ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

מחיקת חובות בהליך חדש

המצב הכלכלי בעולם ובפרט במדינת ישראל הביא עסקים רבים לקשיים כלכלים וחובות. בעקבות מצב זה, חל גידול בכמות תיקי הוצאה לפועל הנפתחים כנגד חייבים ועסקים רבים מוצאים עצמם נקלעים למצב של חדלות פירעון ואינם יכולים לפרוע את החובות שנוצרו.

מחיקת חובות בהליך חדש - עו"ד עדי עקראוי ושות'

האמת היא, כי המושג הליך מחיקת חובות אינו מושג משפטי העומד בפני עצמו וכאשר אנו אומרים מחיקת חוב אנו מתכוונים למחיקת חובות באמצעות החוק החדש, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע”ח – 2018 . מחיקת חובות בהליך חדש זה, מאפשרת לחייב בסיום ההליך לפתוח דף חדש בחייו ולמחוק את כל החובות שהיו ערב הגשת הבקשה לחדלות פירעון.

חשוב לזכור כי מחיקת החובות תתאפשר אך ורק לחייב אשר עמד בכל היעדים שהוצבו לו במסגרת הליך חדלות פירעון ושיתף פעולה באופן מלא עם הגורמים המעורבים בטיפול בבקשה. הליך חדלות פירעון הינו הליך משפטי לכל דבר ועניין הדורש ניסיון, ידע משפטי והכרת הפסיקה. מומלץ לפנות לעורך דין הבקיא בתחום דיני חדלות פירעון על מנת להגדיל את סיכויי הבקשה.

 

מדוע הליך מחיקת חובות מומלץ בהשוואה להליכים אחרים

הליך פשיטת רגל בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שם בראש מעיניו את אינטרס החייב הרבה לפני אינטרס הנושים. בהתאם לחוק החדש, המטרה המרכזית בהליך מחיקת החובות היא שיקום החייב והבראתו. ברוח מטרה זו, בהליך מחיקת חובות כל ההגבלות אשר הוטלו על החייב יבוטלו למעט צו איסור יציאה מהארץ. גם במצב זה, ניתן לפנות בבקשה מתאימה למותב המשפטי הדן בבקשה לאפשר לחייב לצאת את גבולות המדינה.

הליך מחיקת חובות במסגרת החוק החדש שונה במהותו מכל ייתר הליכי מחיקת חובות הקיימים בהוצאה לפועל  (כגון איחוד תיקים) בשני מובנים. האחד בשמירה על אינטרס החייב כאינטרס על והשני בכך שבמחיקת חובות באמת בסופו של יום יוכל החייב למחוק את החובות שצבר בעוד בהוצאה לפועל הוא יוכל לפרוס אותם לתשלומים. פריסת החוב לתשלומים אינה מחוק לחייב את החוב אלא מסייעת לו לפרוס אותו לתקופה ארוכה וממושכת. מחיקת חובות תביא בסיום ההליך המשפטי למחיקת כל החובות ויציאה לדרך חדשה.

 

מחיקת חובות בהוצאה לפועל

בהתאם לחוק החדש, גובה החוב הוא אחד הקריטריונים לקביעת הערכאה המשפטית שתדון בבקשה. כאשר אנו מדברים על חוב נמוך יחסית, על החייב להגיש בקשה לחדלות פירעון ללשכת הוצאה לפועל. רשם ההוצאה לפועל יעיין בה ויקבע אם אכן התקיימו כל התנאים המתאימים לפתיחת ההליך. היה והתקיימו כל התנאים להליך, יחל החייב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

 

האם ניתן למחוק את כל החובות הקיימים

לכאורה המושג מחיקת חובות תוך 24 שעות מטעה וגורם לחייב לחשוב כי ניתן למחוק את כל החובות שצבר. ללא ספק, מטרת החוק החדש היא לשקם את החייב ולאפשר לו לצאת לדרך חיים חדשה אך יחד עם זאת בשקלול כל המטרות והאינטרסים בהליך חדלות פירעון הגיע המחוקק לכלל מסקנה כי ישנם חובות אשר לא ניתן לצרפם להליך. אם כן, על פי סעיף 175 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החובות שלא ניתן יהיה להכניסם תחת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי הם כדלקמן:

  • חוב מזונות – חייב אשר צבר חוב מזונות לא יוכל לצרף חוב זה להליך חדלות פירעון ועליו יהיה לפרוע אותו במסלול מקביל למסלול זה. הסיבה העומדת מאחרי טעם זה היא הרצון לשמור על ילדיו של החייב אשר תלויים בו כלכלית וסמוכים על שולחנו. תארו לעצמכם מה היה קורה אילו חוב מזונות היה נמחק כחלק מההליך ולקטינים לא היה פת לחם.
  • קנסות ודוחות – בקטגוריה זו נכנסים כל העניינים הקשורים לדוחות תנועה, דוחות עירייה וקנסות אשר נרשמו לחייב. גם פיצוי למתלונן במסגרת גזר דין פלילי לא יוכל לחסות תחת הליך חדלות פירעון.
  • חוב אשר נוצר במרמה – חייב אשר צבר חובות במרמה ולא בתום לב לא יוכל לבקש מבית המשפט לכלול את חוב זה תחת הליך חדלות פירעון.

 

מהן תוצאות הליך מחיקת חובות

מחיקת חובות בהליך החדש תסייע לחייב לפתוח דף חדש בחייו ולשקם את עצמו ומשפחתו. בסיום ההליך, יינתן לחייב צו הפטר אשר יגן עליו מפני כל החובות שצבר ערב הגשת הבקשה והלכה למעשה ימחק אותם. באמצעות החוק החדש, כיום, הרבה יותר מהר להביא למחיקת החוב מאשר היה נהוג במסגרת הפקודה הישנה, פקודת פשיטת הרגל.

הפטר בהוצאה לפועל דינו כהפטר הניתן ע”י בית המשפט כך שבסיום ההליך יעניק רשם הוצאה לפועל לחייב צו הפטר. צו הפטר זה בדומה לחייב בבית המשפט יכול שיהיה לאלתר ויכול שיהיה מותנה. צו מותנה פירושו שיהיה מותנה בעמידה בכל התוכניות שנקבעו עבורו במסגרת הליך שיקום כלכלי.

מעבר לעובדה כי צו ההפטר מעניק הגנה לחייב בגין כל חוב שנצבר ערב הגשת הבקשה לחדלות פירעון, הרי שצו ההפטר למעשה מהווה תחנה אחרונה בהליך מחיקת חובות וכל החובות שעמדו לחייב ימחקו כלא היו. מדובר באחד מהמסלולים המשפטיים הטובים ביותר שיצר המחוקק כאמצעי לשיקום החייב וכאמצעי ליצור חברה תקינה היודעת להתמודד עם חייבים שמעדו.

 

החשיבות של טיפול מקצועי ע”י עורך דין במחיקת חובות

חובות כספיים הם אחד הדבר המעיק ביותר בחייו של אדם. חייבים רבים מדווחים על לחצים בהם הם נתונים כתוצאה מצבירת החובות דבר היכול להשפיע לא רק על המצב הנפשי אלא גם הבריאותי. זה לא משנה אם החוב שלכם הוא 200,000 ₪ או 800,000 ש”ח. חוב כספי קטן או גדול עלול להמיט עליכם צרות גדולות יותר והגבלות אשר תוטלנה עליכם במסגרת הליכים שיפתחו הזוכים.

מחיקת חובות בהליך חדש כפי שהוסבר במאמר זה עניינו הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במסגרת החוק החדש שיצא לדרכו בשנת 2019. הגשת בקשה במסגרת הליכים אלו דורשת ידע, ניסיון, הכרת החוק והפסיקה. אין המדובר בתהליך קצר כלל וכלל אלא בתהליך אורך הנמשך על פני חודשים ארוכים.

במסגרת ההליך, על החייב להגיש דוחות נאמן וכן לעמוד בתוכניות אשר הוכנו עבורו למחיקת החובות. מסיבה זו, תפקידו של עורך דין פשיטת רגל הוא לסייע לחייב לעמוד בכל היעדים שהוכנו עבורו ולהביאו לתחנה האחרונה בהליך והיא מחיקת החוב וקבלת צו הפטר.

ההתמודדות עם הבירוקרטיה המשפטית בהליך חדלות פירעון דורשת מהחייב שיתוף פעולה מלא והכוונה מקצועית לכל אורך התהליך. זכרו כי שיתוף פעולה מלאה בהכרח יביא לתוצאה ומחיקת החובות. משרד עורך דין מחיקת חובות עדי עקראוי ושות’ מתמחה בדיני הוצאה לפועל וחדלות פירעון. למשרדנו ניסיון עשיר במחיקת חובות וסייעו לחייבים בהליך זה. פנו אלינו עוד היום ואנו נלחם עבורכם למחיקת החובות. מוזמנים לקרוא גם – מחיקת חובות למעוטי יכולת.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן