ימים א' - ו': 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00

איך עושים פשיטת רגל – השלבים בקצרה

הליך פשיטת רגל ידוע ומכור בשמו החדש כהליך של חדלות פירעון ושיקום כלכלי. איך עושים פשיטת רגל בצורה נכונה, יסודית ומדויקת היא שאלה המעסיקה לא מעט חייבים הנמצאים בהליכי חדלות פירעון או כאלה המעוניינים לפתוח בהליכים מסוג זה. להליך פשיטת הרגל ישנן לא מעט השלכות אשר החייב מוכרח להיות מודע להן. לדוגמה, חייב אשר יפתח בהליכים משפטיים אלו נכסיו אשר נמצאים ברשותו ילקחו ממנו במסגרת צו כינוס נכסים והוא יאבד אותם.

איך עושים פשיטת רגל - עו"ד עדי עקראוי ושות'

כפי שנראה במאמר זה, להליך פשיטת רגל יתרון מובהק על פני הליכים אחרים שעה שבאמצעות הליך זה ניתן להביא למחיקת חובות ויציאה לחיים חדשים. בראש ובראשונה, יש לזכור כי הצלחה של הליכי פשיטת רגל טמונה ביצירת מחשבה מקדמה וכמובן תכנון נכון של ההליך והדברים הטמונים בו.

 

מהו הליך פשיטת רגל

בטרם נבין איך עושים פשיטת רגל באופן נכון ומדויק יש להבין תחילה מהו הליך משפטי זה. ובכן, בפשיטת רגל, ניתנת הזדמנות לחייבים אשר צברו חובות כספיים ואינם יכולים לפרוע אותם לפתוח בהליך מחיקת חובות. חייב אשר ינהג תום לב ויסיים את ההליך בהצלחה, יוכרז כפושט רגל ויוכל לקבל צו הפטר באופן שימחק לו את החובות.

גם חברה בע”מ יכולה לפתוח בהליך מחיקת חובות ובסיומו לקבל את צו ההפטר בדיוק כפי שיחיד יקבל. ההבדל בין חברה ליחיד הוא בזהות הערכאה המשפטית אליה תוגש הבקשה. בעוד שחייב פרטי יגיש את הבקשה לבית המשפט השלום או לשכת ההוצאה לפועל הרי שחברה תגיש את בקשה לבית המשפט המחוזי הנמצא באזור מושבה.

כפי שנראה בהמשך המאמר, בהליך פשיטת רגל יצטרך החייב לעבור דרך ארוכה וממושכת עד קבלת צו ההפטר ומחיקת החובות. דרך זו, כרוכה בהגבלות אשר יטלו עליו, שיתוף פעולה מטעמו הן עם המנהל המיוחד האמון על תיקו וכמובן גם עם עורך דין מטעמו אשר ייצגו אל מול הערכאות המשפטיות הרלוונטיות.

 

פשיטת רגל כהליך לשיקום החייב

בשנת 2018 יצא לדרכו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי אשר הגדיר את שיקום החייב כערך עליון. בהתאם לחוק זה, משך הטיפול בהליכי חדלות פירעון התקצרו, זהות הערכאות המשפטיות השתנו וכעת חייבים רבים יוכלו בהתאם להוראות החוק להירתם במלוא מובן המילה לשיקום משפחתם ועסקם הכלכלי.

 

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שם לדגש את שיקום החייב בהליך כולו מתוך הבנה כי רק על ידי שיקום החייבים ניתן יהיה ליצור בהמשך עתיד טוב יותר עבור מדינת ישראל ושוק כלכלי תקין ולא פגיע. בין הדברים אשר ניתן למנות כאופציונליים לשיקום החייב במסגרת ההליך המשפטי ניתן למצוא את הדברים הבאים:

הקפאת כל ההגבלות אשר הוטלו על החייב במסגרת הליכי הוצאה –

לפועל עד לסיום הליך חדלות פירעון. הגבלות אשר מוטלות על חייבים בהוצאה לפועל הינן הגבלות קשות מנשוא אשר חייבים רבים אינם יכולים להתמודד עמן. עם פתיחת הליכי חדלות פירעון ועל מנת שהחייב יוכל להירתם למלאכת השיקום קבע המחוקק כי ההגבלות אשר הוטלו עליו ערב הגשת הבקשה יוקפאו.

צו תשלומים –

במסגרת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תוכן לחייב תוכנית תשלומים אשר במסגרתה יהיה עליו להעביר לקופת הנשייה מידי חודש בחודשו את התשלום אשר יקבע בעניינו הנאמן. תשלום זה, ללא ספק יהיה נמוך באופן משמעותי מסך החובות שצבר כך שמחד יוכל החייב להירתם למלאכת השיקום באופן מלא ומאידך ישיב לנושים את החובות הכספיים אשר צבר.

קיצור משך הזמנים בטיפול בבקשות לחדלות פירעון –

אם בעבר משך זמן הטיפול בבקשה היה עומד על מספר שנים הרי שכיום בתוך 18 חודשים לערך צפוי החייב לעבור הכרזה של פשיטת רגל ולסיים את ההליך המשפטי באופן מלא ומוצלח.

 

אין ספק כי להליך חדלות פירעון בהתאם לחוק החדש אשר יצא לדרכו בשנת 2018 ישנם לא מעט יתרונות משמעותיים אשר לא נמנו במאמר זה. מטרת החוק החדש כפי שכותרתו הדגישה היא להביא קודם כל לשיקום החייב על פני כל אינטרס אחר.

איך מתבצע הליך פשיטת רגל הלכה למעשה

אם כן, בפסקה זו ניגע בשאלה איך עושים פשיטת רגל הלכה למעשה ובאיזה אופן. ראשית, יש להדגיש כי הליך פשיטת רגל הינו הליך משפטי מורכב הדורש ידע וניסיון ומשכך מומלץ בחום לחייבים אשר מעוניינים לפתוח בהליך זה להיוועץ עם עורך דין פשיטת רגל המתמחה בתחום על מנת שזה יסייע להם לקבל את ההחלטה הנכונה.

  1. בשלב ראשון, יש להבין כי החברה או העסק אינו מסוגל לפרוע את החובות שצבר וכי גם הליכי מחיקת חובות נוספים כגון איחוד תיקים או הסדר נושים לא יוכל לסייע לחייב. עם הבנת תובנה זו, יכול החייב להתקדם לשלב הבא ולהגיש בקשה לחדלות פירעון.
  2. את הבקשה לחדלות פירעון יגיש החייב לממונה על הליכי חדלות פירעון אשר יבחן אותה ולאחר מכן יחליט אם יש מקום להיעתר לבקשתו של החייב. הבקשה תבחן בהתאם לדוחות שהציג החייב לממונה וכן לסיבה בגינה צבר החייב את החובות. ככל ויעלה כי החובות נצברו שלא בתום לב רשאי הממונה לדחות את הבקשה.
  3. היה וקיבל הממונה את הבקשה יינתן לחייב צו תשלומים אשר במסגרתו יהיה עליו לפרוע את החוב שצבר בהתאם לתוכנית שתוכן לו. צו תשלומים הוא שלב מרכזי בהליך והצלחתו נמצאת בידי החייב אשר מוכרח להתמיד בצו התשלומים ולפרוע את החוב.
  4. כינוס נכסי החייב. במהלך הליכי חדלות פירעון יינתן כנגד החייב צו כינוס נכסים אשר יעניק לכונס הרשמי יכולת ליטול את נכסי החייב ורכושו לצורך פירעון החובות שצבר. צו הכינוס למעשה ממקסם את הההליך המשפטי במובן שהחייב נותן את כל מה ששיך לו על מנת לפרוע את החובות שצבר. הכונס הרשמי או מי מטעמו לאחר מתן צו כינוס נכסי החייב, יערוך מכירה פומבית אשר במסגרתה ימכר רכושו של החייב והכסף יועבר לקופת הנשייה. כספים אלו יחולקו בין הנושים השונים בהתאם לסדר דין קדימה. מה לגבי פיצויים אשר מגיעים לחייב מוזמנים לקרוא – עיקול כספי פיצויים בפשיטת רגל.
  5. קיומו של דיון בפני הערכאה המשפטית הרלוונטית. לאחר שהחייב הראה כי הוא מתמיד בהליך ומקיימו ניתן יהיה לקיים דיון בפני הערכאה המשפטית הרלוונטית בהתאם לחובו. במהלך הדיון יקבע בית המשפט אם יש מקום להורות על החייב כפושט רגל. היה והחייב יוכרז כפושט רגל, בית המשפט יהיה רשאי ליתן לו צו הפטר לאלתר או צו הפטר מידי.

 

פשיטת רגל רק באמצעות ליווי משפטי של עורך דין מנוסה

באופן טבעי, הליך פשיטת רגל טומן בחובו לא מעט קשיים לוגיסטיים וכן קשיים משפטיים. חייבים רבים אשר פתחו בהליכי פשיטת רגל מדווחים כי הליכים אלו גרמו להם להבין היכן מעדו כלכלית והיכן עליהם לשפר את התנהגותם הכלכלית להבא. על מנת להגיע לתובנות אלו ועל מנת שניתן יהיה לסיים את ההליך המשפטי באופן מושלם ומלא אין ספק כי לתפקידו של עורך הדין משמעות רבה וגדולה בהצלחתו.

עורך הדין המתמחה בדיני חדלות פירעון יוכל לסייע לחייב להגיש את הבקשה לחדלות פירעון באופן הנכון והמושלם ללא חוסרים והשלמות. עורך הדין יוכל להסביר לחייב כיצד ובאיזה אופן ההליך המשפטי פועל ומה עליו לעשות בכל שלב ושלב. איך עושים פשיטת רגל בצורה נכונה ומדויקת היא שאלה אשר התשובה לה אינה מסתכמת בשורה אחת או פסקה קצרה.

על מנת שסיכוי הצלחת ההליך יהיו גבוהים החייב מוכרח לפנות לעורך דין המתמחה בתחום על מנת שיוכל לבצע את ההליך באופן מושלם ומוצלח. חובות כספיים הם אחד הדברים הקשים ביותר אשר השלכותיהם פוגעות קשות בחייב.

היום בעקבות חוק חדלות פירעון אשר יצא לדרכו לפני זמן לא רב, כל חייב אשר נקלע לתסבוכת של חובות יכול לפתוח בהליך מחיקת חובות ובסיומו לצאת לדרך חיים חדשה. זה הזמן ללנקות שולחן ולחזור לדרך המלך. השאירו לנו הודעה ואנו נשוב אליכם בהקדם.

במאמר זה דיברנו על:

מייל אישי: adiakrewi@gmail.com | אודותינו | עו”ד עדי עקראוי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים ארוכות בפשיטת רגל תוך השמת דגש על שיקום החייב הפרטי / חברה ומחיקת החובות הקיימים להם בהתאם להוראות החוק והפסיקה.

קו המנחה לפיו צועד משרדנו בטיפול בתיקי חדלות פירעון הוא, חתירה למציאת פתרון משפטי לכל חייב וחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית והמנטלית. משרדנו בעל ניסיון רב במחיקת חובות כאשר מקצועיות והתאמת הטיפול המשפטי ללקוח עומדים בראש סדר העדיפות שלנו.

עורך דין פשיטת רגל עדי עקראוי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עדי עקראוי ושות'

חדלות פירעון | הוצאה לפועל

הסדרי חובות | מחיקת חובות

עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין לפשיטת רגל
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן