אותם. פתיחה בהליכי חדלות פירעון או מחיקת החובות בדרך אחרת הם הדרכים המומלצות למחוק את החובות ולצאת לדרך חיים חדשה.

עורך דין מחיקת חובות העוסק בדיני הוצאה לפועל וחדלות פירעון יוכל לסייע לחייב לאורך כל הדרך וללוות אותו עד למחיקת החובות וקבלת צו ההפטר. אין ספק כי לליווי משפטי יתרונות רבים על פני ייצוג עצמי ופניה ללשכת הוצאה לפועל ללא ייצוג משפטי. ו

עורך דין יוכל אף לסייע לכם לנקוט בהליך הנכון על מנת לטפל בחובות אשר לא ניתן כלול אותם בהליך מחיקת החובות כך שבסופו של דבר תוכלו לפעול בכל הכלים העומדים לרשותכם לצורך מחיקת כל החובות הקיימים לכם. זכרו, מחיקת חובות זוהי פעולה אשר יש לנקוט מוקדם ככל שניתן עם היוודע דבר החוב ויפה שעה אחת קודם.

משרדנו מתמחה במחיקת חובות והליכי חדלות פירעון. השאירו לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליכם בהקדם האפשרי. מוזמנים לקרוא גם – מחיקת חובות ארנונה.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן